Alle Structuren – Inclusief Astrologie – zijn aan het Verschuiven – 18 April 2016 / Brenda Hoffman

0
Luister naar dit Artikel

Dierbare(n),


Steun World Unity: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en de leugens aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden. Klik hier om te Doneren


Vandaag wensen wij om de angsten te adresseren van diegenen die nauwkeurig de astrologische voorspellingen volgen. Net zoals jullie aan het verschuiven zijn, zo ook doen de sterren dat, de constellaties, planeten en de totaliteit van de Universums – inclusief wat bepaalde planeet bewegingen voor jou persoonlijk betekenen.

Sommige astrologen zijn voorbij de astrologie van gisteren verhuisd. Anderen hebben dat niet. Het meest vertellende teken is dat diegenen die kommer en kwel voorspellen 3D voorspellingen hebben behouden, zelfs als zij naar 5D verschoven zijn.

Het is jouw verantwoordelijkheid om vast te stellen of een boodschap – ongeacht wie het doorgeeft – voor jou accuraat is. Dat is niet te zeggen dat alle 5D boodschappen zonnig en helder moeten zijn, maar in plaats daarvan dat je met je nieuwe innerlijke zintuigen zult voelen welke boodschappen voor jou juist zijn.

Je zult waarschijnlijk opmerken dat de astrologische voorspellingen een beetje aan het verschuiven of uitbreiden zijn aangaande wat eens een angst voorspelling was.

Dat is niet te zeggen dat alles in je leven op hetzelfde tijdstip aan het verschuiven is, maar in plaats daarvan, voor jou om te her/erkennen dat structuren die eens uitermate belangrijk voor jou waren dat niet langer meer zouden kunnen zijn – of met de tijden zouden kunnen verschuiven.

Velen van jullie zijn bekend met de basisprincipes van de astrologie. Het is tijd om daaraan voorbij te gaan, want op één punt in jullie geschiedenis, was de astrologie één van de weinige voorspellers van wat is of wat er mogelijk met jou zou kunnen gebeuren. Nu dat jij je repertoire aan het uitbreiden bent, net zoals vele anderen dat doen, is astrologie één sleutel, één bouwsteen in je structuur, maar slechts één.

Voordat je cellen verschoven, voordat je nieuwe strengen van DNA toevoegde, vertrouwde je op diegenen die een nauwe gehechtheid met thuis schenen te hebben voor je boodschappen en toekomstige acties. Nu dat zo velen van jullie ermee beginnen om op meer intense, diepgaande manieren te communiceren, zo je wilt, is astrologie minder dan een plaats om naartoe te gaan dan een verklaring of een plaats.

Jullie beginnen ermee om anders te communiceren. En diegenen van jullie die astrologen in de 3D waren en nu van 5D zijn, ontdekken andere betekenissen voor dezelfde astrologische tekens en planeten – net zoals dat waar is voor Tarot lezers en iedere andere voorspellende bron.

Betekenissen verschuiven terwijl je groeit. Aldus is het dat jullie niet langer in angst hoeven te leven als je vertrouwt op een astroloog, Tarotlezer of iemand die channelt en die op de angst-trommel slaat. Net zoals dat waar is voor zo vele van jullie voorafgaande toegangspunten, en waarbij angst gevoeld wordt na een lezing van wat voor soort dan ook, is zo van gisteren.

De boodschappen van vandaag de dag gaan veel meer over jullie groei, jullie nieuwe wezen, jullie Nieuwe Aarde, nieuwe structuren, nieuwe mogelijkheden, nieuwe groei.

Sommigen van jullie zweren hierbij of bij die lezer. Dat is goed en wel, maar weet dat als zij angst verkondigen jouw toekomst te zijn, zij nog niet hun lezingvaardigheden verschoven hebben. En het is waarschijnlijk dat je een AHA ontvangt, welke jou vertelt dat je ingetapt hebt op iets dat jou voorwaarts helpt te gaan.

Als het volgen van je lezing, je slecht, hol of angstig laat voelen, weet dat diegene die de lezing verstrekte toegang verkrijgt tot materialen van gisteren. Want inderdaad, jij bent vreugde aan het benadrukken in ieder aspect van je leven – iedere dag steeds meer – inclusief voorspellingen.

Je denkt dat niet alles zonnig kan zijn – dat aardbevingen en terroristische aanvallen doorgaan. Iets dergelijks is waar. Maar zij zijn van gisteren.

Net zoals jullie je angsten loslaten, aldus is de Aarde zichzelf aan het herschikken – een beetje zoals dat jullie je zitposities veranderen om meer comfortabel te zijn. En net zoals de terroristen aan het proberen zijn om zichzelf te stabiliseren in deze verschuivende wereld, doen jullie dat ook. Het verschil is dat jullie jezelf in vreugde stabiliseren en de terroristen het aldus in angst doen.

Deze angststukjes zijn bezig tot een einde te komen. Misschien niet dit jaar, maar spoedig – zelfs in de Aardse tijd. Want steeds meer van jullie verhuizen in/naar vreugde, en angst zal minder ruimte hebben om te manoeuvreren, om zichzelf ten toon te spreiden. Een beetje zoals een schoolplein treiteraar die die rol beëindigt, omdat hij of zij niet langer meer beloond wordt voor het zijn van een treiteraar.

Sommigen van jullie zijn nauw gerelateerd aan of een deel van deze laatste stukjes van angst of de verschuivende Aarde. Maar zeer waarschijnlijk, zijn jullie gewaarwordingen van deze activiteiten anders dan wat waar was zelfs een paar jaren geleden.

De meesten van jullie hebben moeilijkheden met te erkennen aan jullie zelf, hoe anders jullie zijn van de 3D jij. Dus keren jullie terug naar deze aspecten van de 3D jij – de astrologie, het Tarotlezen of channelen die jullie angsten herbekrachtigen in plaats van jullie te helpen jullie nieuwe wereld in jullie nieuwe wezen te begrijpen.

Aldus is het dat jullie ontdekken dat diegenen die eens belangrijk voor jullie waren, in termen van jullie over jullie toekomst te informeren, soms niet zo belangrijk meer zijn als zij eens waren. Niet omdat zij de toekomst niet kunnen voorspellen, maar dat hun toekomst gekleurd is met 3D angst in plaats van 5D vreugde.

Jullie zullen deze astrologen, Tarotlezers en channelaars vinden die van de 5D zijn. Want net zoals waar is voor jullie ontdekking van nieuwe vrienden en familie die jullie voorwaarts gaande beweging ondersteunen, zullen jullie deze voorspellers vinden, die juist zijn voor de nieuwe 5D jij – of je zult je eigen talenten in dat gebied ontdekken.

Ieder stukje van jullie wezen, jullie leven, jullie Universums is aan het verschuiven, inclusief die stukjes die jullie eens toestonden te weten of beter te begrijpen wat er met je in de toekomst zal gebeuren.

Zo zij het. Amen.

Copyright © 2009-2016, Brenda Hoffman. All rights reserved. http://www.LifeTapestryCreations.com. Feel free to share this content with others, post on your blog, add to your newsletter, etc. But please keep this article’s integrity by including the author: Brenda Hoffman & source website link: http://www.LifeTapestryCreations.com

Vertaling: Cobie de Haan

Bron: http://denkmetjehart.blogspot.nl/2016/04/alle-structuren-inclusief-astrologie.html

Share.

In tegenstelling tot de reguliere media hebben wij geen inkomsten uit advertenties en ook ontvangen wij geen subsidies van de overheid. Om te bestaan zijn wij volledig afhankelijk van de donaties van onze lezers!

Een gulle donatie verzekert dat we ook in 2023 iedereen van het echte nieuws kunnen blijven voorzien!


<< Klik hier om te doneren >>

 

Misschien later