Contact: De energieen van verandering zijn niet te stoppen (9-2)

0
Luister naar dit Artikel
Listen to this article

FirstContactnederlandsEr is over de hele wereld veel activiteit en veel daarvan geeft aan dat er veranderingen ophanden zijn. Het proces van ontwaken heeft veel mensen bereikt die geen direct belang hebben bij, of kennis hebben over Ascentie maar wiens zintuigen hen vertellen wat er lange tijd mis is geweest en dat als de Mens vooruit wil komen er veranderingen moeten plaatsvinden.


Steun World Unity: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en de leugens aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden. Klik hier om te Doneren


Plotseling neemt het groepsbewustzijn toe en verplaatst zich naar het Licht, wat mensen inspireert om grotere dingen ten gunste van allen te bereiken. Men begrijpt de noodzaak barrières tussen mensen op te heffen, die vaak om valse redenen zijn opgeworpen. Men ziet dat er moet worden samengewerkt waardoor er veel meer kan worden bereikt. Overheidsfunctionarissen proberen dit vaak door militaire actie te verhinderen, omdat ze bang zijn van de krachten waarmee ze worden geconfronteerd. We hebben vaak naar de macht van het volk verwezen, en het groeit in snel tempo waardoor mensen zich met elkaar verbinden.

Door onze aanwezigheid, zelfs als jullie niet helemaal bewust zijn van wat we doen, werken de energieën rond de Aarde in op het bewustzijn van veel mensen die het als hun plicht zien actie te ondernemen. Wanneer ze eenmaal gaan samenwerken, zal je het begin zien van de beweging die mensen in machtsposities motiveert om dingen gedaan te krijgen. De energieën van verandering zijn niet te stoppen en kan niet veel langer worden uitgesteld. Als jullie in de politieke arena naar een leider zoeken, kijk dan niet verder dan President Obama, omdat hij de man is voor de tijd waar jullie in zitten en hij erkent de rol die hij te vervullen heeft. Luister zorgvuldig naar zijn woorden want hij spreekt tot degenen die spiritueel bewust zijn, en als zij zijn ware bedoeling in de woorden horen, zullen ze begrijpen wat er komt. Amerika is altijd de rol van wereldleider gegeven, maar spoedig zullen zij hun ware belofte vervullen om jullie allemaal uit de duisternis te leiden. Natuurlijk moeten er wijzigingen plaatsvinden voordat dit mogelijk is, en ook niet voordat de laatste duistere kliek uit zijn machtspositie is ontzet. Zodra dat is gebeurd, komt de weg vrij om snel vooruit te gaan.

Wees ervan verzekerd dat vanuit de huidige chaos zich kansen voordoen, waar onze bondgenoten op in kunnen haken. Met ons vermogen om precies te weten wat er gebeurt, kunnen wij alle pogingen om vooruitgang te verhinderen, ontkrachten. Het is volgens plan de tijd van verandering en wij hebben de bevoegdheid om alles te doen wat nodig is om succes te garanderen. Wij werken nog steeds binnen de Universele Wetten, en geen enkele actie van onze kant zal ook maar de dood van een enkele ziel veroorzaken. Als het moet, verwijderen wij elke persoon die door ons gevaar loopt en vervoeren hem naar elders. Door onze acties zullen jullie zonder twijfel weten dat wij in vrede komen. Wij leven vanuit onze toewijding aan de Schepper en behandelen alle leven als heilig. Jullie zullen op een dag ook dergelijke niveaus hebben bereikt, en sommige van jullie zijn daar inderdaad nu al. De transformatie van jullie huidige bewustzijnsniveau naar een hogere, zal heel plotseling en heel snel gebeuren. Elke dag dat jullie dichter het einde van deze cyclus naderen, tillen de energieën jullie snel verder omhoog. Een hele reeks van zorgvuldig geplande instromen veranderen de structuur van jullie lichaamscellen want zij worden kristallijn. Het zal klaar zijn tegen de tijd dat jullie ascenderen. Jullie zijn dan een Wezen van hoger bewustzijn geworden, dat klaar is om door te gaan naar de 5e dimensie van schoonheid en harmonie, dat met niets kan worden vergeleken met wat jullie op Aarde hebben ervaren.

Jullie kunnen allemaal je eigen bijdrage leveren door kalm te blijven en waar dan ook je Licht te blijven verspreiden. Houd in gedachten dat het Licht ook nodig is bij degenen van de donkere zijde als zij op een oproep van binnen gaan reageren om zich te verheffen. Hun vlam zal altijd branden en kan niet worden uitgedoofd maar zij moeten aan hun eigen verbinding worden herinnerd met Al Dat Is. Help die geliefde Wezens die hun eigen overtuiging vasthouden, zodat goedheid de duisternis verdringt die anderen met zich meedragen. Hoe meer Licht zij ontvangen, hoe krachtiger hun energieën worden waardoor zij hun doel bereiken om vrijheid in hun leven terug te brengen. Jullie zullen inmiddels moeten beseffen dat wat jullie voor één doen, jullie voor allen doen, dus hoe eerder jullie samenwerken, des te sneller jullie resultaat boeken. Mediteer samen en zend Liefde en Licht uit, en jullie zullen de Mensheid een grote dienst verlenen. Denk aan Moeder Aarde die zich voortsleept met de opeenhoping van onverschilligheden van de Mens voor haar behoeften. Zij smeekt om hulp en zal zonder die hulp met tegenzin haar eigen methoden in werking zetten om de Aarde te reinigen. Dat Dierbaren, zal jullie onvermijdelijk problemen opleveren maar zoals we jullie altijd te kennen hebben gegeven, mogen wij de effecten op jullie verminderen. Het is door de onderkenning van de Eenheid van alle levensvormen dat jullie je Hoger Zelf vinden, en jullie van daaruit een doelbewuster leven kunnen leiden. Het zal jullie uiteindelijk veel plezier geven wanneer jullie beseffen dat jullie je rol hebben vervuld in het tot een goed einde brengen van de cyclus van dualiteit. Hoe de komende twee jaar worden beleefd, heeft veel te maken met jullie bijdrage om ervoor te zorgen dat Ascentie met zo min mogelijk problemen wordt bereikt.

De Galactische Federatie is bij jullie, bij elke stap van de weg vooruit en wij zullen jullie, waar we kunnen, inspireren en gidsen. Jullie kunnen ons aanroepen, zoals jullie misschien doen met jullie vaste Gidsen en Engelachtige wezens. Maar besef alsjeblieft dat het niet altijd mogelijk is jullie op de manier te beantwoorden zoals jullie misschien verwachten of wensen. We doen wat we kunnen maar er bestaat ook zoiets als jullie eigen levensplan waar we ons niet mee kunnen bemoeien. Gebruik bij twijfel die rustige momenten in jullie leven als mogelijkheid om je met je Hoger Zelf in verbinding te stellen, en zeer waarschijnlijk zal je de antwoorden voelen die aan je worden gegeven. Sla altijd acht op je intuïtie, want het heeft daadwerkelijk vele malen mensen voor gevaar behoed en ook hun levens gespaard. Jullie krijgen in deze periode meer hulp dan in enige andere tijd in jullie afgelopen levens, dus voel je niet verlaten of alleen want dat is verre van de waarheid. In feite zullen jullie je nooit volledig bewust zijn van alle hulp die jullie voortdurend wordt gegeven. Maar jullie zouden nu een begin kunnen maken, nu jullie er bewust van worden gemaakt, en kijk ernaar uit in de toekomst.

Ik ben SaLuSa van Sirius, en ik ben blij dat jullie eindelijk kunnen zien wat er zich ontwikkelt, en weet dat echte veranderingen zo dichtbij komen om plaats te vinden. Wij staan klaar om op te treden als de omstandigheden gunstig zijn, en wij zullen het zo heerlijk vinden tussen jullie te kunnen verschijnen. Er zullen aanvankelijk gemengde gevoelens bestaan, maar we weten dat het niet lang duurt voor we alle mogelijke twijfel overwinnen over onze intenties naar jullie toe. Wij zijn jullie Broeders en Zusters uit de Ruimte en wij beschouwen jullie als één van ons, en we houden zonder voorbehoud van jullie allemaal.

English text here

Bron: ET First Contact

Share.

In tegenstelling tot de reguliere media hebben wij geen inkomsten uit advertenties en ook ontvangen wij geen subsidies van de overheid. Om te bestaan zijn wij volledig afhankelijk van de donaties van onze lezers!

Een gulle donatie verzekert dat we ook in 2024 iedereen van het echte nieuws kunnen blijven voorzien!


<< Klik hier om te doneren >>

 

Misschien later