Contact: De waarheid kan niet eeuwig verborgen blijven (2-3)

0
Luister naar dit Artikel
Listen to this article

FirstContactnederlandsMet de aanhoudende versnelling van de tijd, lijkt de reeks veranderingen waar jullie voor staan weldra plaats te vinden. Jullie zullen als resultaat het punt van grote veranderingen heel snel bereiken, en jullie zullen merken dat ze zich in een snel tempo voltrekken omdat ze van te voren goed zijn gepland.


Steun World Unity: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en de leugens aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden. Klik hier om te Doneren


Op wat voor manier jullie ook kijken naar wat de toekomst in petto heeft, deze moet ongeacht enige vorm van bemoeienis tot stand komen. Bovendien zullen de bewustzijnsniveaus ook heel snel toenemen wanneer kennis over wat in het verschiet ligt, zich verspreidt. Het betekent dat mensen over het algemeen heel ontvankelijk zullen zijn voor wat gepland staat. Ergens op dat traject zal disclosure plaatsvinden, de publieke bekendmaking van buitenaards leven, en dat zal het groene licht geven voor veel meer onthullingen. De waarheid kan niet eeuwig verborgen blijven en het is belangrijk dat jullie begrijpen wat er tijdens de dualiteit heeft plaatsgevonden en om welke reden.

Uiteindelijk zullen jullie begrijpen hoe zoveel ontwikkelde zielen de mensheid hebben geholpen de lagere vibraties te overwinnen. Hoewel het een grote uitdaging is geweest, had het Licht bepaalde voordelen, in die zin dat het een onverwoestbare kracht is die niet door de duisteren kan worden verslagen. Waar jullie in het verleden zelfs nog dieper in de lagere trilling zijn afgedaald, gebeurde dit omdat jullie vergaten wie je werkelijk was en omdat jullie afgescheiden raakten van jullie Hoger Zelf. Het Licht kan gelukkig nooit helemaal worden onderdrukt en met steun van de Energiewerkers nam het toe, en vormde later een raster van Licht dat de Aarde omcirkelt. Omdat het gelijke het gelijksoortige aantrekt, konden grote Wezens van Licht daardoor de Aarde naderen en het Ascentieproces versnellen. Het is zo succesvol geweest dat het de juistheid van de eerdere beslissing volledig heeft bewezen, om de periode voorafgaand aan Ascentie te verlengen. Sommige van jullie zullen zich herinneren dat er een intentie heeft bestaan Ascentie aan het eind van de vorige eeuw plaats te laten vinden. Maar omdat bewustzijnsniveaus werden versneld, had men het gevoel dat veel meer zielen zouden kunnen slagen als het werd verlengd.

Waar Ascentie ook mee gepaard gaat, het is een natuurlijk proces dat met het verhogen van de trilling ontstaat. Het is welkom, maar het belangrijkste aspect is jullie individuele groei in bewustzijn, hetgeen een geschenk is van de Schepper. Jullie ziel is bedoeld om zichzelf in de hogere dimensies van Licht, die jullie natuurlijke thuis zijn, tot uitdrukking te brengen. Eigenlijk zijn jullie op de eerste plaats en bovenal Wezens van Licht en worden jullie nu Galactische Wezens. Wat een prachtige toekomst wacht op jullie, en jullie zullen nooit moe worden van het verkennen van de Sterrenstelsels, waarvan het aantal in de miljoenen loopt. Leven is overal in allemaal verschillende vormen overvloedig aanwezig, maar ongeacht welke verschillen er bestaan, komt alle leven voort uit de Bron van Al Dat Is. Jullie fysieke Zelf kan schade en dood ervaren maar de ziel is onverwoestbaar, en gaat altijd verder.

Denk erover na Dierbaren, wat jullie ook in het verleden hebben doorgemaakt en hoeveel levens jullie ook hebben gehad, jullie bevinden je vandaag de dag in een situatie zonder dat je duidelijk daardoor terug hoeft te vallen. In feite werden jullie met elke ervaring sterker, en zijn jullie de totale som van alles wat jullie hebben geleerd. Geen wonder dat jullie in grote lijnen de tand des tijds hebben doorstaan, en weinig of niets meer van deze cyclus hoeven te leren. Het is de reden waarom sommige van jullie zich moe voelen en klaar zijn om de dualiteit te verlaten, die een heel moeilijk avontuur is geweest met intense emotionele ervaringen. Het is niet altijd gemakkelijk kalmte te bereiken in het aangezicht van tegenspoed, maar het is een les die jullie stapsgewijs leren en het komt jullie goed van pas in een periode van chaos. Door kalm te blijven, helpen jullie anderen om je heen die van jullie voorbeeld kunnen leren.

Jullie maken deel uit van de piramide van het leven en door middel van de natuurlijke ordening, bepaald door jullie trillingsniveau, zullen jullie jezelf altijd precies daar aantreffen waar je dient te zijn. Het doel is voortdurend vooruit te komen, en zielen op een hoger niveau zullen altijd iemand helpen die ernaar streeft te ascenderen. Daarom zijn er juist nu zoveel hogere zielen bij jullie, en sommigen daarvan zullen zichzelf heel binnenkort aan jullie allemaal bekend maken. Terwijl er een fysieke reiniging plaatsvindt, is het ook nodig de geest te reinigen door alles van de lagere energieën los te laten. Degenen die op het pad zitten, zullen al exact weten wat dat betekent, en er komt geleidelijk een tijd waarin jullie gaan merken dat de lagere trilling niet op zijn gemak is bij je. Neem bijvoorbeeld het menu van geweld, dood en destructie dat als vermaak aan jullie wordt opgediend, en dat jullie zintuigen voor dergelijke energieën verdooft. Sta niet toe dat het je manier van denken beïnvloedt, omdat het je naar beneden trekt en duisternis in je aura brengt, die je met je mee blijft dragen. Onthoud ook dat als jullie niet voorzichtig zijn, jullie zelfs meer gaan aantrekken. Leef met zuiverheid van gedachten en waardeer alles wat een hogere trilling heeft. Indien succesvol, brengt het je een lange weg vooruit op het pad naar Ascentie, en als jullie daarop je focus vast kunnen houden, zal het veel gemakkelijker worden het vast te houden.

Terwijl de Wezens van Licht vooruit bewegen en dichter bij Ascentie komen, heb je dus ook degenen die dieper in de donkerte worden gezogen doordat ze hun verbinding met het Licht zijn kwijtgeraakt. Zij worden niet vergeten en voor de eindtijd zal hun alle gelegenheid worden gegeven hun ware zelf te vinden. Ons doel is jullie allemaal bij elkaar te brengen, door die vaak valse opsplitsingen te elimineren die jullie doelbewust van elkaar gescheiden hielden. Zodra aanvaard is dat jullie allen Eén zijn, zullen de nu bestaande vooroordelen verdwijnen. Maar we accepteren dat sommige overtuigingen moeilijk losgelaten gaan worden, al hopen we te kunnen laten zien dat ze niet op de waarheid zijn gebaseerd. Op ons bewustzijnsniveau kunnen we slechts de waarheid hanteren, en we zullen het als zodanig presenteren maar niet op een dwingende manier. Het is nog steeds jullie vrije keuze te geloven zoals je wilt, en we weten dat als jullie fout zitten, jullie toch uiteindelijk tot de waarheid komen.

Ik ben SaLuSa, en ik wens jullie te verzekeren dat de Galactische Federatie zich goed bewust is van de gevaren in de Ruimte die daar zijn geplaatst om ons tegen te werken. Maar we wensen geen Ruimte Oorlog te beginnen, en eigenlijk komt dat ook totaal niet ter sprake. Wij kunnen veilig alle pogingen hanteren om ons erin te betrekken, en wij zorgen er ook voor dat wapens niet tegen jullie worden gebruikt. Wij vertegenwoordigen bij Goddelijk decreet een vreedzame missie, en deze wordt met een liefdevolle intentie uitgevoerd en zal jullie van de duisteren bevrijden. We zijn het tijdstip al echt gepasseerd waarop jullie zonder hindernissen met jullie keuzes voor de toekomst verder mochten gaan. Dat is iets waar we op aandringen maar de duisteren kunnen heel koppig zijn. De overwinning is echter al van jullie, maar moet nog wel worden gevierd.

English text here

Bron: ET First Contact

Share.

In tegenstelling tot de reguliere media hebben wij geen inkomsten uit advertenties en ook ontvangen wij geen subsidies van de overheid. Om te bestaan zijn wij volledig afhankelijk van de donaties van onze lezers!

Een gulle donatie verzekert dat we ook in 2024 iedereen van het echte nieuws kunnen blijven voorzien!


<< Klik hier om te doneren >>

 

Misschien later