Contact: De waarheid zal leiden tot sensationele krantenkoppen (29-2)

0
Luister naar dit Artikel

Als iemand eraan getwijfeld heeft of de tijd sneller gaat hoeven jullie alleen maar naar de snelheid te kijken waarmee de eerste twee maanden zijn verstreken en zo zal het tot Ascentie door blijven gaan. De roep om bevrijding van jullie onderdrukkers is beantwoord en hun vermogen om nog meer problemen te veroorzaken is aangepakt waardoor zij niet meer de machtige basis bezitten van waaruit zij hun greep op jullie in stand hielden.


Steun World Unity: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en de leugens aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden. Klik hier om te Doneren


Zij kunnen proberen zaken te veranderen maar het ligt nu buiten hun bereik de gevolgen van de acties tegen hen terug te draaien. Hun rollen zijn teruggebracht tot een louter hinderlijke betekenis en binnenkort zullen al hun activiteiten vrijwel geheel verdampen als hun machtsstructuur uit elkaar valt. Nu we zover zijn gekomen resteert voor ons alleen het verwijderen van de Illuminati en dan is een belangrijk deel van onze missie voltooid.

Onze bondgenoten doen samen met ons alles wat ze kunnen om de media terug te laten keren naar eerlijke en feitelijke reportages en de muilkorven en censuur weg te halen die zijn gebruikt om de waarheid voor jullie te verbergen. Nu er zoveel gebeurt zouden we hen graag aan jullie verslag zien doen van het wereldwijd aftreden en de arrestaties van mensen aan de top die bij criminele handelingen zijn betrokken. Dergelijke informatie helpt anderen voldoende vertrouwen te krijgen om naar voren te stappen en ondersteunt het bankwezen en de politiek bij het opdoeken van de immorele en gewetensloze activiteiten van degenen die alleen voor zichzelf werken. Er staan jullie zeer binnenkort een aantal verbazingwekkende gebeurtenissen te wachten die zonder twijfel laten zien dat het oude paradigma in gruzelementen uiteen is gevallen om nooit meer opnieuw te verrijzen.

Jullie kunnen ervan op aan dat de vervanging klaar staat om het vacuüm te vullen als het oude wordt ontmanteld. Het is zo gepland dat het ongemak voor jullie tot een minimum wordt beperkt. Er zullen korte periodes van moeilijkheden zijn omdat de veranderingen massaal zijn en zelfs voor ons iets van een uitdaging inhouden. Maar net als met ieder ander aspect van onze missie is de bedoeling jullie snel bekend te maken met de nieuwe technologieën en jullie de noodzakelijke middelen te leveren om zelfvoorziend te worden. We willen jullie zo vrij mogelijk maken om te kunnen genieten van wat wij jullie brengen waardoor jullie naar het volgende niveau van ervaring worden opgetild. Tegen die tijd zullen wij volledig contact met jullie hebben gemaakt en een goed werkende relatie met elkaar hebben gerealiseerd. Het leven zal in zo’n korte tijd ten positieve veranderen en golven van geluk zullen over de wereld heen vliegen.

Doorleef nu het leven in volledige verwachting van wat komen gaat want er volgen geen teleurstellingen en onze beloften worden waargemaakt. We zullen de mogelijkheid verwelkomen om jullie te ontmoeten en nader uit te leggen wat er gaat gebeuren want er bestaat in sommige opzichten verwarring over wat jullie mogen verwachten. Jullie krijgen echter absoluut zonder enige twijfel de kans om te ascenderen, hoezeer jullie paden ook mogen afdwalen. Laat je niet misleiden over de eindtijden want het is het einde van een tijdperk waarin jullie werden getest en tot het uiterste op de proef werden gesteld, alles in het belang van het verkrijgen van ervaringen met de dualiteit. Jullie dienstbaarheid betekende een extreme opoffering door het achterlaten van het comfort en de schoonheid van de hogere regionen en het betreden van het onbekende. Geen wonder dat er met zo’n grote bewondering en liefde naar iedere ziel wordt gekeken.

Zaken hebben een punt bereikt waarop jullie bijna wekelijks op een aantal terreinen grote winsten kunnen verwachten omdat veel veranderingen zo snel vooruit zijn gegaan. Het is alleen de vraag of dergelijke ontwikkelingen middels één van de nieuwskanalen aan jullie kunnen worden doorgegeven. Internet is zeker opener en vrijer, maar jullie moeten zoeken om dergelijke bronnen te vinden. Uiteindelijk zal er worden geëist, en hoe eerder hoe beter, dat feitelijke verslaggeving wordt gerapporteerd over wat er gaande is en anders zullen we bepaalde instanties gaan passeren. We hoeven in dit verband dus niet teveel zorgen te hebben want de waarheid zal te mooi zijn om te worden gemist en zal voor sensationele koppen zorgen. Te weinig mensen hebben een zeer lange tijd de media gecontroleerd, maar het is voor de oude garde moeilijker geworden de leugens te verkondigen die jullie zijn opgedrongen. Jullie zijn nu al enige tijd bewust geworden van de manier waarop jullie door degenen met hun eigen agenda werden geleid. In de nabije toekomst zal het allemaal veranderen en jullie zullen eindelijk in staat zijn te vertrouwen wat jullie wordt verteld.

Dit zijn krachtige tijden waarin jullie kunnen visualiseren wat jullie van het leven wensen en het wordt dan jullie creatie. Denk dus positief en laat geen enkele met angst geladen boodschap jullie van je pad afleiden. Er zullen zeker gebieden zijn waar mensen door de veranderingen worden getroffen, maar hulp zal bij de hand zijn en met name nu zo velen van jullie zich met elkaar verbinden. Dit zal toenemen en met onze komst en jullie bevrijding van de oude garde zullen de verschillen verdwijnen die doelbewust werden gebruikt om jullie uit elkaar te houden. Jullie zullen ten slotte beseffen dat jullie één zijn en met elkaar gaan samenwerken in het belang van iedereen. Zonder de opgelegde armoede en het ontzeggen van jullie rechten zou de mensheid zich al lang geleden hebben verenigd omdat jullie in je hart een niveau van groepsbewustzijn hebben dat eenheid tussen alle mensen nastreeft.

Het is nu tijd om alle bagage los te laten die jullie vanuit dit en eerdere levens met je mee dragen. Met jullie stijgende bewustzijnsniveaus zullen jullie in staat zijn de verbindingen aan te wijzen en te breken met datgene wat geen plaats meer heeft bij jullie geascendeerde zelf. Wat inderdaad recentelijk acceptabel was kan nu volstrekt misplaatst gevonden worden als jullie je trilling verhogen. De nieuwe jij verrijst vanuit de as van de oude jij en jullie creëren een belichaming die passend is voor Ascentie en die jullie als je kristallijne lichaam kennen. Dat op zichzelf zal jullie verzekeren van het hebben van een gezond leven, vrij van ziekte en kwalen die met de lagere trillingen van de derde dimensie zijn verbonden.

Ik ben SaLuSa van Sirius en ik weet dat jullie ons erg sympathiek zullen vinden en behulpzaam inzake jullie behoeften, maar het zou nog beter zijn als meer mensen kennis over ons hadden. We noemen opnieuw de noodzaak het nieuws over de veranderingen te verspreiden, maar op een manier die niet arrogant of te dwingend is. Het zal helpen de schok te verzachten die door degenen zal worden ervaren die volstrekt onwetend zijn over wat er staat te gebeuren. In eerste instantie zullen mensen bang worden tot ze begrijpen dat onze komst een volkomen natuurlijk gebeuren is. Het gebeurt altijd als een beschaving een zeker punt in haar evolutie bereikt wanneer zij klaar is om op bewustzijnsniveau haar banden met sterrenwezens te begrijpen en te accepteren. Jullie bevinden je nu in dat stadium, maar velen zijn nog onwetend omdat ze geen beeld of inzicht hebben van hun echte familie. Wij komen bij jullie met liefde om te delen.

Bron: ET First Contact

Share.

In tegenstelling tot de reguliere media hebben wij geen inkomsten uit advertenties en ook ontvangen wij geen subsidies van de overheid. Om te bestaan zijn wij volledig afhankelijk van de donaties van onze lezers!

Een gulle donatie verzekert dat we ook in 2024 iedereen van het echte nieuws kunnen blijven voorzien!


<< Klik hier om te doneren >>

 

Misschien later