Aartsengel Gabriel – Het 8-8-8 Leeuwen Toegangspoort Portaal – 30 Juli 2015 / Shanta Gabriel

0
Luister naar dit Artikel

Dierbaren,


Steun World Unity: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en de leugens aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden. Klik hier om te Doneren


Ieder jaar op 8 Augustus lijnt de Aarde uit met het Galactische Centrum van het Universum om een uitermate voordelig portaal te creëren om de ascentie energieën binnenin jullie te versnellen. Deze Leeuwen Toegangspoort staat krachtige Lichtgolven toe vanuit de Grote Centrale Zon om door onze Zon heen te stromen en nieuw Zonnecodes voor Meesterschap en de hogere aspecten van Liefde op de planeet te verankeren. Dit jaar biedt een zeldzame drievoudige 8 Leeuwen Toegangspoort Activering aan, aangezien 2015 (2+0+1+5=8) een volgende 8 aan de equatie toevoegt, en zelfs een krachtiger portaal creëert in/naar de hogere rijken van het Goddelijke.

Het 8-8-8 Leeuwen Toegangspoort Portaal opende op 26 Juli om een nieuw evenwicht te inspireren tussen de intelligentie van jullie hart en jullie denkende geest, een verbinding creërend die jullie nieuwe werkelijkheid zal worden; een werkelijkheid zo diepgaand uitgelijnd met jullie Ziel dat het een platform verstrekt voor een diepgaande innerlijke fundering van Liefde. Deze uitlijning met het Galactische Centrum inspireert jullie diepste verbinding met het Gechristende Hart binnenin jullie. Terwijl jullie deze nieuwe werkelijkheid proeven, opent de doorgang zich, zachtjes aan jullie de Harmonie openbarend die mogelijk is wanneer je afstand doet van angst en je opent in/naar een nieuwe uitlijning met de Goddelijke Liefde.

De Vrede welke zegeviert tijdens deze portaalperiode geeft jullie een duidelijke indicatie van waar jullie in jullie hart naar gehunkerd hebben. De uitbreidende bekwaamheid naar Liefde met jullie gehele hart en geest is het nieuwe energieniveau dat aangeboden wordt in de 8-8-8 Uitlijning. Dit geeft jullie de vrijheid en inspiratie, aldus jullie Liefde als jullie enige werkelijkheid kunnen kiezen en jullie energiegebied uit kunnen breiden om in een staat van waarachtige Vrede binnenin jullie hart te leven.

Zo uitnodigend als het klinkt, mag dit voor sommigen ongemakkelijk zijn. De meeste mensen zijn niet gewend aan het niveau van uitbreiding hetgeen een staat van vrede omvat, aangezien de meesten vertrouwd zijn met hun energiegebied functionerend in een samengetrokken staat om zich veiliger te voelen in de nieuwe frequenties die het zenuwstelsel elektrificeren.

Echter, de activeringen die op een dagelijkse basis verstrekt worden tijdens het Leeuwenpoort Portaal bieden jullie energiesysteem een verhoging in de Lichtfrequentie aan, aldus jullie een waarachtige ervaring kunnen hebben van de pure uitlijning binnenin jullie wezen. Jullie Hypofyse/Pijnappelcentrum, welke verbonden wordt door zuiver Licht naar jullie Hogere Hart, is voor jullie de focus van de activering in deze belangrijke tijd.

Je werk als een Lichtdrager van nieuw bewustzijn is om volledig te openen voor de gewaarwording van deze onbekende werkelijkheid als één van Liefde en Uitlijning met de geschenken/gaven van je Ziel. De Leeuwen Toegangspoort is het portaal waar je deze verbinding met je Ziel toe kunt staan om het bewustzijn te zijn dat je leven inspireert.

“Benoem het en claim het” wordt een bruikbaar proces voor het creëren van je nieuwe werkelijkheid. De her/erkenning en de focus van je evenwichtige geest/hart verbinding traint je energiesysteem om op een nieuwe manier te werken; eentje die de vereiste van je ziel voor een gevoel van Harmonie en Vrede binnenin je hart zal vervullen. Als je Liefde als je nieuw basis voor het leven vestigt, gaat het de ontvouwing vooraf van de uitgebreidheid en niveaus van vrijheid in ieder gebied van je leven.

Door heel de verschuiving in het bewustzijn, welke zich voordoet via de Leeuwen Toegangspoort, ben bewust van de Meesters en Aartsengelen die aan het werk zijn om de focus van de Uitlijning op de voorgrond van jullie besef te houden. Het portaal dat jullie ervaren is geen mentale constructie, maar een demonstratie van één van de meest krachtige uitlijningen die jullie ooit ervaren hebben. De meer verfijnde energieën die diegenen ontwaakten die de weg voor de gehele mensheid voorbereiden, heeft de zuiverheid van het portaal voor dit jaar mogelijk gemaakt. Nieuwe duidelijke uitlijningen die direct verbonden zijn met jullie individuele Ziel zijn nu mogelijk door het werk van velen die toegewijd waren aan de ascentie van alle wezens op de planeet in deze tijd.

Door heel de energetische toegangspoortperiode die zich nu voordoet tot na 8 augustus, neem de tijd om je innerlijke portaal van besef te openen door te focussen op je Derde Oog Chakra. Vraag om uit te lijnen met de frequenties van het Gechristende Licht vanuit de Grote Centrale Zon, en sta jezelf toe om de activering te voelen van je Pijnappel/Hypofyse Centrum. Claim Liefde en Vrede als je enige werkelijkheid en laat het in je Hogere Hart verankeren. Als deze nieuwe Gechristende Lichtenergie door je fysieke wezen heen stroomt, verhoogt het je energiecentrums naar de nieuwe harmoniserende frequenties van het Leeuwenpoort Portaal in pure uitlijning met je meest Goddelijke Bron.

Sta de schittering toe van deze pure Uitlijning om de frequentie in je lagere chakra centrum te activeren en wordt je zeer bewust van je bekwaamheid om deze energie met de Aarde te verbinden. De diepe verbinding met de Aarde verbeeldend staat deze nieuwe frequentie van uitgebreide hartgecentreerde energie toe om openlijk uit te breiden en een nieuwe fundering voor je leven te creëren.

Jullie worden bij dit proces begeleid door de verlichte wezens die actief de frequenties vasthouden voor de gehele mensheid om te ontwaken. Het 8-8-8 portaal is de toegewezen tijd voor een nieuw galactisch jaar van het je meester worden van je Hart en Geest verbinding. Gebruik deze tijd om vrijheid en een nieuw leven binnenin jou te activeren, aldus je jouw Ziels geschenken/gaven voort kunt brengen in/naar je nieuwe werkelijkheid van Liefde. Voel de ondersteuning van de Aartsengelen en weet diepgaand in waarachtig geloof/vertrouwen dat je geliefd bent.

En zo zij het.

Aartsengel Gabriel
door Shanta Gabriel
Copyright: July 30, 2015 – http://shantagabriel.com/category/archangel-messages/

Vertaald door:
Bron: http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/2015/08/aartsengel-gabriel-het-8-8-8-leeuwen.html

Share.

In tegenstelling tot de reguliere media hebben wij geen inkomsten uit advertenties en ook ontvangen wij geen subsidies van de overheid. Om te bestaan zijn wij volledig afhankelijk van de donaties van onze lezers!

Een gulle donatie verzekert dat we ook in 2024 iedereen van het echte nieuws kunnen blijven voorzien!


<< Klik hier om te doneren >>

 

Misschien later