Autopsies van 2 tieners tonen aan dat Covid Prikken letterlijk ‘hartverscheurend’ kunnen zijn

0
Luister naar dit Artikel
Listen to this article

Pathologen zeggen dat de autopsies van twee tienerjongens die dagen na het ontvangen van hun tweede Pfizer Covid injectie stierven, bewijzen dat het het vaccin was dat hun dood veroorzaakte.


Steun World Unity: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en de leugens aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden. Klik hier om te Doneren


Drie pathologen, van wie twee medische onderzoekers, publiceerden hun bevindingen op 14 februari in een vroeg online gepubliceerd artikel: “Autopsie histopathologische cardiale bevindingen bij twee adolescenten na de tweede COVID-19-vaccindosis“, in de Archives of Pathology and Laboratory Medicine .

The Defender meldt: de bevindingen van de auteurs waren overtuigend. Drie en vier dagen na ontvangst van de tweede Pfizer-BioNTech COVID-19-dosis werden twee tienerjongens dood verklaard in hun huizen.

Er waren geen aanwijzingen voor een actieve of eerdere COVID-19-infectie. De tieners hadden negatieve toxicologische screenings (d.w.z. er waren geen drugs of gif in hun lichaam aanwezig).

Deze jongens stierven aan het vaccin.

Histopathologisch onderzoek van hun hartweefsel bracht een belangrijke nieuwe bevinding aan het licht: geen van beide harten vertoonde tekenen van typische myocarditis.

In plaats daarvan vonden de auteurs bewijs van microscopische veranderingen die consistent zijn met een andere vorm van hartletsel, toxische cardiomyopathie genaamd.

Zij schreven:

“De myocardbeschadiging die wordt gezien in deze post-vaccinharten verschilt van typische myocarditis en lijkt het meest op een door catecholamine gemedieerde stress (toxische) cardiomyopathie.”

De auteurs legden verder uit wat ze onder de microscoop zagen:

“Hun histopathologie vertoont geen typische myocarditis … In deze twee gevallen na vaccinatie zijn er gebieden met contractiebanden en hypereosinofiele myocyten die verschillen van de ontsteking.

“Dit letselpatroon is in plaats daarvan vergelijkbaar met wat wordt gezien in het myocardium van patiënten die klinisch gediagnosticeerd zijn met Takotsubo, toxische of ‘stress’-cardiomyopathie, wat een tijdelijke myocardiale verwonding is die zich kan ontwikkelen bij patiënten met extreme fysieke, chemische of soms emotionele stressoren.

“Stresscardiomyopathie is een door catecholamine gemedieerd ischemisch proces dat wordt gezien in hoge catecholaminetoestanden in de afwezigheid van coronaire hartziekte of spasmen. Het wordt ook wel ‘neurogeen myocardletsel’ en ‘gebroken-hartsyndroom’ genoemd.”

De pathologen stelden vast dat er een ander mechanisme van hartletsel in het spel was bij deze twee jongens, te onderscheiden van een puur infectieus proces dat rechtstreeks zou voortvloeien uit een virale infectie zoals COVID-19.

Dit is een belangrijke bevinding. Er kan een manier zijn om hartletsel als gevolg van een SARS-COV-2-infectie te onderscheiden van hartletsel waarbij het vaccin de patiënt predisponeert om cardiomyopathie te benadrukken voordat hij COVID-19 oploopt.

De auteurs zorgen er echter voor dat ze niet aannemen dat hartletsels door COVID-19- en COVID-19-vaccins altijd onder de microscoop kunnen worden opgelost.

Ze leggen uit dat stresscardiomyopathie, of “gebroken-hartsyndroom”, ook kan voorkomen in een zeldzame hyperinflammatoire toestand waarvan bekend is dat deze ook voorkomt bij COVID-19-infectie:

“Deze post-vaccinatiereactie kan een overdreven uitbundige immuunrespons vertegenwoordigen en de myocardbeschadiging wordt gemedieerd door vergelijkbare immuunmechanismen als beschreven met SARS-COV-2 en multisystem inflammatory syndrome (MIS-C) cytokinestormen.”

De auteurs geven toe dat deze pathologische bevinding ook kan optreden als gevolg van MIS-C, een bekende complicatie van SARS-COV2-infectie.

Om meer over deze aandoening te weten te komen, is een biopsie van hartweefsel vereist, of in dit geval een autopsie. We weten heel weinig over de aard van myocarditis bij mensen die klinisch stabiel zijn, omdat er geen hartbiopten op hen worden uitgevoerd en er zelden autopsies worden uitgevoerd bij patiënten die overlijden aan COVID-19.

Er is nog steeds geen praktische manier om op hartletsel te screenen, behalve het beoordelen van symptomen.

Helaas hadden de twee jongens geen symptomen van myocarditis (koorts, pijn op de borst, hartkloppingen of kortademigheid) voorafgaand aan hun hartstilstand en overlijden. Eén klaagde over hoofdpijn en maagklachten die verdwenen. De ander had geen klachten.

Dit is buitengewoon zorgwekkend. Deze jongens hadden smeulende, catastrofale hartverwondingen zonder symptomen.

Hoeveel anderen hebben een verraderlijke hartaandoening door vaccinatie die zich pas manifesteert als ze een ernstig geval van COVID-19 of griep krijgen? Of misschien wanneer ze zichzelf blootstellen aan de fysieke stress van competitieve sporten?

Deze bevindingen suggereren dat een significante subset van COVID-19-sterfgevallen bij gevaccineerden te wijten kan zijn aan de vaccins zelf.

Share.

Comments are closed.

In tegenstelling tot de reguliere media hebben wij geen inkomsten uit advertenties en ook ontvangen wij geen subsidies van de overheid. Om te bestaan zijn wij volledig afhankelijk van de donaties van onze lezers!

Een gulle donatie verzekert dat we ook in 2024 iedereen van het echte nieuws kunnen blijven voorzien!


<< Klik hier om te doneren >>

 

Misschien later