Contact: Aan boord van onze schepen zijn geen ziekenhuizen (15-7)

0
Luister naar dit Artikel

We zouden jullie willen aanraden extra aandacht aan jullie pers te besteden en andere nieuwsbronnen, omdat er te midden van hun dagelijkse ontboezemingen een wijziging van aanpak plaatsvindt en de echte waarheid tevoorschijn begint te komen. Jullie zullen je onderscheidingsvermogen moeten gebruiken omdat er nog een behoorlijke tijd halve waarheden zullen zijn. Wat er gebeurt is dat de hogere trillingen jullie bewustzijnsniveaus aan het verhogen zijn en het versterkt jullie besluit de waarheid naar buiten te krijgen.


Steun World Unity: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en de leugens aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden. Klik hier om te Doneren


Moedige zielen die iets te vertellen hebben, krijgen de woede van de gevestigde orde over zich heen maar kunnen stand houden en zijn voldoende voorbereid om de gevolgen te weerstaan. We moeten rekening houden met hun karma, maar waar mogelijk kunnen jullie er van op aan dat zij onze bescherming krijgen. Soms lijken ze te falen om zaken in de publieke arena te krijgen, maar vaak wordt er genoeg gedaan door bewijs te leveren van wanpraktijken en regelrechte criminele activiteiten. Er heeft teveel plaatsgevonden waar de Illuminati mee weg lijkt te zijn gekomen. Toch heeft dat hen onvoorzichtig gemaakt en hen een gevoel van onaantastbaarheid gegeven, terwijl in werkelijkheid wordt onthuld wie ze zijn, met harde bewijzen van hun misdaden. We hebben jullie nodig om onderzoek te blijven doen, voortdurend druk uit te oefenen om de waarheid naar buiten te laten komen en jullie zullen steun blijven verzamelen totdat de macht van het volk zo sterk is dat deze niet meer kan worden genegeerd.

Natuurlijk kun je binnen de structuur van de dualiteit situaties verwachten waarbij andere mensen worden uitgebuit. Je kunt denken aan de kleine crimineel of goed georganiseerde bendes met bijna onbeperkte macht. Maar met de toename van Licht en de bewustwording die plaatsvindt en voortdurend toeneemt, vervagen de duistere energieën en zijn ze niet meer zo effectief als ze waren. Dit geeft jullie van het Licht grotere mogelijkheden om met jullie belangrijke werk door te gaan en jullie worden versterkt door helpers vanuit de onzichtbare sferen. Soms regelen wij hulp door wat jullie ‘toevalligheden’ noemen en hebben jullie niet door dat wij erbij betrokken waren. Natuurlijk zijn dat voor ons relatief kleine zaken, terwijl wij ons in het algemeen op veel belangrijkere gebeurtenissen richten.

Wij kunnen mensen inspireren, of ideeën in hun onderbewustzijn plaatsen die, wanneer ze naar boven komen, van henzelf lijken te zijn. De oude garde probeert jullie geest ook te beïnvloeden, maar normaal gesproken is dat niet rechtstreeks tenzij ze persoonlijk met jullie te maken hebben. Drugs of medicijnen die de geest beïnvloeden en mind control worden gebruikt om jullie aan te sturen en alleen de meest sterke geesten zijn in staat hen te weerstaan of te overwinnen. Zij gebruiken subliminale boodschappen waar jullie je niet bewust van zijn en jullie worden geconditioneerd om op een bepaalde manier te denken en te handelen wat hun plannen ten goede komt. De oplossing is jullie bewustzijnsniveaus zo snel mogelijk te verhogen en stevig vast te houden aan jullie overtuigingen zodat jullie Licht je bescherming wordt. Chemtrails zijn meer een aanslag op jullie gezondheid, maar zijn ook niet vrij van hun invloed op jullie geest. Zoals we recentelijk opmerkten, worden deze opgeruimd zodat ze nu weinig effect meer op jullie hebben.

Buiten de Aarde bevinden zich grotere machten dan welke ook op Aarde en zij stralen voortdurend Licht naar jullie als onderdeel van jullie verheffing. Jullie kunnen dus zien dat onze reactie meer dan voldoende is om de invloed van de oude garde te verminderen, ondanks wat zij op jullie richten. Op een dag in de toekomst zullen jullie vibraties zo’n hoog niveau hebben bereikt dat de lagere energieën absoluut geen effect meer op jullie hebben. Jullie lichaamscellen zijn al aan het veranderen en wanneer ze kristallijn worden, zullen jullie onbereikbaar zijn. Dat moment komt als jullie ascenderen en niets zal in staat zijn je te raken. Kom aan boord van onze schepen en jullie zullen geen spoor van doktoren of ziekenhuizen vinden. Wij hebben kamers voor healing maar op ons niveau zijn die voor het uitbalanceren van energieën. Wees ervan overtuigd dat er voor elk aspect van jullie levens wordt gezorgd als jullie in de hogere dimensies leven. Overal om jullie heen zijn prachtige, verheffende energieën, die jullie vreugde en geluk brengen. Laten we een beetje gekscherend zeggen dat jullie nooit een verdrietig of gedeprimeerd ruimtewezen zullen zien. Onze levens zijn een voortdurende expressie van de liefde die ons hele wezen doordringt. Op Aarde worden jullie gedachten met zoveel zorgen en problemen volgestopt dat jullie weinig ruimte hebben voor die rustige momenten die zo belangrijk voor jullie zijn. Probeer te rusten en met name op dit moment nu er zoveel druk op jullie wordt uitgeoefend, want zelfs de hogere energieën die jullie in je opnemen kunnen vermoeidheid geven.

Natuurlijk weten we al wat jullie nodig zullen hebben om jezelf tenslotte omhoog te tillen om klaar te zijn voor Ascentie. Jullie zullen tegen die tijd een heel ander mens zijn en jullie zullen echt een wezen van Licht zijn geworden. Alle veranderingen die jullie gaan ervaren zullen heel spannend zijn en jullie in een gelukzalige, blije toestand brengen. Het zal de echte jij zijn, zoals jullie duizenden jaren terug waren en het zal daarom helemaal niet vreemd voelen. Jullie zullen zoals wij worden en daarom kunnen we ook als Eén bij elkaar komen, we zullen niet van elkaar verschillen. We weten dat jullie je dergelijke veranderingen nog niet kunnen voorstellen maar ze komen zoals jullie wel zeggen snel en krachtig. Er is geen tijd te verliezen, maar dan zijn we volledig voorbereid op de taken die voor ons liggen.

Kunnen jullie voelen hoe zaken een kritiek punt beginnen te bereiken, omdat een aantal belangrijke veranderingen snel verwezenlijkt zullen worden. Wanneer ze beginnen, willen we dat ze vloeiend en zonder problemen plaatsvinden. We zullen tijd hebben om uit te leggen wat we aan het doen zijn, maar kunnen om het zo te zeggen niet al te veel tijd besteden aan degenen die de betekenis van het geheel niet kunnen bevatten. We zullen onderwijsprogramma’s hebben om hen in te lichten en er worden mogelijkheden gegeven om alle vragen die rijzen beantwoord te krijgen. Ons plan houdt overal rekening mee, dus we verwachten dat zaken soepel verlopen en naar ieders tevredenheid. Zoals jullie je wellicht herinneren, is het verre van de eerste keer dat wij voor zo’n gelegenheid staan omdat we in het verleden vele malen verantwoordelijk zijn geweest voor het Ascentieproces.

In een zeker tijdsbestek hebben we zo’n beetje alle onderwerpen behandeld die een invloed zullen uitoefenen op jullie onmiddellijke toekomst. Jullie zouden daarom goed voorbereid moeten zijn op de resterende periode tot aan het einde van deze cyclus. De moeilijkheden komen binnenkort tot een einde, maar houd in gedachten dat er veel mensen zijn die dringend aandacht nodig hebben en dat dit de hoogste prioriteit heeft. We zullen snel handelen en de grootschalige omvang van de Galactische Federatie zal het moeiteloos aankunnen. Het zullen spannende tijden zijn en jullie zullen goed op de hoogte worden gehouden van onze activiteiten.

Ik ben SaLuSa van Sirius en ik stuur jullie liefde namens ons allemaal die betrokken zijn bij jullie grote verheffing.

English text here

Bron: ET First Contact

Share.

In tegenstelling tot de reguliere media hebben wij geen inkomsten uit advertenties en ook ontvangen wij geen subsidies van de overheid. Om te bestaan zijn wij volledig afhankelijk van de donaties van onze lezers!

Een gulle donatie verzekert dat we ook in 2024 iedereen van het echte nieuws kunnen blijven voorzien!


<< Klik hier om te doneren >>

 

Misschien later