“BEZIT NIETS EN WEES GELUKKIG” – DE VISIE VAN HET WERELDECONOMISCHE FORUM OP UW TOEKOMST

0
Luister naar dit Artikel

De jaarlijkse bijeenkomst van het World Economic Forum (WEF) eind januari in Davos, Zwitserland, brengt internationale zakelijke en politieke leiders, economen en andere spraakmakende individuen samen om mondiale kwesties te bespreken.


Steun World Unity: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en de leugens aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden. Klik hier om te Doneren


Gedreven door de visie van zijn invloedrijke CEO Klaus Schwab, is het WEF de belangrijkste drijvende kracht achter de dystopische ‘grote reset’, een tektonische verschuiving die de manier waarop we leven, werken en met elkaar omgaan, wil veranderen.

De grote reset houdt een transformatie van de samenleving in die resulteert in permanente beperkingen van fundamentele vrijheden en massatoezicht, aangezien hele sectoren worden opgeofferd om het monopolie en de hegemonie van farmaceutische bedrijven, hightech / big data-giganten, Amazon, Google, grote mondiale ketens, de digitale betalingssector, biotechconcerns, enz te beschermen.

Met behulp van COVID-19 lockdowns en beperkingen om deze transformatie door te zetten, wordt de grote reset uitgerold onder het mom van een ‘vierde industriële revolutie’ waarin oudere bedrijven failliet moeten gaan of opgaan in monopolies, waardoor enorme secties effectief worden gesloten van de pre-COVID-economie. Economieën worden ‘geherstructureerd’ en veel banen zullen worden uitgevoerd door AI-aangedreven machines.

In een korte video(zie verderop in dit artikel) die op sociale media wordt getoond, voorspelt het WEF dat tegen 2030: “Je zult niets bezitten en je zult gelukkig zijn.”

Facebook heeft ons een schaduwban gegeven. Klik hier om ons te volgen op Telegram zodat u dagelijks onze nieuwste artikelen te zien krijgt!

Een blij lachend gezicht wordt afgebeeld terwijl een drone een product aan een huishouden bezorgt, ongetwijfeld online besteld en verpakt door een robot in een gigantisch Amazon-magazijn: ‘er waren geen mensen betrokken bij de productie, verpakking of levering van dit product’; Wees gerust, het is virus- en bacterievrij – want zelfs in 2030 zullen ze het angstverhaal levend en wel moeten houden om de volledige dominantie over de bevolking te behouden.

De werklozen (en er zullen er veel zijn) zouden op een soort universeel basisinkomen kunnen worden geplaatst en hun schulden (schuldenlast en massaal faillissement is het opzettelijke gevolg van lockdowns en beperkingen) kunnen worden afgeschreven in ruil voor het overhandigen van hun vermogen aan de staat, of beter gezegd, de financiële instellingen die deze grote reset hebben geholpen.

Het WEF zegt dat het publiek alles zal ‘huren’ wat het nodig heeft: het eigendomsrecht gaan ze schrappen onder het mom van ‘duurzame consumptie’ en ‘de planeet redden’. Natuurlijk zal de kleine elite die deze geweldige reset heeft uitgerold, alles bezitten.

Honderden miljoenen over de hele wereld die als ‘overtollig worden beschouwd, worden beroofd (worden momenteel al beroofd) van hun levensonderhoud. Al onze bewegingen en aankopen moeten worden gecontroleerd en onze belangrijkste transacties zullen online zijn.

Het plan voor individuele burgers zou een weerspiegeling kunnen zijn van de strategie die op natiestaten moet worden toegepast. David Malpass, president van de Wereldbankgroep, heeft bijvoorbeeld verklaard dat armere landen ‘geholpen’ zullen worden om weer op de been te komen na de verschillende lockdowns die zijn doorgevoerd. Deze ‘hulp’ is op voorwaarde dat neoliberale hervormingen en de ondermijning van openbare diensten worden doorgevoerd en verder worden verankerd.

Op 20 april kopte de Wall Street Journal ‘IMF, World Bank Face Deluge of Aid Requests From Developing World’. Talloze landen vragen om reddingsoperaties en leningen van financiële instellingen met $ 1,2 miljard te lenen. Een ideaal recept om afhankelijkheid aan te wakkeren.

In ruil voor schuldverlichting of ‘steun’ zullen wereldwijde conglomeraten, samen met Bill Gates, in staat zijn om het nationale beleid verder te dicteren en de overblijfselen van de soevereiniteit van de natiestaat uit te hollen.

https://youtu.be/N0BPRn5KbAg

IDENTITEIT EN BETEKENIS

Wat gebeurt er met onze sociale en persoonlijke identiteit? Moet dat worden uitgeroeid in de zoektocht om menselijk gedrag en alles wat we doen te commodificeren en standaardiseren?

De miljardairklasse die deze agenda nastreeft, denkt dat ze de natuur en alle mensen kunnen bezitten en beide kunnen beheersen, of het nu is door de atmosfeer te manipuleren middels geo-engineering, bijvoorbeeld door bodemmicroben genetisch te modificeren of door beter werk te doen dan de natuur door biogesynthetiseerd nepvoedsel te produceren in een laboratorium.

Ze denken dat ze de geschiedenis tot een einde kunnen brengen en het wiel opnieuw kunnen uitvinden door opnieuw vorm te geven aan wat het betekent om mens te zijn. En ze denken dat ze dit tegen 2030 kunnen bereiken. Het is een koude dystopische visie die duizenden jaren cultuur, traditie en praktijken vrijwel van de ene op de andere dag wil uitroeien.

En veel van die culturen, tradities en praktijken hebben betrekking op voedsel en hoe we het produceren en onze diepgewortelde verbindingen met de natuur. Bedenk dat veel van de oude rituelen en vieringen van onze voorouders waren opgebouwd rond verhalen en mythen die hen hielpen in het reine te komen met enkele van de meest fundamentele kwesties van het bestaan, van de dood tot wedergeboorte en vruchtbaarheid. Deze cultureel ingebedde overtuigingen en praktijken dienden om hun praktische relatie met de natuur en haar rol in het ondersteunen van het menselijk leven te heiligen.

Toen landbouw de sleutel werd tot het overleven van de mens, stonden het planten en oogsten van gewassen en andere seizoensgebonden activiteiten in verband met voedselproductie centraal in deze gebruiken. Freyfaxi markeert bijvoorbeeld het begin van de oogst in het Noorse heidendom, terwijl Lammas of Lughnasadh de viering is van de eerste oogst / graanoogst in het heidendom.

Mensen vierden de natuur en het leven dat ze voortbracht. Oude overtuigingen en rituelen waren doordrenkt van hoop en vernieuwing en mensen hadden een noodzakelijke en onmiddellijke relatie met de zon, zaden, dieren, wind, vuur, aarde en regen en de veranderende seizoenen die leven voedden en brachten. Onze culturele en sociale relaties met agrarische productie en aanverwante goden hadden een solide praktische basis.

Prof Robert W Nicholls legt uit dat de culten van Wodan en Thor werden gesuperponeerd op veel oudere en beter gewortelde overtuigingen met betrekking tot de zon en de aarde, de gewassen en de dieren en de rotatie van de seizoenen tussen het licht en de warmte van de zomer en de zomer. koud en donker van de winter.

We hoeven niet verder te zoeken dan India om de belangrijke relatie tussen cultuur, landbouw en ecologie te waarderen, niet in de laatste plaats het vitale belang van de moesson en seizoensgebonden planten en oogsten. Op het platteland gebaseerde overtuigingen en rituelen die doordrenkt zijn van de natuur, blijven bestaan, zelfs onder stedelijke indianen. Deze zijn gebonden aan traditionele kennissystemen waar levensonderhoud, de seizoenen, voedsel, koken, verwerking, zaaduitwisseling, gezondheidszorg en het doorgeven van kennis allemaal met elkaar verbonden zijn en de essentie vormen van culturele diversiteit in India zelf.

Hoewel het industriële tijdperk resulteerde in een afname van de verbinding tussen voedsel en de natuurlijke omgeving toen mensen naar steden verhuisden, gedijen traditionele ‘voedselculturen’ – de praktijken, attitudes en overtuigingen rond de productie, distributie en consumptie van voedsel – nog steeds en benadrukken ze onze voortdurende verbinding met landbouw en natuur.

‘HAND VAN GOD’ IMPERIALISME

Als we teruggaan naar de jaren vijftig, is het interessant om het bedrijfsverhaal van Union Carbide op te merken dat is gebaseerd op een reeks afbeeldingen die het bedrijf afschilderden als een ‘hand van god’ die uit de lucht kwam om enkele van de problemen waarmee de mensheid wordt geconfronteerd, ‘op te lossen’. Een van de beroemdste afbeeldingen is van de hand die de landbouwchemicaliën van het bedrijf op Indiase bodems giet, alsof traditionele landbouwpraktijken op de een of andere manier ‘achterlijk’ zijn.

Ondanks veel gepubliceerde beweringen van het tegendeel, leidde deze chemisch aangedreven aanpak niet tot een hogere voedselproductie volgens de paper New Histories of the Green Revolution, geschreven door prof. Glenn Stone. Het heeft echter op de lange termijn verwoestende ecologische, sociale en economische gevolgen gehad (zie Vandana Shiva’s boek The Violence of the Green Revolution en Bhaskar Save’s nu beroemde en zeer inzichtelijke open brief aan Indiase functionarissen).

In het boek Food and Cultural Studies ‘(Bob Ashley et al) zien we hoe, enkele jaren geleden, een tv-reclamecampagne van Coca Cola zijn product verkocht aan een publiek dat moderniteit associeerde met een suikerhoudende drank en oude Aboriginal-overtuigingen afschilderde als schadelijk, onwetend en verouderd. Coke en geen regen werden de schenker van leven aan de uitgedroogde. Dit soort ideologie maakt deel uit van een bredere strategie om traditionele culturen in diskrediet te brengen en ze af te schilderen als gebrekkig en hulpbehoevend van ‘goddelijke’ bedrijven.

Wat we in 2020 zien, is een versnelling van dergelijke processen. Op het gebied van voedsel en landbouw zal de traditionele landbouw in plaatsen als India onder toenemende druk komen te staan ​​van de big-tech giganten en de agribusiness om zich open te stellen voor in het laboratorium gekweekt voedsel, GGO’s, genetisch gemanipuleerde bodemmicroben, tools voor het verzamelen van gegevens en drones en andere ‘ disruptieve ‘technologieën.

De grote reset omvat boerenloze boerderijen die worden bemand door zelfrijdende machines, bewaakt door drones en overgoten met chemicaliën om basisgewassen te produceren uit gepatenteerde genetisch gemodificeerde zaden voor industriële ‘biomatter’ om te worden verwerkt en omgezet in iets dat op voedsel lijkt. Wat gebeurt er met de boeren?

Na COVID praat de Wereldbank over het helpen van landen om weer op het goede spoor te komen in ruil voor structurele hervormingen. Moeten tientallen miljoenen kleine boeren van hun land worden gelokt in ruil voor individuele schuldverlichting en een universeel basisinkomen? De verplaatsing van deze boeren en de daaropvolgende vernietiging van plattelandsgemeenschappen en hun culturen was iets waar de Gates Foundation ooit om vroeg en cynisch “landmobiliteit” noemde.

Doorsnijd de eufemismen en het is duidelijk dat Bill Gates – en de andere ongelooflijk rijke individuen achter de grote reset – een ouderwetse kolonialist is die de aloude onteigeningsstrategieën van het imperialisme ondersteunt, of het nu gaat om mijnbouw, het toe-eigenen en commodificeren van boerenkennis. , het versnellen van de overdracht van onderzoek en zaden aan bedrijven of het faciliteren van piraterij op intellectueel eigendom en zaadmonopolies gecreëerd door IE-wetten en zaadregelgeving.

In plaatsen als India – nog steeds een agrarische samenleving – zal het land van deze al (vóór COVID) zwaar in de schulden zittende boeren dan worden overgedragen aan de techreuzen, de financiële instellingen en de wereldwijde agribusiness om hun hightech data te produceren. -aangedreven gg-industrieel slib? Maakt dit deel uit van de ‘bezit niets, wees gelukkig’ saaie, dappere nieuwe wereld die wordt gepromoot door het WEF?

Nu de link volledig is verbroken tussen voedselproductie, natuur en cultureel ingebedde overtuigingen die betekenis en uitdrukking geven aan het leven, blijven we achter bij de individuele mens die bestaat van voedsel op laboratoriumbasis, die afhankelijk is van inkomsten van de staat en die wordt gestript van bevredigende productieve inspanning en echte zelfontplooiing.

Technocratische inmenging heeft de culturele diversiteit, betekenisvolle sociale connecties en agrarische ecosystemen die putten uit eeuwen van traditionele kennis al vernietigd of ondermijnd en steeds meer erkend als valide benaderingen om voedselzekerheid te waarborgen.

De massale technocratische transformatie die momenteel wordt overwogen, beschouwt mensen als goederen die moeten worden gecontroleerd en gedomineerd, net als de levenloze technologische drones en AI die worden gepromoot.

Maar maak je geen zorgen – je zult eigendomsloos en gelukkig zijn in je open gevangenis van massale werkloosheid, afhankelijkheid van de staat, gezondheidspaspoorten met chip, geldloosheid, massale vaccinatie en ontmenselijking.

Bronnen: Zero Hedge

Tot Slot…:

Het mag duidelijk zijn de alternatieve media de “gebeten hond” is omdat daar de informatie wordt gepubliceerd die niet de opgelegde verhaallijn volgt die de overheid wil dat we zien, lezen en horen. Deze media outlets lopen niet aan de leiband van vadertje staat en vormen daarom een bedreiging voor de status quo. Daarom doen overheden samen met de Big Tech corporaties er alles aan om deze het zwijgen op te leggen. Google werkt gedwee mee om deze outlets, ja ook die van ons te begraven in de zoek resultaten of domweg eruit te verwijderen, Facebook verwijderd op grote schaal hun content, verband ze van het platform of knijpt gewoon hun bereik af tot een niveau dat het vrijwel niet meer op het netvlies komt van gebruikers van het platform. Twitter voert een soortgelijk beleid met bans, schaduwbans en YouTube volgt dat voorbeeld in het extreme en houdt ten tijde van dit schrijven heuse zuiveringen van hun platform.

Indien u net als wij het belangrijk vindt om te strijden tegen censuur, onderdrukking en met name de onderdrukking van de alternatieve media in Nederland help ons dan met een donatie Geef dan gul!

Klik hier om te doneren

Share.

Comments are closed.

In tegenstelling tot de reguliere media hebben wij geen inkomsten uit advertenties en ook ontvangen wij geen subsidies van de overheid. Om te bestaan zijn wij volledig afhankelijk van de donaties van onze lezers!

Een gulle donatie verzekert dat we ook in 2024 iedereen van het echte nieuws kunnen blijven voorzien!


<< Klik hier om te doneren >>

 

Misschien later