Contact: De wereld bevindt zich in twee tijdperken (26-1)

0
Luister naar dit Artikel
Listen to this article

English text here


Steun World Unity: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en de leugens aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden. Klik hier om te Doneren


FirstContactnederlandsDe wereld bevindt zich in twee tijdperken, waarvan er één vertrekt als het oude paradigma uit elkaar valt en het de mensen niet langer gevangen kan houden. De startende periode ondersteunt het plaatsvinden van de verschuiving, omdat deze het nieuwe paradigma tot stand brengt dat jullie directe toekomst vormt. Het veroorzaakt verwarring en chaos omdat veel mensen aan oude gewoonten vasthouden, doordat ze weinig of geen idee hebben wat de toekomst inhoudt. Maar wanneer de gelegenheid zich voordoet de waarheid naar buiten te brengen, zal deze geleidelijk worden geaccepteerd en over de hele wereld zullen mensen worden verenigd. Natuurlijk zullen sommige mensen hun overtuiging niet wijzigen en deze wereld verlaten, zonder enig verlangen deel uit te maken van Ascentie.

Jullie horen bijna dagelijks nieuwe onthullingen over de wijze waarop jullie zijn misleid, en dat veroorzaakt een brandend verlangen deze periode achter jullie te laten. De basis voor dergelijke veranderingen vereist een juridisch kader, en ondersteuning door degenen die de mensheid graag van dienst zijn. Daar komen wij in beeld en wij helpen en beschermen degenen die de campagnes gaan leiden voor verandering. Het is noodzakelijk jullie soevereiniteit te herstellen, en voor wetten te zorgen die garanderen dat dit gebeurt.

De voorzieningen voor alle te nemen acties zijn voorhanden, en wanneer ze eenmaal van start gaan, wordt er geen belemmering getolereerd. De duisteren hebben hun tijd gehad en er wordt een groot gordijn naar beneden getrokken dat een einde aan hun heerschappij zal maken. Ze hebben eigenlijk duizenden jaren lang in hun machtszetels gezeten, en de eindtijd is op hen net zozeer van toepassing als op ieder ander. Ze hadden gehoopt de onvermijdelijke verheffing tegen te kunnen houden en te voorkomen, maar het Licht is echt doorgebroken en zal steeds krachtiger blijven toenemen. Het moet niet worden onderschat en veel van haar werk wordt niet opgemerkt, maar dat duurt niet lang meer omdat ze het beste naar buiten laat komen in mensen die wakker worden. Plotseling zijn er meer mensen die ernaar verlangen bij het tot stand brengen van de veranderingen te helpen, en mensenkracht is zeer effectief en machtig.

Wij van de Galactische Federatie moedigen jullie allemaal aan op de een of andere manier bij te dragen aan de toenemende roep om nieuw leiderschap, om jullie vooruit te brengen naar het volgende stadium van jullie evolutie. Jullie petities en verzoeken worden opgemerkt, net als jullie gebeden, die tezamen helpen jullie toekomst te vormen. Alles wat zich fysiek manifesteert, heeft eerst zijn oorsprong in de gedachten die jullie uitzenden. Het is de eenvoudige verklaring die jullie laat zien waarom jullie de scheppers zijn van alles wat jullie overkomt. Het klopt dat jullie als resultaat vergelijkbare trillingen aantrekken, en wanneer er aanzienlijke negativiteit is geweest, zal je die creaties tegenkomen. Snijd je banden door met alles wat je niet langer dient, en plaats je voeten op een nieuw pad waarmee je het achter je laat. Vind bevrediging in de fijnere dingen van het leven, en verhef jezelf omhoog naar het Licht. Geef heel rijkelijk vanuit je hart, zonder de een boven de ander te bevoordelen. Wanneer alle zielen in elkaar zichzelf kunnen zien, zijn jullie een heel stuk verder op weg naar het bereiken van Ascentie. De laatste paar maanden voorafgaand aan eind 2012, zullen zeer bevredigend en verheffend zijn, omdat jullie een punt bereikt zullen hebben wat dicht tegen een staat van perfectie aan zit.

Jullie zullen allemaal zoveel aandacht krijgen, en het is door de massale ondersteuning mogelijk aan de behoeften van iedereen afzonderlijk tegemoet te komen. We zullen als eerste de dringende behoeften aanpakken van de verschillende landen waar ernstige honger wordt ervaren. Daarna volgt de kwestie van technologieën die ervoor zullen zorgen dat niemand door een gebrek aan schoon water en voldoende watervoorzieningen, sterft. Medische zorg zal heel erg van veel van jullie praktijken verschillen, en geluid zal de grote genezer worden. Iedereen heeft recht op de basisbehoeften die een gelukkig bestaan garanderen, en de mogelijkheid onafhankelijk te worden. Op hetzelfde moment zal onderwijs een wereldwijd project worden, zodat kleine groepen met nieuwe methoden kunnen worden geschoold, die volkomen efficiënt zijn en daardoor veel sneller dan de huidige. Gelukkige, opgeleide mensen met een comfortabel leven, leveren gemakkelijker een bijdrage aan hun samenleving. De verdeling van rijkdom zal door degenen worden afgehandeld die oprecht en eerlijk zijn, en het zal niet langer naar particuliere bankrekeningen worden afgevoerd.

In de loop van de tijd zullen alle criminele activiteiten ophouden te bestaan, en degenen met een aanleg tot criminaliteit zullen van die neigingen worden bevrijd. Jullie moeten beseffen dat de toekomst van een dergelijke hoge trilling is dat alle negatieve praktijken zullen stoppen en zich niet kunnen manifesteren. Harmonie en balans zullen een permanente staat van zijn worden, en alles om je heen zal schoonheid uitstralen. Dan zal je de perfectie begrijpen en ervan genieten, die het handwerk van de Schepper is. Ook dan zul je verder gaan naar nog hogere dimensies met een zelfs nog grotere staat van perfectie. Evolutie stopt nooit tot jullie de Bron van Al Dat Is bereiken, en dan zal je er opnieuw op uit trekken en nieuwe Universa creëren die je nieuwe avonturen en onderzoek bieden.

We weten dat sommige zielen verandering vrezen, gelovend dat het op de een of andere manier hen berooft van waar zij op het moment van genieten. We zeggen tegen hen dat jullie met elke stap vooruit een hoger niveau betreden, en tegelijkertijd achterlaten wat niet is afgestemd op de trilling die een grotere staat van perfectie veroorzaakt. De rommel en bagage die aan jullie vast zat, valt weg en ook jullie worden perfecter. Slechts een paar stapjes zal jullie fysieke lichaam laten veranderen, zodat het uiteindelijk niet door de lagere trilling kan worden aangetast of beïnvloed. Veel van wat we opnoemen zal in relatief korte tijd gebeuren, en onze aanwezigheid zal ervoor zorgen dat jullie klaar zijn voor Ascentie. Ja, we hebben zoveel beschavingen bij ons op deze missie, dat voor de vervulling van behoeften het nergens aan zal ontbreken. Veel van die beschavingen zullen aan jullie worden voorgesteld zodat jullie er vertrouwd mee raken en beseffen dat zij Wezens van Licht zijn. Met wie zouden jullie beter kunnen wandelen, bij die laatste paar stappen die jullie nog moeten zetten.

Ik ben SaLuSa van Sirius, en ik verwelkom deze gelegenheden om jullie uit te leggen wat er in jullie toekomst gaat gebeuren. We geven jullie ideeën en proberen in jullie geest een beeld op te bouwen, zodat jullie veel hebben om naar uit te kijken. Het helpt jullie de kracht te geven om gecentreerd te blijven wanneer het moeilijk wordt. Zie de regenboog en de pot met goud, omdat jullie werkelijk een Gouden Tijdperk binnengaan, dat zo mooi en verheffend is dat we het nauwelijks in woorden kunnen beschrijven. Zelfs in jullie stoutste dromen hebben jullie nog niet het gevoel kunnen hebben van de prachtige energieën die jullie gaan ervaren. Zij bezielen jullie absoluut met een grote Liefde en Licht, en dat is waar jullie eens duizenden jaren geleden vandaan kwamen. Het mag misschien onwerkelijk lijken maar dat is omdat jullie zolang in de lagere trilling hebben gezeten dat jullie je moeilijk kunnen voorstellen dat het iets anders wordt.

Bron: ET First Contact

Share.

In tegenstelling tot de reguliere media hebben wij geen inkomsten uit advertenties en ook ontvangen wij geen subsidies van de overheid. Om te bestaan zijn wij volledig afhankelijk van de donaties van onze lezers!

Een gulle donatie verzekert dat we ook in 2024 iedereen van het echte nieuws kunnen blijven voorzien!


<< Klik hier om te doneren >>

 

Misschien later