Club Of Rome roept op tot groene reboot na pandemie

0
Luister naar dit Artikel

De schrijvers stellen dat “we de wetenschap kunnen gebruiken om economieën te ontwerpen die de bedreigingen van klimaatverandering, verlies van biodiversiteit en pandemieën zullen verminderen”. In feite heeft de wetenschap al een dergelijk systeem ontworpen en heet het Technocratie, ook wel bekend als duurzame ontwikkeling.


Steun World Unity: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en de leugens aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden. Klik hier om te Doneren


Het COVID-19-coronavirus heeft hele landen in een lockdown-modus gedwongen, burgers over de hele wereld doodsbang gemaakt en een instorting van de financiële markten veroorzaakt. De pandemie vereist een krachtige, onmiddellijke reactie. Maar bij het beheersen van de crisis moeten overheden ook naar de lange termijn kijken.

Een prominente beleidsblauwdruk met een diepe tijdshorizon is de Europese Green Deal van de Europese Commissie, die verschillende manieren biedt om de gemeenschappen en bedrijven te ondersteunen die het meeste risico lopen door de huidige crisis.

COVID-19 weerspiegelt een bredere trend: er komen meer planetaire crises aan. Als we elke nieuwe crisis doormodderen met behoud van hetzelfde economische model dat ons hier heeft gebracht, zullen toekomstige schokken uiteindelijk de capaciteit van overheden, financiële instellingen en crisismanagers van bedrijven overschrijden. Inderdaad, de ‘coronacrisis’ heeft dat al gedaan.

De Club van Rome gaf een soortgelijke waarschuwing in haar beroemde rapport uit 1972, “The Limits to Growth”, en opnieuw in “Beyond the Limits”, een boek uit 1992 van de hoofdauteur van dat eerdere rapport, Donella Meadows. Zoals Meadows toen waarschuwde, zal de toekomst van de mensheid niet worden bepaald door een enkele noodsituatie, maar door vele afzonderlijke maar gerelateerde crises die voortvloeien uit ons falen om duurzaam te leven. Door de hulpbronnen van de aarde sneller te gebruiken dan ze kunnen worden hersteld, en door afval en vervuilende stoffen sneller vrij te maken dan ze kunnen worden opgenomen, hebben we onszelf al lang opgezet voor een ramp.

Op één planeet zijn alle soorten, landen en geopolitieke problemen uiteindelijk met elkaar verbonden. We zijn getuige van hoe de uitbraak van een nieuw coronavirus in China de hele wereld kan verwoesten. Net als COVID-19 houden klimaatverandering, verlies van biodiversiteit en financiële instortingen geen rekening met nationale of zelfs fysieke grenzen. Deze problemen kunnen alleen worden beheerst door collectieve actie die begint lang voordat ze een volledige crisis worden.

De coronavirus pandemie is een wake-up call om te stoppen met het overschrijden van de grenzen van de planeet. Ontbossing, verlies van biodiversiteit en klimaatverandering maken pandemieën immers waarschijnlijker. Ontbossing brengt wilde dieren dichter bij de menselijke populatie, waardoor de kans groter wordt dat zoönotische virussen zoals SARS-CoV-2 de kruissoort doen springen. Evenzo waarschuwt het Intergouvernementeel Panel over klimaatverandering dat de opwarming van de aarde de opkomst van nieuwe virussen waarschijnlijk zal versnellen.

Regeringen die erin slagen epidemieën in te dammen, volgen allemaal stilzwijgend dezelfde mantra: “Volg de wetenschap en bereid je voor op de toekomst.” Maar we kunnen veel beter. In plaats van alleen op rampen te reageren, kunnen we de wetenschap gebruiken om economieën te ontwerpen die de bedreigingen van klimaatverandering, verlies van biodiversiteit en pandemieën zullen verminderen. We moeten gaan investeren in waar het om gaat, door de basis te leggen voor een groene, circulaire economie die verankerd is in natuurgebaseerde oplossingen en gericht is op het maatschappelijk welzijn.

Bronnen:

Inquirer

Share.

Comments are closed.

In tegenstelling tot de reguliere media hebben wij geen inkomsten uit advertenties en ook ontvangen wij geen subsidies van de overheid. Om te bestaan zijn wij volledig afhankelijk van de donaties van onze lezers!

Een gulle donatie verzekert dat we ook in 2024 iedereen van het echte nieuws kunnen blijven voorzien!


<< Klik hier om te doneren >>

 

Misschien later