Contact: De planeet wordt op vele niveaus schoongeveegd (28-3)

0
Luister naar dit Artikel
Listen to this article

FirstContactnederlandsJullie vragen al lange tijd om actie en al kunnen we jullie geen inzicht geven in alles wat we hebben gedaan, jullie worden bewuster van onze rol bij wat wereldwijd gaande is. Samen met onze bondgenoten voeren wij stevige druk uit om echt van start te kunnen gaan door bepaalde kwesties af te ronden.


Steun World Unity: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en de leugens aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden. Klik hier om te Doneren


We weten dat zodra dingen beginnen, de opwaartse deining niet meer te stoppen is. Zoals jullie kunnen zien en was voorspeld, leiden jullie voortdurend toenemende bewustzijnsniveaus tot resultaten, en veranderingen als in het Midden-Oosten getuigen ervan. Het zal daar niet bij blijven, en jullie zullen zien dat andere landen ook onder druk worden gezet door de inwoners. Iedereen voert de vlag van vrijheid, en het is zo’n krachtige energie dat het in alle opzichten een succes wordt. Hiermee komt ook de waarheid en er komt een grote verzoening tussen zowel mensen als hun landen, waar zij voorheen uit elkaar werden gehaald.

De Illuminati maakte misbruik van verdeeldheid en alles werd gedaan om de verschillen te benadrukken, of deze nu klopten of niet. De daardoor ontstane haat en angst is diep de aarde in gegaan, en er zal nooit een echte vrede komen totdat dergelijke energieën zijn opgeruimd. Dat is de reden waarom Moeder Aarde ernaar verlangt aan de slag te gaan en waarom haar activiteiten vaker plaats gaan vinden. Houd in gedachten dat hoezeer jullie ook een bedreiging zien wat betreft jullie veiligheid, jullie hebben ingestemd met het innemen van je plaats op Aarde in deze specifieke periode. Wat er ook gebeurt, je treft jezelf exact aan op de plaats waar je moest zijn. Het kan misschien moeilijk te begrijpen zijn maar sommige zielen hebben gepland voor Ascentie te vertrekken en zijn direct bij de veranderingen betrokken. Wij van de Galactische Federatie doen al veel meer dan jullie beseffen, en de gevolgen van de aardbeving in Japan zijn hier een voorbeeld van. Jullie mogen er zeker van zijn dat ze zonder onze interventie zoveel ernstiger hadden kunnen zijn, en jullie hoeven niet per se precies te weten wat we hebben gedaan.

Soms is het doelbewust dat jullie onze vloot zien om bewust te worden van onze activiteiten, zoals bijvoorbeeld bij het openlijk ontmantelen van nucleaire wapens op de plaats van stationering van de raketten. We hebben aan alle regeringen duidelijk gemaakt dat het gebruik van nucleaire wapens niet wordt toegestaan, en dat het volkomen zinloos is ze gereed voor lancering op te stellen. Gaandeweg zullen wij een halt toeroepen aan alle oorlogsactiviteiten, en als dat wordt genegeerd, gaan we alle soorten wapens ontmantelen zodat geen enkele meer in woede kan worden gebruikt. Vrede komt er aan, en het is onze taak ervoor te zorgen dat het op tijd voor Ascentie wordt bereikt. Daarom moeten jullie de juiste leiders hebben in jullie regeringen, en degenen die jullie momenteel vertegenwoordigen zullen grotendeels worden vervangen. Momenteel is voor jullie een politicus die de volledige waarheid spreekt een zeldzaam exemplaar, maar er verblijven zielen bij jullie die speciaal voor dat doel zijn gekomen. Jullie kennen sommige al vanwege hun werk om ten bate van de samenleving veranderingen tot stand te brengen.

Er is geen weg terug naar de oude systemen en terwijl sommige aspecten misschien overleven, zetten jullie een grote stap omhoog en gaan jullie de tijd inhalen waarin jullie werden belemmerd. De verheffing die jullie gaan ervaren zal ruimschoots opwegen tegen alle moeilijkheden waar jullie doorheen gaan. We hebben jullie eerder verteld dat het een unieke gelegenheid is, maar net zo belangrijk is het feit dat massale ascentie slechts met lange tussenpozen plaatsvindt. Het is ook een kans die duizenden jaren lang niet meer op jullie pad zal komen, dus grijp hem met beide handen en maak je geen zorgen over wat nodig is om het te bereiken. De Bron heeft met veel liefde voor jullie allemaal de eindtijden van deze cyclus gepland opdat iedere ziel een gelijke kans zou krijgen om te ascenderen. Het wordt niemand opgelegd, noch zullen jullie gedwongen worden iets te doen, maar toch zullen jullie alle aanmoediging krijgen. Velen voelen de aantrekkingskracht om “naar huis te gaan” omdat ze weten dat de lagere dimensies niet hun ware thuis zijn. Richt jullie blik stevig op Ascentie, want het is jullie weg terug naar waar jullie oorspronkelijk vandaan zijn gekomen.

Wij zijn, wanneer de omstandigheden het toelaten, bij jullie en dan zullen we een heerlijke periode krijgen waarin we elkaar helemaal leren kennen. In veel gevallen zijn we oude vrienden van jullie en zijn we jullie echte familie van de sterren. De Greys zijn ook lang op Aarde geweest en hebben met veel Aardse vertegenwoordigers van hun familie gewerkt om te helpen hun beschaving te redden. Zij zijn in de minderheid maar door toestemming te hebben gekregen bases op Aarde te hebben, waren zij verantwoordelijk voor de vroege uitwisseling van geavanceerde technologieën. Jammer genoeg had de Illuminati nooit de bedoeling dat het in ieders voordeel gebruikt zou worden, al hebben sommige ervan de commerciële markt bereikt. Er zijn andere bezoekers uit de Ruimte geweest, al verbleven geen daarvan recentelijk op de Aarde maar voerden zij verkenningsmissies uit. Het Universum is gevuld met intelligent leven en het is gebruikelijk dat wanneer een beschaving het punt bereikt dat zij de Ruimte kan bereizen, zij haar Universum op zoek naar kennis doorkruist.

Het is duidelijk dat jullie snel de tijd naderen waarin jullie op je intuïtie zouden moeten vertrouwen, vooruit moeten kijken en voorbij jullie denkvermogen. Alles wat nu gebeurt of staat te gebeuren is in jullie hoogste belang. De planeet wordt op vele niveaus schoongeveegd, zodat ze in een verjongde staat in gereedheid komt voor Ascentie. Jullie zullen ook veranderingen in jezelf opmerken, want je kunt niet echt door deze periode van verheffing heengaan zonder er bewust van te zijn. Neem veel rust en geef geen energie aan artikelen of personen die angst prediken. Er wordt nog steeds veel desinformatie verspreid en het kan verwarrend zijn, maar jullie zouden inmiddels in staat moeten zijn het verschil te zien. Er bestaan een aantal erkende bronnen van waarheidsgetrouwe informatie, dus houd je daaraan vast en laat je door andere niet afleiden.

Wekelijks zullen er opzienbarende stukjes informatie komen, want langzaam maar zeker komt de waarheid op tafel. De wereld is wakker geworden met het besef dat de macht van het volk werkelijkheid is en toch “bergen kan verzetten”. Tot nu toe werd elke demonstratie tegen de autoriteiten volledig de kop in gedrukt zonder rekening te houden met verlies van levens, zoals vele jaren terug in Hongarije gebeurde. Die benadering zal nu tot stoppen worden gebracht, want de roep om verandering door de mensen heeft tot een krachtige golf van energie geleid die het verder vooruit helpt.

Ik ben SaLuSa van Sirius, en ik ben aan de ene kant blij het uitwendige bewijs van jullie succes te zien, zij het dat dit is vermengd met verdriet door het verlies aan mensenlevens.

English text here

Bron: ET First Contact

Share.

In tegenstelling tot de reguliere media hebben wij geen inkomsten uit advertenties en ook ontvangen wij geen subsidies van de overheid. Om te bestaan zijn wij volledig afhankelijk van de donaties van onze lezers!

Een gulle donatie verzekert dat we ook in 2024 iedereen van het echte nieuws kunnen blijven voorzien!


<< Klik hier om te doneren >>

 

Misschien later