Alle US volwassenen vanaf 2020 verplichte trits vaccinaties

0
Luister naar dit Artikel

*Vind je het belangrijk wat wij doen? gooi dan een euro (of ander bedrag) in de fooienpot! Alleen met jouw steun kunnen we blijven doen wat we doen!

De U.S. HHS (Health and Human Services) hebben een 46-pagina’s tellend concept “National Adult Immunization Plan”, 5 februari 2015, over meer verplichte vaccinaties voor volwassenen opgesteld. Vooral zwangere vrouwen, werkenden en geloofsgroeperingen krijgen daarin extra aandacht. Het concept is HIER te downloaden.
Tot 9 maart 2015, mag het Amerikaanse publiek commentaar leveren met behulp van een speciale site.

In de samenvatting van het “National Adult Immunization Plan” 5 februari 2015, dedefinitieve versie? staat:

Vaccinatie is een van de grootste 20 ste eeuwse verworvenheden voor de algemene gezondheid en heeft voor de 21 eeuw nog grote beloftes in het verschiet. Vaccinaties hebben vele levens gered, de kwaliteit van leven verbeterd, maar niet iedereen heeft ten volle kunnen profiteren van deze vooruitgang

.
Hier is te zien dat zegeningen van vaccinaties nogal overdreven zijn. Alle vaccins zijn ruimschoots voorzien van neurotoxines (zenuwgiffen) en andere kunstmatige giffen, DNA afkomstig van dieren, onbekende virussen, cellijnen afkomstig van foutessen (diploide cellen),mycoplasma’s en ingrediënten zoals nanopartikels. Of dat allemaal zo gezond is, is de grote vraag.

De tekst gaat verder met:

Het NVP (National Vaccine Plan) voorziet in vaccinaties voor ziektes die daarmee te voorkomen zijn. De vaccinatiegraad van volwassenen loopt achter op de planning van ‘Healthy People 2020 targets‘.
Het NVAC (National Vaccine Advisory Committee) en talloze belanghebbenden benadrukken de noodzaak van vaccinatie van volwassenen, zo wie zo vaccinatie op zich.

Blijkbaar moeten volwassenen net zo veel vaccinaties krijgen als de kinderen.

De tekst gaat verder met:

Het NAIP (National Adult Immunization Plan) is een vijfjarenplan. Dat grote kansen ziet in de toepassing van de Affordable Care Act (‘ObamaCare’).

Het NAIP heeft 4 doelen geformuleerd.

Goal 1: Strengthen the adult immunization infrastructure. (noot auteur: verplicht en afgedwongen)
Goal 2: Improve access to adult vaccines. (noot auteur: moeten de artsen volwassenen net zo opjagen zoals dat nu bij de ouders gebeurt?)
Goal 3: Increase community demand for adult immunizations. (vertaling: de maatschappij meer vaccins voor volwassenen laten eisen)
Goal 4: Foster innovation in adult vaccine development and vaccination-related technologies. (noot auteur: wil innovatie zeggen meer giffen in de vaccins, meer nanodeeltjes, meer GMO, vaccine patches of anders RFID chips met vaccines erin?)

Volgens het concept moeten de volgende vaccinaties voor volwassenen verplicht worden:

Pneumococcen, griep, hepatites B, herpes zoster, mazelen. Aangezien ouderen een minder actief immuunsysteem hebben, zullen de vaccinaties extra stoffen bevatten om dat probleem te tackelen.

Opmerkelijk is dat nota bene de CDC (Centers for Disease Control and Prevention), op hun eigen site toegeeft dat bijvoorbeeld in 2010 maar heel weinig mensen aan de griep overleden (500). Getallen hoger dan dat zijn gewoon gelogen.
Niemand verbonden aan de HHS (Health and Human Services), the CDC/FDA (Food and Drug Administration ), noch de vaccine producerende bedrijven zullen het willen toegeven, maar sinds midden 1980 (verplichte vaccinatie van kinderen), functioneert het immuunsysteem niet meer zoals zou moeten. Vaccine producenten hebben een type van immuniteit gefabriekt, die in werkelijkheid een reactie is op een antistof in de breedst mogelijke zin van het woord. Die reactie roept ontstekingsreacties op in het hele lichaam inclusief de hersenen. Door het gemankeerde immuunsysteem van de kinderen krijgen die ziektes die voorheen vooral bij ouderen voorkwamen. Lees ‘Coping with Chronic Illnesses in Childhood and Adolescence‘ (2012).
Dit ‘Diminishing function of the aging immune system’ (verminderde functie van het vroegtijdig verouderde immuunsysteem) zou makkelijk kunnen leiden tot verplichte hervaccinatie. Zie wat een opgejut immuunsysteem kan doen: als een idioot stijgende aantallen gevallen van allergie, astma!

Het niet uitgerijpte immuunsysteem van pasgeboren baby’s, baby’s van 2, 4, 6 maanden en peuters belasten met lichaamsvreemde stoffen is niet waar een mensenlichaam oorspronkelijk op is voorbereid. Het menselijk immuunsysteem is pas na 2 à 3 jaar, klaar. Heden ten dage hebben twee generaties zo’n aangetast immuunsysteem. Aan de ene kant overactief, maar aan de andere kant onderactief. En nu wil de regering de andere generaties ook even meenemen.

Lees:

Tot nu toe worden ondanks alle stimulerende maatregelen volwassenen nog steeds niet massaal gevaccineerd. Voor Amerikaanse kinderen is er een vaccinatiegraad van meer dan 90 percent. (noot auteur: hetgeen resulteert in meer ziektes en kwaaltjes en autisme dat gestegen is van 1 op de 50, terwijl het einde 1970, 1 op de 10,000 was! Steeds meer gevaccineerden worden toch ziek, hetgeen de regering wijdt aan niet gevaccineerden en nu ook aan de volwassenen.)
Het succes van de hoge vaccinatiegraad heeft vele oorzaken. Kinder- en huisartsen spelen hierin een onmiskenbare rol. (noot auteur: Niet altijd even fijn, check the VAERS reports: Vaccine Adverse Event Reporting System.)

Op pagina 3 van het HHS (Health and Human Services) concept worden belanghebbenden genoemd. Maar nergens wordt duidelijk wie dat zijn. Je zou denken alle te vaccineren volwassenen. Overigens wekt het concept meer de indruk een bekendmaking, een voldongen feit te zijn, dan iets waarop nog inspraak uitgeoefend kan worden.

Het lijkt erop dat de Affordable Care Act (‘ObamaCare’) 2010 een belangrijke opstap was naar verplicht vaccineren van volwassenen. Jaja meer dan 71 miljoen personen hebben toegang tot de zegeningen van vaccinatie (blz 4)

Op pagina 4 staat nog iets interessants:

Het NVAC (National Vaccine Advisory Committee) publiceerde in 2014 de nieuwe ‘Standards for Adult Immunization Practice’. Die geven onder andere aan dat alle aan volwassenen gegeven vaccinaties gedocumenteerd moeten worden en indien de geneeskundige niet vaccineert deze moet door verwijzen naar eentje die wel vaccineert.

En ook dit:

Iedereen moet met iedereen samenwerken en bijvoorbeeld kosten mogen daarin geen belemmering vormen

Pagina’s 5 en 6

De overheden verwachten waarschijnlijk dat ‘Healthy People’ in 2020 effect heeft. Ik durf te voorspellen dat de USA tegen die tijd zo wanhopig veel zieken heeft in alle leeftijdsgroepen dat mensen ouder van 75 verplicht wordt om zelfmoord te plegen. Zou je denken dat daar ook in voorzien wordt in ObamaCare?

De NVAC kijkt welke vaccinaties in de toekomst voor zwangere vrouwen nodig zijn. (blz 10) HHS bevestigd dit in doel 1, op pagina 11.

Dat wil zeggen Objective 1.3 en wel: Doorgaan met het VICP (National Vaccine Injury Compensation Program) om mogelijke negatieve bijwerkingen van vaccinaties te bestuderen.
Dit is niet minder dan een grof schandaal volgens de auteur. Aangezien er allang verbanden aangetoond zijn door de CDC epidemiologen en onderzoekers, zie: Simpsonwood Meeting in June of 2000 (een inofficiële bijeenkomst om uit te bepalen wat te doen met het Verstraeten onderzoek, dat een verband aantoont tussen (ethylkwik) in vaccines en autisme.

In de US was daarover een Media Blackout:
Lees deze file, en dit artikelover het Italiaanse gerechtshof dat pas geleden bepaalde dat er een verband bestaat.

Ook pas geleden 2014, maakte William Thompson PhD bekend hoe hij studies met betrekking tot vaccinaties en autisme manipuleerde.
Dus kan de CDC (Centers for Disease Control and Prevention) vertrouwd worden als tester van bijwerkingen, terwijl gebleken is dat ze die bijwerkingen wegmoffelen?

Op pagina 12 onder puntje 1.2, is dit te lezen:

vaccinaties hebben een lange geschiedenis van veiligheid en effectiviteit bij volwassenen.…

Dat is totale onzin. De FDA heeft helemaal nul komma nul, niets getest. In 1976, veroorzaakte het griep vaccin zelfs een ongekend aantal neveneffecten:
Waarschijnlijke 500 gevallen van het Guillain-Barré syndroom en 25 doden.

Volgens de schrijver van het boek ‘The Swine Flu Affair’ is de kans op het oplopen van het verlammende Guillain-Barré syndroom is 11 maal groter met vaccinatie dan zonder vaccinatie.

Desalniettemin is er een nog beter voorbeeld over hoe veilig door de CDC/FDA goedgekeurde vaccins zijn.
Onder de naam RotaShield werd een vaccin tegen ernstige kinderdiarree veroorzaakt door het rotavirus opgenomen in de routinematige vaccinaties in 1998. Wyeth Pharmaceuticals, trok het vaccin 15 oktober 1999 uit de markt terug omdat er ernstige twijfels waren over de veiligheid. Het vaccin werd in verband gebracht met een weinig voorkomend darmprobleem: ‘intussusception‘, insnoering van de darm.

Volgens de CDC veroorzaakte het virus in 1999, 20 tot 40 doden per jaar in de US. Met de introductie van het vaccin waren er ongeveer 50.000 ziekenhuisopnames vanwege diarree en ernstige uitdrogingsverschijnselen.

Als je het VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting System) bekijkt, hetgeen zo tussen de 1 tot 10 procent van het werkelijke aantal neveneffecten vertegenwoordigt, aangezien maar een klein aantal artsen een melding doet (te veel werk, toeval), dan kunnen veel verplichte vaccinsgemene bijwerkingen hebben .
Jonathan Emord doet hieruit de doeken hoe corrupt de FDA is.

Op pagina 13 staat,

Determine the data needs to evaluate vaccine safety and monitor efficacy in pregnant women and newborns and the ability of these systems to capture relevant data, …

Wat verbazing wekt. Zwangere vrouwen wordt aangeraden vooral geen medicijnen te slikken, zelfs nog geen aspirientje, maar vaccineren is blijkbaar wel prima.

Behalve de vaccinaties, waartegen de placenta onvoldoende bescherming biedt, zijn de echo’s ook een probleem. De daardoor veroorzaakte stijging van de temperatuur in de foetus kan het centrale zenuwstelsel beschadigen.
Hepatitis B vaccinaties binnen 24 uur nadat het kind geboren is, dat lijkt de auteur (een geneeskundige), onverstandig.

In het concept hebben ze het over ‘resolving vaccine injury claims’ en VEARS. In 2014 werden 3.540 claims toegekend maar 9.734 werden afgewezen. Die laatsten moeten alle kosten levenslang zelf ophoesten.

Op pagina 15 staat dat de werkgevers ook ervoor moeten zorgen dat hun werknemers gevaccineerd worden.

1.6.2. Encourage employers to offer and promote adult immunization using evidence on economic impact.

De jaarlijkse griepprik is het eerste waar je aan zou denken , maar daar hoeft het uiteraard niet bij te blijven.
Verder:

Encourage on-site, occupational health vaccination clinics and involvement of employers to increase employee vaccination rates.

Dan kon je soort werkplek wel eens heel vervelend worden.

Onder het kopje “Increase Community Demand for Adult Immunizations,” lezen we date r onnoemelijk veel campagnes komen en dat niemand meer veilig is.

Het naar de mening van de auteur meest verontrustende statement is te vinden op pagina 24:
Een van de 5 doelen van de NVP is nieuwe en verbeterde vaccins te ontwikkelen.
Er zijn nu al te veel schadelijke vaccins. Als de vaccins verplicht worden gesteld is er voor de producenten geen enkele prikkel meer om veilige vaccins te ontwikkelen. Ze zijn ook niet verplicht veilige vaccins te ontwikkelen. Op dit moment wordt een GEEN ENKEL vaccin serieus getest op carcinogene (kanker verwekkend), teratogene http://nl.wikipedia.org/wiki/Teratogeen (aantasting van de vrucht en dus mismaakte invalide babies) eigenschappen of dat het negatieve effecten op de vruchtbaarheid heeft. Dat staat nota bene zelfs op alle verpakkingen!!!

Het toepassen van de NAIP is niet een regionale kwestie het is een landelijke kwestie. (blz 26)
De overheden willen dat in 2020 alle doktoren zonder uitzondering vaccineren! (blz 29)

Het concept gaat uit van 2012 als ijkpunt 2012, waarin 45 procent de aanbevolen anti griepprik kreeg. Dit moet in 2020, 90 percent zijn! Het functioneren van griepvaccins en bij kinderen en bij volwassenen is verre van optimaal.

Pagina 31 (apendix 1 2014Adult Immunization Schedule), slaat werkelijk alles. Daar staat

Let op, in het gepubliceerde immunisatie schema staan niet de 2014 ACIP aanbevelingen met betrekking tot het gebruik van 13-valent pneumococcal conjugate vaccine and 23-valent pneumococcal polysaccharide vaccine voor volwassenen ouder dan 65.

Valentie slaat op het aantal antigenen dat in het vaccin zitten. 23 valent wil dus zeggen 23

Bron

Bedankt voor het doneren aan Worldunity.me

Worldunity.me wil alle gulle lezers bedanken die de afgelopen weken een donatie hebben gedaan. Uw financiële steun heeft ons geholpen om onze berichtgeving voort te zetten over alles wat er wordt verzwegen wereldwijd en ervoor te zorgen dat u op de hoogte blijft van de laatste ontwikkelingen. Worldunity.me is al 8 jaar gratis, maar zonder de financiële steun van onze lezers zouden we u niet kunnen voorzien van eerlijk en accuraat nieuws en features over alles. Uw bijdragen maken dit mogelijk.

Heeft u nog geen donatie gedaan, maar wilt u dit wel doen, dan kan dat via

Ideal, creditcard, Crypto Valuta of Paypal.

Mijn oprecht gemeende excuses, dat ik u op deze brute wijze moet lastig vallen, het zijn barre tijden.

Waar de reguliere media zich gesteund weet door subsidies en advertentie inkomsten op hun websites en de wind in de zeilen heeft op de Big Tech social media en daardoor maximaal bereik, Hebben wij die mogelijkheden niet, maar alle kosten die het met zich meebrengt en zelfs meer hebben wij wel! Wij zijn daarvoor volkomen afhankelijk van de donaties van onze lezers,  wat in tijden van explosief stijgende kosten steeds moeilijker wordt, terwijl dat niet zo hoeft te zijn!

Onze websites krijgen dagelijks meer dan 200.000 bezoeken te verwerken dankzij onze lezers die onze artikelen liken en delen waar ze maar kunnen. Dat zijn miljoenen bezoekjes aan onze websites elke maand weer. Als al die bezoekers eenmalig een euro zouden doneren, waren we voorgoed klaar en konden alle pop ups en verwijzingen naar donaties van de sites af.

Helaas doneert minder dan 1% van deze bezoekers en daarom zijn zaken als deze pop up helaas noodzakelijk om dit onder uw aandacht te brengen. Alle beetjes helpen, we zijn dankbaar voor iedere eurocent en we kunnen op alle voorkomende manieren donaties accepteren om het voor u zo gemakkelijk mogelijk te maken.

Dus als u het enigszins kan missen:

Steun ons dan in de strijd tegen
censuur en cover-ups!

KLIK HIER OM TE DONEREN

 

Sluit Venster