Ascentie, Buitenaardse Hulp en Parallelle Realiteiten

0
Luister naar dit Artikel
Listen to this article

Veel mensen, waaronder een groot deel van de ontwaakten, zijn momenteel bezig een nieuw besturingssysteem voor hun bewustzijn te downloaden en integreren.


Steun World Unity: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en de leugens aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden. Klik hier om te Doneren


Het voordeel hiervan is dat het de taal van licht kan begrijpen, waardoor het innerlijk weten sterker wordt en het bewustzijn wordt verruimd naar galactisch of zelfs kosmisch bewustzijn.

Op het moment van integratie is eenieder zeer kwetsbaar voor de angstprogramma’s, omdat je ‘firewall’ vrijwel is uitgeschakeld om de integratie van het nieuwe besturingssysteem te voltooien. Het menselijk verstand is de hardware voor je biologische brein. Derhalve kun je een geïnfecteerd bestand uit je verstand halen net zoals je een geïnfecteerd bestaan van je computer ‘verwijderd’.

Met het verruimde bewustzijn kun je elk angstprogramma identificeren dat nog boodschappen weet te infecteren. Kosmische boodschappen kunnen niet geïnfecteerd zijn, het virus van angst bevindt zich ergens in je verstand en je dient het zelf te vinden en te verwijderen.

Je kunt een virus zelfs vanuit de derde dimensie onderscheiden omdat alle virussen zijn gebaseerd op angst, zelfs op angst gebaseerde liefde. Op angst gebaseerde liefde is de voorwaardelijke liefde van de derde dimensie. Voorbeelden van deze liefde zijn: “Ik hou van je als jij…” of “Ik hou niet meer van je als je…” Je kunt gemakkelijk de vertaling van de op angst gebaseerde boodschap verwijderen om deze vervolgens te ‘lezen’ op een hogere frequentie, de frequentie van onvoorwaardelijke liefde.

Je kunt de frequentie van je innerlijke boodschappen bepalen door hoe ze voelen wanneer ze door de Drievoudige Vlam van je Hogere Hart gaan. Je Hogere Hart vertaalt alle interdimensionale boodschappen van je multidimensionale zelf.

De Drievoudige Vlam

De Drievoudige Vlam in de Atma van je Hogere Hart kan gelijk onderscheiden of angst, of de vertaler van angst, het ego, een kosmisch bericht heeft geïnfecteerd. Dit is het aspect Wijsheid. Je Hogere Hart kan ook alle op angst gebaseerde boodschappen verwijderen. Dit is het aspect Kracht. Het laatste aspect, de Onvoorwaardelijke Liefde, identificeert de oorzaak van het angstvirus en heelt de oorzaak van de angst om het vervolgens los te laten.

Helaas is de frequentie op Aarde sinds de Val van Atlantis en Lemurië in een vrije val geraakt. Omdat je vaak constant werd omringd door intense angst, werd je lichaam in een soort adrenaline gevulde overlevingsmodus geplaatst, waardoor je Hogere Hart werd gesloten. Zonder je Hogere Hart om boodschappen te filteren accepteerde je vele geïnfecteerde berichten.

De Wijsheid, Kracht en Onvoorwaardelijke Liefde van het Hogere Hart assisteren je bij je reis naar het kosmische verstand van de zesde dimensie. Het kosmische verstand kan tevens worden gezien als kosmisch licht, kosmisch bewustzijn en de goddelijke blauwdruk voor het leven op de driedimensionale Aarde. Wanneer je bent aangekomen in de zesdimensionale blauwdruk kun je de oorzaken van de angstvirussen, die zo’n 12.000 jaar geleden zijn gecreëerd, vinden, helen en verwijderen. Op deze manier kan de planetaire geschiedenis worden herschreven.

Je zult de lessen echter niet vergeten die je hebt geleerd door je vele incarnaties op Gaia. Deze lessen blijven in je Drievoudige Vlam om je te herinneren aan de innerlijke wijsheid die je hebt vergaard. De Onvoorwaardelijke Liefde is je gereedschap om pijn uit het verleden en angst voor de toekomst los te laten. Op die manier kun je altijd in het nu leven.

Wanneer je vrij bent van oude mentale programma’s en de emotionele littekens hebt begraven in je eigen Akasha Kronieken, kun je nieuwe programma’s schrijven. Deze nieuwe Kronieken zijn gebaseerd op de moed, wijsheid en kracht om de duistere archieven van de oude programma’s binnen te gaan. Wanneer de ‘fundering’ van je ‘gebouw’ gerepareerd is, kun je je huis ‘opnieuw inrichten’ gebaseerd op een blauwdruk van onvoorwaardelijke liefde en multidimensionaal licht.

Met behulp van het nieuwe besturingssysteem kun je een meer bewuste interdimensionale communicatie in stand houden die je al hebt ervaren sinds je een klein kind was. Als kind was je ‘fantasie’ toegestaan, maar daarna moest je ‘volwassen worden’, waardoor de ervaringen naar je onderbewustzijn verschoven.

Als kind had je veel denkbeeldige vrienden. Veel van deze vrienden waren in feite hogere expressies van jezelf. Omdat je geen verklaring kon vinden voor deze vrienden in je fysieke wereld, creëerde je een vorm, zoals een dier of een ander kind. Deze denkbeeldige vrienden kon je waarnemen door middel van je voorstellingsvermogen, oftewel vijfdimensionale gedachten. Gedachten zijn een combinatie van bewustzijn en verstand. Wanneer je bewustzijn beperkt is tot de driedimensionale realiteit heb je weinig toegang tot je voorstellingsvermogen.

Als kind had je nog niet geleerd om jezelf te beperken tot de derde dimensie. Je kon dus makkelijk een brug slaan tussen de derde, vierde en hogere dimensies. Als kind herinnerde je nog steeds je vijfdimensionale ‘vrienden’ en je kon zelfs met ze communiceren en spelen.

Het voorstellingsvermogen is de mentale activiteit waarbij je je verbindt met je multidimensionale bewustzijn. Binnen dit bewustzijn, dat verbonden is met je multidimensionale besturingssysteem, wordt je je steeds meer gewaar van parallelle realiteiten die zich niet in de fysieke wereld bevinden. Je keert uiteindelijk terug naar één van deze hoger dimensionale parallelle realiteiten.

Het 3D spel

Net zoals je je bewustzijn in een computerspel projecteert, zo projecteert je multidimensionale zelf haar bewustzijn in deze driedimensionale versie van realiteit om de vele uitdagingen van een gepolariseerde realiteit te ervaren. Door al het drama in dit spel was je op den duur niet meer verbonden met jezelf, waardoor je niet meer wist dat je een ‘spel’ aan het spelen was. Op dat punt raakte je verstrikt in het wiel van geboorte en wedergeboorte op de fysieke Aarde.

Deze realiteit is niet echt en je bent een groots, multidimensionaal en krachtig wezen. De Aarde is een ‘spel’ waarbinnen je jezelf hebt geprojecteerd. Je kunt veranderen van realiteit door je bewustzijn opnieuw te calibreren. Zie de hoger dimensionale expressies van realiteit als lichten in een kosmische zee. Jij hebt zelf de keuze, maar het aardse lichaam dat ooit een poort was naar een gepolariseerde ervaring werd langzamerhand een gevangenis voor je bewustzijn.

Voor de neergang van Atlantis en Lemurië kon je de verbinding met je multidimensionale zelf behouden tot je klaar was om uit te loggen uit de ervaring op Aarde. Je kon elke mogelijke realiteit bezoeken door middel van gedachtenkracht.

Ten tijde van Atlantis werd deze verbinding steeds minder omdat de Atlantiërs steeds meer gehecht raakten aan hun machines. Eerst waren de machines voor interdimensionaal reizen als speelgoed. Langzamerhand werden de Atlantiërs echter afhankelijk van hun machines en vergaten ze alles wat ze met hun bewustzijn konden doen. Ze vergaten dat hun lichaam een tijdelijke projectie was van hun bewustzijn in het model van een gepolariseerde realiteit.

In plaats van dat ze zich herinnerden dat ze naar huis konden terugkeren wanneer ze maar wensten, begonnen ze te ‘sterven’. Eerst stierven ze na enkele honderden of zelfs duizenden jaren, maar uiteindelijk begonnen ze op steeds jongere ‘leeftijd’ te sterven. Ze keerden zich tot hun machines. In plaats van dat ze de onvoorwaardelijke liefde gebruikten, die kan worden gezien als de helende kracht van het universum, gebruikten ze regeneratiemachines die energie uit de Aarde trokken.

Het omslagpunt

Deze keuze vormde een belangrijk omslagpunt in hun beschaving omdat ze zichzelf gingen identificeren met hun materiële creaties. Het tijdperk van egoïstische intenties brak aan en eenheidsbewustzijn veranderde in vergelijking, competitie en oorlog. Wat als je terug kon gaan naar de dagen van puurheid en liefde van Lemurië en Atlantis om je oorspronkelijke intentie voor deze cyclus van Gaia te ervaren? Je kunt jezelf dan uitlijnen met de versie waarin Ascentie op een vredige en liefdevolle manier plaatsvond.

Sommige inwoners van de Aarde hebben nog steeds conflict en controle nodig om te leren. Zij creëren een Ascentie gevuld met conflict en drama, net als in een Hollywood film. Sommigen zullen winnen in die realiteit, anderen verliezen. Velen hebben deze uitdagingen niet meer nodig. Deze inwoners van de Aarde zijn er klaar voor om een vredige en liefdevolle Ascentie te creëren, niet alleen voor zichzelf maar voor hun gehele planeet.

Gaia is moe van de eindeloze oorlogen en terugval en is er klaar voor om op een vredige manier terug te keren naar haar vijfdimensionale thuis. Ze heeft alle hulp ingeroepen van al haar hoger dimensionale parallelle realiteiten om een vreugdevolle reis naar huis te creëren.

Jij, in al je dimensionale expressies, bent degene die gehoor heeft gegeven aan de oproep. De Arcturianen creëren de reis naar huis door onze huidige realiteit te verbinden met de parallelle realiteit van de Aarde waarin de cyclus van Lemurië en Atlantis op een vredige manier werd afgesloten. Onze cyclus loopt tegen het eind. Jammer genoeg eindigden onze voorouders deze parallelle realiteit in destructie en oorlog, wat een diepe angst creëerde dat wij hetzelfde zouden doen.

We zijn grootse multidimensionale wezens en we kunnen in vele verschillende parallelle realiteiten bestaan. Derhalve hebben we ook een liefdevolle en vredige transitie meegemaakt. Die realiteit gaan we opnieuw bezoeken om de geschiedenis te herschrijven en zo de toekomst te veranderen.

Er zijn twee soorten parallelle realiteiten. Er zijn verticale parallelle realiteiten die in veel verschillende frequenties en dimensies van dezelfde realiteit kunnen bestaan. Een voorbeeld zijn de parallelle realiteiten die verticaal lopen, door vele dimensies, van je driedimensionale aardse lichaam naar je vijfdimensionale lichtlichaam en verder. Er zijn ook horizontale parallelle realiteiten binnen dezelfde dimensie. Een voorbeeld hiervan is de gewelddadige Val van Lemurië en Atlantis/de vredige afsluiting van de cyclus van Atlantis en Lemurië.

Je kunt simultaan de verticale en de horizontale parallelle realiteiten waarnemen. Op deze manier kun je tegelijkertijd verschillende ervaringen in de driedimensionale polariteit ervaren. Vanuit je multidimensionale zelf zie je twee realiteiten waarin (1) de cyclus van Lemurië en Atlantis op een vredige manier werd afsloten en (2) de realiteit waarin de cyclus eindigde in destructie en oorlog.

Wat je voorts ontdekte was dat de spelers niet genoeg kracht, wijsheid, potentie en volharding hadden verzameld om Gaia succesvol bij te staan in haar Ascentie. In je huidige versie van realiteit, waarin de Lemurië/Atlantis cyclus in oorlog en angst eindigde zijn sommige spelers diep gezonken in de duisternis. Sommige spelers werden echter wijs, krachtig en moedig genoeg om te ontwaken in tijden van grote moeilijkheden.

Deze spelers zijn zeker sterk genoeg om Gaia te assisteren bij haar planetaire Ascentie. Sterker nog, deze ontwaakte spelers herwonnen genoeg Wijsheid, Kracht en Liefde om te stoppen met het creëren van oorlog. Vanuit je multidimensionale zelf zie je dat je deze twee parallelle realiteiten aan elkaar kunt koppelen, terwijl je de kenmerken van beide realiteiten kunt behouden binnen het tijdloze nu van Ascentie.

Realiteiten mengen

In je huidige realiteit incarneerde je herhaaldelijk in een angstige realiteit vol oorlogen om genoeg kracht te vergaren om een gehele planeet te laten ascenderen. De leden van de Galactische Familie hebben hier zeer veel respect voor. Zij helpen Gaia en de mensen elke dag steeds meer. Onze versie van de Aarde is gebaseerd op extreme vrije wil, wat de interventie door buitenaardsen nog limiteert. Gebruik je vrije wil om de buitenaardsen te vragen om assistentie en ze zullen antwoorden.

Je bent ontwaakt genoeg om het spel van tegenstellingen tussen licht/liefde en duister/angst te verlaten om een realiteit te creëren waarin Gaia vredig kan terugkeren naar huis, naar de vijfde dimensie. Deze creatie is een mentale oefening. De derde dimensie is een illusie, maar mentale oefeningen zijn echt. Het grootste gedeelte van je licht, je bewustzijn en je onvoorwaardelijke liefde resoneren al met de vijfde dimensie. Je bent verbonden met je multidimensionale zelf en bevindt je in het proces om over te stappen naar de vijfdimensionale expressie van jezelf, met wie je dit hebt afgesproken voor je geboorte. Alles wordt in gereedheid gebracht.

Je bent de schepper van je eigen realiteit en een vredig en liefdevol wezen, waarom zou je dan een Ascentie willen creëren met een cliffhanger? De drama’s gaan alleen nog op voor zij die onbewust een realiteit willen creëren waarin ze de Ascentie net zullen redden. Onbewust omdat ze hun creatieve krachten nog niet weer hebben ontdekt.

Met je gedownloade en geïntegreerde multidimensionale besturingssysteem kun je alle mogelijke realiteiten van Ascentie waarnemen en ervaren. Je kunt beide versies van de Lemurië/Atlantis realiteiten in het tijdloze nu zien.

Je lichtlichaam is een hogere expressie van je huidige drie/vier dimensionale aardse lichaam. De realiteit waarin je jezelf als een lichtlichaam uitdrukt is een verticale parallelle realiteit van de realiteit waarin je jezelf uitdrukt als een aards lichaam. Omdat je lichtlichaam resoneert met de frequentie van de goddelijke blauwdruk, vermeng je je met de goddelijke blauwdruk op het moment wanneer je je ‘lichtlichaam wordt’ in je bewustzijn.

Wanneer je voor het eerst deze vermenging van parallelle realiteiten ervaart is het goed mogelijk dat je denkt fysiek te zijn met een hoger dimensionaal lichtlichaam. Je ziet jezelf daarna echter steeds meer als een lichtlichaam met een lager dimensionaal aards lichaam.

Vertaling: Robin – www.niburu.nl

Bron: Multidimensions.com

Lees ook: De Akasha Kronieken, de Binnenaarde en je Levensboek

Share.

In tegenstelling tot de reguliere media hebben wij geen inkomsten uit advertenties en ook ontvangen wij geen subsidies van de overheid. Om te bestaan zijn wij volledig afhankelijk van de donaties van onze lezers!

Een gulle donatie verzekert dat we ook in 2024 iedereen van het echte nieuws kunnen blijven voorzien!


<< Klik hier om te doneren >>

 

Misschien later