Contact: De Aarde wordt tegen bedreigingen beschermd (8-8)

0
Luister naar dit Artikel
Listen to this article

Zoals jullie kunnen zien is de financiële situatie in de wereld onbeheersbaar geworden en onze bondgenoten zullen op korte termijn op de voorgrond moeten treden om het nieuwe beleid te implementeren. Je hoeft geen genie te zijn om te begrijpen dat het creëren van meer schulden jullie problemen niet op gaat lossen en het kwijtschelden van schulden is de enige vaststaande uitweg. Mensen beseffen door de huidige grootschalige chaos dat een volledig nieuwe benadering is vereist als jullie ooit verder willen komen.


Steun World Unity: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en de leugens aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden. Klik hier om te Doneren


Wat noodzakelijkerwijs gedaan moet worden maakt deel uit van onze plannen want wij hebben de ineenstorting van jullie samenlevingen voorzien en daar rekening mee gehouden. Wij wachten op het juiste moment om onze bondgenoten te instrueren van start te gaan, terwijl we weten dat ons aanbod om jullie door deze periode heen te helpen aanvaard zal worden. Wanneer we eenmaal door de meerderheid zijn erkend en geaccepteerd kunnen we verder naar het onthullen van de door ons uit te voeren missie om jullie en Moeder Aarde op Ascentie voor te bereiden.

Heb wat compassie voor jullie leiders want zij werken met het oude model dat nu ter ziele is. Zij hebben niet de kracht of de wil om de problemen aan te pakken op de manier zoals wij van plan zijn en het is duidelijk dat het niet zou kunnen werken zonder dat alle landen met elkaar samenwerken. Aangezien jullie normaal gesproken geloven in het recht van de sterkste, bestaat er bij jullie altijd ongelijkheid en een groot verschil tussen rijk en arm. Een inschatting van hoe jullie naar anderen kijken wordt duidelijk uit jullie reactie op de serieuze hongersnood in Somalië en de dringende behoeften van de lijdende en stervende mensen. Wij zijn bij te merken dat mensen erop reageren en dat dit in tijden gebeurt waarin velen van jullie zelf onder druk staan. Jullie hebben te lang onder de invloed van de oude garde gezeten die meestal de benarde toestand van anderen negeert en geen compassie of liefde in hun hart voelt.

Jullie vragen je af waarom we jullie nu niet komen helpen maar onthoud alsjeblieft dat alle zielen die momenteel bij het lijden betrokken zijn, dit al op een hoger niveau als een onderdeel van hun ervaringen hebben geaccepteerd. Zoals we zo vaak uitleggen zou onder dergelijke omstandigheden onze interventie als bemoeienis worden beschouwd en hen de ervaring ontzeggen die ze op zich hebben genomen. Het betekent niet dat we jullie niet kunnen helpen want de reacties van anderen op hun beroerde situatie maken ook deel uit van hun ervaring. Probeer situaties niet te beoordelen zonder alle feiten te kennen want jullie kunnen niet weten wat er achter beslissingen zit die anderen nemen. De dualiteit is door zijn specifieke aard beproevend en moet jullie in moeilijke situaties plaatsen. Het is vaak aan jullie manieren te vinden om ze te hanteren. Wees ervan overtuigd dat jullie levensplan je overal zal brengen waar nodig is om te worden vervuld.

Gelukkig worden de minder wenselijke ervaringen vergolden met de belofte van uitgebreide veranderingen die nu echt onderweg zijn, zij het dat jullie ze niet kunnen zien. Het is ook vanwege de zeer snelle nadering van Ascentie voor jullie van belang niet lang stil te blijven staan bij wat er nu op Aarde gebeurt, want de opruiming komt op gang en zal zich met onze komst versnellen. Een ding is zeker en dat is dat de Aarde niet, zoals sommige voorspellen, grotendeels zal worden verwoest. Zij zal niet door een komeet of een ander projectiel worden geraakt en wij handelen al dit soort bedreigingen af. Ja, er zijn onvermijdelijke fysieke veranderingen die nu al enige tijd gaande zijn maar wij monitoren ze.

Jullie rol is zoals altijd op de toekomst gefocust te blijven en je niet door alle pogingen om angst in te boezemen te laten afleiden. Er bestaat natuurlijk nog wel angst maar dat komt grotendeels voort uit een gebrek aan inzicht in wat er gaande is binnen jullie universum. Alles bevindt zich in een staat van verandering en is in handen van uitzonderlijk krachtige wezens die ervoor zorgen dat alle activiteiten in overeenstemming met het kosmische plan worden voltooid. Zij overzien onze activiteiten en wij hebben een volledig en absoluut vertrouwen in hen. Wij gehoorzamen hun instructies tot op de letter en weten dat we de beste volgorde van handelen aanhouden voor alle betrokkenen.

Als jullie zouden weten hoeveel belangstelling er is voor jullie Ascentie dan zouden jullie je over geen enkele ontwikkeling zorgen maken, waar je ook bij betrokken bent. Ieder van jullie wordt door een aantal gidsen of engelachtige wezens begeleid en zij zijn bij jullie om jullie te beschermen en ervoor te zorgen dat jullie Ascentie beleven, als dat jullie wens is. Sommige van jullie zijn zich van hun aanwezigheid bewust en allemaal kunnen jullie met hen communiceren. Mensen doen vaak alleen een beroep op hen wanneer ze in gevaar zijn, dat is helemaal in orde en zij zullen jullie oproep ‘horen’. Maar onthoud dat zij ook jullie spirituele mentoren en helpers zijn. Zij zijn blij wanneer jullie hun bestaan erkennen en jullie in gedachten contact met hen maken.

Jullie gaan op zeker moment jullie gidsen en leraren ontmoeten want jullie evolutie gaat door en stopt niet met Ascentie. Maar eenmaal geascendeerd zullen jullie bewustzijnsniveaus van dien aard zijn dat jullie minder toezichthoudende helpers nodig hebben. Volledig bewust te zijn is iets wat jullie moeten ervaren om de omvang van jullie weten volledig te kunnen begrijpen, in vergelijking met jullie huidige onbewuste toestand. De sluier die jullie in deze toestand heeft gehouden is aan het verdwijnen en terwijl jullie meer Licht aantrekken verhogen jullie daardoor je mate van bewustzijn. Daarmee komt ook het vertrouwen dat jullie je eigen spirituele ontwikkeling kunnen leiden. Eigenlijk stoppen jullie nooit met leren en het gezegde ‘hoe meer je weet, hoe meer je beseft hoe weinig je weet’ klopt helemaal.

Momenteel lezen jullie veel, wonen jullie lezingen bij of kijken jullie naar films tijdens je leerproces. Jullie zullen in de toekomst de kennis van een boek door middel van nieuwe leermethoden kunnen absorberen en informatie kan letterlijk naar jullie hersenen worden gedownload. De arbeidsintensieve middelen die jullie nu gebruiken zullen door verschillende nieuwe technologieën worden vervangen waaronder implantaten. Scholing zoals jullie die kennen zal overbodig worden en jullie zullen de vakken kiezen die je wilt volgen die om die reden van belang zijn voor je. Het zal bekend zijn welke onderwerpen je nodig hebt om je langs je vastgestelde pad te ontwikkelen en er wordt geen tijd met zinloze oefeningen verspild zoals nu het geval is. Velen van jullie zullen deelnemen aan een groepsbewustzijn en dat zal onmiddellijk jullie bewustzijnsniveau verhogen door middel van het delen dat plaatsvindt.

Ik ben SaLuSa van Sirius en het is een genoegen dat we jullie een idee kunnen geven van wat de toekomst voor jullie inhoudt. Jullie zien tot nu toe hopelijk dat jullie heel veel hebben om naar uit te kijken en dat er absoluut niets te vrezen is. Alle veranderingen gaan jullie echt een vreedzaam en gelukkig bestaan opleveren.

English text here

Bron: ET First Contact

Share.

In tegenstelling tot de reguliere media hebben wij geen inkomsten uit advertenties en ook ontvangen wij geen subsidies van de overheid. Om te bestaan zijn wij volledig afhankelijk van de donaties van onze lezers!

Een gulle donatie verzekert dat we ook in 2024 iedereen van het echte nieuws kunnen blijven voorzien!


<< Klik hier om te doneren >>

 

Misschien later