Bijenpopulaties krijgen een nieuwe ramp te verwerken: Aluminium (Video)

1
Luister naar dit Artikel

In Keele Engeland, hebben onderzoekers grote doses aluminium gevonden in hun bijenvolken, wat besmetting suggereert dat de zilvergrijze metalen tenminste gedeeltelijk verantwoordelijk kunnen zijn voor de daling van deze insectenpopulatie.


Steun World Unity: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en de leugens aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden. Klik hier om te Doneren


Er wordt beweerd dat Aluminium één van de meest voorkomende verontreinigingen in de natuur is.

In eerdere studies is al aangetoond dat de bijen falen actief aluminium besmet stuifmeel uit de weg te gaan.

Onderzoekers dragen de hypothese dat aanzienlijke hoeveelheden aluminium kunnen leiden tot neurologische problemen onder de bijen, een onvermogen om te voederen , of de weg terug naar de kolonie te vinden.

https://youtu.be/dFS3ZOZoBM0

Een andere mogelijke besmettingsbron zijn de Geo-engineering programma’s. Zoals we weten uit de patenten vrijgegeven over deze Geoengineering programma’s, is  Aluminium een van de belangrijkste ingrediënten gebruikt in Chemtrails.

Dr. Russell L. Blaylock, MD uitte in een artikel in 2012 zijn bezorgdheid over hoe het nanoaluminum in chemtrails schade toebrengt aan de neurodegeneratieve en neurologische delen van de hersenen.

Hij wordt als volgt geciteerd: “Mijn grootste zorg is dat er bewijs is dat ze tonnen aan nanogrootte aluminiumverbindingen sproeien. Het is aangetoond in de wetenschappelijke en medische literatuur dat die deeltjes van nano-afmetingen oneindig reactiever zijn en intense inflammatie inducerenin een aantal weefsels.

Van bijzonder belang is het effect van deze nanodeeltjes op de hersenen en het ruggenmerg, een groeiende lijst van neurodegeneratieve ziekten, zoals de ziekte van Alzheimer, ziekte van Parkinson en de ziekte van Lou Gehrig (ALS) houden verbad met de blootstelling aan milieu-aluminium.”

Zou er een verband bestaan tussen de bijenkolonie instortingen en de versnelde chemtrail activiteit zijn we zien wereldwijd?

Hoe is dat de bijen met het “natuurlijke” aluminium in het milieu konden omgaan en het ze nu plotseling doodt?

https://youtu.be/A71u7sqjtHE

Het onderzoek ging verder met te zeggen: “Om te zien of de bijen werden grote hoeveelheden aluminium accumuleerden in de loop van hun levenscyclus, verzamelden onderzoekers in Engeland poppen uit kolonies van natuurlijk foeragerende hommels en stuurden ze op om te testen. Lab wetenschappers van de Universiteit van Keele vonden uit dat de adolescente hommels zwaar besmet bleken te zijn, net als de onderzoekers van de Universiteit van Sussex hadden vermoed.

Aluminium tellingen varieerden van 13 delen per miljoen tot bijna 200 delen per miljoen, met de kleinste poppen als gastheer van de hoogste concentraties.

Voor perspectief, een aluminium concentratie van slechts 3 delen per miljoen in het menselijk hersenweefsel kan fataal zijn.

“Het is algemeen aanvaard dat een aantal op elkaar inwerkende factoren waarschijnlijk betrokken zijn bij de achteruitgang van bijen en andere bestuivers, bijvoorbeeld gebrek aan bloemen, aanvallen van parasieten en blootstelling aan pesticiden cocktails,” verklaarde Chris Exley, een expert op het gebied van aluminium blootstelling bij de mens en een professor aan Keele in een persbericht.

Niet te twijfel te zaaien over dit onderzoek, maar men moet zich afvragen of de invoering van het Geo-engineering programma’s niet deels verantwoordelijk zijn voor de daling onder de bijenpopulatie. Opnieuw vraag ik, hoe kan het dat de bijen de natuurlijke niveaus van aluminium in de natuur konden verdragen, maar er nu niet meer toe in staat zijn?

Ter herinnering: zonder de bijen, krijgen bloemen, voedsel, etc. de bestuiving niet om fruit, groenten, enzovoorts te produceren. Zonder de bijen kan leven niet worden volgehouden.

 

Share.

In tegenstelling tot de reguliere media hebben wij geen inkomsten uit advertenties en ook ontvangen wij geen subsidies van de overheid. Om te bestaan zijn wij volledig afhankelijk van de donaties van onze lezers!

Een gulle donatie verzekert dat we ook in 2024 iedereen van het echte nieuws kunnen blijven voorzien!


<< Klik hier om te doneren >>

 

Misschien later