Blossom en de GFL – Jullie zijn Bron-Energie … die Jullie Weg naar Huis Terugvinden – 29 Oktober 2015

0
Luister naar dit Artikel

*Vind je het belangrijk wat wij doen? gooi dan een euro (of ander bedrag) in de fooienpot! Alleen met jouw steun kunnen we blijven doen wat we doen!

Blossom: Het lijkt wel een eeuw geleden dat we een echt van hart tot hart gesprek hadden … omdat jullie de vorige keren ‘gesproken therapie’ gaven in plaats van het geschreven woord. Het maakt mij niet uit hoe we het doen … Ik voel dat jullie de algemene Energie beter KENNEN dan ik en je daarom beter bewust bent van wat het meest passend is.

GFL: Wij brengen woorden … gesproken of geschreven … om iedereen op jullie planeet aan te moedigen om zichzelf te ‘vinden’. Zoals je WEET is dit het doel waarvoor wij komen.

Ik vraag me echter af hoeveel meer manieren er zijn om ons te vertellen hoe we dat moeten doen. We WETEN dat we helemaal LIEFDE zijn. Maar om onze WAARHEID te vinden achter de misvattingen, waarmee wij gedurende al onze levens gevoed zijn, voelt soms als het zoeken van een naald in een hooiberg.

Maar wanneer het is gevonden … O, de Vreugde! Het ‘YES’-GEVOEL … wanneer je zo’n sprankelende draad vindt tussen al die strootjes!

Dames en Heren van de Aarde … laat alle gedachten van niet WETEN los. Geef alle verwarring en twijfels op en laat ze gaan … laat gewoon alles los. Want dan zullen jullie die naald vinden!

Maar hoe zit het dan met ‘Zoekt en gij zult vinden’? Wanneer ik niet zoek naar de naald … hoe zal ik die dan vinden?

Lieve Zielen … soms VOELEN jullie, binnenin jullie … wanhoop … een verlangen om DAT te VINDEN WAT JE BENT … MAAR HET LIJKT ALSOF JE VERDWAALD BENT.

Ik moet jullie hier even onderbreken. Sorry, ik voel die Energie in mij losbarsten, dat jullie willen spreken (hopend dat de regen wat minder luid klinkt en mijn stem oké is, nadat ik het een tijdje helemaal kwijt was. Mijn man kon het verborgen houden … Maar ik vond het weer! HA HA!) Klopt dat … willen jullie ‘liever’ spreken?

Het is gewoon zo dat de woorden vloeiender komen als we dat doen … vanwege de snelheid waarmee de mond werkt … vergeleken met vingers.

Weliswaar totdat ik het moet opschrijven … al gaat dat steeds sneller. Oké … laten we het doen.

TRANSCRIPTIE

En zo, Lieve Vrienden, kunnen we deze dag onze communicatie beginnen in voortzetting van het geschreven woord, waarmee we begonnen. De dame * Blossom sprak over het proberen het zelf te vinden en verbond dat met de gedachte aan het proberen te vinden van een naald in een hooiberg. We vinden dit nogal amusant, maar we begrijpen de overeenkomst.

Lieve Zielen … wanneer wij ‘Overgave’ zeggen … Wanneer wij spreken van ‘Loslaten van het zoeken naar het zelf … van het zelf’ … zeggen we dat omdat wij WETEN dat dit de zekerste manier is om het te vinden … en de dame Blossom zei ‘Maar hoe zit het dan met ‘Zoekt en gij zult vinden’. Als men niet zoekt … hoe kun je dan stuiten op het zelf?’… En wij bieden jullie deze woorden, waarvan wij denken dat ze zullen helpen.

Dit is het doel van ons doorkomen op deze wijze … te helpen door jullie kennis aan te bieden die het jullie mogelijk maakt om, nogmaals, de Waarheid van jullie werkelijkheid te worden. De realiteit die jullie nu ervaren is echt en toch niet … en hoe diep is deze verklaring?

Het is echter verbonden met dat, waarover wij spreken … met betrekking tot het vinden van de naald. Door de verwarring los te laten … door gedachten van wat men denkt te WETEN te laten gaan … en wellicht te accepteren dat men eigenlijk niets WEET van wat men dacht te weten.

Het loslaten van neigingen om op de oude manier te blijven denken en de geest leeg te maken van al dat men dacht dat ‘IS’ … want het is zeer waarschijnlijk … dat hetgeen men dacht dat ‘IS’ … er eigenlijk ‘NIET IS’!

We zeggen weer … en we glimlachen, zoals de dame Blossom glimlacht met ons … met betrekking tot WIE JULLIE ZIJN … met betrekking tot het Zijn van LIEFDE. Hoe zouden we over andere dingen kunnen praten, wanneer er niets anders is … om over te praten?

Wanneer jullie jezelf toestaan om niets anders dan LIEFDE te Zijn … om niets anders dan LIEFDE te VOELEN … dan ‘Voila!’ … komt de naald te voorschijn wanneer jullie er niet naar zoeken … maar zit er ook een draad doorheen … een Gouden draad … waarmee jullie kunnen beginnen om het tapijt van jullie levens aan elkaar te naaien. Ieder klein deel eraan vast te zetten en terwijl je dat doet … valt alles op zijn plaats. Wordt de zin van alles duidelijk … in een wereld waarin weinig zin valt te ontdekken. Het kan soms, vanuit jullie perspectief gezien, lijken of er maar heel weinig zin in te ontdekken valt.

Zoals we al vaak hebben gezegd … is het voor jullie vaak niet te begrijpen, vanwege het standpunt van waaruit jullie ernaar kijken. Maar wanneer jullie leren om los te laten … te begrijpen dat er niets is in jullie wereld dat ertoe doet … werkelijk niets … want het is echt een illusie. Wanneer jullie in staat zijn om je geest los te maken van deze illusie … dan zullen jullie knikken met je hoofd en het met ons eens zijn … dat werkelijk niets ertoe doet … werkelijk niets.

Alles wat er ‘IS’ … ‘IS LIEFDE’ … en wanneer JULLIE alleen VAN LIEFDE ZIJN … en jezelf ontlast en bevrijd hebt van alle zorgen en piekeren … zullen jullie begrijpen wat wij zeggen. Want dan bekijken jullie de wereld vanuit ‘Ons perspectief’. En zullen jullie het dus zien vanuit ‘Ons gezichtspunt’.

Lieve Zielen, Lieve Zielen … neem nu even een moment voor jezelf … om de Adem van Leven met ons samen in te Ademen. Adem in en hou de Hoogste, Zuiverste Energie van LIEFDE binnenin vast. Houd het vast in jouw Wezen en laat het rondcirkelen … Diep van binnen. Zo, tezamen, ademen we de Adem van Leven in … De Adem van de Diepste, Zuiverste LIEFDE die ons allen verbindt … En we houden het in ons Wezen … en VOELEN het circuleren … VOELEN de Kracht van die LIEFDE … in iedere cel … en dan laten we het naar buiten gaan.

En we Ademen weer in … en houden het daar vast en we VOELEN Licht … we VOELEN Liefde … en we ademen uit …

En nog een keer … en we houden het Licht – Liefde vast en we glimlachen … en we laten het naar buiten gaan … en terwijl we uitAdemen … verbindt ALLES WAT WE ZIJN zich met ALLES WAT WE ZIJN … want het is onze Adem … het is ons Leven … het is onze Liefde … het is ons Licht … dat ons zo samenbrengt als Eén.

Zien jullie het?

Dat als jullie je meer van dit gegeven bewust zouden zijn … jullie levens heel anders zouden ‘schijnen’ … ogenblikkelijk. Want Waarlijk, Lieve Mensen … dat is alles wat er gebeurt … hoe het jullie ‘toeschijnt’ dat jullie levens eruit zien.

Doch, wanneer jullie accepteren … wanneer jullie WETEN … dat Ieder Een zich, elke keer dat jullie inAdemen, verbindt met AL DAT IS en AL DAT IS … IS LIEFDE … want er is niets anders … Dan … Lieve Zielen … vind je jezelf.

Niet alleen vind je jezelf … je vindt elkaar, want Ieder Een … Ieder Een IS de ander.

JULLIE ZIJN ÉÉN ENERGIE VAN LIEFDE … door gedachten een wereld creërend … om LIEFDE in al zijn vormen te ervaren.

Echter, hoe meer jullie begrijpen van die draad die jullie met elkaar verbindt … terwijl de naald van het leven in en uit weeft … des te dichter jullie komen bij het GEVOEL van Eén Zijn.

De verbondenheid met ALLES kan jullie nooit verlaten. Jullie kunnen niet worden losgekoppeld van de BRON. Dat kan niet. Want JULLIE ZIJN DE BRON. De gedachten in jullie geest kunnen jullie echter misleiden om anders te denken.

WEET WAT JULLIE WAARHEID IS.

WEET DAT JE DE BRON BENT.

JE BENT ERVAN GEMAAKT.

JE BENT ERAAN GELIJK.

JE KOMT ER VANDAAN.

DE BRON IS DE HOOGSTE, PUURSTE ENERGIE VAN LIEFDE DIE ER BESTAAT.

Jullie zijn Bron-Energie … die jullie weg naar huis terugvinden … door een hooiberg van stro!!

Toch kan Ieder Een, Ieder (Een) VAN jullie … Ieder (Een) (die is) ALS jullie … in een oogwenk terugkeren.

Je hebt er de dood niet voor nodig … zoals jullie dat in jullie wereld noemen … om thuis te komen.

Wat je nodig hebt is het begrijpen van WIE JE WERKELIJK BENT.

Eerst probeer je het te begrijpen … dan probeer je het te geloven … dan probeer je het te VOELEN … en als je al deze zaken hebt gedaan … wordt het proberen minder … en WEET je.

Jullie ruiken de bloemen. Terwijl jullie alsmaar dichter bij de tuin komen die om jullie Huis ligt, herkennen jullie hun geur. Het Licht wordt Helderder. De warmte van jullie hart wordt dieper. De tranen die stromen uit jullie ogen … zijn als kristalwater dat vloeit door de stroom van het leven … waarop jullie varen.

Jullie zijn niet verder van Huis dan wij. Jullie zijn alleen maar met zoveel onwaarheden geïndoctrineerd, dat jullie hebben geleerd te geloven dat jullie er miljarden en miljarden stersystemen vandaan zijn.

Maar, onze LIEFHEBBENDE broeders en zusters … haal slechts Eén keer Adem … en door DE WAARHEID TE KENNEN VAN WIE JE BENT … WAAR JE BENT … BEN JE THUIS.

Laten we deze overdracht beëindigen door een bezoek te brengen aan Thuis … oké? Dus … Adem nu … diep in met Leven – Liefde – Licht … houd het binnenin vast … en Adem uit … Adem weer in … terwijl je de tuinpoort ziet open staan voor jou … vol bloemen van elke kleur. Vul jouw Wezen ermee … en Adem uit … je verbindend met Al wat Is … en terwijl je weer inAdemt … is er niets anders dan Licht … die je blikveld vult … die jouw Wezen vult …

JE BENT THUIS.

JULLIE ZIJN THUIS.

WEES WELKOM.

En als je uitademt … Verbind het Liefde-Licht dat je bent … zich met Iedere Ziel … met Ieder Levend Wezen … omdat het LIEFDE – LEVEN – LICHT Ademt in dezelfde Hoogste, Zuiverste Energie hartslag … LIEFDE … LIEFDE …. LIEFDE.

En zo is het … In Liefde en dank.

Einde van de sessie.

* Ik wil nog slechts toevoegen … dat, wanneer zij ‘De dame Blossom’ zeggen … je alsjeblieft niet moet denken aan een hoofdletter D! Zij noemen me gewoon ‘de dame’. Zij zouden ook ‘De Vrouw’ kunnen zeggen, ‘Het Voertuig’ … ‘De wat dan ook!’ Ze hebben niet op het oog mij ‘Hoogweledelgeboren Dame Blossom’ te noemen … al zou ik er wellicht aan kunnen wennen!!!

****

Bezoek nog eens De Invocatie ‘We are the Game Changers’ wanneer je je daartoe geroepen voelt … zodat we de Energie zo HOOG mogelijk houden.

****

http://www.blossomgoodchild.com/

Dit e-mailen Dit bloggen!Delen op TwitterDelen op FacebookDelen op Pinterest

Vertaling: Lia
Bron: http://denkmetjehart.blogspot.nl/2015/10/blossom-en-de-gfl-jullie-zijn-bron.html

 

Mijn oprecht gemeende excuses, dat ik u op deze brute wijze moet lastig vallen, het zijn barre tijden.

Waar de reguliere media zich gesteund weet door subsidies en advertentie inkomsten op hun websites en de wind in de zeilen heeft op de Big Tech social media en daardoor maximaal bereik, Hebben wij die mogelijkheden niet, maar alle kosten die het met zich meebrengt en zelfs meer hebben wij wel! Wij zijn daarvoor volkomen afhankelijk van de donaties van onze lezers,  wat in tijden van explosief stijgende kosten steeds moeilijker wordt, terwijl dat niet zo hoeft te zijn!

Onze websites krijgen dagelijks meer dan 200.000 bezoeken te verwerken dankzij onze lezers die onze artikelen liken en delen waar ze maar kunnen. Dat zijn miljoenen bezoekjes aan onze websites elke maand weer. Als al die bezoekers eenmalig een euro zouden doneren, waren we voorgoed klaar en konden alle pop ups en verwijzingen naar donaties van de sites af.

Helaas doneert minder dan 1% van deze bezoekers en daarom zijn zaken als deze pop up helaas noodzakelijk om dit onder uw aandacht te brengen. Alle beetjes helpen, we zijn dankbaar voor iedere eurocent en we kunnen op alle voorkomende manieren donaties accepteren om het voor u zo gemakkelijk mogelijk te maken.

Dus als u het enigszins kan missen:

Steun ons dan in de strijd tegen
censuur en cover-ups!

KLIK HIER OM TE DONEREN

 

Sluit Venster