Binnenste Aarde Wezens – “Een Boodschap van Telos Binnenste Aarde” – 11 Mei 2016 / Méline Portia Lafont

0
Luister naar dit Artikel

Geliefde Lichtstam,


Steun World Unity: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en de leugens aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden. Klik hier om te Doneren


Een snelle opmerking voorafgaand aan onze boodschap van vandaag van Telos Binnenste Aarde. Een paar weken geleden werd ik op de hoogte gesteld door één van de Wezens van Telos dat hij in/naar mijn besef en in mijn leven zou komen. Dus ik wist dat ik een boodschap na deze ervaring zou kunnen verwachten. Diegenen die mijn werk vanaf het begin gevolgd hebben, weten dat ik boodschappen gechanneld heb van De Agarthanen (Magatha) in het jaar 2012-2013, maar nog nooit van Telos. Dus dit is nieuw voor mij en ik was gezegend om één van deze Wezens in de menselijke vorm, niet zo lang geleden, te ervaren.

Het was zo een speciale en intense ervaring die ik had, dat ik het liever voor mezelf wil houden maar wat ik kan meedelen is dat ik een volledige vermenging ervaren heb met dit Wezen en met de natuur. Ik heb eerder vermengingen met de natuur gevoeld tijdens mijn wandelingen, maar deze keer was is tot aan het punt van stilheid in het Nu. Ik was waarlijk één met de natuur terwijl ik er gedurende een lange tijd naar staarde. De tijd stond stil en ik was het nulpunt van ervaring. Ik voel me nu anders over de natuur en ik kijk anders naar de natuur, zoals diepere Liefde dankzij die diepe en volledige vermenging ermee. Ik was geabsorbeerd in de natuur en kon al diens schoonheid zien en voelen. Een echt stromen van harmonie en extase.

Ik heb heel veel van dit Wezen van Telos geleerd. En dus was er nu een portaal binnenin mij geopend, hetgeen mij toestond me te verbinden met hen en deze boodschap voort te brengen zoals aan mij getoond was om te doen na het eerst ervaren te hebben.

Ik hoop dat jullie ervan genieten, net zoals ik dat deed.

Veel Liefde,

Méline

*****

Goedendag Aardlingen,

De portalen tussen onze werelden zijn open, wij mengen ons nu onder jullie allemaal en vermengen ons volledig in jullie verschijningsvormen. Wij hebben gekozen om jullie allemaal met deze planetaire verschuiving te helpen, terwijl wij hier zijn voor Gaia en Haar groei in/naar de verdiepende niveaus van het Licht. Onze Liefde voor deze planeet, Haar Wezen en de natuur is onze toewijding en dienstverlening.

De uitgangen en portalen tussen jullie wereld en de onze hebben zich geopend en dit brengt voort een andere frequentie om zich aan te sluiten bij de vermenging, en de samenwerking voort te brengen. Onze deuren zijn altijd open geweest maar waren niet voor iedereen toegankelijk. Alleen diegenen die uitgekozen waren of dezelfde frequentie uitlijning deelden als ons Wezen, waren in staat om ons volledige voorkomen waar te nemen. Nu is het beschikbaar gemaakt voor jullie allemaal om te beginnen onze energieën te verwerken en in/naar een grotere en diepere uitlijning te komen met de natuur en met ons Wezen, zodat jullie ook onze essentie waar kunnen nemen.

Jullie zullen een andere manier van ons waar te nemen hebben en van onze energie te adresseren, want wij worden op vele manieren en in vele vormen gezien. Komend vanuit het hart van Gaia, verblijvend in Haar binnenste Wezen, zijn wij nu Stellair bewustzijn aangezien wij onze frequenties verhoogd hebben, zoals jullie allemaal, samen met Gaia. Wij komen nu uit dit binnenste verblijf vandaag welke onze Lichtwereld is, om te incarneren of vormen aan te nemen die deel uitmaken van jullie externe werkelijkheid. Jullie zullen de meesten van ons zien en herkennen als een deel van de natuur koninkrijken; anderen kiezen om in de menselijke vormen dienst te verlenen. Diegenen van ons in de menselijke vormen zijn gepassioneerde tuiniers, bewust van de Aarde zijnde een levend Wezen, en delen een grote Liefde voor het milieu en de natuur, respect hebbende voor alle levende Wezens, in Liefde met alles dat deze planeet opmaakt zo prachtig te zijn als Zij is, toegewijd aan het reinigen van deze wereld en een verschil te maken, gevoelig zijnde voor de Aarde veranderingen, en een strijder wanneer het aankomt op het verdedigen van de schoonheid van deze planeet. Wij zijn op een manier de opzichters van Haar prachtige koninkrijken, als wij naar boven naar de oppervlakte komen.

Gedurende een lange tijd prefereerden wij het om ons in onze Lichtsteden te verbergen, terwijl wij wachten op de frequenties om te stijgen naar een hoger niveau. Nu zijn wij nodig en willen ons bij jullie allemaal aansluiten bij deze gelegenheid om het bewustzijn van deze volledige planeet te verheffen. Wij dienen Gaia samen met jullie en wij zijn in Liefde met alles dat Zij representeert.

Jullie wereld is bezig met onze wereld te vermengen en dus zal schoonheid zegevieren en alles dat hersteld moet worden zal in het proces hersteld worden. Wij brengen 4 Lichttoortsen met ons mee die overhandigd zullen worden aan de Elementalen welke de opzichters zijn van jullie klimaat, jullie weer en de opmaak van deze prachtige wereld. Deze Lichttoortsen bestaan uit nieuwe informatie voor de planeet en Haar gehele bewustzijn erop, om het regeneratieproces verder te ontvouwen om Haar zuivere schoonheid te herstellen.

Elke Lichttoorts heeft coderingen en Lichttaal informatie die geplant werden als zaden binnenin het menselijke bewustzijn, alsook binnenin Gaia’s Ziel terwijl jullie je vibratie gezamenlijk verhogen. Elke Lichttoorts wordt geplaatst op diens verbindingspunt die gerelateerd zijn aan jullie vier voornaamste richtingen. Eentje op de Noordpool, eentje op de Zuidpool, eentje in het Oosten en eentje in het Westen op hun centrale punt van jullie planeet. Bovendien verbinden wij ons onderling met de spirits van de Deva’s, de Feeën en de Elementalen om te verzekeren dat deze Lichttoortsen met informatie geïmplementeerd worden zoals zij zouden moeten.

De schoonheid van jullie Aarde zal weer opkomen en zuiver worden zoals eens eerder, dit is onze intentie en toewijding om dit samen met jullie te vervullen. Het is daarom dat het menselijke bewustzijn deze coderingen ook ontvangt, zodat het bewustzijn van deze planeet diens Wezen geboren kan worden binnenin diegenen die hier nog geen gevoel van hebben.

Diegenen van jullie die dit bewustzijn al hebben, mogen zelfs beginnen te voelen opgeroepen te worden door de natuur en Gaia’s koninkrijken, om meer bewust deel te nemen en te helpen waar jullie kunnen. Staar naar jullie omgeving en de natuur en geef het jullie Liefde en aandacht. Op deze manier voeden jullie Gaia’s Hart en zal Zij zich zelfs meer geliefd en gewaardeerd voelen. Kleuren zullen op een snelheid doorkomen die jullie eerder niet waar konden nemen terwijl jullie in het bewustzijn staren van een bewust leven Wezen.

Jullie zullen verwelkomd worden door en geabsorbeerd worden in Haar schoonheid en jullie zullen in een moment van tijdloosheid bestaan. Deze superfrequenties rijzen nu omhoog op jullie Planeet en zij zullen jullie in/naar reizen meenemen die eerder niet ervaren werden. En wij sluiten ons nu met plezier en verrukking bij jullie aan op deze rit, terwijl wij jullie harten en Gaia voeden met onze grote Liefde voor al het leven.

Wij helpen jullie om de natuur te begrijpen en om Haar schoonheid binnenin jullie zelf en door jullie eigen ogen te zien. Wij zijn nu bij jullie en wij zullen in toenemende mate meer worden en jullie laten zien waar wij helemaal over gaan. De interdimensionale reizen van jullie wereld en jullie werkelijkheden naar de onze zijn open en beschikbaar. Sluit je bij ons aan in dit moment, zodat wij de schoonheid van deze planeet kunnen vieren om terug te keren naar de manier waarop zij eens was.

De verbinding ligt hier en het is open, jullie hoeven alleen de stap met intentie te maken en jullie zelf met onze essentie van diepe Liefde en zorg voor deze planeet te voeden. Onze technologieën zijn gebaseerd op deze Liefde en zorgfrequenties terwijl wij samenwerken met de hulpbronnen van Gaia’s Aanwezigheid. De Elementalen van de natuur.

Wordt ons binnenin jullie eigen harten gewaar en jullie zullen ertoe komen om ons ook in anderen gewaar te worden. Wij verschijnen en doen ons werk in sereniteit en stilte, doch wij zijn ook sterk aanwezig en beschikbaar. Jullie zullen weten wie wij zijn als jullie in onze ogen staren en de wereld gereflecteerd zien in ons Wezen.

Zie ons in jou en wij zien jou in ons.

Zegeningen van de Opzichters van Gaia van Telos Binnenste Aarde.

Méline Lafont 2012 – 2016, permission is given to share freely in its entirety and unaltered Website Méline : http://melinelafont.com and blog Méline: http://pleiadedolphininfos.blogspot.com

Vertaling: Cobie de Haan

Bron: http://denkmetjehart.blogspot.nl/2016/05/binnenste-aarde-wezens-een-boodschap.html#more

Share.

In tegenstelling tot de reguliere media hebben wij geen inkomsten uit advertenties en ook ontvangen wij geen subsidies van de overheid. Om te bestaan zijn wij volledig afhankelijk van de donaties van onze lezers!

Een gulle donatie verzekert dat we ook in 2023 iedereen van het echte nieuws kunnen blijven voorzien!


<< Klik hier om te doneren >>

 

Misschien later