Contact: De Galactische Federatie heeft over de hele wereld contacten gelegd (13-2)

0
Luister naar dit Artikel

De druk neemt toe op de oude garde die de afgelopen weken veel macht heeft verloren. Zij ziet haar financiële listen falen en omstandigheden keren zich tegen haar. De samenzweerders zijn allang geïdentificeerd en ook is nu bekend welke pogingen ze hebben ondernomen om de wereld door één regering te laten leiden. Jullie zien binnenkort hoe ze uit de circulatie worden gehaald en onder toezicht gehouden zodat ze de veranderingen die al bezig zijn niet meer kunnen verstoren of belemmeren.


Steun World Unity: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en de leugens aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden. Klik hier om te Doneren


Er zijn duizenden en duizenden mensen die voor het Licht werken en hun collectieve energieën zijn een machtige kracht om de waarheid naar buiten te brengen en hun visie op vrede te manifesteren. Het ontwaken gaat door en meer zielen zoeken buiten hun dagelijkse bezigheden naar antwoorden. Zij beginnen te zien hoe hun levens streng werden gecontroleerd en zoeken vanuit de hen opgelegde beperkingen de terugkeer naar hun rechten en vrijheid.

Wij zijn blij dat jullie als menselijk ras je lot in eigen hand neemt en dat jullie weigeren langs een pad naar volledige slavernij te worden geleid. Als jullie je vrijheid opeisen leidt dat wel tot een zekere mate van geweld omdat zij die heersen en macht uitoefenen met tegenzin aan jullie eisen toegeven. Wij betreuren elke vorm van geweld, maar begrijpen dat jullie woede een krachtige emotie is. Deze situaties zouden moeten veranderen wanneer de regeringswijzigingen eenmaal hebben plaatsgevonden en het nieuwe leiderschap duidelijk maakt dat haar aanstelling ten goede van iedereen moet komen. We hopen tegen die tijd openlijk met hen te kunnen samenwerken, met name omdat diverse belangrijke veranderingen ook onze ondersteuning nodig zullen hebben. Onze aanwezigheid komt merendeels neer op uitnodigingen om te verschijnen en de informatie die we krijgen geeft aan dat onze komst positief zou worden ontvangen.

De Galactische Federatie heeft over de hele wereld contacten gelegd en sommige landen reageren sneller dan andere. Onze grootste uitdaging ligt in die landen die door religieuze overtuigingen worden gedomineerd, in het bijzonder het katholicisme dat gelooft dat wij een verbond met de duivel hebben. De bekendmaking vanuit het Vaticaan dat men ons bestaan erkent heeft echter wel geholpen. Onze vertegenwoordiger heeft hen feitelijk meer dan eens bezocht en we hadden de hoop dat hun inzichten over ons zouden verbeteren als ze bewust zouden worden gemaakt van Ascentie. De verschillende religies zullen hun leringen op één lijn moeten brengen met de waarheid over jullie afkomst en de ware bedoeling van het leven. Ze zullen echter net zolang blijven bestaan als er behoefte aan is bij degenen die niet in staat zijn de veranderingen te accepteren.

Jullie eerste ervaring met de verschillende reacties op de waarheid is vaak wanneer jullie overgaan en jezelf in de astrale sferen aantreffen. Op die niveaus treffen jullie namelijk alle zaken aan waar je op Aarde naar verlangde en jullie creëren daar middels gedachtekracht. Deze niveaus staan veel dichter bij de realiteit die jullie tegemoet gaan als jullie ascenderen. Er is aanhoudend licht en jullie lichamen zijn meer etherisch en hebben weinig nodig in de zin van vast voedsel terwijl zielen toch genieten van de eetgewoonten waar ze op Aarde vertrouwd mee waren. Er is overal waar je komt frisheid en helderheid en wat vaak het eerste wordt opgemerkt is dat het licht geen schaduw heeft. De toekomst biedt jullie dus veel spannende en interessante ervaringen die zo verschillen van wat jullie nu gewend zijn.

Jullie ervaringen op Aarde kunnen zo hevig zijn dat de prijs zelfs het verlies van je leven kan zijn. Toch heeft de mens een stuwkracht die nooit teniet lijkt te gaan en hem verder en verder drijft tot hij de grenzen bereikt. Deze ingebouwde passie en verlangens zijn ook van toepassing op jullie spirituele zoektocht. Jullie weten dat er iets te ontdekken is wat jullie inzichten zal vergroten, maar het kost vaak veel tijd om in te zien dat de kennis binnenin zit. Eigenlijk hebben jullie op een onderbewust niveau werkelijk alle kennis en de moeilijkheid is te weten hoe jullie je erop kunnen aansluiten. De beste benadering in deze tijd waarin jullie je niveaus snel willen verhogen is meditatie omdat die rustige momenten het maken van contact vergemakkelijken.

Jullie gehele leefstijl gaat behoorlijk opmerkelijk veranderen en te zijner tijd zullen velen van jullie net als wij galactische reizigers zijn. Daarom moeten we binnenkort dichter bij elkaar komen en delen wat we elkaar te bieden hebben. We willen dat jullie door middel van onze aanwezigheid ruimer gaan denken en jullie beperkte aardse bewustzijn terzijde schuiven. Zelfs nu weigeren sommige mensen de realiteit van ons bestaan te accepteren en hebben zij een afgesloten geest voor het bewijs dat bestaat. De ervaring die tot Ascentie leidt zal voor hen heel moeilijk zijn omdat de waarheid naar buiten moet komen en niet langer voor jullie ogen verborgen kan worden gehouden. Toch zal al het mogelijke gedaan worden om ieders ogen te openen. Het is echt niet aan ons of aan jullie hen de waarheid op te dringen en we zouden allemaal de keuzes moeten respecteren die mensen maken.

Als de grote veranderingen beginnen en publiekelijk bekend worden zal er een heleboel innerlijk onderzoek plaatsvinden naar wat er zou moeten worden geaccepteerd. Voor sommigen is het moeilijk te aanvaarden dat hun gekoesterde geloven incompleet of eigenlijk onwaar zijn. En toch zullen zielen, als ze een kwantumsprong vooruit willen gaan maken, volledig eerlijk naar zichzelf moeten zijn door te laten gaan wat geen plaats heeft in het Licht. Er bestaat wat dit soort zaken betreft geen ongenade of oordeel en jullie zullen worden toegejuicht als je de kracht vindt om verder te gaan. Iedereen heeft op dit moment een open geesteshouding nodig omdat jullie aan een periode van intense activiteit gaan beginnen. Verrassende gebeurtenissen met onverwachte uitkomsten komen binnenkort in het nieuws en jullie zullen zeker weten dat zaken een kritiek punt bereiken.

Ik ben SaLuSa van Sirius en ik kan jullie vertellen dat we al zo lang toeschouwer zijn dat er weinig is dat we niet van jullie weten. We zien jullie zeker toegroeien naar de gelegenheid die jullie levens gaat veranderen. Diep van binnen wisten jullie dat je aan je laatste leven in de dualiteit begon en hoe belangrijk het voor je toekomst zou zijn. Zoals wij het dus zien zou het bewustwordingsproces zich moeten versnellen en zouden veel meer zielen zich moeten aansluiten bij degenen die al goed gevorderd zijn in hun voorbereidingen om te ascenderen. Houd in gedachten dat het op de eerste plaats de intentie om te ascenderen is die jullie op het juiste pad zet en van daaruit zullen jullie de aandacht trekken van degenen die met je werken op dat specifieke pad. Jullie zullen natuurlijk wel voordat je die intentie tot uitdrukking hebt gebracht veel geleerd hebben over het proces en wat het inhoudt te ascenderen. Houd jullie doel in gedachten en je zult nooit alleen wandelen want wij en jullie gidsen zijn bij jullie in liefde en Licht.

Bron: ET First Contact

Share.

In tegenstelling tot de reguliere media hebben wij geen inkomsten uit advertenties en ook ontvangen wij geen subsidies van de overheid. Om te bestaan zijn wij volledig afhankelijk van de donaties van onze lezers!

Een gulle donatie verzekert dat we ook in 2024 iedereen van het echte nieuws kunnen blijven voorzien!


<< Klik hier om te doneren >>

 

Misschien later