Contact: 11.11.11 zal merkbaar heel veel mensen verheffen (28-9)

0
Luister naar dit Artikel
Listen to this article

Er bestaat geen twijfel dat niet alleen de tijd zich blijft versnellen maar dat ook gebeurtenissen, die belangrijk zijn voor de noodzakelijke ontwikkelingen, een climax bereiken. Het is een goed voorteken van de nabije periode die als hoogtepunt de liefdesgolf heeft van 11.11.11. Goed nieuws reist sneller dan ooit onder ontwaakten en het netwerk van informatie blijft zich uitbreiden. Het verwijst allemaal naar een naderende opwindende tijd en de vervulling van jullie verwachtingen.


Steun World Unity: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en de leugens aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden. Klik hier om te Doneren


De energie voor verandering is niet te stuiten en wij zullen ervoor zorgen dat deze energie stroomt, zonder door de tegenstanders ervan te worden onderbroken. We hebben regelmatig contact met jullie leiders en zelfs als ze blijk geven van enige weerstand, werken ze over het algemeen met ons samen. De wereld balanceert op de rand van de afgrond en zij beseffen dat alleen een geheel nieuwe benadering een uitweg zal bieden. De oude garde geloofde dat het in hun voordeel zou zijn en dat het hun doelen voor een overname zou dienen, maar wij hebben de rollen omgedraaid om Ascentie tot stand te brengen.

De mensen zijn, conform de verwachting, opgestaan tegen degenen die de omstandigheden in stand hielden waarmee jullie in hun greep werden vastgehouden. Het is soms een pijnlijk proces van verandering maar het is onvermijdelijk als jullie je uit hun greep ontworstelen. Wij verhinderen de oude garde dergelijke gelegenheden te gebruiken om situaties van geweld te bevorderen en valse impressies van de demonstranten te creëren. Wij zien dat jullie heel beheerst zijn en je inspannen om ze zo vreedzaam mogelijk te houden. Het is jullie recht te demonstreren maar autoriteiten vrezen dergelijke oppositie tegen hen. Daarom proberen ze te verhinderen dat van dergelijk nieuws verslag wordt gedaan. Maar het zal geen enkel verschil maken want de beweging voor verandering heeft zich al buiten hun bereik ontwikkeld. Het wordt ook ondersteund door grote wezens die hun invloed gebruiken om ervoor te zorgen dat de leiders van deze bewegingen door de juiste beweegredenen worden geïnspireerd. Wees ervan overtuigd dat er veel meer hulp wordt gegeven dan jullie beseffen.

Een prachtig Licht doorkruist de Aarde en verbindt vele groepen met elkaar, die op hun beurt meer mensen aantrekken. Daar waar sommigen zich niet bewust waren van de confrontatie tussen het duister en het Licht, ontstaat van binnenuit beweging en velen worden momenteel wakker. Dat wordt verder vooruit geholpen door de krachtige golf van energie die 11.11.11 jullie allemaal, inclusief Moeder Aarde, zal brengen. Er is geen weg terug en waarom zouden jullie dat eigenlijk willen als er zo’n schitterende toekomst op jullie staat te wachten die jullie uit de cyclus van de dualiteit gaat bevrijden. Iedere ziel mag over haar eigen toekomst beslissen en jullie wordt de vrijheid van keuze gegeven. Laat je leiden door je intuïtie en blijf bij je eigen inzichten over de toekomst. Vanuit grote beperkingen gedurende jullie levens op Aarde worden jullie plotseling voorbereid om kosmische wezens te worden. Kijk naar ons en zie je toekomst in ons, want dat is jullie ware potentieel. Jullie verplaatsen je ook naar grotere bewustzijnsniveaus waarmee jullie tot je eerdere toestand zullen terugkeren. Velen zullen er aan twijfelen of zij hiertoe in staat zijn maar wij verzekeren jullie dat het jullie bestemming is.

Wij vragen jullie te allen tijde de mantel van Licht te dragen en wees datgene wat je bent zonder op Ascentie te wachten. Blijf te midden van onzekerheid en verandering kalm en vredig en je zult alles doen wat op dit moment van je kan worden verwacht. Het zal nu niet lang meer duren voor het leven een nieuwe wending ten goede maakt en jullie zullen zeker weten dat de laatste handelingen plaatsvinden voor het doek valt om deze cyclus van dualiteit te beëindigen. Ja, velen maken moeilijke tijden door, maar jullie kunnen misschien kracht putten uit de wetenschap dat jullie wisten dat de eindtijden heel beproevend zouden zijn en dat jullie er doorheen zouden komen.

Wereldse gebeurtenissen beginnen vorm te krijgen om plotseling een verrassende stap vooruit te maken en het zal jullie sombere stemming verheffen omdat er veel wordt voorbereid waar jullie geen weet van hebben. Wij maken onze precieze bedoelingen niet bekend omdat er nog steeds mensen zijn die zich met ons werk kunnen bemoeien. Maar wanneer we eenmaal besluiten van start te gaan, zullen we geen bemoeienis tolereren en zal deze worden gestopt. Onze manier is niet het gebruiken van geweld maar vreedzame overreding en we maken nooit gebruik van bedreigingen. Jullie kunnen nu dus uitkijken naar een paar verwachtingsvolle weken voor jullie allemaal 11.11.11 gaan ervaren en het zal een krachtige energie met zich meevoeren die merkbaar veel, heel veel mensen zal verheffen. Jullie kunnen het als de aanvang beschouwen van de nieuwe periode van Licht die de opening aangeeft van het Pad naar Ascentie.

Jullie hebben een lange weg afgelegd en veel beleefd om in zo’n gedenkwaardige tijd hier te zijn en de betekenis van dit alles zal jullie weldra duidelijk worden. Kijk ernaar uit ons en jullie voorouders uit de Binnenaarde te ontmoeten, wiens aanwezigheid voor jullie verborgen is gehouden, zoals zoveel kennis die de waarheid over jullie ware zelf onthult. De tijd voor het verbergen van de waarheid is voorbij en in de toekomst krijgen jullie alle informatie die verband houdt met jullie contact met ons en het goddelijk plan voor jullie. Gewapend met de waarheid zal het alle resterende twijfels verdrijven die jullie wellicht hebben aangaande de toekomst.

Als meer zielen uit hun lange slaap ontwaken, zal jullie kennis van onschatbare waarde zijn omdat jullie hen die geruststellingen kunnen geven waarmee ze op het pad van Licht terecht komen. Het was tot nu toe moeilijk om de waarheid te vinden tegenover de achtergrond van valse informatie. Jullie werden gedurende vele eeuwen door kerk en staat overweldigd die over jullie scholing heerste en jullie in een positie plaatste waarin jullie voor alle kennis van hen afhankelijk waren. Jullie zijn nu voldoende met de waarheid bewapend om er op te kunnen bouwen en uit de greep te ontsnappen die zij op jullie hebben gehad. Velen van jullie hebben een buitengewoon sterke intuïtie en kunnen hun overtuigingen en die van anderen ermee beoordelen als ondersteuning bij het beslissen of iets waar of onwaar is. In werkelijkheid hebben jullie alle kennis in je zitten en zijn de hogere waarheden die jullie onderbewust hebben niet nieuw voor jullie. Vertrouw jezelf onder alle omstandigheden en wees toch altijd voorbereid op de onthulling van een grotere waarheid.

Ik ben SaLuSa van Sirius en ik ben zo blij dat vooruitgang in een versnelling zit want jullie zijn zo’n lange tijd geduldig geweest. De laatste strijd tussen het duister en het Licht vindt op meer dan één niveau plaats en op het fysieke vlak blijken onze bondgenoten te winnen en voorkomen zij alle laatste pogingen om chaos te creëren. Op de hogere niveaus is de strijd al gewonnen omdat het Licht de Aarde omringt en heel snel blijft toenemen. Alles is in orde en de hoogsensitieven onder jullie kunnen voelen dat de aankomende veranderingen nabij manifestatie zijn. Wij staan naast jullie in liefde en Licht.

Bron: ET First Contact

Share.

In tegenstelling tot de reguliere media hebben wij geen inkomsten uit advertenties en ook ontvangen wij geen subsidies van de overheid. Om te bestaan zijn wij volledig afhankelijk van de donaties van onze lezers!

Een gulle donatie verzekert dat we ook in 2024 iedereen van het echte nieuws kunnen blijven voorzien!


<< Klik hier om te doneren >>

 

Misschien later