Contact: De taak om Moeder Aarde te reinigen is reusachtig (7-2)

0
Luister naar dit Artikel

FirstContactnederlandsJullie ontwaken blijft exponentieel toenemen, en dat is jullie garantie dat er nooit meer een terugkeer komt naar de oude gewoonten. Jullie massabewustzijn helpt anderen al wakker te worden, en daarmee ontstaat een beter inzicht in wat gaande is. Men beseft dat gebeurtenissen tot massale veranderingen leiden, die noodzakelijk zijn om jullie naar het volgende stadium van jullie evolutie te brengen. Dit maakt het veel gemakkelijker de veranderingen op de juiste plaats uit te voeren.


Steun World Unity: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en de leugens aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden. Klik hier om te Doneren


De aanvang van openlijke activiteiten die als onderdeel van ons plan worden herkend zullen spoedig duidelijk worden. Voorlopig blijven wij onze bondgenoten gidsen, want hun aandeel in de voorbereidingen is heel belangrijk. Het verloopt op dit moment taai maar dat was te verwachten, omdat de duisteren zich aan hun macht vastklampen terwijl die alleen maar wegglijdt. Het kan er als een enorme warboel uitzien maar er komen mogelijkheden uit voort om de voordelen te introduceren die jullie zijn beloofd.

Er bestaan natuurlijk veel versies van wat er zeer binnenkort staat te gebeuren, en er bestaan desinformatie bronnen die niet alleen proberen jullie te verwarren maar die ook angst zaaien over de toekomst. We vragen jullie kalm te blijven en je intuïtieve gevoelens te volgen, en weet dat boodschappen van Licht hun informatie niet op zo’n manier presenteren dat dit ontstaat. Blijf gefocust en laat jullie hartcentrum, overal waar jullie zijn, je Licht uitzenden, zodat anderen omhoog worden getild en zeker hun voordeel doen met jullie aanwezigheid. Negatieve emoties voeden juist die dingen die jullie verontrusten, terwijl het Licht hun macht wegneemt. Wij herinneren jullie eraan dat het op een hoger niveau is dat de strijd van duister en Licht wordt uitgevochten. De daaruit voortvloeiende energieën beïnvloeden iedereen op Aarde, en met het Licht in opkomst trekken jullie hiervan zelf meer aan. Hoe meer het op Aarde is verankerd, hoe minder jullie door de veranderingen worden beïnvloedt.

Wie van jullie gebruikt maakt van verschillende, als zijnde van het Licht erkende bronnen merken dat er een grote mate van overeenstemming is over wat er gebeurt. Het is niet zo dat slechts één bron het alleenrecht op de waarheid heeft, maar er bestaan verschillende interpretatieniveaus. Blijf bij een bron die met je innerlijke gevoelens resoneert, maar onderzoek in elk geval anderen want misschien kunnen ze bijdragen aan je inzichten. Als een energie niet goed voor je voelt, kun je die het beste negeren en laat angst niet bij je binnensluipen. Sommige mensen zitten zo vast in hun gewoonten dat ze het moeilijk vinden te veranderen, maar te zijner tijd moeten zij door middel van hun eigen ervaringen de grotere waarheid vinden. Iedere ziel zal echt uiteindelijk de ware weg vinden, en beseffen dat het van binnenuit begint. In de resterende periode tot Ascentie krijgt iedere ziel de mogelijkheid zuiver ingelicht te worden, aangezien foutloze bronnen van de waarheid in de openbaarheid komen. De Meesters zullen worden erkend en geaccepteerd voor wat ze zijn, na de Mensheid uit de eeuwenlange Donkere Tijdperken te hebben geleid.

Jullie duizenden jaren oude geschiedenis heeft ook behoefte aan verduidelijking, en veel wat is opgeschreven houdt weinig verband met de werkelijkheid. Jullie moeten begrijpen hoe jullie duizenden jaren lang zijn misleid, tot slaaf gemaakt en werden gecontroleerd. Op deze manier gaan jullie ervaringen resultaten opleveren waarmee jullie andere beschavingen kunnen helpen door de dualiteit heen te komen. Jullie cyclus van dualiteit in jullie huidige dimensie zal tot een einde komen maar bestaat nog steeds in andere Universa. Vanuit jullie Aardse ervaringen gaan sommige van jullie mogelijkheden zoeken om anderen te helpen, zoals vele hoogst geavanceerde Wezens de Mensheid hebben geholpen. Dit zijn de niet opgetekende verslagen van hoe jullie altijd door Gidsen werden vergezeld, die bij jullie kwamen in tijden van nood. Er is nauwelijks een ziel te vinden die niet op enig moment “net geluk heeft gehad”, toen hij of zij gevaar liep. Geloof ons Dierbaren; geluk heeft er niets mee te maken en achter de schermen werd er namens jullie aan een paar touwtjes getrokken. Het komt neer op wat jullie voor je levenservaringen hebben gepland, en ofschoon jullie problemen misschien ontstonden door het uitoefenen van de vrije wil, hebben jullie een overeenkomst waardoor jullie Gidsen namens jullie tussenbeide mogen komen. Er zijn tijden waarin jullie mogelijk jullie bestemming zouden willen veranderen, maar zelfs als jullie dit zouden kunnen, zouden jullie nog steeds naar je levensplan moeten terugkeren. Er zijn vaak veel zielen bij elkaar betrokken, en het is belangrijk dat zij hun verplichtingen naar elkaar kunnen vervullen.

Op het einde van een cyclus zoals waar jullie nu doorheen gaan, is er een afronding van het uitstaande karma. Bijgevolg zien jullie jezelf misschien in een snelle opeenvolging van de ene naar de volgende uitdaging gaan. Maar accepteer dat het allemaal in jullie eigen belang is en wanneer het eenmaal is opgeruimd, hoef je die weg niet opnieuw te bewandelen. Het leven is er om te leren, maar niet zonder zijn genoegens, die ook het gevolg kunnen zijn van eerdere ervaringen. Pak aan wat op je weg komt, want toen jullie je leven planden, wisten jullie dat je de capaciteiten had het tot een goed einde te brengen, al omvat het soms heel serieuze uitdagingen. Het leven houdt geen bed van rozen in totdat jullie uit de dualiteit verrijzen, en in de hogere dimensies stevenen jullie af op een gezegend en gelukkig bestaan. Jullie zullen een vrede vinden die jullie huidige begrip te boven gaat en er is niets wat jullie vreugde en geluk verstoort. Het ontmoeten van anderen die ook zijn geascendeerd, en het genieten van elkaars aanwezigheid in een gemeenschap van zielen in Liefde en Licht.

Wanneer jullie overdenken wat jullie staat te wachten, wordt elke ervaring die je nu hebt betekenisloos, omdat het alleen het opruimen is van iets wat jou niet langer dient. Jullie moesten daar deel van uitmaken omdat jullie zelf alle creaties tot leven hebben gebracht, en het is jullie verantwoordelijkheid ze naar het Licht om te vormen. Maak je geen zorgen dat het allemaal teveel voor je wordt, want zelfs dan krijg je, doordat je belast bent met de uitvoering, nog steeds hulp. Zoals jullie je zeker bewust zijn, is de Galactische Federatie hier als onderdeel van die hulp maar ook om Moeder Aarde te assisteren. De taak om Moeder Aarde te reinigen is reusachtig, en het is geen taak die jullie mogelijkerwijs in de resterende tijd zouden kunnen uitvoeren. Er is dus geen reden om te wanhopen aan wat er om jullie heen gaande is, aangezien dit het resultaat is van eeuwen van negativiteit die dergelijke lage vibraties op Aarde veroorzaakten. Het kan heel snel worden opgeruimd maar tot we jullie openlijk kunnen bereiken, kan het werk niet echt beginnen zoals we zouden willen.

Ik ben SaLuSa van Sirius, en ik herinner jullie eraan dat we een uiterste datum hebben wat betreft de bekendmaking van onze aanwezigheid op Aarde. Dit komt elke dag dichterbij zodat jullie frustraties niet veel langer meer hoeven te duren, en dan kunnen we gaan genieten van een vriendschappelijke relatie voor een gemeenschappelijk doel.

English text here

Bron: ET First Contact

Share.

In tegenstelling tot de reguliere media hebben wij geen inkomsten uit advertenties en ook ontvangen wij geen subsidies van de overheid. Om te bestaan zijn wij volledig afhankelijk van de donaties van onze lezers!

Een gulle donatie verzekert dat we ook in 2024 iedereen van het echte nieuws kunnen blijven voorzien!


<< Klik hier om te doneren >>

 

Misschien later