Contact: De Aarde wordt door onze vloot bewaakt (22-6)

0
Luister naar dit Artikel
Listen to this article

Velen van jullie hebben op dinsdag deelgenomen aan een meditatie of een andere activiteit om de zomerzonnewende te verwelkomen. Het was voor ons hartverwarmend om jullie respons te zien en het geeft aan hoe serieus jullie je verantwoordelijkheid nemen als ontwaakte mensen. Deze gelegenheden zijn van meer betekenis wanneer jullie eraan meedoen en het resultaat is dat het lichtquotiënt op Aarde weer opnieuw is gestegen.


Steun World Unity: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en de leugens aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden. Klik hier om te Doneren


Jullie dwingen de gevestigde orde zich terug te trekken en haar zinloze pogingen te staken om vooruitgang tegen te houden. Ze blijven lastig en wij intensiveren ons plan om hen te verwijderen. We behandelen hen met liefde en begrip omdat we niet oordelen of veroordelen, want dat zou niet behulpzaam zijn als ze weer opnieuw naar het Licht moeten omschakelen. Alleen Liefde is de grote kracht die niet kan worden weerstaan en zal het hardste hart verzachten. Onze wens is iedere menselijke ziel te zien verrijzen, zelfs als ze niet in staat is het deze keer te bereiken. Geen ziel wordt afgedankt of voor altijd verdoemd, maar zal altijd op zeker moment naar de Bron terugkeren als een kosmische vonk.

Met de nadering van 2012 is er nog steeds veel om naar uit te kijken en het zal voorzichtig uitgedrukt een drukke tijd worden in de resterende maanden van dit jaar. We schuiven steeds verder op naar een beslissende stap voorwaarts, maar zoals gebruikelijk moeten we rekening houden met de invloed van elke actie die we ondernemen als jullie daarbij zijn betrokken. Vrede is zo noodzakelijk voor ons werk omdat we anders niet echt verder kunnen met ons plan. Het heeft onze inbreng nodig om het te bereiken en om toezicht te houden over alle tot stand gekomen vredesakkoorden. Het zal niet zoals voorheen worden toegestaan om terug te komen op deze vredesakkoorden en elk land zal zich aan de regels moeten houden. Ontwapening zal permanent zijn en wapens zullen onbruikbaar worden gemaakt en gerecycled. We weten dat de oude garde ondergrondse faciliteiten heeft maar dat maakt niet uit, want wij kunnen in hun bases kijken en zullen ook alle daar aanwezige wapenuitrustingen onschadelijk maken. De Ruimte is natuurlijk ons domein en we hebben vaak de bewapening daarvan moeten verhinderen, want ondanks onze verordening dat het niet zou worden getolereerd, werden er toch pogingen gedaan. Zoals jullie zouden zeggen houden we een vinger aan de pols en kunnen we niet voor de gek worden gehouden, wat er ook wordt geprobeerd.

Van de ene op de andere week zouden we in actie kunnen komen, dus blijf positief en weet dat we komen om jullie gevangenisplaneet ten goede te helpen veranderen. Hoewel niet iedereen het als zodanig herkent, doordat velen dit leven als normaal ervaren, zullen jullie snel zien hoe beperkt jullie vrijheid is geweest. Maar jullie ontwaken, zijn niet meer gemakkelijk voor de gek te houden en kijken door de sluwe plannen van de Illuminati heen. Oorlog is één van hun grootste wapens en zelfs nu voeden zij de oorlogen die rond het Midden-Oosten plaatsvinden. Deze moeten zeer binnenkort stoppen, maar enig karma moet nog worden uitgewerkt. Het is triest en we horen de schreeuwen van mensen in pijn, maar kunnen ons niet bemoeien met wat jullie zaak is en het gevolg van jullie eigen daden. We willen niet hard overkomen maar zijn gebonden aan de galactische wetten, waar we ons altijd aan houden.

We merken op dat er een plotselinge toename is in het aantal mensen dat ontdekt dat zij paranormale vermogens hebben doordat het bewustzijn toeneemt. Het is voor de meesten daarvan het eerste begin, maar besef dat het de bedoeling is dat jullie dit als een natuurlijke eigenschap ontwikkelen die in de loop van de tijd steeds meer gemeengoed zal worden. Jullie zullen uiteindelijk allemaal verschillende soorten vaardigheden ontwikkelen waaronder bijvoorbeeld telepathie. We praten over jullie verheffing naar een galactisch mens die weinig gelijkenis zal hebben met hoe jullie jezelf nu ervaren. Maar maak je geen zorgen, want jullie worden geleidelijk naar deze veranderingen geleid en ze zullen jullie niet overweldigen. Jullie zullen echt dankbaar zijn voor deze extra vaardigheden, die jullie uitrusten en capabel maken om meester te worden over je eigen lichaam.

Terwijl al deze veranderingen doorgaan zal de hele manier van leven veranderen en wordt het veel interessanter doordat het jullie de vrijheid geeft overal waar jullie maar willen naartoe te reizen. Jullie zullen nooit moe worden van jullie juist ontdekte vermogens en zij maken van jullie een compleet galactisch mens. Jullie weten nog niet hoe het is om vrij te zijn van alle beperkingen, en het is jullie geboorterecht om deze vrijheid opnieuw op te eisen. Jullie kunnen op den duur door de ruimte reizen met behulp van gedachtekracht en het zal volkomen gebruikelijk worden om jezelf te verplaatsen door in je gedachten ergens anders te willen zijn. In feite zouden jullie op twee plaatsen tegelijkertijd kunnen zijn, maar dat is een wel erg grote sprong vooruit. Eerst komen jullie in aanraking met de minder gecompliceerde vaardigheden. Wees ervan overtuigd dat we geen loze beloftes maken, want het is verordend dat jullie ascenderen om een nieuw hoofdstuk in jullie leven te beginnen. De dualiteit heeft wat jullie betreft zijn doel gediend. Richt je aandacht op de toekomst en laat de dualiteit langzaam vervagen door er geen energie meer aan te geven.

Jullie zijn hele veerkrachtige zielen en het is voor ons heel opmerkelijk dat jullie zo’n sterke overlevingsdrang hebben. Jullie ervaringen zijn zeer uitdagend geweest, terwijl jullie er toch altijd op de één of andere manier doorheen komen. Dat is wat we bewonderen aan jullie en die kwaliteit zal ervoor zorgen dat jullie die ervaringen gaan benutten wanneer jullie met hoog ontwikkelde wezens werken. Het is gebruikelijk voor geascendeerde zielen, zoals jullie binnenkort worden, mogelijkheden te zoeken om anderen te dienen. Er verschijnen altijd weer nieuwe beschavingen en de scheppers stoppen nooit met creëren. Niemand weet precies hoeveel er zijn en de ruimte met haar oneindige aantallen dimensies wemelt van leven en is onbegrensd. De Bron is altijd bezig nieuwe levensvormen te creëren middels dromen en deze zullen een vergelijkbaar pad van evolutie volgen als dat van jullie.

Zoals we jullie eerder hebben laten weten zijn jullie aan de ene kant zo’n minuscuul deeltje van de schepping terwijl jullie vanwege Ascentie nu in de belangstelling staan en heel belangrijk zijn voor het hele proces. Het universum is zich bewust van jullie verheffing als fysieke wezens. Er is zoveel aandacht voor dat jullie behoorlijk wat publiek hebben dat ernaar uitkijkt getuige te zijn van deze grote gebeurtenis. Het brengt zelfs zielen van andere universa naar jullie zonnestelsel die de ervaring met jullie willen delen. Heb dus nooit het gevoel dat jullie onbetekenend zijn of vergeten, want jullie hebben nooit zoveel aandacht gehad als nu.

Ik ben SaLuSa van Sirius en ik geniet van de gedachte deel uit te maken van jullie Ascentie. Ik ben net zo geïnteresseerd als elke andere bezoeker van jullie zonnestelsel. Ze mogen binnenkomen en de Aarde naderen, maar wij bepalen hoe dichtbij ze mogen komen. Het gebied rond de Aarde wordt door onze vloot bewaakt en er is absoluut geen bemoeienis met jullie toegestaan. Jullie zijn met ons als jullie mentoren echt veilig.

English text here

Bron: ET First Contact

Share.

In tegenstelling tot de reguliere media hebben wij geen inkomsten uit advertenties en ook ontvangen wij geen subsidies van de overheid. Om te bestaan zijn wij volledig afhankelijk van de donaties van onze lezers!

Een gulle donatie verzekert dat we ook in 2024 iedereen van het echte nieuws kunnen blijven voorzien!


<< Klik hier om te doneren >>

 

Misschien later