Aartsengel Michael – De Verduistering Cyclus Begint – 11 September 2015 / Meredith Murphy

0
Luister naar dit Artikel

Groeten Goddelijke Ene,


Steun World Unity: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en de leugens aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden. Klik hier om te Doneren


De Verduistering Cyclus begint dit weekeinde met een Nieuwe Maan en een gedeeltelijke Zonsverduistering. Wij willen jullie enige energetische ondersteuning aanbieden voor deze uitlijning, dus als je dit leuk zou vinden, pauzeer alsjeblieft voor een moment nu en ga binnenwaarts. Verbind je doorheen het centrum van je borst, je hartchakra, met een openheid binnenin jou. Een kalme, rustige stilte. Om dit te doen, is om in te tappen op een toegangsweg naar alles dat je bent.

Wanneer jij je daar eenmaal georiënteerd hebt, spreek telepathisch tegen alles dat je bent. Je zou hieraan kunnen denken als het aanroepen van je Goddelijke Zelf. Door dit te doen, zeg je op een bepaalde manier energetisch, “Hallo – Ik oriënteer me nu op onze verbinding … en ik versterk en bekrachtig je bewust om meer volledig aan mijn belichaamde leven deel te nemen.” Je kunt telepathisch zeggen wat je wenst om alles dat je bent te begroeten, om deze verbinding bewust te ontbieden of te activeren. Denk aan alles dat je bent, zoals een super fantastische bondgenoot die hier altijd voor jou is en ervan houdt om ontboden te worden. Het is waar, weet je.

Nu dan, in dit rustige stille punt binnenin je waarachtige wezen, en bewust verbonden met alles dat je bent, als je het wenst, stel je open voor een directe verbinding met het Engelachtige Rijk. Creëer het eenvoudig met de verbeelding of het inner-telepatische-gesprek, of wat voor manier je ook maar wenst. Jouw focus is krachtig creatief. Dus keuzes zoals deze eenvoudige stappen die wij beschrijven zorgen ervoor dat er dingen gebeuren. Voor echt.

Nu dan, als je wenst, verkondig dat je de engelachtige ondersteuning verwelkomt voor deze Verduistering Cyclus. Nodig de volledigheid van je wezen uit om die ondersteuning te bemiddelen. Je kunt alles dat je bent instrueren om jou te helpen de uitbreiding, transformatie, overzichtelijkheid, genezing, liefde, inzicht, loslating te ervaren, wat het ook is dat je het meeste nodig hebt in deze tijd. Je kunt alles dat je bent uitnodigen, om jou te voorzien met de meest relevante en gunstige ervaringen en energieën en om ook mogelijk te maken dat jij ondersteuning ontvangt van het Engelachtige Rijk.

Wij in het Engelachtige Rijk houden ervan om bij jullie te zijn. Wij zijn hier voor jullie. Wij zijn hier uit naam van Alles Dat Is en alles dat wij zijn, om de goddelijke expressie in de menselijke ervaring te ondersteunen. Wat wij bedoelen wanneer wij dit zeggen is dit: wij zijn hier om jullie te helpen om volledig jou te zijn. Jij bent het goddelijke dat wenst zich tot uitdrukking te brengen via dit leven. De levensvorm die deze boodschap ervaart, welke Meredith vertaalt – die versie van jou, is eenvoudig een uitwerking van alles dat je bent. Dus ben jij aan het intappen, op de manier die wij suggereren dat jij je focust en oriënteert momenteel, op de Bron van je wezen.

In deze krachtige uitlijning, kan je gemakkelijk de ondersteuning krijgen die je zeer bruikbaar voor jou zult vinden in deze tijd. In deze krachtige uitlijning, kan jij jezelf vrijmaken van alles dat jou in het leven dwars zit, en kan je in/naar een energie verschuiven die meer resonant zal zijn met alles dat je nastreeft.

Als jouw Goddelijke Zelf, breng je al alles tot uitdrukking dat je gekozen hebt en wenst om ontvouwing te hebben als een gemanifesteerde ervaring. Dus deze Goddelijke Jij is het middel waardoorheen alles dat je wenst te ervaren kan stromen in/naar je gemanifesteerde leven, waar jij aan denkt als de werkelijkheid.

Besef dat er heel veel beschikbare werkelijkheden voor jou zijn en je uitlijning is zoals de machinist in een veelvoudig-spoorweg treinstation, wisselend welke lijn de gemanifesteerde ervaring aan jou aflevert. Jullie noemen deze tijdlijnen. Jouw innerlijke wezen kan wijzigen wat in jouw “station van het leven” arriveert, door jou meer in de uitlijning te zijn. Je uitlijning verlicht je Goddelijke Zelf, of je innerlijke wezen, jou meer gevend van wat je nastreeft om te ervaren.

De verduistering die plaatsvindt dit weekeinde kan je ook helpen met de aspiraties die je hebt, zij het dat zij persoonlijk of spiritueel zijn. De energieën van de Zon en Maan beïnvloeden het leven op Aarde en jullie planeet. Jullie maken deel uit van deze gebieden, welke zich ontwikkelen in/naar een toenemende uitgebreide focus en op verschillende manieren manifesteren – zoals jullie planeet, jullie galaxy en jullie universum, terwijl jullie het besef innemen dat deze grote gebieden op een bepaalde manier uitgebreide versies van jullie zijn. Dat deze gebieden zoals de galaxy en het universum, in feite nestelen, zogezegd, binnenin jullie eigen grotere heelheid , en realiseren jullie je dat jullie op heel veel andere niveaus van bewustzijn kunnen spelen.

Te leren te leven op andere niveaus van bewustzijn en om de hogere frequenties te belichamen, welke ervaringen van hogere, grotere gebieden van bewustzijn mogelijk maken, is één van de potentiëlen die voor jullie beschikbaar zijn. Deze Verduistering Cyclus biedt jullie een progressieve kans aan om in/naar meer capaciteit te bouwen om deze hogere frequenties te belichamen en hebben dus een breder menu van bewustzijn voor jullie beschikbaar.

Bewustzijn is dynamisch. Jullie staat van zijn genereert jullie bewustzijn onophoudelijk. Jullie keuze van focus en de kwaliteit ervan is jullie staat van zijn. Denk er op deze manier aan – hoe je naar de dingen kijkt heeft een specifieke frequentie en dit bepaalt jouw staat van zijn. Deze staat van zijn is zoals een locatie, energetisch, en als zodanig heeft het toegang tot bepaalde inzichten en ervaringen. Je kunt dit met je focus kiezen of met waar jij je aandacht aan schenkt en door de kwaliteit van die aandacht. Een hogere kwaliteit van aandacht – eentje die meer neutraal en onvoorwaardelijk is – zal jou de breedste opties geven voor perspectief, inzicht, wijsheid en manifestatie die jou de grootste vreugde geven.

Deze Verduistering Cyclus is gunstig omdat het zoals een portaal is, die naar jullie een geconcentreerde ervaring van progressieve energieën zal uitzenden. Je kunt hiermee spelen door de ontvouwing binnenin dit tijdskader te gebruiken om jezelf aan hogere frequenties te conditioneren.

We zouden willen suggereren dat jullie beginnen met de relatie met alles dat jullie zijn – door binnenwaarts op jullie Goddelijke Zelf te oriënteren. Deze relatie met alles dat jullie zijn is hoe jullie tot al het andere toegang verkrijgen, dus het is absoluut fundamenteel.

Heel veel menselijke wezens hebben niet genoeg van zichzelf gehouden om zich te willen verbinden met hun Hogere Zelf. In feite, wanneer jij zelfwalging voelt, bijvoorbeeld, wordt dit vaak geprojecteerd op het Goddelijke Zelf. Dus er zijn heel veel mensen geweest die de voorkeur gaven zich te verbinden met het idee van een afgescheiden GOD, of met ons – Aartsengelen – of de Sterrenwezens, of de Geascendeerde Meesters. Het één of andere energiegebied dat afgescheiden voelde en, daarom, in staat zou kunnen zijn om meer te helpen!

De volledigheid van je wezen is je toegang tot alles. Als je in zelf-liefde groeit, hetgeen jullie allemaal aan het doen zijn, begin je om meer beschikbaar te zijn voor de directe verbinding die je hebt met de Bron. Je directe verbinding met de Bron/Schepping/Alles Dat Is, is binnenin jou en beschikbaar via je eigen energetische Hiërarchie — de volledigheid van je wezen.

Door te beginnen deze relatie meer te cultiveren, open jij jezelf voor de grote wijsheid en begeleiding. Je leven kan beginnen naar buiten toe af te nemen en je ascentie ervaring wordt meer gratievol. Alles begint glad te strijken en je voelt je vrediger en kalmer.

Wij suggereren dat jullie dit vandaag beginnen, nu meteen. Verplicht je aan je eigen Goddelijke Zelf als de meest belangrijke relatie in je leven en begin in overweging te nemen dat dit de Bron van jouw wezen is.

De Verduistering Cyclus zal energetisch opbouwen, en met de hulp van je Goddelijke Zelf, kan je het voor je grootste voordeel gebruiken. Je Goddelijke Zelf weet hoe dit te doen, en dus hoef jij niet te weten hoe. Je doet er je voordeel mee wanneer jij je oriënteert op de grotere jij. In die verbinding, in het huidige moment, zal je alle kennis en weten hebben dat je nodig hebt om goed te functioneren en tot bloei te komen. Als jij jezelf op deze manier laat oriënteren, zal het je bevrijden van het plannen voor de toekomst of dat je wat dan ook uit moet vogelen. Je zult meer beschikbaar zijn om pret en vreugde en schoonheid te hebben van elk moment en van jezelf.

Het kan waarlijk glorieus zijn om op deze manier te leven. Welnu, steeds meer van jullie zijn teruggekeerd naar een grotere staat van zelf-liefde zodat de illusies tussen jullie en alles dat jullie zijn, aan het ontbinden zijn. Met dit inzicht en besef, kan je zien dat de directe verbinding met de Schepping/Creatie is wat altijd voor jou beschikbaar geweest is, en kan je beslissen om je relatie met de bredere JIJ te cultiveren.

Wij hopen dat jullie deze eenvoudige suggesties ter harte nemen voor jullie uitlijning en met hen in jullie leven spelen. De belofte van vollediger met alles dat jullie zijn te verbinden kan vervuld worden. Het is eenvoudig aan jullie om deze deelname vaak genoeg te bekrachtigen zodat de volledigheid van jullie wezen, toegang kan hebben tot jullie belichaamde besef en met jullie kan delen, de schoonheid en glans van jullie levendigheid.

Dat deze Verduistering Cyclus jullie goed mag ondersteunen, bij het meer van jullie zelf te houden en bij het bevrijden van jullie zelf om meer volledig te zijn wie jullie zijn. Wij kennen jullie als een prachtige, uitstralende volheid van Licht en zijn zo vereerd om deel te nemen aan deze Goddelijke Ontvouwing, welke jullie creëren.

IK BEN Aartsengel Michael met het Engelachtige Legioen van Licht.

Copyright © 2009 – 2015, Meredith Murphy | Expect Wonderful by Meredith Murphy. All rights reserved. http://www.expectwonderful.com

Vertaling: Cobie de Haan
Bron: http://denkmetjehart.blogspot.nl/2015/09/aartsengel-michael-de-verduistering.html

 

Share.

In tegenstelling tot de reguliere media hebben wij geen inkomsten uit advertenties en ook ontvangen wij geen subsidies van de overheid. Om te bestaan zijn wij volledig afhankelijk van de donaties van onze lezers!

Een gulle donatie verzekert dat we ook in 2024 iedereen van het echte nieuws kunnen blijven voorzien!


<< Klik hier om te doneren >>

 

Misschien later