Brexit? Wie volgt? Nexit? Of volgen we de Euronazi’s?

0
Luister naar dit Artikel

Als antwoord op de door de regering Cameron gevoerde pro-Brusselse propaganda oorlog hebben meer dan 300 zakenleiders de premier en het Britse volk opgeroepen om volgende maand VOOR uittreding uit de Europese Unie te stemmen. Hun argumenten: ‘Bedrijven, niet de overheid, zorgen voor welvaart.


Steun World Unity: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en de leugens aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden. Klik hier om te Doneren


Onze concurrentiekracht wordt ondermijnd door ons (EU-)lidmaatschap.’ Vooral de gigantische stroom regels en wetjes die uit Brussel komt belemmert de economische groei. Een Brexit zal volgens de 306 CEO’s daarom juist banen creëren, en niet vernietigen, zoals de regering valselijk beweert.

Een greep uit de Brusselse regelgeving: een 65+ mag geen balonvaarder zijn, een hobby-tuinier mag zelf gekweekt zaad zelfs niet meer weggeven, men is bezig om de pensioenen te nivelleren (lees: wij moeten opdraaien voor de pensioenen van de Grieken, Spanjaarden enzovoorts), het verplicht opnemen van asielzoekers (lees: handophouders omdat er geen controle is wie waar vandaan komt) en nog veel meer regels die ons in ‘meer Europa’ moeten duwen.

Premier Cameron, minister van Financiën Osborne, en buitenlandse leiders zoals president Obama, bondskanselier Merkel en ook premier Rutte lijken als trouwe lakeien van de Europese Superstaat samen te werken in ‘Project Angst’, het schetsen van zoveel mogelijk extreme doemscenario’s als een land uit de EU stapt. Om de burgers ervan te weerhouden hun democratische recht uit te oefenen is al letterlijk gedreigd dat de Derde Wereldoorlog kan uitbreken, en zelfs dat de allerergste apocalyptische profetieën uit de Bijbel zullen uitkomen.

De voormalige burgemeester van Londen, Boris Johnson, heeft de EU ervan beschuldigd te streven naar een Europese superstaat en dezelfde weg te bewandelen als Adolf Hitler en Napoleon. Het begrip “Euronazi´s” duikt al langer op in de alternatieve media. Dat men nu ook in de anti-Brexit media deze feiten publiceert, grenst aan een sensatie, ook al gebruikt ze het begrip “Euronazi” nog niet. Wat vroeger de nationaal-socialisten waren, zijn nu de continentaal-socialisten, of kort gezegd: Euronazi´s. Waar vroeger Hitler ‘meer Duitsland’ propageerde en dat probeerde te bereiken door zoveel mogelijk landen aan Duitsland te onderwerpen, propageren Juncker en zijn lakeien ‘meer Europa’ en trachten zij dit te bereiken door steeds meer wetten te maken en tot op een belachelijk niveau de soevereine staten te dwingen het Brusselse gezag te gehoorzamen.

Het verschil is dat Hitler democratisch in Duitsland door het volk werd gekozen terwijl de graaiers in Brussel zichzelf hebben benoemd. De salarissen zijn ‘niet slecht…’. De directeur van het circus heeft ruim euro 18.000, een simpele vertaler het laagste salaris, euro 8.000 per maand bruto. Daarnaast euro 300 per bijgewoonde vergadering plus een extra toelage voor onkosten (internet, bellen, kantoor aan huis) van euro 4.300 per maand. Volledige vergoeding van alle medische kosten. Reizen uitsluitend business class of eerste klas trein en voor de auto een vergoeding van euro 0,50 per kilometer. Dus, al met al heeft een normale afgevaardigde van welke partij dan ook al gauw euro 12.000 per maand netto waarbij het bijwonen van de vergaderingen mager is. Oh ja, zij krijgen een salarisverhoging van 5,5% omdat ze ‘wat moeilijk’ kunnen rond komen. Wie dat betaalt? Domme vraag. U en ik, belastingbetalers. Nee, niet degenen die niet aan het arbeidsproces deelnemen. Die krijgen ook alles voor niets.

We hebben het over Euronazi´s die streven naar een totale uniformiteit waarbij zij zich moreel superieur voelen. Wanneer Groot-Brittannië zich als vrij land uit de klauwen van de Euronazi´s wil bevrijden, dan is dat een loffelijk streven. Achter de hele Brexit paniekzaaierij zit niet de economische angst omdat die op geen enkele wijze is bewezen, maar een angst voor politiek machtsverlies. De radicale voortrekkers van een centraal EU-rijk vrezen noordwestelijk gebiedsverlies. Overigens: bij een “Grexit” treedt een land uit de euro. Bij de “Brexit” treedt een land uit de EU. De gelijkenis van de begrippen dient om ons onzeker te maken, maar het gaat om twee paar verschillende schoenen.

En Nederland? Zouden wij die keus ook moeten hebben, vóórdat Brussel echt alle macht naar zich toetrekt en een totalitaire dictatuur wordt, vrijwillig opgeofferd door onze politici die maar een doel hebben: Brussel gehoorzamen met in hun achterhoofd dat zij hun politieke toekomst in Brussel veilig stellen zoals Dijsselbloem en Rutte? Of dacht u dat zij daar niet dagelojks aan denken?
In de EU blijven, en dus verantwoordelijk blijven voor de extreme schulden van Zuid Europa en de door Brussel geëiste immigratie van miljoenen moslims, betekent dat onze welvaart, onze pensioenen en ons spaargeld stap voor stap worden weggezogen, en de euro uiteindelijk op het niveau van de oude Italiaanse lire zal belanden. Onze sociale zekerheid wordt nu al stap voor stap afgebroken om al die nieuwkomers te kunnen onderhouden.
Bovendien betekent in de EU blijven het door steeds meer mensen gevreesde complete verlies van zeggenschap over ons land. Al onze grenzen –zowel fysieke als sociale en maatschappelijke- zullen gedwongen worden definitief te verdwijnen, waardoor er op den duur helemaal niets meer van Nederland en de Nederlanders zal overblijven. En hoogstwaarschijnlijk pas dan, als ons land compleet is uitgezogen en onze onafhankelijkheid en zelfbeschikking compleet zijn verwoest, zal men in Brussel ‘missie voltooid’ zeggen.
Dat is Merkel en haar hielenlikker Jean Kloot Juncker, toevertrouwd.

Bron: http://stopdebankiers.eu/brexit-wie-volgt-nexit-of-volgen-we-de-euronazis-2/

Share.

In tegenstelling tot de reguliere media hebben wij geen inkomsten uit advertenties en ook ontvangen wij geen subsidies van de overheid. Om te bestaan zijn wij volledig afhankelijk van de donaties van onze lezers!

Een gulle donatie verzekert dat we ook in 2023 iedereen van het echte nieuws kunnen blijven voorzien!


<< Klik hier om te doneren >>

 

Misschien later