Aartsengel Raphael – Tips voor Ascentie – 6 November 2015 / Natalie Glasson

0
Luister naar dit Artikel

Ik, Aartsengel Raphael, wens om met jullie te delen de vijf gebieden van focus waarvan ik geloof dat zij voordelig zijn in deze tijd van jullie ascentie.


Steun World Unity: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en de leugens aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden. Klik hier om te Doneren


Energie Stromen

Ben stil en luister naar het stromen van de energie die doorheen je wezen stroomt, het zal zoveel voor je inspireren om over na te denken en waar te nemen wat betreft je Ascentie.

De energie die nu door je heen stroomt heeft het potentieel om alles te manifesteren dat je wenst te ervaren op de Aarde. Deze energie is van een hoge vibratie en houdt de essentie vast van je Hogere Zelf of de meer ontwikkelde aspecten van je ziel. Een dergelijke hoge vibrationale energie welke door je wezen heen stroomt is al schitterende verschuivingen aan het creëren binnenin je wezen, alles opruimend dat niet langer meer nodig is en alles vergrotend waar je voor kiest om je op te focussen. Sta jezelf de tijd, ruimte en stilte toe om de stromende vibratie van Licht te her/erkennen en te beseffen die door je lichaam en aura heen bewegen. Als jij je aandacht naar de energie brengt zal je diens impact op je wezen opmerken en je besef van diens aanwezigheid intensiveren. Laat de aandacht van je geest aanwezig zijn bij de energie stroom alsof je focus vermengt met het Licht dat door je wezen heen gutst. Sta het Licht toe om tegen je te spreken; het mag je gidsen als tot hoe het Licht tot uitdrukking te brengen, het mag diens reden van het stromen doorheen je wezen met je delen. Het Licht kan met je communiceren en talrijke inzichten delen wanneer je het toestaat, aldus intensiveer je jouw verbinding met je eigen ascentie proces. Waardevolle kennis en wijsheid is aanwezig met de onophoudelijke en altijd veranderende energie bezieling wat je wezen binnen gutst, het is nu tijd om bewust te zijn van de verschuivingen van de Ascentie welke vanzelfsprekend en automatisch begeleid worden binnenin je wezen, wat verschuldigd is aan het stromen van het Licht vanuit de Schepper.

Nu is het tijd om je te focussen op dat wat je wenst te ervaren aangezien je een krachtig stromen hebt dat door je heen stroomt om je ervaring te ondersteunen van iedere gedachte die je kiest te creëren.

Aarden

Manifesteer je spirituele, en materiële of levensvervullende ascentie door het proces van het aarden.

Verzeker je ervan jezelf te aarden. Het aarden is een essentieel aspect van je huidige periode van ascentie, het is nu vereist om de manifestatie en belichaming te ondersteunen van je waarheid binnenin je fysieke lichaam en werkelijkheid. Het aarden waar wij over spreken is niet om je eenvoudig aan te moedigen om aanwezig, alert en bewust te blijven op een fysiek niveau wanneer spirituele uitoefeningen tot stand gebracht worden, er is nu een grotere reden voor het aarden. Om je energieën in je fysieke lichaam en de Aarde te aarden is om de heilige Lichtvibraties te belichamen en te worden die je in en tijdens de meditatie ervaart. Te aarden in dit stadium van de Ascentie nodigt je uit om dat te her/erkennen en te beseffen wat je wenst te zijn, de energieën die je wenst te belichamen en de Schepper kwaliteiten die je wenst om tot uitdrukking te brengen. Het is om na te denken over hoe je nu wenst te bestaan op de Aarde in je heden en je toekomst, aldus je mag beginnen en door mag gaan om je focus te worden en de noodzakelijke energieën in je Aarde Ster Chakra onder je voeten te verankeren; deze chakra ondersteunt de materialisatie van energie in/naar materie. Hoe meer jij je kunt focussen op het aarden van je energieën, de energie van de Schepper en je intenties voor je ervaringen op de Aarde in je Aarde Ster Chakra, hoe gemakkelijker je het zult vinden om de Schepper volledig op de Aarde te ervaren.

Met eenvoudig een gedeelde focus op het aarden van het Licht van de Schepper zal jij je ascentie helpen. Als je nadenkt over de energieën welke binnenin je wezen ontbreken, kan je dan bepaalde kwaliteiten van de Schepper verankeren welke vervulling binnenin je wezen zullen creëren. Als een alternatief kan je nadenken over, focussen op, verbeelden of eenvoudig de ervaringen erkennen die je wenst te hebben en de energieën die je wenst uit te stralen, doe dan een beroep op de Lichtvibraties van de Schepper om te verankeren in je Aarde Ster Chakra om je intenties te ondersteunen en verder te manifesteren.

Ontvangen

Je focus op het ontvangen zal de manier wijzigen waarop je denkt, handelt en reageert op de Aarde, je energieën met de Schepper verenigend.

Sta open voor het ontvangen. Het Aarden is nochtans een proces van ontvangen en focus op beide, het aarden en ontvangen zijn essentieel in deze periode van ascentie. Grotere, meer uitgebreide en hogere vibraties van Lichtstralen stromen vanuit de Schepper, en terwijl de ascentie verder gaat, zal aldus de energie die gedistribueerd wordt naar de Aarde alleen maar intensiveren. Wanneer je een focus van ontvangen accepteert, geeft dit aan dat je in staat bent om deze kostbare Lichtvibraties te absorberen die vrij zijn van beperkingen en grenzen. Dit is verwant aan het overgeven aan de Schepper, de Schepper toestaan om goddelijk tussenbeide te komen, om goddelijk alle aspecten van je wezen en werkelijkheid op de Aarde nu te overzien en goddelijk te ondersteunen. Terwijl een focus op het ontvangen essentieel is, is het om je perspectief en overtuigingen te wijzigen om een constante gedachtepatroon te adopteren van het ontvangen van de zegeningen van de Schepper, welke je zullen ondersteunen bij het gemakkelijk navigeren doorheen je ascentie. Verbeeld je dat als iedere gedachte de energie vasthoudt en op een manier gefraseerd was, door jou, het in je volledige wezen zou integreren. Verbeeld je dat als je doorging te geloven dat de vervulling van de Schepper jou constant zegent dat alle overtuigingen van gebrek eeuwig uitgewist zouden zijn. Breng de aandacht van je geest naar je gedachtevormen, geloof je dat jouw grootste doel op de Aarde is om de Schepper te ontvangen? Zo niet, dan is het nodig dat dit geloof wederom herinnerd wordt van binnenuit je wezen.

Emoties

Laat je emoties naar boven komen, laat hen los en genees jezelf, weet dat dit een proces van manifestatie vrijheid is binnenin je wezen en werkelijkheid.

Besef dat je emoties jou niet toebehoren. Het is belangrijk om bewust te zijn dat je een ziel in het bestaan binnenin een fysiek lichaam bent, dit creëert zeer zeker de verschijning van emoties binnenin je wezen voor jou om te ervaren, hoewel sommige van de emoties van binnenuit jou mogen opkomen omdat zij het nodig zijn om losgelaten en genezen te worden van de algemene energie en het bewustzijn van de mensheid. Dit symboliseert dat wat voor genezing- en loslatingproces dan ook die jij jezelf toestaat om doorheen te gaan, voordelig is voor de energetische vibratie en genezing van de mensheid.

Jij bent je ziel, je ziel is prachtig, schitterend en wijs. De emoties die je ervaart horen niet bij je ziel en zijn merendeels de manier waarop je lichaam omgaat met de energieën die aan het opbouwen zijn, stagneren of manifesteren wat verschuldigd is aan externe ervaringen. Negatieve of ongemakkelijke emoties manifesteren vaak vanwege een gebrek aan begrip of gebrek aan zelfliefde. Het is belangrijk om te beseffen dat je niet altijd de ervaringen kunt begrijpen die je creëert of manifesteert, hoewel je wel kunt beseffen dat de Schepper altijd een groter plaatje en goddelijk plan of doel voor jouw/jullie werkelijkheid op de Aarde heeft, hetgeen altijd vervulling voort zal brengen. Het is ook belangrijk om te weten dat zelfliefde de grootste genezer is, met deze kennis kunnen wat voor emoties dan ook die naar boven komen zeer gemakkelijk losgelaten en genezen worden. Je bent dan gemakkelijker in staat om te zien dat het alleen is wanneer jij je aan de emoties hecht, dat je grotere moeilijkheden en pijn binnenin ervaart.

Emoties komen nu naar boven binnenin velen met een doel van een groter gevoel en ervaring van goddelijke vrijheid en uitbreiding voort te brengen en te manifesteren binnenin de werkelijkheden van de mensheid. Dit is nodig voor de verdere belichaming van ieder persoon diens ziel op een fysiek niveau.

Verbinding

Jouw erkenning van je constante verbinding en communicatie met de Schepper zullen jou toestaan om de magie te her/erkennen van volledig als één te voelen met alles dat de Schepper is.

Focus je op je voortdurende verbinding. Het is tijd om echt binnenin je geest, emoties, acties en reacties te graveren dat je in een constante verbinding en communicatie bent met de Schepper. Er is geen enkele vorm van afscheiding tussen jou en de Schepper, alleen waar je in kiest te geloven. Besef dat de Schepper jou onophoudelijk ondersteunt, inzichten, begeleiding en hulp altijd en eeuwig met je deelt. Je onophoudelijke verbinding en communicatie met de Schepper hebben zich altijd, sinds je geboorte op deze Aarde, voorgedaan, er is eenvoudig een noodzaak voor jou om jezelf meer volledig te openen om te beseffen dat de Schepper voortdurend bij je is en in je hart en ziel bestaat, in waarheid in iedere cel van je wezen. Terwijl jij jezelf aan deze waarheid herinnert zal je opmerken dat je besef van de Schepper intensiveert, en je bekwaamheid om de Schepper te voelen, te zien, te horen en te erkennen zal ontwikkelen. Je zult beginnen te beseffen en te ervaren een vorm van magie in je werkelijkheid als je er bewust van wordt dat ieder moment van je werkelijkheid een moment van communicatie en verbinding met de Schepper is. Een proces van de Schepper die jou ontvangt en met jou deelt alsook dat je de Schepper ontvangt en jezelf met de Schepper deelt totdat eenheid en eensgezindheid absoluut ervaren worden.

“Ik ben in constante communicatie en verbinding met de Schepper, de Schepper reageert altijd op mij.”

Met de focus op deze vijf gebieden, zal wat voor ascentie proces dan ook waar jullie doorheen gaan een groter gemak, grotere volmaaktheid en Liefde in jullie werkelijkheid ervaren.

Weet alsjeblieft dat jullie voortdurend door mij, Aarstengel Raphael, het Engelachtige Koninkrijk en de Schepper ondersteund worden.

Wij houden van jullie,

Aartsengel Raphael

http://omna.co.uk/category/channelled-messages-through-natalie-glasson/

Vertaald: Cobie de Haan
Bron: http://denkmetjehart.blogspot.nl/2015/11/aartsengel-raphael-tips-voor-ascentie-6.html

Share.

In tegenstelling tot de reguliere media hebben wij geen inkomsten uit advertenties en ook ontvangen wij geen subsidies van de overheid. Om te bestaan zijn wij volledig afhankelijk van de donaties van onze lezers!

Een gulle donatie verzekert dat we ook in 2024 iedereen van het echte nieuws kunnen blijven voorzien!


<< Klik hier om te doneren >>

 

Misschien later