Contact: Een groot feest ter ere van de hereniging (5-9)

0
Luister naar dit Artikel
Listen to this article

Over de hele wereld zijn leiders zich bewust van de komende veranderingen en beseffen zij dat ze voor het welzijn van de mensen tot stand moeten komen. Sommigen geloven echter nog steeds dat zij alle opbrengsten kunnen ontvangen en houden vast aan oude structuren die niet langer verenigbaar zijn met het plan voor jullie. Maak je geen zorgen want degenen die het gevoel hebben niet te kunnen accepteren wat wij te bieden hebben, zullen moeten aftreden.


Steun World Unity: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en de leugens aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden. Klik hier om te Doneren


Degenen die naar voren stappen om hun plaats in te nemen zijn als visionairs al bekend bij ons en zij weten dat ze een belangrijke rol te vervullen hebben. Jullie zullen niet langer onderworpen zijn aan de corrupte deals met grote bedrijven en hun macht en invloed zal heel erg afnemen. Jullie vertrouwen in politici zal worden hersteld als jullie zien dat degenen aan wie jullie toekomst wordt toevertrouwd, spiritueel gemotiveerd en van het Licht zijn.

Wanneer armoede en tekorten worden aangepakt, zullen jullie in één klap een onmiddellijke daling gaan zien van criminele activiteiten die uit dergelijke omstandigheden voortkomen. De ‘zij en wij’ verdeling die twee klasse mensen heeft voortgebracht, zal verdwijnen. Rijkdom zal worden herverdeeld en niemand zal worden toegestaan zijn verkregen winsten te mogen behouden. Geloof ons dat wij exact weten hoe rijkdom is gecreëerd en veel is verkregen door manipulatie en regelrechte diefstal. Wij weten ook waar het is verborgen en geheime rekeningen zullen worden onthuld en in beslag genomen. Er is in de toekomst geen ruimte voor de oneerlijke verdeling van rijkdom en gelden die door overheden worden uitgegeven of ingezameld zullen te allen tijde volledig moeten worden verantwoord.

We hebben nog maar weinig tijd om door te gaan met het overtuigen van veel belangrijke mensen in jullie wereld dat de oude methoden moeten veranderen, want die veranderingen komen er of mensen nu wel of niet zijn voorbereid. Het idee van een totaal nieuwe samenleving wordt al door meer mensen dan ooit geaccepteerd. Jullie hebben inderdaad duidelijk gemaakt dat jullie ongelukkig zijn met het oude systeem, wat gefaald heeft door jullie niet de opbrengsten van jullie inspanningen te geven en het niet respecteren van jullie soevereiniteit. Anders dan eerdere beschavingen zullen jullie niet worden vernietigd en onderwerpen als grote rampen en wereldwijde catastrofen zullen niet tot jullie belevenissen behoren. Wij zijn in staat dergelijke gebeurtenissen te beheersen en we kunnen de effecten ervan beperken, al moeten we Moeder Aarde ook aan het schoonmaakproces deel laten nemen.

Er hoeft duidelijk niet lang meer te worden gewacht voor het hele proces van verandering begint. Het plan ligt klaar en zal snel tot die eerste veranderingen leiden, waarmee aan iedereen het signaal wordt gegeven dat de machtszetels aan de oude garde worden ontzegd en dat zij niet langer over jullie heersen. De daaruit voortkomende vreugde zal jullie bewustzijnsniveaus nog verder laten toenemen en deze prachtige energieën zullen de frustratie en woede laten gaan, die al gedurende zeer lange tijd wordt opgebouwd. Vrede zal op Aarde neerdalen en die lang gevestigde verschillen onder elkaar zullen worden bijgelegd. In tijden van overvloed is er geen reden de bezittingen van je buurman te begeren en gelukkige en tevreden mensen kunnen hun liefde met anderen delen en genieten van hun nieuw gevonden vrijheid.

Jullie zouden kunnen concluderen dat bij het naderen van het einde van dit jaar de vele gebeurtenissen gaande zouden moeten zijn waar wij voortdurend over hebben gesproken. Dat klopt inderdaad en in plaats van veel afzonderlijke gebeurtenissen zal het eerder een hele onderling samenhangende reeks daarvan zijn. Er moet veel voorafgaand aan onze massale landing worden voorbereid en elke mogelijke dreiging tegen ons zal moeten worden verwijderd. First Contact zal daarom, voor we van start kunnen gaan, van bepaalde factoren afhangen. Komen zal het en het zal deel uitmaken van een groot feest ter ere van jullie hereniging met ons, die uiteindelijk jullie echte broers en zussen zijn. Jullie hebben veel te lang in het donker gezeten en het Licht ruimt nu de spinnewebben op van een systeem dat ontworpen was om volstrekte controle over jullie uit te oefenen.

Dit zijn de tijden waarin jullie vastberadenheid stevig op de proef zal worden gesteld en alles wat bewust wordt gepland om jullie van de waarheid af te leiden dient te worden genegeerd. Niets zal het Ascentieproces tegenhouden om zich uiteindelijk eind 2012 te manifesteren, dus houd vast aan jullie overtuigingen en loop fier rechtop in jullie Licht.

Bron: ET First Contact

Share.

In tegenstelling tot de reguliere media hebben wij geen inkomsten uit advertenties en ook ontvangen wij geen subsidies van de overheid. Om te bestaan zijn wij volledig afhankelijk van de donaties van onze lezers!

Een gulle donatie verzekert dat we ook in 2024 iedereen van het echte nieuws kunnen blijven voorzien!


<< Klik hier om te doneren >>

 

Misschien later