Contact: Alle spelers in de dualiteit moeten zich aan de regels houden (23-12)

0
Luister naar dit Artikel

Jullie willen bewijs zien van de geboekte vooruitgang en dat is te begrijpen nadat jullie vrij lange tijd geduldig op iets hebben gewacht wat het bereikte niveau van de ontwikkelingen aan moet geven. Dat soort bewijs is slechts bekend bij degenen die er actief bij zijn betrokken en dat zijn natuurlijk onze bondgenoten, die je in veel verschillende landen zult aantreffen. Toch bevinden zij zich op de eerste plaats in de VS omdat dit de thuisbasis is van de vele geheime operaties die hebben plaatsgevonden.


Steun World Unity: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en de leugens aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden. Klik hier om te Doneren


Het is ook de plaats waar de Illuminati wordt gevonden en waar jullie om die reden het eerste nieuws van de arrestatie van haar leden mogen verwachten. Het is duidelijk dat niets van deze aard en van een dergelijk belang kan beginnen zonder dat er informatie naar de buitenwereld wordt gelekt. Wat jullie dus kunnen doen is contact houden met betrouwbare bronnen op internet die op de hoogte zijn van dergelijk nieuws. Op deze manier worden mensen die desinformatie verstrekken buiten spel gezet en kan de bevolking niet in verwarring worden gebracht.

In de loop van de komende weken dienen jullie oplettend te zijn en in gedachten te houden dat de donkere machten worden vervolgd, ongeacht in welk land zij zich bevinden. Afhankelijk van de uitkomst zal dit bepalen wanneer we ons plan de volgende fase in laten gaan en wanneer we de gewenste resultaten krijgen waardoor we met Disclosure, de publieke bekendmaking van ons bestaan, kunnen beginnen. Alles zit zo dicht tegen een oplossing aan en we wachten vol enthousiasme af. Alle spelers in het veld van de dualiteit moeten zich aan de regels houden en niemand meer dan wij, waarvan zichtbaar was dat we dat deden. Wij van het Licht moeten hoge maatstaven handhaven binnen de liefde en het Licht waarin wij opereren. De belangrijkste drijfveer is het toestaan van de keuze uit vrije wil, waarmee uiteindelijk de realiteit wordt gedicteerd die mensen voor zichzelf creëren. Nadat dit is gebeurd kunnen wij ons er niet mee bemoeien, al zien we misschien dat jullie een ongewenst pad inslaan. De waarheid moet door middel van ervaringen worden ontdekt en wij kunnen jullie niet ontzeggen waar jullie zelf voor hebben gekozen.

Maar we bedoelen daar niet mee te zeggen dat jullie nog steeds vastzitten in de diepten van de lagere energieën. In feite verloopt het bewustwordingsproces heel goed en met de onthullingen die binnenkort volgen verwachten we dat het nog sneller gaat. Er gaat niets boven de waarheid om mensen in beweging te krijgen en ze naar een ander pad te brengen wat hen naar Ascentie leidt. Het is een weg naar de toekomst die alles bevat wat jullie zouden kunnen wensen als jullie je proberen voor te stellen hoe het zou zijn om je permanent in het Licht te bewegen. Denk eraan dat het materiële niveau waar jullie aan gewend zijn slechts een vale afspiegeling is van hoe het leven echt kan zijn. Het hogere niveau zal nog steeds heel solide overkomen maar de energie zal verfijnder zijn en wat jullie waarnemen als materie zal een hoger bewustzijnsniveau hebben en dienovereenkomstig reageren. Sommige mensen praten bijvoorbeeld al tegen hun planten maar hoe zouden jullie het vinden om hun reactie te kunnen registreren en met alle levensvormen te kunnen ‘praten’. Dat komt allemaal op een goed moment maar nadat jullie zijn geascendeerd.

We weten dat veel mensen gewoonweg niet begrijpen hoe de veranderingen kunnen plaatsvinden in de relatief korte tijd die er nog is tot eind 2012. Met het afsluiten van de cyclus van dualiteit en de grote sprong vooruit in bewustzijnsniveaus zullen jullie middels jullie eigen scheppingskracht en dankzij het voordeel van geavanceerde technologieën snel de Nieuwe Tijd in gaan. Ascentie als zodanig is niet uniek en het is een natuurlijke afsluiting bij de opwaartse beweging van het ene naar het volgende niveau. Het is de reden waarom iedere ziel die ervoor kiest in de huidige dimensie te blijven toch weer een nieuwe kans krijgt om te ascenderen als de volgende cyclus wordt afgerond. Maar we moeten eraan toevoegen dat iedere ziel door eigen inspanning op elk willekeurig moment kan ascenderen, mits zij het noodzakelijke niveau van bewustzijn bereikt.

Jullie zijn niet zo ver gekomen om in de steek te worden gelaten en de aan jullie gemaakte beloften zullen worden vervuld. Jullie gaan overvloed ervaren en zullen weten hoe het is om één te zijn en in vrede en geluk te leven voordat jullie ascenderen. Het zal van waaruit jullie nu zitten een grote stap omhoog zijn en het gebeurt heel snel. Wanneer de oude garde en haar bemoeienissen niet meer in de weg zitten, wordt het echt een heel spannende tijd in jullie leven. De waarheid zal in overvloed aanwezig zijn en het leven krijgt een nieuw aanzien door de rozerode kleur van de liefde die tot in alles om jullie heen doordringt. Zelfs degenen die in de lagere trillingen verblijven zullen de veranderingen voelen en eventuele agressieve neigingen zullen tot rust komen. Niemand kan in dergelijke tijden verblijven zonder de invloed ervan te voelen en het zal degenen helpen die laat aan het ontwaken zijn.

De wereld blijft nog wel een tijdje onrustig wat betreft de financiële perikelen en de problemen met de euro zijn verre van opgelost. Mogelijk zien jullie dat de gevolgen grote invloed hebben op wat er in andere delen van de wereld gebeurt. Bepaalde valuta zullen ophouden te bestaan en andere zullen het slachtoffer worden van de terugkeer naar een door goud gedekt valutastelsel. Er komen waarschuwingen voor de gevolgen en gemengde adviezen door degenen die daar gevestigde belangen in hebben. Het is duidelijk dat het niet allemaal kan kloppen maar wees ervan overtuigd dat onze bondgenoten erbij betrokken zijn en dat de juiste beslissingen zullen worden genomen.

Deze boodschap zal onze laatste zijn tot volgende week vrijdag, dus we wensen jullie alle geluk toe, afhankelijk van hoe jullie deze periode vieren waarin zo velen vrij nemen voor Kerstmis. Jullie vragen je misschien af of wij speciale gebeurtenissen vieren en ons antwoord daarop is ja, maar meestal in verband met kosmische gebeurtenissen waar wij aan deel kunnen nemen en onze energie in stoppen. Natuurlijk hebben wij veel liefde en respect voor de Bron en wij vergeten nooit dat onze levenskracht één en dezelfde is. Jullie zouden kunnen zeggen dat onze levens een doorlopende meditatie zijn ter ere van de Bron. Ook jullie zullen zonder twijfel uiteindelijk de Bron erkennen als de Bron van Al Dat Is. Een dergelijk besef gaat alle zielen veel dichter bij elkaar brengen en gebeurd zal het zijn met de pogingen de ene God boven de andere te verheffen. Begrijp dat elk universum zijn eigen God heeft waarbinnen jullie je bestaan hebben, dus de ruzies die jullie hebben over welke God oppermachtig is zijn onbelangrijk en volstrekt overbodig. Laten we ook opnieuw duidelijk maken dat God geheel liefde is en dat het slechts de kleinere goden zijn die oorlog promoten en zich overgeven aan bestraffingen.

Ik ben SaLuSa van Sirius en ik vertrouw erop dat jullie begrijpen dat het voor iedereen nodig is bereid te zijn zorgvuldig naar alle stevig gekoesterde overtuigingen te kijken, voor het geval ze door de binnenkort aan jullie vrij te geven waarheid worden uitgedaagd. Wij van de Galactische Federatie die samen met de meesters komen hebben geen intentie jullie te misleiden maar wensen jullie naar ons niveau omhoog te tillen waar enkel liefde en waarheid bestaan. Dat is jullie echte thuis.

Bron: ET First Contact

Share.

In tegenstelling tot de reguliere media hebben wij geen inkomsten uit advertenties en ook ontvangen wij geen subsidies van de overheid. Om te bestaan zijn wij volledig afhankelijk van de donaties van onze lezers!

Een gulle donatie verzekert dat we ook in 2024 iedereen van het echte nieuws kunnen blijven voorzien!


<< Klik hier om te doneren >>

 

Misschien later