Begin van de laatste inwijding, komst van nieuw hemellichaam

0
Luister naar dit Artikel

Langzaam maar zeker bereiken we de volgende stap in ons galactisch-genetische proces en dit betreft vooral onze veranderende biologie (lees: pijn) en de expansie van het lichtlichaam (lees: meer pijn).


Steun World Unity: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en de leugens aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden. Klik hier om te Doneren


Dit heeft alles van doen met de versmelting van geest en materie sinds het moment dat we ons ware zelf zijn gaan belichamen.

Dit is de langverwachte stap in het Ascentieproces. We hebben dit niveau zelf bereikt en het enige wat ons stuurde was ons eigen interne kompas, de roep die continu ons innerlijke weten versterkt dat er iets meer is, iets grootser en belangrijkers wanneer ons werk er op zit.

De Bron is je ware thuis en je begint je deze plaats nu te herinneren terwijl je hart opent. Je daalde vrijwillig af naar de diepste diepten van het onbewuste en je ascendeert nu naar onvoorwaardelijke liefde, je blauwdruk van licht, je goddelijke matrix van perfectie.

De ervaringen van het afgelopen decennium leren dat een mooie boodschap vaak resulteert in lijden dus laat je niet ontmoedigen door een ervaring die in schril contrast staat met de woorden. Ongeacht wat iemand je ook probeert te vertellen is er maar één conclusie: licht doet pijn. Er vinden zoveel veranderingen plaats in onze fysieke cellen gedurende dit intensieve belichamingsproces, vooral de versmelting tussen de linker en de rechter hersenhelften. Dit zorgt voor een druk op de pijnappelklier en de hypofyse en brengt een verscheidenheid aan oncomfortabele symptomen met zich mee.

We werden gewaarschuwd voor de ongemakken maar niemand is voorbereid op weken en weken ziek zijn van de energie, pijn, onthechting en leegte. Er zijn mensen die binnenkort de laatste inwijding krijgen met betrekking tot heilige belichaming. Dit zou samen kunnen vallen met de activatie van de 11:11 sterrenpoort. Gedurende deze initiatie wordt gevraagd om goddelijke dispensatie en een activatie van ons twaalfdimensionale DNA.

Deze groep verbindt zich met de twaalfdimensionale frequentiepoort die het krachtveld van bescherming activeert zodat de energieën in ons zeer gevoelige lichaam in balans kunnen komen. Op deze wijze kunnen we het contrast tussen onze ‘realiteit’ of tijdslijn en de ‘realiteit van chaos’ doorstaan.

Dit is waarschijnlijk waarom wordt gesproken van ‘dispensatie’ omdat mensen die zware transmutatie en opschoning van cellen en genen hebben doorstaan kunnen beamen dat het binnengaan van een wereld zonder deze vorm van bescherming schadelijk is, vooral voor sterrezaden die enorm empathisch zijn.

Hoe weet je dat je onderdeel bent van deze groep? Voor deze mensen is de volgende stap van de reis een hele natuurlijke, als een logische volgende stap op het evolutionaire pad. Een stap die zo natuurlijk is dat je emotioneel neutraal blijft.

Expansie van het lichtlichaam

Om de expansie van ons lichtlichaam te ervaren laten we eerst de oude menselijke vorm los. Daarna komt de nieuw-menselijke vorm er voor in de plaats en komt het fysieke lichaam in contact met het goddelijke lichaam, of KA. De geest daalt neer in het fysieke lichaam waarop elke cel van het lichaam wordt verlicht.

Dit proces wordt naar verluidt de versnelling genoemd omdat de cellen zich in rap tempo uitlijnen met het lichtlichaam wanneer de oude vorm is losgelaten. Voor buitenstaanders kan het wonderlijk zijn maar mensen die zich op het pad bevinden weten beter en hebben er jaren over gedaan om tot dit punt te komen.

De periode van versnelling gaat vooraf aan de manifestatie van geest in materie omdat het lichaam en de cellen worden voorbereid op de rapture of opname. Rapture is niets meer dan de fysieke manifestatie van de geest in het menselijk lichaam. Rapture dient niet verward te worden met de religieuze, new age, massale exodus propaganda. Wanneer je merkt dat je plotseling veel meer multidimensionale inzichten krijgt is de expansie van het lichtlichaam begonnen.

Veranderingen in het magnetische veld

Vanwege de komst van nieuwe hemellichamen in ons zonnestelsel hebben zich een aantal veranderingen en fluctuaties voorgedaan in het magnetische veld. Je kunt deze veranderingen fysiek voelen in de vorm van surrealistische percepties, vreemde onthechting van je leven en lichaam, duizeligheid en een onregelmatige hartslag.

De Zeven Zusters van de Pleiaden wijzen er op dat na komeet Elenin een belangrijke kosmische gebeurtenis zal plaatsvinden waardoor we meer te weten komen over ons zonnestelsel. Een nieuw hemellichaam zal ons zonnestelsel binnenkomen en de vibrationele resonantie dragen die nodig is voor de externe reflectie van ons twaalfdimensionale bewustzijn.

We kunnen onszelf alleen waarnemen in vorm wanneer er een extern lichaam van elektromagnetische invloed is dat ons bewustzijn op ons projecteert, net als een satelliet. Er is in feite weinig verschil tussen een satelliet die communicatie van en naar een bron stuurt en de invloed van een planeet op het energetische veld van de mens. Op deze wijze zijn we simpelweg vibrationele antennes die informatie van en naar andere hemellichamen in de ruimte sturen.

Deze ‘nieuwe planeet’ vormt de macrokosmische expressie van onze microkosmische ervaring op Aarde, de twaalfdimensionale kosmische wisselwerking die nodig is om de geest in fysieke vorm te kunnen integreren. Onze incarnatie op Aarde is direct verbonden met de ervaringen die we hebben en die worden beïnvloed door de hemellichamen in de ruimte. We communiceren met deze hemellichamen op een manier die het door ons gecreëerde hologram in stand houdt. We participeren in de kosmos en participeren dus in de creatie als geheel omdat er geen afscheiding bestaat. Het is een holografische gebeurtenis die gedeeld wordt met de mensheid en de kosmos.

Elk teken van de dierenriem is een aspect van bewustzijn binnen ons eigen energetische veld. De dierenriem bevindt zich letterlijk in ons en wordt geprojecteerd als een hologram. Wij zijn het dertiende element.

Mensen die begrijpen dat realiteit holografisch van aard is en dat creatie een gesynchroniseerd systeem van individuele delen is die samen het geheel vormen zijn niet alleen de voorhoede van de nieuwe mensheid maar worden ook veel gevraagd door zij die worstelen om deze waarheden te integreren.

De laatste dag

De zevende en laatste dag van de negende golf van de Mayakalender staat bekend als een periode van ‘rijpen’. Dit is de tijd waarin het gerijpte fruit (ontwaakte mensen) naar de Aarde valt (volledig in hun fysieke lichaam descenderen) en de zaden verspreidt (lichtintelligentie) om een nieuwe (geascendeerde) samenleving van eenheidsbewustzijn en liefde te laten groeien.

Volgens Carl Calleman eindigen alle negen golven die 16,4 miljard jaar geleden begonnen op 28 oktober aanstaande. We worden één met de universele tijdsmatrix, we lijnen onszelf uit met de kosmische hartslag, de hartslag van Creatie met hoofdletter C. Met andere woorden worden we uitgelijnd met het momentum (timing) en de ondersteuning van het universum door de cyclische evolutie van creatie, in tegenstelling tot kunstmatige door mensen bedachte tijd.

De drie dimensies van verleden, heden en toekomst lossen op in eenheid en tijd verandert zo radicaal, wordt zo buigzaam, dat we de kosmos kunnen navigeren met behulp van onze intentie, zoals onze voorouders dat deden. We worden niet langer beperkt door de wetten en regels van drie dimensies zodat we het universum naar eigen inzicht kunnen verkennen.

Het is onze taak om het voor onze ogen te laten gebeuren terwijl we ons voorbereiden de eerste stappen te zetten op het zeer nieuwe maar toch zo vertrouwde thuisveld.

Bron: Thinkwithyourheart.net

Share.

In tegenstelling tot de reguliere media hebben wij geen inkomsten uit advertenties en ook ontvangen wij geen subsidies van de overheid. Om te bestaan zijn wij volledig afhankelijk van de donaties van onze lezers!

Een gulle donatie verzekert dat we ook in 2024 iedereen van het echte nieuws kunnen blijven voorzien!


<< Klik hier om te doneren >>

 

Misschien later