Aartsengel Michael – De Liefde zal Zegevieren – 15 juli 2015 / Rita Pulmans

0
Luister naar dit Artikel

Geliefde Aartsengel Michael,


Steun World Unity: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en de leugens aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden. Klik hier om te Doneren


Het is een tijdje geleden dat ik bij u kwam om u iets te vragen. Ik heb ook niet een specifieke vraag of zo, dat niet. Maar ik wil graag horen of u ons weer wat moois kunt brengen.

Het is zo dat we nog steeds (een stukje) in een “struggle” zijn zeg maar, als mensheid. Het is toch wel een ingewikkelde zaak om hier op Aarde een goed leven te hebben, en goed te doen voor iedereen en al wat leeft. Vooral goed zijn voor jezelf is soms nog het moeilijkste van al.

We zijn zo dikwijls geneigd om onszelf als schuldige aan te duiden van wat dan ook, van wat er “mis” gaat in ons leven. Zo ook wijzen we somtijds ook makkelijk naar de ander met ons verwijtende vingertje. Het loopt nog allemaal niet echt op rolletjes of vanzelf hier, en ik geloof zelf dat er nog heel wat water naar zee moet vloeien vooraleer we zijn aanbeland in ons eigen paradijs.

Geliefde Aartsengel Michael (ik zie je glimlachen), jazeker dit is een misschien een grappige woordspeling. Ikzelf zie wel heel duidelijk dat het hier niet altijd grappig is, toch? Tja, velen onder ons zijn geboren op Aarde om te helpen en steun te bieden aan de mogelijkheden die er zijn om bewustzijn te helpen openen bij diegene die nog slapende zijn, zeg maar.

Er zal een ommekeer gebeuren, daar ben ik heilig van overtuigd, dat wel. Doch geliefde engel we wachten reeds zolang op de “zalige overgang” zal ik maar zeggen. Is het zo, dat, zoals ik vanmorgen in een Youtube filmpje hoorde, wij nog steeds gemanipuleerd worden door de duisteren, de donkere werelden? Ik geef het hier maar een algemene naam daar ik mij hierin nu niet wens te verdiepen. Het is te moeilijk begrijpbaar allemaal wat er afspeelt binnen de grenzen van onze zogezegde vrije wil. Ik heb het gevoel dat wij nog steeds worden gemanipuleerd. Hebben wij dan hierin niets in te brengen?

Mijn vrije wil zegt mij bv.: géén Chemtrails meer.

Mijn vrije wil zegt mij, alsook mijn hart en mijn verstand: géén HAARP meer.

Mijn vrije wil en met al mijn liefde die God me heeft ingegeven, gegeven, zeg ik: geen oorlog meer en geen destructie, geen honger, geen armoede, geen misdrijven naar kinderen of wie dan ook.

Worden wij hierin misleid of zo? Zijn we onze herinneringen kwijtgeraakt over hoe het wél kan en mag en moet? Laat ons samen bidden geliefde Engel nabij God, om eindelijk vrede op Aarde en om een Moeder Aarde te creëren, met z’n allen, die vrij kan ademen en leven, zonder al deze zware belastingen van welke kant of aard dan ook.

Mag het Aardse Paradijs terugkeren op Aarde zoals het eens was.

Ik dank u.

*****

Geliefde goddelijk Wezens,

Ja lieverds, zo noem ik Aartsengel Michael jullie allen, zonder uitzondering.

Alles geliefden, is van God Vader/Moeder afkomstig, dit is zo en dit zal zo blijven en altijd zo zijn. Geen enkele ziel zal verloren gaan of wat dan ook, daar de Liefde Gods oneindig groot is en barmhartig, dit is niet helemaal te vatten door jullie allen lieve mensenkinderen.

Het is een Kracht, een energie, “een Wezen” wat ver boven alle kwaad staat, en hetgeen wat men beweert dat God alles is, inclusief het kwaad, dat is dus niet echt, dat is niet zo.

God is inderdaad alles, Al Wat IS, doch het kwade is ontstaan door afscheiding en deling naar en in de lagere dimensies.

Het is een heel issue om dit hier in één twee drie uit te leggen, doch geliefden zie God als een groot geheel wat alles omvat. God omvat al wat is geliefden (ook) dus het “kwade” wat zich afspeelt in jullie wereld en ver daarbuiten.

Dat wil niet zeggen lieverds dat God het kwade IS, neen, dit wilt ook niet zeggen dat het kwade of de duisteren hun macht, dewelke zij nu nog denken te hebben, zal blijven bestaan. Neen dus.

Ik Aartsengel Michael bevestig hier geliefden dat dit een eindpunt aan het naderen is.

Gerechtigheid zal zegevieren, en als de vrije wil van de mens beschadigd, geschaad is, op welke manier dan ook, dan zal deze als een boemerang terug gaan naar wie of wat dan ook die het hebben aangericht. Dit is een van de grootste kosmische wetten uit/in het Heelal.

De Liefde zal steeds zegevieren in welke vorm dan ook.

Het aangerichte kwaad in welke vorm dan ook zal verzwolgen worden door de allesverterende Vlam van Liefde. Blijf hierin geloven lieve harten, dat is wat er zal gebeuren. Dat is wat er reeds in de beginfase van “ons experiment”, -experiment bij manier van spreken- vanuit Goddelijk Liefde is gestart.

Dit zal alle experimenten van welke kwaadaardige aard of vorm dan ook teniet doen. Vernietigen in een allesomvattend vuur van Liefde, Dit is wat ik Aartsengel Michael hier wens te zeggen.

Daarom geliefde harten beveel ik jullie om zoveel als in jullie macht ligt, de goddelijk Kracht van de Liefde te gebruiken, uit te dragen, te hanteren, te stralen, dit te gebruiken tegen alle vormen van onrecht. Doe dit geliefden in de naam van de Allerhoogste en vergeet niet lieverds, doe dit ook door in naam van jullie Hogere Zijn, te spreken en te handelen, jullie Almachtige Ik BEN Aanwezigheid.

Weet geliefden dat Alles maar dan ook alles zich aan het oplossen is, zal oplossen naar Gods believen.

Het is zo, het zij zo, het zal zo zijn.

Amen.

Ik Aartsengel Michael heb gesproken

Channeling van Rita Pulmans.

© Copyright Rita Pulmans

Er mag niets veranderd/toegevoegd of weggelaten worden van de tekst.

De tekst dient in algehele vorm gekopieerd te worden of weergegeven. Gedeeltelijke weergave is niet toegestaan. De tekst mag niet gebruikt worden voor commerciële doelstellingen. De tekst mag enkel gekopieerd worden voor eigen gebruik. Bij doorgaven aan derden mag dit enkel zonder winstoogmerk. Plaatsen in geschriften of boeken uitsluitend na schriftelijk aanvraag op: [email protected]

Dit artikel mag in z’n geheel en ongewijzigd worden gekopieerd en verspreid met inbegrip van alle copyright-meldingen.

Vertaling:
Bron: http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/2015/07/aartsengel-michael-de-liefde-zal.html

Share.

In tegenstelling tot de reguliere media hebben wij geen inkomsten uit advertenties en ook ontvangen wij geen subsidies van de overheid. Om te bestaan zijn wij volledig afhankelijk van de donaties van onze lezers!

Een gulle donatie verzekert dat we ook in 2024 iedereen van het echte nieuws kunnen blijven voorzien!


<< Klik hier om te doneren >>

 

Misschien later