Ascentie en Angst – 31 Augustus 2015 / Brenda Hoffman

0
Luister naar dit Artikel

Dierbare(n),


Steun World Unity: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en de leugens aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden. Klik hier om te Doneren


Velen spreken over ascentie. Betekent dit dat je een vroege Aarde dood zult sterven? Of dat je een nieuw persoon zult worden? Zoveel concepten over een eenvoudige verschuiving. Je keert louter terug naar het wezen dat je was voorafgaand aan je eerste Aarde entree.

Toen je de 3D Aarde betrad, voegde je lagen toe van fysieke, spirituele en emotionele bescherming. Een dergelijke bescherming scheidt jou van jezelf, alle Aarde entiteiten en nu de Aarde zelf. Bescherming dat een barrière geworden is naar je toekomst.

Jullie zijn behoorlijk bekwaam geweest aangaande verandering doorheen jullie Aarde leven en daaraan voorbij — hoewel één van jullie kernovertuigingen is dat jullie je niet veranderd hebben. Oh je kijkt in de spiegel en merkt fysieke veranderingen op, maar je gaat door te geloven dat jij je aanpast aan jullie huidige wereld met dezelfde vaardigheden die je gebruikte sinds je de Aardse omgeving in het leven binnenkwam.

In waarheid, heb jij je overtuigingen en acties onophoudelijk gewijzigd sinds je geboorte op Aarde. Als je die gedachte in vraag stelt, herinner je iets zo eenvoudigs als je kleding of taalgebruik. Je veranderde gemakkelijk met de tijden. Zelfs je stem is anders van toen je drie of twintig jaar oud was. Je hebt je voortdurend verschoven en ontwikkeld en zal dat aldus voor altijd doen.

Het is gewoon dat veel van je 3D verandering ondergedompeld was in angst – want de aardebewoners adresseerden angst. Resulterend in op z’n minst aanraking van angst wanneer je eenmaal accepteert dat je volledige wezen aan het verschuiven is gedurende deze Nieuwe Jij overgang.

“Hoe zal ik eruit zien? Wat zal dat betekenen voor mijn levensduur op Aarde in dit leven? Wat gaat er met mijn dierbaren gebeuren?” En ga zo maar verder. Alle vragen met een ondertoon van angst. Want het woord “verandering” zorgt er vaak voor dat je nadenkt over hoe het beste doorheen die verandering te gaan om angst te vermijden.

Iets dergelijks is één van de redenen dat je de Nieuwe Jij moet verwerken op jouw persoonlijke snelheid van acceptatie en vreugde. Aldus doe je dat. De gehele tijd je afvragend hoe jouw ascentie – hoe het ook is dat je ascentie definieert – je leven zal beïnvloeden.

Weinig van jullie visualiseren het proces van ascentie als een vreugdevolle ervaring. Niet omdat jullie ondergedompeld zijn in pijn, maar omdat jullie 3D overtuigingen zijn dat jullie dat waarschijnlijk zullen zijn.

In essentie, jezelf instellen op een mislukking. Niet dat mislukking een mogelijkheid is, maar dat jullie geloven dat het zou kunnen zijn. Wederom een volgende diepe verborgen angst waar jullie mee in het reine komen terwijl jullie je ontwikkelen in deze overgang.

Er zijn verschillende redenen waarom angst doorgaat om zo innig gerelateerd te zijn aan deze overgang in jullie gedachten/geest.

3D Aarde veranderingen werden verwacht en besproken. Hoewel jullie je gedachten en acties verschoven terwijl jullie tijd op Aarde doorbrachten, werd zulks voltooid in een sociaal raamwerk dat jullie toestond te geloven dat alleen jullie fysieke wezen aan het veranderen was. Hoe velen van jullie met elkaar bespraken dat hoewel jullie een bepaalde leeftijd zijn, jullie het gevoel hebben als dat jullie in jullie twintiger jaren zijn? Iets dergelijks is niet waar, maar jullie geloven dat het dat wel is. Een stukje dat nu ongemakkelijk voor jullie is.

Want niemand verstrekt een overzicht van hoe jullie zullen reageren, verschuiven of hoelang jullie, van de Aarde, in dit leven zullen blijven. Hoewel er vele hulpmiddelen zijn voor deze wonderbaarlijke verschuiving, is er geen compleet handboek over wat te verwachten.

De puberteit, middelbare leeftijd, huwelijk, zwangerschap, menopauze, pensionering, zijn alle verwachtte 3D acties en reacties. Hoewel er een breed scala van acties is binnenin deze brede categorieën, wisten jullie dat jullie oncomfortabel zouden kunnen zijn maar dat jullie niet zouden imploderen of verdwijnen.

Deze Nieuwe Jij overgang herinnert jullie er voortdurend aan dat jullie je eigen gids zijn. Voor wat? Wanneer? Hoe? Waar? Allemaal beangstigende stukjes die jullie proberen te negeren terwijl jullie stroomopwaarts zwemmen – tegen het maatschappelijke getijde in. Jullie zijn aan het verhuizen/overgaan en ontwikkelen je op vertrouwen/geloof. Hetgeen vaak een beetje afmattend is.

Aan jullie werd verteld dat jullie fysieke wezen aan het verschuiven is – echter, niemand kan dat verifiëren. Aan jullie werd verteld dat jullie vriendenkring uit zal breiden of dat financiën gemakkelijk te verwerven zijn – echter, jullie hebben noodzakelijkerwijs geen van beide ervaren.

Hoewel jullie hopen dat de toekomst is zoals voorspeld is, hebben jullie weinig bewijs dat iets dergelijks zo is. Een beetje zoals toen je wilde gaan daten en je ouders ervoor zorgden dat je wachtte totdat zij voelden dat je volwassen genoeg was om dat te doen. Alles werkte uiteindelijk uit, hoewel je niet geloofde dat jij op je genoegen kon wachten toen je behoefte om romantisch betrokken te zijn voor het eerst tevoorschijn kwam.

Aldus is het nu. Jullie zijn geen kinderen. Maar aangezien jullie slechts ermee beginnen de vreugde te ervaren die wij lang voorspeld hebben zonder veel te hebben om het aan te tonen, stellen jullie de informatie die jullie ontvangen in vraag. Hoewel jullie je snel dag na dag ontwikkelen, hebben jullie je nog niet gerealiseerd dat iets dergelijks zo is. Wij observeren jullie – zoals jullie ouders dat deden – en weten dat jullie nu een meer volwassen Nieuwe Jij zijn dan dat jullie beseffen.

Doet zo een gedachte ertoe als je niet ervaart wat je wenst te ervaren? Wij kunnen je alleen aansturen. Jij moet dat proces voltooien door jezelf toe te staan om op het tempo dat voor jou correct is te bewegen. Hetgeen misschien toeschijnt zoals wederom een volgende wortel. Maar, in waarheid, affirmeert dat dat je nu een jonge Universele volwassene bent. Dus alle stukjes die juist en comfortabel zijn zullen op hun plaats vallen wanneer de tijd voor jou juist is.

Je bent niet langer een Universele baby, kind of tiener. Jij bent een Universele jonge volwassene die het leven creëert dat juist voor jou is, één stap per keer. Eerst moest je die stukjes opruimen die vastzaten aan eerdere levens – je beklimming van de berg. Toen ruimde je deze stukjes op die jou evolutie in dit leven belemmerden – de heuvel afrollen. Nu, wederom, beweeg je sneller voorwaarts dan wie dan ook gedacht had mogelijk te zijn.

Aldus is het dat je nu wenst om rondom de Universums te zoeven, alsook je Aarde leven te handhaven in dit leven. Aldus zal je dat – de één na de andere stap. Want veel van je fysieke veranderingen verhogen je vaardigheidsset en levensduur.

Betekent dat dat je zult leven om 150 jaar te worden in dit leven? Alleen jij weet dat. Jij schrijft het overgangsboek. Want jullie 3D informatie over de puberteit, menopauze en zoveel andere fysieke/emotionele/intellectuele verschuivingen werden door miljoenen mensen gecreëerd die ietwat dezelfde verschuiving ervoeren.

Veronderstellen jullie dat de eerste holbewoners de puberteit begrepen? Waarschijnlijk net zo weinig als dat zij verduisteringen begrepen. Want de vroege Aarde Wezens waren er zeker van dat de wereld tot een einde kwam wanneer een verduistering hun middagzon bedekte.

Aldus is het dat jullie de vele verschuivingen samenstellen die uiteindelijk als ascentie gelabeld worden door de toekomstige Aarde generaties. Maar dan, diegenen die in de toekomst geboren worden zullen niet de diepte en het aantal verschuivingen ondergaan die jullie nu ondergaan. Want hoe te leven en tot bloei te komen op de Nieuwe Aarde zal deel uitmaken van hun bedrading vanaf de geboorte. Alles vanwege jullie.

Zo zij het. Amen.

Copyright © 2009-2015, Brenda Hoffman. All rights reserved. http://www.LifeTapestryCreations.com. Feel free to share this content with others, post on your blog, add to your newsletter, etc. But please keep this article’s integrity by including the author: Brenda Hoffman & source website link: http://www.LifeTapestryCreations.com

Vertaling: Cobie de Haan
Bron: http://denkmetjehart.blogspot.nl/2015/09/ascentie-en-angst-31-augustus-2015.html

 

Share.

In tegenstelling tot de reguliere media hebben wij geen inkomsten uit advertenties en ook ontvangen wij geen subsidies van de overheid. Om te bestaan zijn wij volledig afhankelijk van de donaties van onze lezers!

Een gulle donatie verzekert dat we ook in 2024 iedereen van het echte nieuws kunnen blijven voorzien!


<< Klik hier om te doneren >>

 

Misschien later