Bentwaters, het Engelse Roswell

0
Luister naar dit Artikel

Bentwaters


Steun World Unity: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en de leugens aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden. Klik hier om te Doneren


Het volgende interview werd onlangs door Linda Moulton Howe gepost en heeft betrekking op het UFO incident dat in 1980 plaatsvond bij de vroegere militaire vliegbasis Bentwaters in het Engelse Suffolk. Bentwaters wordt ook wel de ‘Engelse Roswell’ genoemd.
Voormalig technisch sergeant John Burroughs, die hier aan het woord komt, was destijds één van de getuigen van het incident.
Hij maakte deel uit van het kleine team militairen, onder leiding van commandant Charles Halt,dat erop was getrokken om de merkwaardige lichtverschijnselen boven en in het bos van dichtbij te onderzoeken.
Een andere militair van het team (sergeant Adrian Bustinza) zag hoe John Burroughs in een oranjerode lichtstraal werd getrokken. John zelf kan zich bijna niets meer herinneren van wat hem in die bewuste twee nachten is overkomen.
Maar kort na die hoogst merkwaardige ‘encounters’ in Rendlesham Forest werd bij John een hartruis gediagnosticeerd en kreeg hij voor het eerst , als jongeman van twintig jaar, oogproblemen.
Sinds 1980 probeert John Burroughs te begrijpen wat hem die nacht is overkomen.
Zowel hij, evenals zijn metgezellen sergeant James Penniston en soldaat Ed Cabansag, zijn 45 minuten uit hun geheugen kwijt.
Penniston herinnert zich een zwart glasachtig driehoekig voorwerp te hebben gezien dat uit een heldere witte lichtstraal tevoorschijn kwam. Op één van de zijden van het voorwerp ware symbolen zichtbaar. Hij vertelt dat nadat hij zijn hand op die symbolen had gelegd zijn hoofd opeens werd gevuld met nullen en enen -een binaire code dus, die hij in zijn logboek heeft opgetekend.
Alle details over het Bentwater incident zijn terug te vinden op het Internet, dus ik zal hier daarover niet verder uitwijden.
John Burroughs, die in het interview aan het woord komt, heeft dertig jaar na het incident een ingrijpende hartoperatie ondergaan. Hij schrijft zijn kwaal toe aan het Bentwater incident en heeft op allerlei manieren geprobeerd om dit door de militaire instanties erkend te krijgen.
In dat kader heeft hij via de ‘Freedom of Information Act’ informatie verkregen over het Britse project ‘Condign’. Dit oorspronkelijk als ‘Eyes Only’ geclassificeerde, 450 pagina’s tellende rapport, bewijst dat de militaire inlichtingendienst DI55 wel degelijk bezig isgeweest met een diepgaand onderzoek naar het voorval. Dit terwijl het Engelse Ministerie van Defensie aanvankelijk had verklaard dat Bentwater niet van militair belang was, en geen bedreiging voor de nationale veilgheid vormde. Case closed.

Zoals we van de Amerikaanse en Britse overheden inmiddels al gewend zijn is hier dus sprake van de zoveelste leugen betreffende het UFO onderwerp.
Project Condign verwijst niet naar UFO’s maar naar UAP’s (Unidentified Aerial Phenomena) om onderzoekers die informatie opvragen op het verkeerde been te zetten. Een listige truc.
De eindconclusie van het Condign rapport beschrijft UAP’s als plasma verschijnselen van onbekende oorsprong. Wel wordt gezegd dat de electromagnetische straling die door de plasma verschijnselen wordt veroorzaakt schadelijk kan zijn voor de menselijke gezondheid. Dit is dus koren op de molen van John Burroughs, die claimt dat onder meer, zijn hartproblemen door het Benwaters verschijnsel werden veroorzaakt.

Uit alles blijkt eens te meer dat ook de Britse overheid er wel degelijk van uitgaat dat het UFO verschijnsel reëel is, in termen van buitenaardse ruimteschepen, maar het ondertussen naar het publiek toe doet voorkomen alsof het hier om ‘plasma’ verschijnselen gaat.
Dit doet dus weer denken aan het belachelijke ‘moerasgas’ verhaal uit het het Condon rapport.


Bron: http://www.earthfiles.com

Share.

In tegenstelling tot de reguliere media hebben wij geen inkomsten uit advertenties en ook ontvangen wij geen subsidies van de overheid. Om te bestaan zijn wij volledig afhankelijk van de donaties van onze lezers!

Een gulle donatie verzekert dat we ook in 2024 iedereen van het echte nieuws kunnen blijven voorzien!


<< Klik hier om te doneren >>

 

Misschien later