Contact: De perceptie van de mensen zal veranderen (4-5)

0
Luister naar dit Artikel

FirstContactnederlandsDierbaren, al die tijd dat jullie oorlogsspelen voortduren, lijkt de wereld nooit een veilige plaats te worden. Dit kan alleen gebeuren wanneer er echt vrede komt en de oorlogsmachine wordt ontmanteld. De Galactische Federatie heeft bij tal van gelegenheden, die tot heel ver terug in de tijd reiken, zonder succes geprobeerd vrede te stichten maar de duisteren weigerden hun macht op te geven. Door het uitoefenen van hun vrije wil en het negeren van die van jullie, gingen zij door met hun plan om jullie volledig tot slaaf te maken. Dat mislukte omdat jullie net op tijd wakker werden, en jullie hebben nu een ander alternatief pad te volgen.


Steun World Unity: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en de leugens aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden. Klik hier om te Doneren


Deze keer ligt jullie toekomst in jullie eigen handen, en jullie hebben ervoor gekozen een nieuw paradigma te creëren dat alles omvat om een Gouden Tijdperk tot stand te brengen. Vanuit de wetenschap dat het inderdaad jullie bestemming is je te verheffen, hebben jullie je blik gericht op een vreedzame co-existentie waarin elke gedachte en handeling in het hoogste belang van alle zielen is. Egoïsme en hebzucht zullen jullie niet langer ontzeggen wat aan jullie toekomt, en in de onmiddellijke toekomst gaan jullie een geweldige tijd van Overvloed beleven. Het zal slechts één van de vele gebeurtenissen zijn die jullie naar het Licht gaan verheffen.

Neem geen genoegen met iets minder dan absoluut delen, want dat is jullie recht. Vergeet de duisteren die de Aarde gaan verlaten om hun eigen weg te gaan, waar ze doorgaan met het leren van hun lessen zodat zij evengoed op een dag ook naar het Licht kunnen terugkeren. De Schepper houdt van alle schepselen en verwelkomt iedere ziel die ernaar streeft zich uit de duisternis te verheffen die zij hebben gecreëerd. Er bestaat geen enkele ziel die voor altijd is verloren, ongeacht hoe diep zij in de donkere afgronden zijn afgegleden, waar het Licht bijna ontbreekt. Zolang er een glimpje Licht is, kunnen zij nog steeds alle obstakels overwinnen, en zoals met iedere ziel die de wens heeft dit te doen, wordt er immense hulp gegeven. De meeste gelukzaligheid ontstaat door het redden van een ziel zodat deze uiteindelijk naar de Bron kan terugkeren. Tijd doet er niet toe en speelt geen rol onder dergelijke omstandigheden, omdat elke ziel de hele eeuwigheid heeft om zich te verheffen.

Jullie zullen de dualiteit achter je laten nadat jullie het jezelf in zijn totaliteit hebben laten ervaren. En niet één van jullie heeft niet zijn of haar rol aan beide zijden vervuld. Het zal uiteraard een richting hebben gevolgd die jullie zelf creëerden, want niemand wordt gedwongen de duistere zijde te beleven. Sommigen van jullie zijn naar diepere afgronden afgedaald dan anderen, en worden toegejuicht wanneer jullie je ware zelf ontdekken en terugkeren naar het Licht. Dat is waar de dualiteit volledig over gaat, en het is een uitdaging die jullie tot het uiterste op de proef stelt. Wanneer jullie je verheffen, beseffen jullie dat Alles Eén Is, en wordt het gemakkelijker compassie in je hart te vinden voor degenen die zijn afgedwaald. Jullie hebben een gezegde dat zegt “dankzij de genade Gods, ga ik”, en dat is op jullie allemaal van toepassing, dus verhef jezelf alsjeblieft boven de positie van het hebben van oordelen en kritiek. Laat iedere ziel haar eigen pad vinden, en weet dat het voor sommige extreem moeilijk zal zijn. Het is niet aan jullie gegeven het levensplan van een andere ziel te kennen, dus jullie kunnen niet weten wat hen tot hun daden heeft gebracht, net zo min als zij jouw levensplan kennen.

Vanuit ons gunstig gezichtspunt zien wij jullie Licht, en we weten dat het sinds het Millennium buitengewoon krachtig is toegenomen. Het heeft jullie voorbij het punt van mogelijke terugkeer gebracht, en als gevolg daarvan staat jullie Ascentie vast. Moedig anderen aan met een open geest te zoeken want te veel mensen zijn terughoudend om een ander pad te zoeken. Als ze weigeren en zich aan oude manieren vastklampen, wordt dit geaccepteerd als zijnde hun keuze uit vrije wil. Het betekent dat zij in dezelfde dimensie doorgaan, tot ook zij op een dag zich voor de waarheid openstellen. De uitdrukking “Laat los, laat het aan God over”, komt naar boven want geen ziel is zonder hulp of leiding. Laat je inspireren door je Goddelijke Zelf, of wat sommigen misschien liever je Hoger Zelf noemen, dat in de hogere dimensie is gebleven terwijl jullie je verplaatsten naar de lagere trillingen. Onthoud ook dat jullie verschillende Gidsen hebben die opgetogen zouden zijn als jullie met hen je gedachten zouden delen. En niet op de laatste plaats zijn er zeker Engelachtige Wezens bij jullie, dus jullie zijn zelfs in jullie donkerste momenten nooit alleen.

Wij zijn nu drukker dan de afgelopen tijd omdat als Moeder Aarde verdergaat met haar schoonmaakproces, het onvermijdelijk een aantal van jullie zal raken. We kunnen ons niet met jullie karma bemoeien maar als omstandigheden het toestaan, zullen we jullie als het tegen jullie levensplan ingaat, redden van de dood of een verwonding. Zo-genaamde wonderen zijn vaak te wijten aan onze aanwezigheid of acties, die niet worden erkend voor wat ze zijn. Wij zoeken hierin geen eerbetoon maar vinden het heerlijk jullie te helpen, als onderdeel van onze dienstverlening aan de mensheid. Ook jullie zouden in de toekomst heel goed met ons mee kunnen doen, en het zal een tijd zijn waarin jullie tot volledig bewustzijn zijn gestegen. Jullie niveaus nemen nu zo snel toe dat jullie zelf bewust zouden moeten worden van zo’n expansie. Het zal jullie in staat stellen de chaotische omstandigheden te hanteren die jullie misschien raken, omdat jullie inzicht zo veel meer zal zijn afgestemd op wat er gebeurt.

Onze vloot blijft zichzelf bekend maken en de waarnemingen zijn zo duidelijk dat de oude verklaringen ervoor niet langer worden geaccepteerd. Het is tijd voor de onthulling en onze bondgenoten werken hard aan de totstandkoming ervan. Wanneer het eenmaal plaatsvindt, zal informatie kunnen worden onthuld die verborgen werd gehouden. Het zal ook een einde maken aan de desinformatie over ons, en ons contact bevestigen met hogere ambtenaren gedurende vele jaren. Het belangrijkste is dat wij de kans krijgen jullie toe te spreken, en jullie voor te bereiden op de resterende maanden die naar Ascentie leiden. Tegen die tijd moeten er wijzigingen zijn in jullie mondiale beleid, zodat er overeenstemming is over het terugtrekken van militair personeel uit het buitenland. Het zal het voorspel zijn van wereldwijde vrede en het zal mogelijk maken dat jullie middelen voor positieve veranderingen worden aangewend, waar iedereen van zal profiteren.

Bij iedere week die verstrijkt, komen we dichter bij de beslissende gebeurtenissen die de perceptie van de mensen zal veranderen over de reden waarom ze hier zijn en de toekomst die hen te wachten staat. Het zal hen in staat stellen een laatste welgeïnformeerde keuze te maken of ze wel of niet wensen te ascenderen, en wat er voor hen nodig is om zich aan Ascentie te wagen, als dat hun keuze is. De tijd is kort, maar het is mogelijk met de juiste benadering en toewijding een verheffing te bereiken. In sommige opzichten zal het nooit gemakkelijker worden dan het nu is, omdat er zo’n immense hulp wordt gegeven aan iedereen die zijn voeten op het pad van Ascentie heeft geplaatst. De instromende energieën nemen toe en worden krachtiger met een te verwachten hoogtepunt aan het eind van het jaar.

Ik ben SaLuSa van Sirius en zoals altijd zijn wij waakzaam en voorzichtig om ervoor te zorgen dat er geen activiteiten plaatsvinden die op wereldwijd niveau een bedreiging inhouden.

English text here

Bron: ET First Contact

Share.

In tegenstelling tot de reguliere media hebben wij geen inkomsten uit advertenties en ook ontvangen wij geen subsidies van de overheid. Om te bestaan zijn wij volledig afhankelijk van de donaties van onze lezers!

Een gulle donatie verzekert dat we ook in 2024 iedereen van het echte nieuws kunnen blijven voorzien!


<< Klik hier om te doneren >>

 

Misschien later