Contact: De onrust in de wereld is een teken dat het ontwaken in volle gang is (4-11)

0
Luister naar dit Artikel
Listen to this article

Jullie zitten in een situatie die vereist dat jullie geduldig wachten tot zaken zich verder ontwikkelen en dan kunnen jullie actie verwachten. Het reinigen heeft op verschillende niveaus lange tijd plaatsgevonden middels het vervangen van de oude garde door onze vertegenwoordigers van het Licht, tot de huidige tijd waarin ze worden verwijderd en ergens geplaatst waar ze verder geen schade kunnen aanrichten. Jullie zien dus dat de omstandigheden zodanig worden dat we door kunnen naar de volgende fase.


Steun World Unity: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en de leugens aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden. Klik hier om te Doneren


Daarmee ontstaat een groter bewustzijn van jullie kant omdat meer mensen zich openstellen voor de waarheid over wat er op Aarde gebeurt. Vanuit de verwarring verrijst de feniks uit het verleden, toen jullie in een tijdperk van liefde en Licht zaten. Dat was tijdens één van de meer verlichte perioden van Atlantis, voorafgaande aan zijn val. Jullie hebben vrijwel allemaal levens gehad tijdens dat grote tijdperk en de herinneringen zitten nog steeds in jullie onderbewustzijn. Dat waren de tijden dat jullie een piek in spirituele groei doormaakten waardoor de grote meesters naar de Aarde konden terugkeren. Maar de trilling nam in de loop van duizenden jaren geleidelijk af totdat het Licht met de overweldigende duisternis moest concurreren die Atlantis overspoelde en tot zijn ondergang leidde.

Jullie energetiseren nu de rasters rond de Aarde en het is opnieuw tijd om een nieuw spiritueel hoogtepunt te bereiken. Dit keer vindt de verheffing in hoog tempo plaats, net zo snel als jullie de hogere energieën kunnen absorberen. Met de onmiddellijke periode voor ons en zelfs meer Licht dat naar jullie wordt gezonden, worden de veranderingen binnenin beter opgemerkt. Sommigen kunnen daardoor uit hun doen raken maar het is op geen enkele manier onaangenaam en als dit eenmaal tot rust is gekomen voelen jullie je omhoog getild. We weten dat velen van jullie al een punt bereikt hebben van waaruit jullie jezelf gemakkelijk kunnen centreren, ongeacht wat er om jullie heen gebeurt. Dat is een bewijs van jullie altijd aanwezige vermogen de hogere energieën naar jezelf aan te trekken. Ieder van jullie die dit stadium heeft bereikt, verleent een dienst aan anderen die dit nog niet hebben door een kalmere en rustigere sfeer om hen heen te creëren.

In Europa ontstaat er begrijpelijkerwijs bijna paniek als Griekenland doorzet en een referendum houdt over hoe om te gaan met de schulden, want de mensen zitten in een stemming dat zij de invoering van nog meer bezuinigingen of nadelige gevolgen zullen afwijzen. Als dat gebeurt betekent dat nagenoeg het einde van de euro door de bijbehorende instorting van dat systeem als andere landen ook tekortschieten. Het betekent dat eerder in een kwestie van weken dan maanden over de toekomst van Europa wordt beslist en dat zal de deur openen naar een nieuw systeem van financiering dat de daaruit voortvloeiende problemen oplost. We wensen jullie deze fiasco’s niet toe maar tot dit gebeurt is de weg niet duidelijk genoeg om acceptabele alternatieven in te voeren. Wees ervan overtuigd dat alles klaar is om van start te gaan, hetgeen betekent dat de periode van verstoring en onzekerheid relatief kort zal zijn.

De onrust in de wereld is een overtuigend teken dat het ontwaken in volle gang is en dat mensen beseffen dat de uiteindelijke macht om over hun toekomst te beslissen bij henzelf ligt. Als gevolg daarvan mobiliseren zij zich om te demonstreren en wijzigingen van het bestaande systeem te eisen. Zij laten zich publiekelijk zien en de beweging neemt toe doordat meer mensen zich aansluiten. Ze krijgen ook kracht door de positieve energieën die ze zelf aantrekken en het verspreidt zich heel snel. We vragen jullie je acties positief te houden en laat je niet meetrekken door degenen die jullie campagne in diskrediet willen brengen. Houd ze vreedzaam en druk alle pogingen de kop in om geweld te gebruiken want daarmee spelen jullie de autoriteiten in de kaart.

De slinger beweegt zich in jullie richting en het betekent dat de macht over jullie wereld in andere handen begint te komen. De zielen van Licht die voor deze speciale gelegenheid zijn gekomen verplaatsen zich tenslotte naar bepaalde posities en zijn gereed om degenen te vervangen die zullen worden verwijderd. Onze plannen liepen vooruit op deze specifieke tijd en wanneer we een kans zien ze uit te voeren, zullen zaken snel van start gaan. Het gaat eerst om de organisatie en vervolgens om het raamwerk voor het invoeren van de veranderingen. Dat zal leiden tot wat jullie misschien de praktische periode zouden kunnen noemen om de fysieke veranderingen te kunnen laten beginnen. Tegen die tijd zitten we in 2012, wat duidelijk een jaar van grote activiteit wordt waarin jullie een belangrijke rol zullen spelen want het is nooit anders dan als een gezamenlijke onderneming gevisualiseerd, of zouden we avontuur moeten zeggen. Wij staan natuurlijk te popelen om aan de laatste stadia te beginnen die naar Ascentie leiden want het pad is nu bijna vrij van de laatste obstakels.

Net als jullie voelen we ons opgetogen dat er voldoende indicaties zijn om jullie te verheffen zodat jullie zeker weten dat de eindtijden nu zijn begonnen. Wat enige jaren terug onwaarschijnlijk leek en voor velen moeilijk om te begrijpen, staart jullie nu in het gezicht. Het bewijs van wat er gebeurt is voor iedereen zichtbaar, al accepteren we dat een aantal zielen niet klaar zijn om over te stappen naar de andere kant. Hen zal nog steeds hulp worden gegeven en net als iedere andere ziel zullen zij uiteindelijk merken dat zij hun eigen realiteit hebben gevormd die op hen wacht. Het is absoluut eerlijk en passend dat een ziel vooruitgang boekt naar gelang haar eigen trillingsniveau en dat ze geen hogere trilling kan betreden tot ze er klaar voor is.

Elke dag bevat nu de mogelijkheid dat onze bondgenoten de voortgang boeken die we zoeken zodat belangrijke vorderingen kunnen worden gemaakt. Jullie wachten op iets bepalends zal in ieder geval niet lang meer duren want we zitten zo dicht tegen succes aan. Zoals jullie je misschien kunnen voorstellen wacht er veel op het signaal om van start te gaan en zaken zullen echt een vliegende start krijgen zodra we kunnen beginnen. Disclosure, de publieke bekendmaking, blijft één van de belangrijkere kwesties die we graag naar buiten zien komen en dat zal een heleboel meer informatie vrijgeven waardoor onze activiteiten gemakkelijker worden. Het heeft voor ons geen zin zonder jullie medeweten en betrokkenheid van start te gaan want we zijn nooit van plan geweest jullie behoeften zelf af te handelen, al zijn we daar heel goed toe in staat. Het is tijd voor jullie om op te staan en samen met ons jullie rol te vervullen, waar we als een spannend vooruitzicht naar uitkijken.

Ik ben SaLuSa van Sirius en ik word gesterkt door de ommekeer van gebeurtenissen op Aarde omdat het er naar uitziet dat zoveel mensen plotseling tot ‘leven’ komen voor het werkelijke doel in hun leven. In plaats van blind in het donker te strompelen hebben ze de waarheid begrepen en willen ze hun aandeel leveren in het tot stand brengen van Ascentie. Iedereen heeft iets te bieden, zelfs als het weinig is in vergelijking met anderen. Het is een gezamenlijke inspanning en elk stukje is even belangrijk als alle andere. Dat is waarom we jullie verwelkomen om ons te vergezellen in de liefde en het Licht dat wij vertegenwoordigen.

Bron: ET First Contact

Share.

In tegenstelling tot de reguliere media hebben wij geen inkomsten uit advertenties en ook ontvangen wij geen subsidies van de overheid. Om te bestaan zijn wij volledig afhankelijk van de donaties van onze lezers!

Een gulle donatie verzekert dat we ook in 2024 iedereen van het echte nieuws kunnen blijven voorzien!


<< Klik hier om te doneren >>

 

Misschien later