Angstporno: ‘Mogelijke nieuwe pandemische dreiging’: Lloviu-virus voor het eerst geïsoleerd

0
Luister naar dit Artikel

Onderzoekers van de Medway School of Pharmacy (een samenwerking tussen de universiteiten van Kent en Greenwich) hebben voor het eerst geholpen het Lloviu-virus (LLOV) – een naaste verwant van het ebolavirus – te isoleren, wat de noodzaak van toekomstig onderzoek benadrukt om te zorgen voor pandemie paraatheid. .


Steun World Unity: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en de leugens aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden. Klik hier om te Doneren


LLOV maakt deel uit van de filovirusfamilie, waartoe ook het ebolavirus behoort. Terwijl ebola (en andere filovirussen, waaronder het eveneens pathogene Marburg-virus) van nature alleen in Afrika voorkomen, is Lloviu in Europa ontdekt. Het filovirus LLOV werd in 2002 geïdentificeerd via zijn genetisch materiaal (RNA) in Schreibers vleermuizen in Spanje en werd vervolgens gedetecteerd bij vleermuizen in Hongarije.

Als zoönotisch virus – een virus dat tussen dieren en mensen overgaat – is LLOV van belang voor de volksgezondheid over de hele wereld vanwege onze nauwe relatie met dieren in de landbouw, als metgezellen en in de natuurlijke omgeving. Dit is de laatste jaren des te meer het geval met de voortdurende vernietiging en aantasting van natuurlijke habitats van veel wilde wezens. De Wereldgezondheidsorganisatie stelt dat “Zoönosen een groot percentage uitmaken van alle nieuw geïdentificeerde infectieziekten, evenals vele bestaande.”

Dr. Simon Scott en Dr. Nigel Temperton van de Viral Pseudotye Unit (VPU) van de Medway School of Pharmacy maakten deel uit van een team onder leiding van Dr. Gábor Kemenesi van de Pécs University/National Laboratory of Virology in Hongarije. De VPU, inclusief voormalig Ph.D. student Dr. Martin Mayora-Neto, waren betrokken bij het uitvoeren van alle antilichaamdetectie-experimenten met behulp van vleermuissera als onderdeel van het onderzoek, zelfs voordat het virus zelf werd geïsoleerd. Deze isolatie vond plaats in het Hongaarse laboratorium van de allerlaatste vleermuis die LLOV-positief testte.

Het is veelbetekenend dat het team nu heeft ontdekt dat Lloviu het potentieel heeft om zowel menselijke cellen te infecteren als te repliceren. Dit geeft aanleiding tot bezorgdheid over mogelijke wijdverbreide overdracht in Europa en dringt aan op onmiddellijke pathogeniciteit en antivirale studies. Het VPU-werk onthulde ook geen kruisreactiviteit van antilichamen tussen LLOV en Ebola, wat suggereert dat bestaande Ebola-vaccins mogelijk niet beschermen tegen Lloviu, mocht het op de mens worden overgedragen.

Dr. Scott zegt dat hun “onderzoek een rokend pistool is. Het is van vitaal belang dat we zowel meer weten over de verspreiding van dit virus als dat er onderzoek op dit gebied wordt gedaan om de risico’s te beoordelen en ervoor te zorgen dat we voorbereid zijn op mogelijke epidemieën en pandemieën. ”

Uit dit onderzoek blijkt dat er een aanzienlijke kennislacune bestaat met betrekking tot de pathogeniteit, dierlijke gastheren en overdraagbaarheid van deze nieuw ontdekte virussen. Dankzij financiering van de British Academy heeft Dr. Scott een consortium van Europese vleermuisvirologen kunnen creëren, waarbij expertise in het veld, van ecologie tot virologie, wordt benut. De groep streeft ernaar om in heel Europa essentieel verder onderzoek te doen naar de risico’s van het Lloviu-virus voor de mens, naast andere families van virussen, waaronder het coronavirus en het lyssavirus (rabiës), die vleermuizen als gastheer hebben.

Het onderzoekspaper, “Isolation of infectious Lloviu virus from Schreiber’s Bats in Hungary“, is gepubliceerd door Nature Communications.

Bronnen: Medical Xpress

Share.

Comments are closed.

In tegenstelling tot de reguliere media hebben wij geen inkomsten uit advertenties en ook ontvangen wij geen subsidies van de overheid. Om te bestaan zijn wij volledig afhankelijk van de donaties van onze lezers!

Een gulle donatie verzekert dat we ook in 2024 iedereen van het echte nieuws kunnen blijven voorzien!


<< Klik hier om te doneren >>

 

Misschien later