Contact: Een eenzaam leven om mensen vooruit te helpen (27-6)

0
Luister naar dit Artikel
Listen to this article

We hebben bepaalde beperkingen genoemd die van toepassing zijn op onze activiteiten. Er bestaan altijd wat jullie ‘hogere autoriteiten’ zouden noemen, wat in ons geval wezens van Licht zijn die het hele universum overzien. We weten dat sommige van jullie zich afvragen waarom de gevestigde orde zich ogenschijnlijk op veel grotere schaal met jullie leven mag bemoeien.


Steun World Unity: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en de leugens aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden. Klik hier om te Doneren


Dat is omdat de dualiteit een strijd is tussen het duister en het Licht voor het overwicht op jullie planeet. Er zijn echter beperkingen en wij kunnen bijvoorbeeld zorgen dat geen enkele militaire macht zal worden toegestaan nucleaire wapens te gebruiken, of een Derde Wereldoorlog te beginnen.

Bovendien hebben jullie als gevolg van het bereiken van een hoger bewustzijnsniveau het recht verdiend om verder te gaan met Ascentie. De oude garde is al verhinderd de Aarde te vernietigen, wat het gevolg was van een andere verordening die direct afkomstig was van de Bron van jullie universum. Ze hadden relatief kort geleden heel goed gebeurtenissen kunnen veroorzaken die tot een dergelijke vernietiging hadden geleid en het was echt niet de enige gelegenheid geweest dat zo’n bedreiging werd afgewend.

Jullie kunnen dus zien dat de strijd verre van eenzijdig is en dat het licht flink aan terrein heeft gewonnen en de dominante kracht is geworden. Het is slechts een kwestie van tijd voor het de lagere energieën geheel transformeert. Jullie hoeven daarom niet bezorgd te zijn over de geruchten van catastrofes or wereldwijde rampen. Wij zien jullie aanhoudende inspanningen om meer Licht naar de Aarde te brengen, hetgeen jullie garantie is voor een succesvol en veilig pad naar het einde van de cyclus. Er komen zeker fysieke veranderingen die moeten voortkomen uit de reiniging van Moeder Aarde zelf, maar de effecten hiervan zullen waar mogelijk door ons worden beperkt.

Wat we nu graag zouden willen zien is een verdere snelle toename in bewustzijnsniveaus, die de mogelijkheid geeft vrede op de planeet tot stand te brengen. Jullie zijn in staat dergelijke doelstellingen te bereiken, als jullie je energie niet in negatieve zaken zouden steken die in ieder geval niet gaan gebeuren. Jullie kunnen de gevestigde orde effectief ontkrachten door ze de lagere energieën te ontzeggen waar zij zich mee voeden. Zoals wij vaak gezegd hebben probeert de oude garde angst te creëren. Jullie succes is verzekerd wanneer jullie gecentreerd en kalm blijven en je niet door anderen te laten storen in jullie vermogen één te zijn met het al. Dat is echt wat jullie nastreven als jullie je ontwikkelen en je voorbereiden op een leven in de hogere dimensies. Niemand kan dat voor jullie doen, dus wijd je aan de taak en weet dat jullie enorme hulp krijgen.

Sommigen van jullie die goed ingelicht zijn ervaren dat het moeilijk is om een eenzame stem zijn te midden van jullie familie en mogelijk ook vrienden. Vanwege jullie overtuigingen kunnen jullie zelfs gemeden worden door degenen die in liefde met je verbonden zouden moeten zijn. Toch houden jullie je vast aan het vertrouwen in hen, vanuit dat innerlijke weten dat uit het hart komt. Het kan een eenzaam leven zijn en je naar iemand laten verlangen om je kennis mee te delen. Hebben jullie overwogen dat het geen toeval is dat jullie jezelf in die positie bevinden, want het is zonder twijfel de bedoeling dat jullie een katalysator zijn om degenen om jullie heen vooruit te helpen.

Jullie zullen heel snel nodig zijn, wanneer bijvoorbeeld disclosure heeft plaatsgevonden en dit ertoe leidt dat de mensen zich afvragen wat ze dan moeten geloven en in het bijzonder wanneer de onmiskenbare aanwezigheid van een ruimtevloot tot vragen leidt over de inzittenden. Wanneer dit het punt bereikt waarbij de verbinding tussen hen en het menselijk ras wordt bewezen, zullen er veel koppige mensen zijn die het idee nog steeds verwerpen. Ontwaakte mensen en anderen met een open geest zullen erkenning krijgen en rustige maar resolute antwoorden dienen in reactie daarop te worden gegeven. Jullie zullen werk te doen hebben maar omdat jullie op een dergelijke gelegenheid goed zijn voorbereid zou dit geen probleem moeten vormen.

We hebben altijd aangegeven dat een deel van de disclosure de toenemende aanwezigheid in jullie lucht zou zijn, en dat we onszelf bekend zouden maken door over grote steden te vliegen. We zien dit als het op het gemak stellen van de mensen, omdat het aantoont dat wij komen om jullie vertrouwd te laten worden met onze vloot. Tot nu toe zijn we voorzichtig geweest om ervoor te zorgen dat de waarnemingen niet overweldigend waren en dat de aantallen van de aanwezige vloot niet als een bedreiging konden worden gezien. Er lijkt nu echter behoorlijk wat opwinding te bestaan wanneer er in één keer veel vaartuigen worden waargenomen.

De omstandigheden op Aarde beginnen op een aantal niveaus te verslechteren en ondanks jullie eigen bevindingen over de ernstige schade aan jullie milieu door ontbossing blijft dit doorgaan. De mens lijkt de behoeften van de natuur te negeren alsmede de behoeften van de vele soorten die afhankelijk zijn van een goede leefomgeving om te overleven. Als gevolg daarvan is de natuur niet in balans en staan sommige soorten op het punt voorgoed uit te sterven. Met onze komst kan een einde worden gemaakt aan dergelijke vernietigende activiteiten. We begrijpen dat sommige mensen zich tot ongewenste praktijken hebben gewend doordat armoede hen daar naartoe dreef. Die problemen zullen snel worden opgelost wanneer overvloed vereist dat de rijkdom van de wereld eerlijk wordt herverdeeld. Dergelijke plannen liggen al klaar en zijn voldoende gevorderd dat begonnen is met de uitvoering.

Wij hebben het voordeel de oorzaken van jullie problemen volledig te begrijpen en sommige zijn het gevolg van het beleid van de Illuminati. Door jullie in een staat van behoefte te houden werden jullie onder controle gehouden en dat gaat veranderen omdat uiteindelijk iedereen helemaal niets nodig zal hebben. Het leven zal plotseling zijn ontdaan van de beperkende oorzaken van de armoede waar zo velen in leven. Het is allemaal in het plan omvat en als we deze kwesties vanuit noodzaak recht gaan zetten, zullen jullie aangenaam verrast zijn over de snelheid waarmee het gebeurt. We hebben miljoenen vaartuigen met bijbehorend personeel tot onze beschikking, dus geen taak is te groot voor ons. Feit is dat onze technologisch geavanceerde uitrusting superieur is aan alles wat jullie kennen, alhoewel een aantal van jullie wetenschappers de juiste ideeën hebben maar nog niet kunnen bewijzen hoe het werkt.

Ik ben SaLuSa van Sirius en onze berichten kunnen intens worden, omdat jullie zo dicht bij de onthullingen zitten die automatisch tot disclosure leiden. Vol verwachting kijken wij uit naar onze eerste open contacten met jullie.

English text here

Bron: ET First Contact

Share.

In tegenstelling tot de reguliere media hebben wij geen inkomsten uit advertenties en ook ontvangen wij geen subsidies van de overheid. Om te bestaan zijn wij volledig afhankelijk van de donaties van onze lezers!

Een gulle donatie verzekert dat we ook in 2024 iedereen van het echte nieuws kunnen blijven voorzien!


<< Klik hier om te doneren >>

 

Misschien later