Alarmerende News Update! ‘Massa dier sterfte Langs de westkust op dit moment!!! Visserij aan de rand van de afgrond!

0
Luister naar dit Artikel
Listen to this article

In een recent video verslag, lege ik de ineenstorting van de visserij-industrie en de grote bezorgdheid onder de vele vissers in de Verenigde Staten van Amerika voor hun industrie bloot. Ik liet u zien ook hoeveel van de strijd is gerelateerd aan de vissterfte wat een een enorme deuk slaat in de hoeveelheid vis die daadwerkelijk beschikbaar is om te worden verkocht. U kunt dat verslag hieronder bekijken:


Steun World Unity: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en de leugens aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden. Klik hier om te Doneren


Nooit eerder in de geschiedenis hebben we zoveel sterfte gezien langs de westkust van Noord-Amerika! Grote aantallen dode zeedieren overspoelen de kust als gevolg van Fukushima vergiftiging! Maar hoeis dit,profetisch gezien van invloed op ons?

Laat me u tonen hoe, volgens de Bijbel deze incidenten alleen maar erger zullen worden. Houd in gedachten, dat er verschillende redenen zijn, waardoor die zeedieren stervende zijn. Een reden is natuurlijk de vergiftiging in de zee zoals hier vermeld. En soms kunnen we het fenomeen van duizenden dode zeedieren die zijn aangespoeld voorafgaand aan een grote aardbeving zien. Ten slotte zou een nucleaire explosie ook hetzelfde effect kunnen hebben!

Openbaring 8

Het zevende zegel

1 Toen het lam het zevende zegel verbrak, viel er een stilte in de hemel, gedurende ongeveer een half uur. 2 Ik zag de zeven engelen die voor Gods troon staan. Ze kregen alle zeven een bazuin. 3 Toen kwam er een andere engel, die met een gouden wierookschaal bij het altaar ging staan. Hij kreeg een grote hoeveelheid wierook om die op het gouden altaar voor de troon te offeren, samen met de gebeden van alle heiligen. 4 De rook van de wierook steeg met de gebeden van de heiligen uit de hand van de engel op naar God. 5 Toen nam de engel de wierookschaal, vulde hem met vuur van het altaar en wierp dat op de aarde. Er volgden donderslagen, groot geraas, bliksemschichten en een aardbeving.
De eerste zes bazuinen
6 De zeven engelen, ieder met een bazuin, maakten aanstalten om erop te blazen. 7 Toen blies de eerste engel op zijn bazuin. Er kwam hagel en vuur, gemengd met bloed, en dat werd op de aarde geworpen. Een derde deel van de aarde brandde af, evenals een derde deel van de bomen en al het groen. 8 De tweede engel blies op zijn bazuin. Iets dat eruitzag als een grote berg, waar de vlammen uitsloegen, werd in zee gegooid. Een derde deel van het water werd bloed, 9 een derde deel van alle in zee levende wezens ging dood en een derde deel van de schepen verging. 10 De derde engel blies op zijn bazuin. Uit de hemel viel een grote ster, die zo fel brandde als een fakkel. Hij viel op een derde deel van de rivieren en op de waterbronnen. 11 De naam van de ster is Alsem. Dat derde deel van het water werd alsem. Veel mensen stierven door het water, dat bitter geworden was. 12 De vierde engel blies op zijn bazuin. Een derde deel van de zon, van de maan en van de sterren werd getroffen, waardoor dat deel verduisterd werd. Een derde deel van de dag en ook van de nacht was er dus geen licht. 13 In mijn visioen hoorde ik de luide roep van een adelaar die hoog in de lucht vloog: ‘Wee! Wee! Wee de mensen die op aarde leven! Want dadelijk klinken de bazuinen van de drie engelen die nog niet geblazen hebben.’

Uit: De Nieuwe Bijbelvertaling

Met bovenstaande in het achter hoofd kan zelfs de grootste scepticus niet anders dan zich afvragen: Komen de profetieën uit de bijbel nu echt uit?

Share.

In tegenstelling tot de reguliere media hebben wij geen inkomsten uit advertenties en ook ontvangen wij geen subsidies van de overheid. Om te bestaan zijn wij volledig afhankelijk van de donaties van onze lezers!

Een gulle donatie verzekert dat we ook in 2024 iedereen van het echte nieuws kunnen blijven voorzien!


<< Klik hier om te doneren >>

 

Misschien later