Contact: Er komt een volledig nieuw denkpatroon (30-3)

0
Luister naar dit Artikel

FirstContactnederlandsJullie zouden nu een gevoel moeten krijgen van wat er in jullie wereld gaande is. Als jullie ooit bewijs hebben willen gehad dat massabewustzijn een machtig wapen is, dan hoef je alleen maar te registreren hoeveel landen onder druk staan om te veranderen. Het lijkt niet uit te maken hoe machtig de heersers zijn, uiteindelijk krijgen de mensen hun zin. Soms wordt het niet zonder geweld bereikt, maar zelfs in dat geval slagen de mensen ofschoon ze vaak slecht zijn uitgerust.


Steun World Unity: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en de leugens aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden. Klik hier om te Doneren


Materialisme kan niet aanhouden, omdat het niet in staat is mee te gaan met de hogere trillingen van Ascentie. Financiële veranderingen zijn daarom zeer waarschijnlijk het meest verreikend. Ergens in de toekomst zal geld niet meer worden gebruikt omdat het overbodig wordt. Het creëren van rijkdom zal niet langer het punt van aandacht zijn zoals het nu het geval is, omdat delen normaal wordt en omdat niemand meer zal verlangen dan hij nodig heeft. Er komt een volledig nieuw denkpatroon dat anderen op de eerste plaats stelt, totdat iedereen een rechtvaardig aandeel heeft in de opbrengsten van alle arbeid. Werk zal jullie in feite niet in die mate bezighouden zoals op dit moment, en er zal ruimschoots de tijd zijn om je met meer ontspannen activiteiten bezig te houden. Het was nooit de bedoeling dat jullie slaven van die ondernemingen zouden worden die zoveel van hun werknemers eisen.

Wanneer jullie je met jullie Hoger Zelf her-enigen, zijn jullie een Galactisch Wezen geworden met volledige creatieve vermogens. Hiermee hangt samen dat jullie dan ook die noodzakelijke beheersing machtig zijn geworden, en dergelijke verantwoordelijkheden ook op je hebben genomen met een zienswijze die het beste voor alle zielen nastreeft. Jullie hoge bewustzijnsniveau zal jullie gevoel van Eenheid verhogen, en het vormen van groepen met zielen van vergelijkbare trillingen zal plaatsvinden. In een dergelijk hoog stadium van evolutie zullen jullie een vrije keuze hebben over welk pad je volgt, al zal Ascentie een voortdurend proces blijven. Families zullen bij elkaar blijven komen, en geboortes zullen altijd worden gepland en nooit toevallig plaatsvinden. Maar, in de hogere dimensie verschilt geboorte volkomen van jullie ervaring op Aarde. Een ziel zal zich volgens afspraak in een semi-volwassen staat bij zijn familie voegen, hetgeen een heilig gebeuren is waar met diep respect en dankbaarheid mee wordt omgegaan. Ouders worden gekozen vanwege wat ze de nieuw gearriveerde ziel te bieden hebben, die een helder levensplan heeft dat de familie van te voren volledig kent.

Er is zoveel dat gaat veranderen en jullie leefstijl zal veel lonender zijn, plezieriger en buitengewoon aangenaam. Bij het verlaten van jullie huidige cyclus van dualiteit zullen jullie geen karma met je meenemen, hetgeen de reden is waarom het moet worden opgeruimd voordat jullie kunnen ascenderen. De omstandigheden zijn daarom deels noodzakelijk voor zielen om de kans te krijgen dit te doen. Overdenk in jullie kalme momenten zorgvuldig de huidige periode in jullie leven, en jullie zullen vrijwel zeker de redenen beginnen te voelen waarom je hier bent. Intuïtief zullen jullie je zwaktes oppikken, en dat zal jullie helpen ze een stuk gemakkelijker op te lossen. Wees niet bang aan jezelf toe te geven wat ze zijn, want dat is de eerste stap richting vergeving van jezelf. Gedachten zijn een zeer goede aanwijzing, omdat ze plotseling je geest binnenkomen zonder directe bedoeling van jouw kant. Naarmate jullie meer van de Lichtenergieën kunnen opnemen, neemt jullie kracht dus toe en gaan jullie de lagere trillingen ervaren zonder er verzeild in te raken. Wanneer jullie inderdaad meer bedreven worden in het centreren van jezelf, wordt het Licht jullie bescherming.

Zoals we jullie vaak hebben geïnformeerd, gaan jullie, als je eenmaal de intentie hebt uitgedrukt om te willen ascenderen, het ook bereiken. Jullie zullen gemotiveerd raken en de hogere energieën naar jezelf aantrekken, jullie beslissingen zullen spiritueel geïnspireerd zijn en jullie kennis zal heel snel toenemen. Ook zullen wij ruim voor het einde van de cyclus op Aarde zijn gearriveerd en jullie krijgen alle mogelijke ondersteuning om je te helpen succesvol te zijn. Ongeacht alle andere aspecten in jullie leven is het bereiken van Ascentie uiteindelijk het hoofddoel van jullie vele levens op Aarde. Jullie hebben een lange weg afgelegd en zoveel over menselijk leven ervaren. Over de kracht en de zwaktes van het lichaam, en de sterkte van de ziel met haar oneindige leven en reis vanuit de sterren. Jullie hebben jezelf echt tot het uiterste getest en op de proef gesteld.

Nu nadert de tijd waarop jullie alles achter je kunnen laten en gaan genieten van de beloning van het vele harde werken. Jullie uithoudingsvermogen is zo groot geweest dat zelfs toen jullie de uiterste diepten doorgrondden, jullie nooit volledig zicht verloren op wie jullie werkelijk zijn. Jullie zullen eraan herinnerd moeten worden hoe groot jullie zijn en we zullen dat niet doen om iemands ego te voeden, maar om ervoor te zorgen dat zij weten dat ze zoveel meer zijn dan louter een fysiek lichaam. Er zijn zelfs nu zoveel zielen die nog niet volledig zijn ontwaakt, die geen idee hebben dat zij vonken van de Bron zijn met alle potentie om zelf goden te worden. Opnieuw zullen er voldoende leringen aan jullie worden gegeven opdat jullie de waarheid over alle levensvormen begrijpen. Allemaal hebben ze gradaties van bewustzijn, en bij allemaal bevindt hun zijn zich binnen de Universele energie, die de Bron is.

Wij weten dat sommige mensen nog steeds de spot zullen drijven met de ideeën die jullie ware oorsprong verduidelijkt. Maar we weten dat zij zich er op een gegeven ogenblik voor openstellen, hoewel de veranderingen naar hun idee op dit moment teveel zijn om te overwegen of helemaal in mee te gaan. Het is om precies dezelfde reden dat het voorstellen van onszelf aan jullie een behoorlijk lange opgaaf is geweest. Langzaam maar zeker is veel wenselijker dan het opdringen van de waarheid aan jullie. Mensen schrikken heel snel wanneer ze leren dat hun gekoesterde geloof fouten bevatte, en het is ze teveel om het aan zichzelf toe te geven. Wij geloven dat tegen de tijd dat wij ons openlijk laten zien de waarheid over ons en onze relatie met jullie is besproken, en mensen zullen over het algemeen laten zien ons meer te accepteren. Er is zeker totaal niets om bang voor te zijn, zoals we jullie altijd hebben getoond in vrede te komen.

Onze acties zijn ten behoeve van jullie nu frequenter, ofschoon jullie je er niet per se bewust van hoeven te zijn. Maar weldra zullen ze duidelijker worden omdat we werk te doen hebben dat voor jullie eigen ogen plaats gaat vinden. Het brengt het hebben van ons open contact met jullie allemaal zoveel dichterbij, maar we zullen het nog steeds via jullie diplomatieke kanalen blijven benaderen. We hebben al die tijd jullie protocol nageleefd, maar we behouden ons het recht voor indien nodig op te treden, als er pogingen worden gedaan onze aanwezigheid in gevaar te brengen. Toch is onze manier vreedzaam onderhandelen, en wij zullen nooit de agressors zijn.

Ik ben SaLuSa van Sirius, en ik ben zo vertrouwd geraakt met de gewoonten van Aardse mensen die door al jullie Ruimtefamilies worden bewonderd en waarvan immens wordt gehouden.

English text here

Bron: ET First Contact

Share.

In tegenstelling tot de reguliere media hebben wij geen inkomsten uit advertenties en ook ontvangen wij geen subsidies van de overheid. Om te bestaan zijn wij volledig afhankelijk van de donaties van onze lezers!

Een gulle donatie verzekert dat we ook in 2024 iedereen van het echte nieuws kunnen blijven voorzien!


<< Klik hier om te doneren >>

 

Misschien later