Agenda 21: Een geheim plan om de wereld tegen het jaar 2030 met 95% te ontvolken is onderweg

0
Luister naar dit Artikel

‘Agenda 21’ is grotendeels genegeerd door de pers, in een poging om zoveel mogelijk mensen in het donker te houden.
De ‘Agenda 21’ van de Verenigde Naties is officieel een ‘alomvattend actieplan dat wereldwijd, nationaal en lokaal moet worden genomen door organisaties van het systeem van de Verenigde Naties, de overheid en grote groepen, op elk gebied waarop mensen invloed hebben op het milieu.”


Steun World Unity: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en de leugens aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden. Klik hier om te Doneren


 

 

https://youtu.be/Sk1SJL4eSnc

Maar er zijn angsten voor het project dat het echte doel is om al het land van de wereld verenigd te hebben onder één leider, waardoor een bedreiging voor de individuele vrijheid ontstaat.

Ze zeggen dat ze willen dat de wereld grotendeels particulier bezit is omwille van ‘duurzaamheid’, maar dit is een dun versluierde poging tot totale controle.Ze spreken ook hun verlangen uit naar ‘bevolkingscontrole’, met andere woorden om de bevolking van de wereld te kenden zoals zij dat nodig achten, om de rechten van het individu weg te nemen. En ze noemden dit VN-plot: Agenda 21.

Lokale overheid Implementatie van Agenda 21

De implementatie door de lokale overheid van Agenda 21 werd voorbereid door ICLEI voor het Rio + 5 Forum van de Earth Council (13-19 april 1997 – Rio de Janeiro, Brazilië), voor de 5e zitting van de VN-commissie voor duurzame ontwikkeling en voor de VN Speciale sessie “Earth Summit + 5” van de Algemene Vergadering.

Het plan van de Verenigde Naties om tegen 2030 95% van de wereld te ontvolken

Agenda 21 was het Ministerie van Economische en Sociale Zaken van de Verenigde Naties, Afdeling voor Duurzame Ontwikkeling en was kennelijk ontwikkeld als middel om de wereldbevolking te herstructureren om de impact op het milieu te verminderen en een betere kwaliteit van leven te bereiken. Een van de belangrijkste manieren om dit te bereiken, is echter via aangemoedigde en directe ontvolking.

Zoals de VN het uitdrukte:

“Uitgebreid actieplan dat wereldwijd, nationaal en lokaal moet worden genomen door organisaties van het systeem van de Verenigde Naties, de overheid en grote groepen, op elk gebied waarop mensen invloed hebben op het milieu.”

Hoewel de taal die wordt gebruikt in het oorspronkelijke 70 pagina’s tellende rapport dat de VN op Agenda 21 heeft gepubliceerd, vaag is en voor interpretatie vatbaar is, evenals plausibele ontkenning, zijn de bedoelingen in bepaalde paragrafen duidelijk. Ontvolking om de impact op het milieu te verminderen en overbevolking te stoppen die tot instabiliteit leidt.

Hoewel dit in sommige aspecten als iets positiefs klinkt, kunnen louter beleidsveranderingen op regeringsniveau alleen geen omgeving creëren waarin groot genoeg veranderingen in korte tijd kunnen plaatsvinden.

Wereldwijde epidemie: enorme ontvolking in korte tijd

Om zo’n enorme ontvolking met een relatief korte deadline te bereiken, zouden de acties drastisch moeten zijn. Een enige mogelijke manier om dit te bereiken is een wereldoorlog, een wereldwijde epidemie of een grootschalige uithongering door massale mislukkingen van gewassen.

Het idee roept ook de vraag op welke 5% van de wereldbevolking zou worden gered?
Zouden deze sterk en machtig genoeg zijn om de omstandigheden op aarde te overleven die de resterende 95% zouden doden, of misschien zouden de overlevenden selectief worden gekozen uit de elite en rijken?
En degenen die wakker worden met deze slechte realiteit zullen voor hun dood in FEMA-kampen worden opgesloten. Is dit waar ze voor gebouwd zijn?

Of een dergelijk plan ooit echt succesvol zou kunnen zijn, is een andere zaak. Plannen van deze omvang en reikwijdte vereisen de samenspanning en instemming van ten minste elke eerste wereldregering ter wereld, en niet te vergeten dat het aantal middelen en inspanningen dat nodig zou zijn om zoiets verborgen te houden astronomisch zou zijn.

https://youtu.be/QvLZUfg8LmM

Bronnen:

AMG-NEWS

Share.

Comments are closed.

In tegenstelling tot de reguliere media hebben wij geen inkomsten uit advertenties en ook ontvangen wij geen subsidies van de overheid. Om te bestaan zijn wij volledig afhankelijk van de donaties van onze lezers!

Een gulle donatie verzekert dat we ook in 2024 iedereen van het echte nieuws kunnen blijven voorzien!


<< Klik hier om te doneren >>

 

Misschien later