Aartsengel Michael – De Dood Nader Verklaard – Augustus 2015 / Ronna Herman

0
Luister naar dit Artikel

Geliefde meesters, op het aardse vlak, verheugen de mensen zich bij de geboorte van een kind, want het is inderdaad een wonder van creatie, en zij rouwen de dood van een geliefde, want zij voelen een persoonlijk verlies van die persoon uit hun midden vandaan. Echter, de dood is ook een wonder en, vanuit een spiritueel gezichtspunt, is het een tijd van verblijding, want het is een tijd van terugkeren naar een waarachtiger STAAT VAN ZIJN.


Steun World Unity: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en de leugens aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden. Klik hier om te Doneren


Wij hebben vaak gesproken over het gereduceerde bewustzijn, en de meesten van jullie zijn zich nu bewust dat het ascentieproces het uitbreiden van jullie besef omvat om alle Facetten van de bewuste expressie te integreren. Zoals jullie vaak gehoord hebben, zijn jullie niet slechts een menselijk wezen met een Ziel; jullie zijn een wonderbaarlijk Wezen die een formidabele variëteit van fysieke expressies van bewustzijn ervaren heeft.

In oude tijden, toen jullie de materiële rijken in de semi-solide of in de solide vorm tot variërende graden ervoeren (terwijl in de Hogere-Vierde en Lagere-Vijfde Dimensies, ofwel op de Aarde of op andere planeten in jullie zonnesysteem of galaxy), behielden jullie dezelfde vorm gedurende een veel langere tijd dan dat jullie nu doen. In feite, behielden jullie hetzelfde fysieke voertuig gedurende duizenden aan jaren met jullie tijdmeting. Het overgangsproces en het afstand doen van het fysieke voertuig aan het einde van een levensspanne waren net zo natuurlijk als het afdanken van oude kleding. De dood zoals jullie het kennen bestond niet totdat de mensheid in/naar de dichtheid verzonk van de Lagere Vierde en Derde Dimensies, en jullie vergaten dat jullie reis op de Aarde slechts een zeer klein intermezzo onder een grote reeks van ervaringen was, terwijl jullie op jullie wonderbaarlijke reis doorheen de kosmos zijn.

Na een speciaal afscheidsceremonie, stapte de vertrekkende Ziel in/naar een speciale Fontein van Overgang waar de Violette Vlam van Transformatie helder straalde (de Violette Vlam is niet heet zoal jullie je mogen voorstellen, maar koel en geruststellend). Dan werd hij/zij onmiddellijk getransporteerd naar de passende Hogere Dimensionale omgeving.

Diegenen die achtergelaten werden in het fysieke rijk konden telepathisch met hun vertrokken geliefden communiceren, en zij wisten dat zij elkaar weer zouden ontmoeten op het één of andere tijdstip in de toekomst. Zij wisten ook dat zij met hun geliefden konden wisselwerken terwijl in hun Etherische Lichaam tijdens hun nachtelijke reizen, want hun nachtelijke reizen waren net zo echt en memorabel als hun ervaringen gedurende de dag.

Op het één of andere tijdstip in de toekomst, zal de mensheid ophouden de dood te vrezen en zal begrijpen dat het een natuurlijk onderdeel is van het verbazingwekkende, altijd-ontwikkelende creatieve proces. Er is een natuurlijk stromen van geboorte, dood/overgang, rust en assimilatie, en wedergeboorte om de wonderbaarlijke variëteit van gestalten, omvangen, vormen en werkelijkheden te ervaren die voor jullie als een medeschepper beschikbaar zijn. Ondertussen, moeten jullie vele van jullie oude verstarde ideeën en taboes over de dood en het hiernamaals loslaten, en weten dat het leven dat jullie nu ervaren alleen maar een moment in de universele tijd is.

Eén van de meest belangrijke dingen voor jullie om te begrijpen is dat alles dat jullie ervaren binnenin begint. Jullie zijn een microkosmos of een miniatuur Universum binnenin de macrokosmos, wat de totaliteit bevat van de Omniversele ervaring. Jullie werden omschreven als een cel binnenin het Hart/de Geest van de Opperste Schepper, en dit is een geldige omschrijving. Alles in de Schepping bevat Essentie, de Liefde/Licht energie van Creatie, of een Vonk van het Goddelijke. Wederom, benadrukken wij dat niets kan bestaan zonder deze levengevende Essentie. Dit schitterende Lichtspectrum werd voort gestuurd vanuit de Opperste Schepper in een variëteit van gereduceerde niveaus van lichtsterkte naar onze Vader/Moeder God en dan naar buiten in/naar ons Universum via de uit-STRAAL-ing van de grote Aartsengelen. Geen van de gemanifesteerde Universums zou zonder het kunnen bestaan en noch zouden jullie dat kunnen.

Jullie hebben vaak gelezen/gehoord van iemand die een bijna-dood ervaring gehad heeft, en hoe zij de sensatie voelden van naar het Licht getrokken te worden. Zeer vaak, is de ervaring hetzelfde met slechts een paar variaties. Gewoonlijk ernstig ziek of met een traumatische situatie, wordt de persoon in/naar het Licht getrokken, en wordt hij/zij bezield met een gevoel van gelukzaligheid en ongelooflijke, overweldigende Liefde. Vrij vaak, zal men een bekend Wezen van Licht zien of, soms, een geliefde die overgegaan is. Gewoonlijk heeft men een gevoel dat zij tot slechts zover naar het Licht kunnen gaan, en zij worden dan wederom in/naar hun fysieke lichaam teruggetrokken. Soms, spreekt het Licht Wezen met hen, maar niet altijd. Soms, wordt aan hen een keuze gegeven om naar hun fysieke bestaan terug te keren of om door te gaan richting het Licht, en andere keren, wordt hen verteld dat zij terug moeten keren, want hun missie is niet voltooid.

Net zoals wij uitlegden dat de Sluier niet daarbuiten is, maar binnenin jullie eigen hersenstructuur, is het hetzelfde met de bijna-dood ervaring. Het vindt allemaal plaats binnenin jullie eigen Hogere Dimensionale Heilige Geest, georkestreerd door jullie Hogere Zelf. Een bijna-dood ervaring is gewoonlijk een kruispunt in het leven, een besluittijd en een kans om op het pad van verlichting te treden. En, vrij vaak, maar niet altijd, vindt er een Ziel-Vermenging plaatst waardoor een Hoger Frequentiedeel van je Ziel-Zelf, welke in je Ziel Ster Chakra verblijft (ongeveer zes tot acht centimeter boven je hoofd), in/naar je Heilige Hartcentrum verhuist, en het proces begint van de regisseur van de ervaringen van je leven te worden, in plaats van de ego-begeerde persoonlijkheid.

Tijdens de bijna-dood ervaring, is er een chemische reactie die plaatsvindt, hetgeen de toegang mogelijk maak naar een gedeelte van het brein genoemd de Heilige Geest. Dit staat toegang toe tot specifieke gebieden welke sommige van de Licht Pakketten van Wijsheid bevat die daarin opgeslagen zijn. Deze Licht Pakketten zijn samengesteld uit hogere frequenties van Licht, en zij bevatten informatie waar de persoon gewoonlijk geen toegang tot kan verkrijgen. Dit voelt en ziet er niet alleen maar anders uit voor de bewuste geest van de persoon, maar geeft hen vaak toegang tot een gedeelte van hun geschiedenis, en soms tot hun afstamming en andere belangrijke informatie.

Herinner je dit, alles dat je ooit ervaren hebt en alles dat je bent, vanaf de eerste keer dat je in/naar je geïndividualiseerde bewustzijn kwam als een Vonk van het Goddelijke, en bewust werd van het feit dat “IK BEN Die, IK BEN – IK BEN een Facet van de Schepper,” is opgeslagen binnenin de Licht Pakketten van Wijsheid en opgeslagen in de Hogere Dimensionale niveaus van het brein. Opgeslagen binnenin je Heilige Geest, je DNA en je Chakrasysteem zijn alle deugden, attributen, kwaliteiten en aspecten van de Opperste Schepper. Zij wachten op jou om de Sleutels naar het Koninkrijk op te eisen door de hogere frequenties van Licht te integreren, hetgeen jou toegang zal geven tot alle pracht van je Goddelijke Erfenis.

Je hebt een Etherisch Lichaam wat een volledige, authentieke replica bevat van je fysieke, mentale en emotionele lichamen. Wanneer je sterft of volledig je lichaam verlaat, wordt het Zilveren Koord (zoals het genoemd wordt) verbroken en ontruim je volledig het fysieke voertuig, wat onmiddellijk begint te desintegreren. Je Ziel heeft zich langzaam met je Etherische Lichaam versmolten, en je verhuist dan buitenwaarts in/naar de rijken van de Hogere Dimensies.

Velen van jullie hebben een onjuist begrip van hoe het is in de Hogere Dimensies. De hogere rijken zij geen nevelachtige, substantieloze omgeving, en zij zullen niet anders schijnen te zijn voor jullie dan jullie aardse fysieke omgevingen. Echter, zoals jullie mettertijd zullen waarnemen, zijn er vele verschillen. Wanneer je overgaat, zal je vorm en substantie hebben. Ja, je vorm zal meer verfijnd zijn en niet zo solide als het in de Derde/Vierde Dimensionale omgeving is, niettemin zal jij je solide voelen en alles om je heen zal ook vorm en orde hebben. Het niveau waar je op afgestemd bent of waar je compatibel mee bent zal bepalen hoe bewust je bent, en de bekwaamheden die je zult hebben, alsook hoe je omringende omgeving eruit zal zien. Nogmaals, de frequenties die je projecteert of waar je mee resoneert zullen bepalen naar welke Dimensie of wel Subgebied Dimensionaal niveau je zult gaan, en ook tot welk niveau van kosmische informatie je in staat zult zijn om toegang tot te verkrijgen. Je Auragebied is zoals een mantel dat je Etherische of Astrale lichamen omringt, en het is ofwel een mantel van Licht of een lijkwade van negatieve, disharmonieuze energie dat je verzameld hebt gedurende je vele vroegere levenservaringen.

Wij hebben dit in het verleden uitgelegd, echter, het is belangrijk dat jullie een duidelijk begrip hebben van het overgangsproces, en dus zullen wij jullie een korte samenvatting geven van wat er zich voordoet nadat een Ziel het fysieke lichaam verlaat. Diegenen die “ver-Licht” en Zelfbewust zijn worden onmiddellijk voor hun Opzieners Raad gebracht om terug te blikken op het voorbije leven, niet om te beoordelen, gewoon een terugblik om te zien welke uitdagingen en kansen op een positieve manier, met liefde en mededogen tegemoet getreden werden, en welke taken niet volbracht werden, en daarom, opnieuw ervaren zullen moeten worden. Je kunt niets voor wie dan ook in de hogere rijken verbergen, want je Aura vertelt jouw volledige verhaal, en iedereen kan de uitstraling en Lichtheid van je Spirit-Zelf zien, of het gebrek daaraan. Je vorm zal prachtig en volmaakt zijn, en je mag er uit zien als wat voor leeftijd dan ook te zijn in iedere vorm je wenst.

Je hebt vele keuzes te maken na jouw volledige terugblik proces. Je kunt naar de universiteiten van studie in de uiteenlopende sterrensystemen gaan, je kunt dienst verlenen in een veelvoud van capaciteiten, je kunt genieten van de schoonheid van de Schepping en je co-creatieve vaardigheden uitoefenen, of iedere variëteit van andere ervaringen die te groot zijn om hier te omschrijven. De vooruitgang van de Ziel is niet zo snel in de hogere rijken als het in het fysieke lichaam is, want je bent je bewust van de Universele Wetten, en er zijn onmiddellijke resultaten van je gedachten en acties. Dat is waarom iedereen aldus verlangend is om te incarneren op het aardse vlak, hoewel het beladen is met uitdagingen, beperkingen en vaak pijn en lijden.

Hoewel het moeilijk mag zijn om te geloven, is het en prachtige kans en een groot privilege om op de Planeet Aarde belichaamd te zijn in deze tijd van grote transformatie. Er zijn vele prachtige Zielen die tussen de coulissen staan en hopen een kans te hebben om naar de Aarde terug te keren en deel uit te maken van dit wonderbaarlijke evolutionaire proces.

Samen met jullie bereidheid om naar de Aarde te komen en jullie Licht te delen om de mensheid en jullie planeet te helpen, werd aan jullie een kans gegeven om zoveel van jullie Goddelijke Zelf te belichamen als jullie konden inkapselen en gebruiken; dat is de Gouden Belofte die gemaakt werd aan jullie voordat jullie terugkeerden naar de Aarde voor deze levenservaring. Het was/is een onovertroffen kans om de maximale hoeveelheid van jullie God Bewustzijn te integreren, en terug te keren naar jullie waarachtige erfgoed als een Wezen van Licht.

Het is een ander verhaal voor diegenen die een gewelddadige dood sterven – dezen die een leven van haat, angst en agressie geleefd hebben richting anderen of een grote verzameling hebben van negatieve karmische schuld om te overwinnen. Deze zielen worden gebracht naar wat genoemd zou kunnen worden een “intensieve verzorgingseenheid” waar er liefdevol voor hen gezorgd wordt door een schare van Engelen van Genade. Deze zielen zijn ingekapseld in een gevangenis van hun eigen maaksel (hun vervormde Aura/Astrale Gebied), en zij zullen in een droomstaat leven welke bestaat uit hun overtuigingen, negatieve acties, en onrealistische concepten. Het is het dichtste bij tot wat genoemd zou kunnen worden “de hel” of “het vagevuur”, want zij leven in een wereld van lagere frequentie gedachtevormen die zij op Aarde gecreëerd hebben gedurende hun vele levenservaringen.

De Engelen van Genade stralen onophoudelijk de Liefde/het Licht van de Schepper naar hen toe, en langzaam, na enige tijd, en wat afhankelijk is van hoe dicht het negatieve gebied is, penetreert het elixer van Liefde geleidelijk en ontbindt de schelp rondom de etherische jongeling en de ziel. Er is altijd een kans om restitutie te maken hoewel het eonen mag nemen om aldus te doen, wat afhankelijk is van de ernst en de omvang van de ermee gemoeid zijnde negativiteit.

Sta ons toe om een volgende misvatting op te helderen: het is niet “zondig” om zelfmoord te plegen of voor een persoon om afstand te doen van zijn/haar leven voordat zijn/haar missie volbracht is. Er zijn vele redenen dat mensen besluiten om hun leven te beëindigen of hun leven voor een ander op te offeren. Soms wordt het geïnitieerd door een overweldigende last van schaamte, schuldgevoel of angst, soms om misplaatste altruïstische redenen (gewoonlijk het resultaat van een martelaarcomplex), of wanneer een persoon een terminale ziekte heeft en de pijn onverdraaglijk geworden is. Aan deze Zielen zal getoond worden hoe de situaties te rectificeren welke hun lijden, pijn of ziekte veroorzaakten, en aan hen zal een andere kans gegeven worden om het goed te doen/krijgen.

Als een persoon besluit om zijn/haar leven te beëindigen vanwege de pijnlijke situaties die zij voor zichzelf gecreëerd hebben, zullen zij niet in staat zijn om deze zelfde omstandigheden in een toekomstig leven te vermijden, en dus stelt het de uitdagingen en kansen om hun levenslessen te leren alleen maar uit. Denk eraan, je bent altijd je eigen rechter, en jij beslist met de assistentie van jouw Opzieners Raad wat je volgende levenservaring zal zijn, met vele keuzes en kansen/mogelijkheden beschikbaar. Wanneer in de omgeving van de Hogere Dimensies, is een Ziel altijd geestdriftig om vroegere vergissingen te rectificeren aldus het auragebied schoongemaakt mag worden van wat voor disharmonieuze vibrationale patronen dan ook, en de reis naar ver-Licht-ing door mag gaan.

Het is ook belangrijk voor jullie om te begrijpen dat de regels veranderd zijn als het proces van evolutie spiraalsgewijze naar het volgende niveau gaat. Iedere generatie van Zielen gedurende de laatste honderd jaren ongeveer, is geïncarneerd met meer van hun kosmische geheugen voor hen beschikbaar. Met andere woorden, de sluier van vergeetachtigheid is dunner aan het worden en wordt langzaam en volkomen geëlimineerd. De membranen van Licht rondom de veelvoudige strengen van DNA zijn ook dunner aan het worden, en de jongeren die nu geboren worden zullen toegang hebben tot vaardigheden en talenten die niet beschikbaar waren voor hun ouders en grootouders. Noem hen wat jullie wensen: Indigo Kinderen, Kristal Kinderen, of de Gouden Kinderen, zij zijn wijze OUDE ZIELEN die ermee instemden te incarneren op de Aarde om de teugels van jullie over te nemen; hun ouderlingen, en de mensheid in/naar het Licht van het Nieuwe Tijdperk te leiden.

Het doet er niet toe of mensen de waarheid ontkennen aangaande wat wij aan jullie overdragen; het is de levende waarheid en de Universele Wet desalniettemin, en iedere Ziel is beïnvloed en wordt bestuurd door de leerstellingen van het Goddelijke Vlak, of zij dit nu geloven of niet. Ook hier weer, is de innerlijke sluier van toepassing, en moeten jullie door de beperkingen van de negatieve derde/Vierde Dimensionale omgeving heen breken om toegang te verkrijgen tot deze wonderbaarlijke verbinding met de BRON. Jullie zijn altijd verbonden geweest en zullen altijd verbonden zijn, met het ALLES DAT IS. Het gevoel van ontkoppeling is geheel binnenin jullie geest, en de manier om de deur naar de Rivier van het Leven te ontsluiten is binnenin het HEILIGE HART.

Mijn geliefde dragers van het Licht, wij vragen jullie om iedere test en uitdaging te bekijken als een kans om verouderde gedachten en vibrationale patronen los te laten welke niet langer jullie grootste goed dienen. Wij verzoeken jullie om jullie levenservaringen te bekijken doorheen de filters van jullie Heilige Hart/Geest terwijl jullie de Schepper Deeltjes van het leven/Licht voort trekken en hen met jullie Liefde bezielen voordat jullie hen uitstralen naar buiten in/naar de wereld en de mensheid. Wij zijn allemaal in deze kosmische dans van de evolutie, en samen, zullen wij zegevieren.

IK BEN Aartsengel Michael.

Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Transmitted through Ronna Herman http://www.ronnastar.com/ * Copy freely and share. However, I claim the universal copyright for this article in the name of Archangel Michael. WE OFFER ARCHANGEL MICHAEL’S MESSAGES ON OUR WEBSITE AS A GIFT; HOWEVER, WE DO APPRECIATE YOUR DONATIONS TO HELP DEFRAY OPERATING EXPENSES AND POSTAGE FEES FOR THE FREE LOVE PACKETS WE SEND AROUND THE WORLD.

Share.

In tegenstelling tot de reguliere media hebben wij geen inkomsten uit advertenties en ook ontvangen wij geen subsidies van de overheid. Om te bestaan zijn wij volledig afhankelijk van de donaties van onze lezers!

Een gulle donatie verzekert dat we ook in 2024 iedereen van het echte nieuws kunnen blijven voorzien!


<< Klik hier om te doneren >>

 

Misschien later