Aartsengel Gabriel – De 11:11 Toegangspoort van de Aartsengelen – 2 November 2015 / Shanta Gabriel

0
Luister naar dit Artikel

Dierbaren,


Steun World Unity: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en de leugens aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden. Klik hier om te Doneren


Op 11 November, het verheven moment van 11:11 voor dit jaar, houden de Aartsengelen de Hemelse Toegangspoort open aldus jullie toegang kunnen verkrijgen tot jullie Gouden Sjabloon van Licht – het 5de dimensionale sjabloon voor jullie nieuwe kristallijnen Lichtlichaam welke de frequenties vasthoudt voor volledige goddelijkheid binnenin jullie menselijke vorm.

Terwijl jullie doorheen de Toegangspoort stappen, worden jullie volledig ondersteund door de Engelachtige Dimensies om dit goddelijke sjabloon van Licht in jullie menselijke vorm te verankeren. Het werd goddelijk gedecreteerd dat op deze dag van de 11-11, jullie nieuwe Gouden Sjabloon voor jullie wordt geactiveerd om volledig in jullie leven te downloaden.

Wanneer jullie de voorbereiding binnenin jullie gevestigd hebben, is het opwindend om door het portaal heen te stappen welke door de Aartsengelen verstrekt wordt tijdens deze 11:11 opening. De Toegangpoorten van Kracht zijn duidelijke entrees gevestigd op de interdimensionale niveaus, om uitlijning binnenin jullie energiesystemen te creëren. Aan jullie wordt een bekrachtiging aangeboden aldus jullie de werking van de hogere frequenties kunnen voelen in een gecondenseerd moment van de tijd.

Wanneer je eenmaal de uitlijning binnenin jezelf voelt, ben je voor altijd veranderd. Je kunt deze bekrachtiging opeisen, toegang verkrijgen tot deze verheven staat die voorbij de Toegangspoort bestaat en hen gebruiken om je eigen leven en de gehele mensheid te zegenen.

De Toegangspoort van de Aarstengelen

Op 11 November, wordt jullie Gouden Kristallijnen Sjabloon geactiveerd om geaard te worden in de nieuwe frequenties van jullie menselijke lichaam door de toegang tot de paden die geopend werden door de Aartsengelen. Aartsengel Gabriel, Michael, Raphael en Sandalphon staan present terwijl zij het Goddelijke Licht vasthouden in kolossale pilaren bij de toegangspoort die zich voor jullie opent tijdens dit heilige moment in de tijd.

Aartsengel Sandalphon bezit de frequenties van het kristallijnen raster van de Aarde aldus jullie kunnen verankeren en vertrouwd kunnen raken met de nieuwe 5D energiesystemen.

Aartsengel Gabriel bezit de kracht voor het Evenwicht van het Heilige Mannelijke en Vrouwelijk om op de Aarde te ontwaken, wat het Eenheidsbewustzijn toestaat in iedere man, vrouw en ieder kind.

Aartsengel Michael biedt jullie de moed aan om in/naar jullie hoogste potentieel te stappen als een vermengd goddelijk mens in het 5D bewustzijn.

Aartsengel Raphael biedt onderdompeling aan in het Licht van Goddelijke Liefde dat iedere cel doordringt en in jullie de hoogste frequentie brengt welke jullie menselijke vorm kan integreren in dit heilige moment van 11:11.

Hoe door de Toegangspoort te Stappen

Breng het visioen van de ziel van je Hogere Zelf voor het nieuwe leven waar je wenst om in je bewuste besef te ontwaken, eer het en houd het in je hart vast. Nodig de Aartsengelen uit voor hulp om de hogere 5D frequenties zeer gratievol in jullie menselijke vorm te verankeren. Vraag om in Harmonie te zijn met het nieuwe kristallijnen Gouden Sjabloon zoals gedecreteerd door jullie oorspronkelijke blauwdruk van de ziel om goddelijkheid in jullie menselijke vorm te brengen.

Neem heilige tijd gedurende de 24 uren van 11 November, zeer specifiek op de momenten wanneer een digitale klok 11:11 laat zien, om deze intenties te verankeren en de Toegangspoort van Kracht te visualiseren. De Aartsengelen staan op wacht boven de toegangspoort en houden dit uitgebreide Portaal van Gouden Licht voor jullie open. Jullie zien hen daar staan; kolossale vleugels van Licht uitgestrekt in toewijding aan jullie eigen evolutie en die van de Aarde. Deze grote Aartsengelen brengen een zegen van God naar jullie toe.

Wanneer je door deze toegangspoort heen loopt, het visioen vasthoudend voor een nieuw leven van vrede en harmonie op de Aarde, lijnen jullie je uit met de krachten van de gehele Schepping, en een hoog niveau van Eenheid vult jullie wereld. Dat wat niet in uitlijning is met deze nieuwe frequenties van energie valt weg. De oude frequenties en energiesystemen kunnen niet gelijktijdig bestaan, wanneer jullie Ziel uitgelijnd wordt met diens doel op een bekrachtigende, geïntegreerde manier.

In het heilige ogenblik van diepgaand openen, ontwaakt de Toegangspoort van de Aartsengelen jullie goddelijkheid in uitlijning met jullie fysieke vorm, terwijl jullie in het 5D Gouden Sjabloon voor het nieuwe leven op de Aarde stappen. Weet dat als je dit voor jezelf claimt, deze frequentie de gehele mensheid in dit moment van ontwaking zegent.

De Intentie van de 11:11 Bekrachtiging

De grotere intentie voor deze 11:11 bekrachtiging is altijd geweest om Goddelijke Energie te aarden in de dieptes van de Aarde zodat de planetaire evolutie zal zegevieren.

Terwijl miljoenen ontwaakte mensen toegang verkrijgen tot het Goddelijke Licht door de Toegangspoorten, is Eenheidsbewustzijn de resulterende kracht welke de harten van de gehele mensheid doordringt. Twijfel nooit aan het wonder van de Spontane Evolutie als een creatieve mogelijkheid gedurende de vijfde dimensionale verschuiving die zich op deze planeet voordoet.

Het stromen van Goddelijke Liefde door elk persoon creëert een uitbreiding in inzicht wanneer de sluiers uiteen gegaan zijn, zodat nieuwe overzichtelijkheid daagt. Deze verhoging in overzichtelijkheid zet een gevoel van bevrijding en de vrijheid van spirituele expressie aan in jullie wezen. Gebeden voor het planetaire welzijn, aldus de Aarde en de gehele mensheid ook van dit moment kunnen ontvangen, en dit moment in de tijd van groot voordeel zal zijn.

Vragen om wonderen is zeer gepast wanneer je in de hemelse toegangspoort bent tussen Hemel en Aarde.

De loslating van de druk van de 11:11 Toegangspoort is gelijkaardig aan het begin van een paardenrace, wanneer de paarden binnen het hek vastgehouden worden. Als de poorten openzwaaien, stroomt ruwe kracht voorwaarts en neemt het instinct het over. De ruwheid van deze kracht heeft zorgvuldige training en begeleiding nodig, zodat het in richtingen gaat die specifieke doelen en het oogsten van de beloningen toestaat om bereikt te worden. Jullie gebeden en intentie zijn de sleutel voor dit proces.

Als je door de toegangpoort heen loopt, symbolisch of letterlijk, zal je ouderwetse vormen en patronen van bestaan achterlaten die niet passen bij jullie nieuwe Gouden Sjabloon van Licht of de energiestroom van het Eenheidsbewustzijn dat in deze heilige tijd op de planeet gebeurt.

Creëer het model van je nieuwe leven door je opzettelijke voortzetting van verheven ideeën, zelfs als hun vorm onduidelijk is. Verhoog je vibratie door het gebed, de begeleidende wijsheid van je Ziel en de Aartsengelen uitnodigend jou te leiden. Omhels het nieuwe niveau van je innerlijke wezen dat met je meest Goddelijke Zelf versmelt, en nodig Aartsengel Sandalphon uit om het je te helpen verankeren op de Aarde.

Hoewel het pad aan de andere zijde van de 11:11 Toegangspoort van de Aartsengelen niet voor jullie allemaal tegelijkertijd mag ontvouwen, kan aan jullie een glimp getoond worden van een nieuw visioen om jullie hart een uitbarsting van hoop te geven. Weet wel dat als je door dit portaal heen loopt, je in uitlijning bent met de Wezens van het Licht die jou begeleiden, en dat je nooit alleen bent. Jullie demonstratie van deze intentie om in harmonie te leven met jullie nieuwe Gouden Sjabloon van Licht, staat jullie toe om grotere begeleiding te ontvangen en stelt de patronen van Eenheid en Harmonie binnenin jullie wezen in. Dit bekrachtigt jullie om groter Geloof/Vertrouwen te ervaren terwijl jullie de volgende stappen nemen op jullie pad in/naar een onbekende toekomst. Weet dat jij je uitgelijnd hebt met je Ziel diens Doel en iedere stap op de weg gegidst wordt. Toegangspoorten van Kracht zijn momenten van een duidelijke uitnodiging wanneer de Goddelijke energieën uitgelijnd zijn om jullie te ondersteunen.

Vereniging met het Zelf

Gedurende deze dag van de 11-11, sluit je bij anderen aan voor een diepgaande Toegangspoort initiatie met de Aartsengelen. Jullie zullen verbonden zijn met de Bron van Alles Dat Goddelijk Is als jullie in jullie Gouden Sjabloon stappen voor de versmelting van jullie meest goddelijke Zelf met jullie meest goddelijke mens. Geef dank voor de Genade die neerdaalt tijdens deze dierbare tijdsperiode. Ontvang het diep binnenin je wezen, en erken de Aartsengelen die de Aarde in Heilige Eenheid vasthouden.

De 11:11 Toegangspoort opent de weg naar deze vereniging binnenin het zelf, aldus je een Brug wordt tussen Hemel en Aarde. De Aartsengelen staan gereed om jullie in de nieuwe creatieve kracht van verheven besef te verwelkomen.

Het omscholen en begeleiden van de angstige gedachten die jullie dagen plagen zijn slechts een gebed verwijderd. Elk gebed verhoogt je energiefrequentie en zou het gebed kunnen zijn dat de kritieke massa voor een spontane Evolutie op de planeet loslaat. Verbeeld je dat jouw gebed het keerpunt is – De sleutel die past op de deuropening naar Eenheid binnenin jou en binnenin alle wezens op de planeet.

Aartsengelen van het Licht en de Goddelijke Aanwezigheid van Alles Dat Is:

Terwijl ik me voorbereid om gegidst toe worden door deze 11:11 Toegangspoort van Kracht, vraag ik dat het Licht van Goddelijke Liefde wat voor disharmonie dan ook binnenin mijn energiegebied reinigt. Ik laat bereidwillig de lasten van oude overtuigingen los, aldus ik rechtop mag staan en vrijelijk doorheen de toegangspoorten naar het Eenheidsbewustzijn mag gaan.

Vreugdevol nodig is het Gouden Sjabloon uit dat mijn 5D Kristallijnen Lichaam vasthoudt om mijn menselijke vorm te integreren aangezien het in mijn hoogste goede is in deze heilige tijd.

Binnenin de ruimtelijkheid van mijn gereinigde energiegebied, vraag ik dat het gevuld wordt met de kracht van Goddelijke Liefde, Harmonie en Vrede. Ik vraag om de kracht en moed te ontvangen en uit te stralen om dit Goddelijke Licht te belichamen en de Aanwezigheid van Liefde, Vrede en Welzijn te aarden in de Aarde om diens evolutie te helpen.

Ik sluit me aan bij de Engelachtige Dimensies en de miljoenen van diegenen die in het Licht van God werken, terwijl we doorheen de 11:11 Toegangspoort geleid worden. Ik weet dat als één opgetild is, allen opgetild zijn. Ik sta nieuwe patronen van verheven Lichtenergie toe om mijn menselijke structuur bij de integratie van Eenheid aan te sluiten ~ Vereniging binnenin mijn wezen met het Goddelijke. Ik dans door de Licht-gevulde toegangspoorten heen en voel jullie begeleiding en weet dat het liefdevolle besef van nieuwe mogelijkheden in mijn leven in ieder moment, met iedere hartslag verstrekt worden.

Ik ontwaak in jullie Licht en omhels de Goddelijke geschenken die nu aan mij aangeboden worden met opperste Dankbaarheid. Jullie geven mij de Goddelijke Verbinding naar het grotere leven en ik ontvang dit met dankbaarheid. Ik ben vereerd om dit Licht op de planeet te verankeren om de gehele Natuur te zegenen. Terwijl ik liefdevol besef en respect voor de Aarde in mijn bewustzijn breng, ontwaakt de gehele mensheid in deze vereiste voor het nieuwe leven.

Houd mij vast met Liefde en gids mij als ik door deze toegangspoort heen stap in/naar het Gouden Sjabloon voor mijn kristallijnen lichaam. Dat ik met iedere stap jullie Goddelijke Liefde mag gebruiken om groter Leven, Vrede en Vreugde door mijn wezen heen te brengen, aldus ik een zegen voor de Aarde mag zijn.

Voor dit en alle zegeningen die ik ontvang, zeg ik Dank Je Wel. Dank Je Wel. Dank Je Wel.

En zo zij het

Shanta Gabriel voor Archangel Gabriel
November 2, 2015
TheGabrielMessages.com

Vertaling: Cobie de Haan
Bron: http://denkmetjehart.blogspot.nl/2015/11/aartsengel-gabriel-de-1111.html

 

Share.

In tegenstelling tot de reguliere media hebben wij geen inkomsten uit advertenties en ook ontvangen wij geen subsidies van de overheid. Om te bestaan zijn wij volledig afhankelijk van de donaties van onze lezers!

Een gulle donatie verzekert dat we ook in 2023 iedereen van het echte nieuws kunnen blijven voorzien!


<< Klik hier om te doneren >>

 

Misschien later