Aartsengel Michael “Wij Bieden Jullie een Stroom van Liefde/Licht Aan vanuit Ons Hart naar Jullie Hart” Doorgegeven via Ronna Herman, LM-09-2015 (September 2015)

0
Luister naar dit Artikel
Listen to this article

Geliefde meesters, terugkeren naar het smalle pad van Ascentie in het bewustzijn is het begin van het transcenderen van tegengestelden waar er geen goed of slecht, geschikt of verkeerd is, alleen harmonieuze persoonlijke keuzes binnen het geaccepteerde spectrum van de dualiteit. Als een bekrachtigd, functionerend Zelf-meester, zal je alleen de hoogste en beste keuzes voor het profijt van ALLEN kiezen. Langzaam, maar zeker, worden de onvolmaaktheden die jullie in zowel jullie innerlijke als uiterlijke werelden gecreëerd hebben gerectificeerd. Het heeft een zeer lange tijd genomen voor de Aarde en de mensheid om de huidige staat van onvolmaaktheid te bereiken welke nu heersend is. Het niveau van de transformationele voortgang die door jullie gemaakt werd, de aardse Legioenen van het licht, in zo een korte tijd is werkelijk miraculeus.


Steun World Unity: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en de leugens aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden. Klik hier om te Doneren


Inderdaad, de multidimensionale deuropeningen van het verleden zijn aan het sluiten, en de deuropeningen van de toekomst zijn bezig open te gaan op een steeds sneller tempo aangezien het proces van Ascentie versnelt. De angst voor verandering is een belangrijke/grote controlerende factor geweest binnenin jullie bewuste besef gedurende een zeer lange tijd. In het begin van jullie reis in/naar de dichtheid, streefden jullie een grote variëteit van zelfexpressie en verandering na, en jullie verrukten je in iedere nieuwe creatie. Het is alleen tijdens jullie aardse ervaringen geweest dat jullie vergaten dat jullie een medeschepper waren, gezegend met een volledige voorziening van creatieve bekwaamheden, en dat jullie een rechtstreekse link hebben met de krachtbron van Creatie via de Rivier van het Leven/Licht.

 

Terwijl jullie leren om diep en moeiteloos adem te halen, dalen jullie af in/naar jullie Heilige Hart Centrum waar de Schepper en Creatie één zijn. Dit is wanneer jullie beginnen te ontwaken en beseffen dat jullie je werkelijkheid door een sluier van de illusie heen ervaren, en dat jullie de dromer alsook de droom zijn. Jullie beginnen jullie zelf in vrijheid te stellen van de banden van de massa bewustzijn-geloofstructuur, en jullie beginnen te zoeken naar jullie eigen hogere waarheden. In deze tijd, beginnen jullie de reis terug in/naar de heelheid terwijl jullie ernaar streven om jullie zelf te hercreëren in/naar het ZONNE KIND van onze Vader/Moeder God – een Wezen van Licht – hetgeen jullie Goddelijke Erfenis is. De Schepper is DE BRON VAN DE ADEMHALING VAN HET LEVEN. De Ademhaling is jullie Levenslijn naar en van de ALLES DAT IS. Als je inademt, ontvang je dit geschenk dat van binnenuit de Kern van het Hart van de Schepper voortkomt. Met iedere uitademing, stuur je dit geschenk van Heilige Ademhaling terug in/naar de rijken van de Eindeloze Bron van het Leven.

Terwijl de sluier tussen jullie wereld en die van ons geleidelijk ontbindt, hebben wij getracht om jullie de gereedschappen en de kennis te geven die jullie nodig zullen zijn om te functioneren en comfortabel te zijn in een uitgebreide werkelijkheid als geëvolueerde Ziel-bezielde Menselijke Wezens. Het is belangrijk voor jullie om te begrijpen dat wij de bekwaamheid hebben van het in de gaten houden van de belangrijke gedachtevormen of de meest heersende overtuigingen van de massa’s op het aardse vlak van bestaan, en door onze hoogst ontwikkelde zintuigen kunnen wij de eb en de vloed van het Licht en de schaduwen in ieder deel van de wereld observeren.

Jullie zijn je nu bewust dat er stromen van Leven/Licht zijn, die door het gehele Omniversum heen stromen, in/naar elk Universum, Sub-Universum, galaxy, zonnesysteem, planeet, en in/naar ieder gevoelhebbend/gewaarwordend Wezen. Wanneer je eenmaal begint te ontwaken – om actief te zoeken om de verbinding te versterken en om voor begeleiding en richting te vragen – groeit die persoonlijke Lichtlijn in schittering en kracht. Wij, van het Aartsengelachtige rijk, stralen stromen uit van gebroken Schepper Licht doorheen dit gehele Sub-Universum. Deze Levende stromen van Licht stralen de kwaliteiten, attributen en deugden uit die wij als afgevaardigden van onze Moeder/Vader God belichamen, en het is onze Goddelijke Missie om hen voor de mensheid, de Aarde en de gehele Schepping beschikbaar te maken. Wanneer jij je bewustzijn op wie van ons dan ook focust, verbind jij je automatisch met één van onze miljoenen Lichtstromen, en wij zijn ons ogenblikkelijk bewust van jou. Het is zoals het afstemmen op een radiostation, of de stekker in het stopcontact steken. De kracht van de Lichtstroom en de verbinding hangt af van de frequenties die je belichaamt of de harmonie en kracht van je Energetische Handtekening en je Ziel Lied.

Ieder persoon diens Ziel-Zelf spant zich in om diens gepaste rol als de regisseur aan te nemen van zijn/haar levenservaringen. Er is een krachtmeting gaande tussen het Ziel-Zelf en het ego-verlangende lichaam, want het ego wenst niet om diens controle op te geven van de vier lagere lichamelijke systemen: fysiek, mentaal, emotioneel en etherisch. De Ziel is onsterfelijk en zou de persoonlijkheid van je God-Zelf genoemd kunnen worden. Het herinnert zich wie je werkelijk bent en ALLES dat je ervaren hebt gedurende je vele tijdelijke verblijven als een bewuste God Vonk. Het ego-verlangende lichaam is een integraal onderdeel van je fysieke persoonlijkheid, en je fysieke, mentale en emotionele lichamen werden gecodeerd met de attributen, de zwakheden, sterke punten, uitdagingen en mogelijkheden die je koos te ervaren in dit belangrijke leven. Je hebt altijd gekozen of ingestemd met Karmische lessen die je zou nastreven op te lossen in ieder leven. Vrije Wil is ook van toepassing binnenin “de ertussenin levensstaat van Zijn”. Je wordt geadviseerd en voorstellen worden gemaakt; niettemin, heb jij altijd de definitieve beslissing gemaakt.

Je moet proberen om boven de alledaagse stressvolle situaties uit te stijgen zodat je momenten van disharmonie mag transformeren in/naar uren van sereniteit. Het is uitermate belangrijk dat jij je focust op wat goed in je leven en in je persoonlijke wereld is, en het is belangrijk dat je begint om jezelf te visualiseren zoals je wenst om te worden. Wij hebben benadrukt dat jullie geen-oordeel moeten be/uitoefenen en dat omvat geen-oordeel van Zelf.

Denk eraan, je hebt nu toegang tot alle Schepper Deeltjes van Licht/Leven die je naar voren kunt trekken in/naar je Heilige Hart, en vergeet nooit dat deze Adamantine Deeltjes van Creatie alleen geactiveerd kunnen worden door je zuivere liefdevolle intentie. Ook, herinneren wij je eraan dat wanneer je de vibrationale formule van overvloed geïntegreerd hebt, en het als je waarheid geaccepteerd hebt, het een deel van je Ziel Lied wordt. Daarna, zullen deze frequentiepatronen van overvloed voort stralen, vanuit de voor en achter portalen van je Zonne Kracht Centrum in een Oneindigheidsteken, daardoor een constante stroom van overvloed creërend in alle goede dingen.

Wij spraken lang geleden over de “deugd van zelfzuchtigheid” en dit schokte velen van jullie, want het was in directe tegenstelling tot wat jullie in vroegere tijdperken geleerd werd. Wij vragen aan jullie om in overweging te nemen, hoe jullie kunnen worden of geven wat jullie niet voor jullie zelf geclaimd hebben? Het betaamt jullie om een stralend lichtgevend voorbeeld voor anderen te worden, en om jullie Liefde/Licht en wijsheid met de Aarde, de mensheid en de gehele Schepping te delen. Wanneer je functioneert binnenin een harmonieuze midden of bovenste Vierde Dimensionale omgeving, en je tapt in op je kracht, gaven en besef van de Vijfde Dimensie via je Kristallijne Piramide van Licht, wordt dan aan jou toegang gegeven tot de Steden van Licht, welke strategisch gestationeerd zijn in de hoger Dimensies rondom de Aarde. Door dit aldus te doen, begin je het stromen van de Adamantine Deeltjes, het elixer van Liefde/Leven, in/naar je persoonlijke vijfde Dimensionale Piramide, en het Etherische Replica dat je daar zo heel er lang geleden achterliet.

Vanaf dat punt verder, heb je een voorraad van Schepper Licht stromend door je verticale Rivier van het Leven Lijn in/naar je fysieke voertuig, via de Kroon Chakra, wiens voorraad hersteld zal worden binnenin je Heilige Hart. Wanneer jij je eenmaal met deze Goddelijke Bron van Kracht/Leven/Licht verbindt, zal je aardse werkelijkheid nooit meer hetzelfde zijn. Je moet nemen wat je nodig hebt, want de voorraad is onbeperkt. Zie deze Sprankelende Deeltjes door je lichaam heen stromen in een stroom van glanzend Licht, balancerend, transformerend en bekrachtigend. Door de technieken die wij jullie/jou gegeven hebben, specifiek de Oneindigheidsademhaling, zal je automatisch het gezegende geschenk van Schepper Licht voort naar buiten de wereld insturen.

Nadat jij je intentie verkondigd hebt, en je hebt je ritueel als een Drager/doorgever van Licht stevig in je geest verankerd, hoef jij je niet langer te focussen op het voort sturen van deze transformerende Deeltje van Licht, want een Goddelijk schema zal op z’n plaats zijn en het zal automatisch de paden volgen die je gekozen hebt. Je kunt een percentage van je Adamantine Deeltjes toewijzen aan de Wereld Piramide of de Wereld Netwerkserver Piramide, voor de verheffing van de mensheid en de Aarde, en je kunt ook een portie toewijden aan de groep Piramides waarin je een actief lid bent. Ook, vergeet niet om je Werk Piramide te bezielen – je projecten en je Zaad gedachten – met een overvloedig portie van Schepper Licht.

Wanneer je tot overstromen toe gevuld bent met Liefde/Licht, en Spirit is de regisseur van je leven en ervaringen, maak jij je niet langer zorgen over het krijgen van jouw aandeel van Liefde, rijkdom, respect en ga zo maar verder, want de validatie van wie en wat je bent komt van binnenuit – in die zin dat je in/naar de onzelfzuchtige modus van een Zelfmeester verhuist. Je weet dat je toegang hebt tot de weelde, deugden en talenten van je Goddelijke geboorterecht en je bent niet afhankelijk van wie of wat dan ook in de fysieke wereld, want je bent een soeverein Wezen van Licht geworden.

Wij wensen ook om enige verwarring op te helderen over de “Vrije Wil”. Wanneer wij jullie vragen om te bidden, “Uw Wil Zal Geschieden”, vragen wij niet aan jullie om jullie vrije wil op te geven. Wij trachten jullie te helpen om de hoogste en beste keuzes te maken die jullie intelligent kunnen maken. Het is ook wijs om te verkondigen, “Ik vraag om dit of om iets beters, voor mijn hoogste goed en het grootste goed van allen,” want je mag niet altijd weten, vanwege toekomstige omstandigheden, wat de hoogste keuze mag zijn. Wanneer je ieder dag wanneer je opstaat een beroep doet op je Hogere Zelf, en vraagt dat jouw wil uitgelijnd wordt met de Wil van je Goddelijke Zelf voor je grootste goed, geef jij je Ziel Zelf toestemming om je te gidsen, inspireren en te sturen. Je zult de verbinding tussen je Hogere Zelf en de Wezens van Licht versterken, zodat zij met je mogen beginnen te communiceren via je intuïtie, en zij je zullen helpen bij het maken van de volmaakte keuzes op elk en ieder moment van de dag. Het zal ook het proces versnellen als je verkondigt, “Ik plaats nu mijn ego-persoonlijkheid onder de controle van mijn Hogere Zelf, en voortaan, door onze verenigde inspanningen, zullen wij alleen schoonheid, harmonie en evenwicht binnenin en rondom ons heen creëren.” Dit zal je Hogere Zelf toestaan om jou richting je hoogste bestemming te sturen, en het zal het overgangsproces versnellen via de integratie van je fysieke, mentale en emotionele lichamen met je Spirituele-Zelf. Aan jullie allemaal wordt gevraagd om enige belangrijke, grote beslissingen te maken als jullie je voorbereiden op jullie aankomende Vijfde Dimensionale Bestemming. Denk eraan, je bent altijd in controle van de definitieve keuzes die je maakt.

Mijn Onverschrokkenen, deze transformationele jaren kunnen de meest opwindende, vervullende jaren van jullie levens zijn als jullie gewoon zullen beginnen in te tappen op jullie Heilige Geest via jullie Heilige hart. Jullie hebben in/naar dit leven vele prachtige talenten en bekwaamheden voortgebracht; echter, jullie moeten bewust beginnen toegang te krijgen tot deze gaven en hen in/naar jullie besef brengen zodat jullie hen kunnen perfectioneren en dan met anderen kunnen delen. Sta jullie zelf toe om de perfecte wereld te visualiseren die jullie wensen te creëren, en volg dan de duwtjes van Spirit als jullie de noodzakelijke actie ondernemen om jullie dromen te manifesteren. Jullie moeten de gaven gebruiken waar jullie mee gezegend werden zodat er meer aan jullie geschonken mag worden.

Voor velen van jullie, zijn daar zeer waarschijnlijk diegenen die momenteel in jullie leven zijn, of die in jullie leven mogen komen, die zullen proberen om jullie te ontmoedigen van jullie pad. Daar mogen ook enige familie of vrienden zijn die jullie achter zullen laten als jullie op het Pad van ver-Licht-ing stappen. Als jullie de lessen leren die er aan jullie gepresenteerd worden, en gereed zijn om vooruit te gaan richting het Licht, mogen zij klem blijven zitten in de illusie van de Derde/Vierde Dimensies. Het zal hun keuze zijn – dus oordeel hen niet. Zegen hen en sta hen toe om hun eigen gekozen Pad te volgen, maar sta hen niet toe om jullie op jullie pad op te houden. Dappere harten, diegenen, zoals jullie, zijn in de Voorhoede, diegenen die dapper genoeg zijn om uit en weg te treden van de populaire overtuigingen/geloven en het beperkte massa bewustzijn van de Lagere Dimensionale omgeving.

Jouw bestemming als een Wegwijzer is om een stralend voorbeeld te worden voor diegenen rondom jou heen door Liefde en Harmonie te projecteren. Als je niets meer dan dit doet, zal je jouw huidige aardse Goddelijke Missie vervuld hebben. Zie jezelf omringd met de Violette Vlam van transformatie, en projecteer dan deze stralende Vlam naar buiten de wereld van betekenis is. Zie iedere tegenslag als Zaden van mogelijkheid. Als je door iedere les gaat en de waarde van diens leringen vergaart, weet dat je die specifieke situatie nooit weer hoeft te ervaren. Ga dapper voort te zoeken en je eigen waarheid te leven, is de eerste stap in het terugnemen van je persoonlijke kracht. Wederom, herinneren wij jullie eraan, dat jullie Heilige Geest de Geheugen Zaad Atomen van jullie verleden en de toekomst vasthoudt, en het is jullie persoonlijke bron van de Goddelijke Wil en kracht van onze hemelse Vader. Deze Geheugen Zaad Atomen voor de toekomst moeten geïncubeerd zijn binnenin het Heilige Hart en de Adamantine Deeltjes van Schepper Licht aangestoken door jullie Liefde, en door jullie zuivere intentie en acties worden zij gemanifesteerd in de wereld van de vorm. Overvloed van allerlei soorten is een natuurlijke manifestatie wanneer je in harmonieuze afstemming bent met Spirit en het Goddelijke Plan voor het Grootste Goed van Allen.

Geliefden, het was nooit bedoeld dat jullie alleen zouden moeten reizen. Wij zijn wachtende om ons met jullie te herenigen en om jullie hulp aan te bieden tijdens deze versnelde tijden van verandering. Wij hebben jullie vaak gevraagd om een beroep op ons te doen, want wij zijn slechts een gedachte weg. Wij vragen jullie nu om een stroom van Licht te visualiseren, een levenslijn voort stromend vanuit jullie hartcentrum en die zich met ons verbindt. Jullie mogen een verbinding met zoveel van ons als jullie wensen creëren en, samen, zullen wij de Aarde omringen met Stromen van Schepper Licht. Jullie zijn zeer diepgaand geliefd.

IK BEN Aartsengel Michael.

Transmitted through Ronna Herman http://www.ronnastar.com/ * Copy freely and share. However, I claim the universal copyright for this article in the name of Archangel Michael. WE OFFER ARCHANGEL MICHAEL’S MESSAGES ON OUR WEBSITE AS A GIFT; HOWEVER, WE DO APPRECIATE YOUR DONATIONS TO HELP DEFRAY OPERATING EXPENSES AND POSTAGE FEES FOR THE FREE LOVE PACKETS WE SEND AROUND THE WORLD.

Vertaling: Cobie de Haan
Bron: http://denkmetjehart.blogspot.nl/2015/09/aartsengel-michael-wij-bieden-jullie.html

Share.

In tegenstelling tot de reguliere media hebben wij geen inkomsten uit advertenties en ook ontvangen wij geen subsidies van de overheid. Om te bestaan zijn wij volledig afhankelijk van de donaties van onze lezers!

Een gulle donatie verzekert dat we ook in 2024 iedereen van het echte nieuws kunnen blijven voorzien!


<< Klik hier om te doneren >>

 

Misschien later