Aartsengel Zadkiel – Een Portaal van Liefde – Oktober 2015 / Linda Robinson

0
Luister naar dit Artikel

Groeten Geliefden,


Steun World Unity: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en de leugens aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden. Klik hier om te Doneren


Dit is Aartsengel Zadkiel, samen met Heilige Lady Amethyst, en wij worden samengebracht door een Schare van het Engelachtige Rijk van Licht en de Hathors. Vandaag, wensen wij tegen jullie te spreken over het hart als een portaal van Liefde.

Jullie planeet heeft net een kolossale invoer van energie ervaren. Dit komt samen met de vele golven van energie die jullie onophoudelijk ervaren hebben gedurende de laatste paar maanden. Deze zijn tijden wanneer jullie snelle voortgang kunnen maken aangaande jullie pad van ascentie wanneer jullie met deze energie in/naar de hogere dimensies stromen.

Een belangrijke factor met het in staat te zijn te stromen met deze energie is hartgecentreerd te blijven in een staat van Liefde. De nieuwe energie, alsook die van de hogere dimensies, is op Liefde gebaseerd.

Het is een energie van zuiverende gedachten en intenties doorheen het hartcentrum met een verlangen voor het hoogste goede. Het wil het beste voor iedereen, alsook voor jullie zelf. Het bekijkt situaties vanuit een hoger perspectief.

Het focust zich op de eenheid en ziet het Goddelijke in elk persoon. Het ziet ook het Goddelijke in de dieren, mineralen en planten koninkrijken. Het beseft dat alles samengesteld is van Goddelijke energie.

Wanneer je situaties op deze manier bekijkt, wil je het beste voor alles en iedereen. Dit bereidt voor jullie de weg voor om naar hogere niveaus en dimensies te ascenderen.

Het hart kan beschouwd worden een portaal van Liefde te zijn dat jou kan transporteren naar deze hogere dimensies wanneer jij je focust op diens alles-omvattende energie van Liefde en Licht.

In de hogere dimensies, is jullie vibrationale frequentie de factor waarmee jullie herkend worden. Als het toeneemt, ben je in staat om zelfs tot hogere niveaus toegang te verkrijgen. Ieder progressief niveau of progressieve dimensie is samengesteld van hogere en fijnere energie.

Hoe duidelijker en hoger je vibratie en energetische kanalen zijn, hoe gemakkelijker het zal zijn om toegang te verkrijgen tot de hogere dimensies. Wanneer jouw energetische kanalen schoon zijn, is je hartcentrum een portaal van Liefde, en jouw Liefde kan met een duidelijke en zuivere bedoeling uitstralen. Het verbreidt een zuivere vibrationale frequentie dat alles en iedereen omwikkelt waar je mee in contact komt. Het straalt ook uit in/naar de ethers en dwars door de dimensies. Op deze manier, ben je in staat om naar hogere dimensionale niveaus te stijgen. Wanneer jouw bedoeling voor het hoogste goede is, stijg je zacht dwars en door de dimensies.

Om jou te helpen om doorheen de dimensies omhoog te stijgen, kan je opzettelijk technieken beoefenen om je energetische kanalen schoon en je hartenergie zuiver te houden. Vergiffenis en waardering zijn twee van dergelijke technieken.

Vergiffenis verwijdert blokkades die het stromen van de hartenergie kunnen beletten. Wanneer jij jezelf, anderen en de betrokken omstandigheden vergeeft in iedere situatie, verwijder je blokkades en verhoog je de vibrationale frequentie die vanuit je hart stroomt. Eerst, vergeef jezelf, of je nu wel of niet het gevoel hebt dat je wat voor rol dan ook in de situatie had. Dit bevrijd je om voorwaarts te gaan met de rest van het vergevingsproces. Dan, vergeef andere betrokkenen, alsook wat voor verzachtende omstandigheden dan ook rondom de situatie. Wanneer dit proces compleet is, mag je een lichtheid rondom je hartenergie voelen. Dit is een teken dat je een blokkade verwijderd hebt, en je hart een meer open portaal van Liefde wordt.

Waardering is een volgende methode om je energetische kanalen van Liefde te openen. Wanneer je waardering tot uitdrukking brengt voor de zegeningen en omstandigheden in je leven, opent dit jou aangaande het stromen van meer Liefde. Waardering draagt een hoge vibratie, en dit opent je hartkanaal breder om meer Universele Liefde te dragen dat vanuit de Schepper en de dimensies stroomt. Tezelfdertijd, verhoogt het je eigen vibratie zodat je gemakkelijker toegang hebt tot de hogere dimensies. Het is een tweeledig proces van meer Licht binnen te brengen om te delen en een gelijktijdig omhoog stijgen van de niveaus van het hartcentrum.

Wanneer je vergiffenis en waardering beoefend hebt, kan jij je focussen op de Goddelijke Vonk binnenin alles en iedereen. De Goddelijke Vonk is de essentie van Alles Dat Is. Het focussen op de Goddelijke Vonk staat toe voor een doorgaand stromen van Liefde om door jou heen te stromen en uit jou vandaan te stralen. Je herkent de eenheid van alles en iedereen, en je wordt een kanaal van Liefde en Licht. Je hartcentrum wordt een portaal van Liefde.

Geliefden, wij zijn blij dat jullie je op jullie hartcentrum focussen om het een portaal van Liefde te maken. Dit is een energie welke de mensheid naar hogere niveaus van bewustzijn kan tillen, en wij eren jullie voor een belangrijk deel van dit proces te zijn.

Weet dat er groots van jullie gehouden wordt.

WIJ ZIJN Aartsengel Zadkiel en Lady Amethyst en Wij omringen jullie met Liefde

En zo zij het.

All Rights Reserved Linda M. Robinson, http://personalpathwaysoflight.com/

\Posting on websites is permitted as long as the information is not altered, excerpted or added to, and credit of authorship, including my name and website, is given. Linda M. Robinson, http://personalpathwaysoflight.com/

Vertaling: Cobie de Haan
Bron: http://denkmetjehart.blogspot.nl/2015/09/aartsengel-zadkiel-een-portaal-van.html

Share.

In tegenstelling tot de reguliere media hebben wij geen inkomsten uit advertenties en ook ontvangen wij geen subsidies van de overheid. Om te bestaan zijn wij volledig afhankelijk van de donaties van onze lezers!

Een gulle donatie verzekert dat we ook in 2024 iedereen van het echte nieuws kunnen blijven voorzien!


<< Klik hier om te doneren >>

 

Misschien later