3.964 overleden 162.610 verwondingen: Europese database van bijwerkingen van geneesmiddelen voor covid-19 “vaccins”

0
Luister naar dit Artikel

EudraVigilance, de Europese database met rapporten over vermoedelijke geneesmiddelreacties, houdt nu meldingen bij van verwondingen en sterfgevallen als gevolg van de experimentele COVID-19 “vaccins”.


Steun World Unity: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en de leugens aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden. Klik hier om te Doneren


Dit is wat EudraVigilance zegt over hun database:

Deze website is in 2012 door het Europees Geneesmiddelenbureau gelanceerd om het publiek toegang te geven tot meldingen van vermoedelijke bijwerkingen. Deze rapporten worden elektronisch bij EudraVigilance ingediend door nationale regelgevende instanties voor geneesmiddelen en door farmaceutische bedrijven die in het bezit zijn van handelsvergunningen (licenties) voor de geneesmiddelen.

EudraVigilance is een systeem dat is ontworpen voor het verzamelen van meldingen van vermoedelijke bijwerkingen. Deze rapporten worden gebruikt voor het evalueren van de voordelen en risico’s van geneesmiddelen tijdens hun ontwikkeling en voor het bewaken van hun veiligheid na toelating in de Europese Economische Ruimte (EER). EudraVigilance is in gebruik sinds december 2001.

Deze website werd gelanceerd om te voldoen aan het EudraVigilance-toegangsbeleid, dat werd ontwikkeld om de volksgezondheid te verbeteren door het toezicht op de veiligheid van geneesmiddelen te ondersteunen en om de transparantie voor belanghebbenden, waaronder het grote publiek, te vergroten.

De raad van bestuur van het Europees Geneesmiddelenbureau keurde het EudraVigilance-toegangsbeleid voor het eerst goed in december 2010. Een herziening werd in december 2015 door de raad aangenomen op basis van de geneesmiddelenbewakingswetgeving van 2010. Het beleid is bedoeld om belanghebbenden, zoals nationale regelgevende instanties voor geneesmiddelen in de EER, de Europese Commissie, beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg, patiënten en consumenten, evenals de farmaceutische industrie en onderzoeksorganisaties, toegang te geven tot rapporten over vermoedelijke bijwerkingen.

Transparantie is een belangrijk leidend beginsel van het Agentschap en cruciaal voor het opbouwen van vertrouwen in het regelgevingsproces. Door de transparantie te vergroten, kan het Agentschap beter inspelen op de groeiende behoefte van belanghebbenden, waaronder het grote publiek, aan toegang tot informatie. (Bron.)
Hun rapport tot en met 13 maart 2021 vermeldt 3.964 doden en 162.610 gewonden na injecties van drie experimentele COVID-19-injecties:

COVID-19 MRNA VACCINE MODERNA (CX-024414), COVID-19 MRNA VACCINE PFIZER-BIONTECH (TOZINAMERAN) en COVID-19 VACCINE ASTRAZENECA (CHADOX1 NCOV-19).

Er zijn ook gegevens voor een vierde experimenteel COVID-vaccin, COVID-19 VACCINE JANSSEN (AD26.COV2.S). We hebben geen gegevens van de Johnson en Johnson COVID-opname in dit rapport opgenomen, maar zullen dit in toekomstige rapporten doen.

Een abonnee van Health Impact News in Europa voerde de rapporten uit voor elk van de drie COVID-19-opnamen die we hier opnemen, en hier zijn de samenvattende gegevens tot en met 13 maart 2021.

Totaal aantal reacties voor het experimentele mRNA-vaccin Tozinameran (code BNT162b2, Comirnaty) van BioNTech / Pfizer: 2.540 doden en 102.100 gewonden tot 13/03/2021

Aantal individuele gevallen (BioNTech / Pfizer)

COVID-19 MRNA VACCINE PFIZER-BIONTECH (TOZINAMERAN)

7.604 Bloed- en lymfestelselaandoeningen incl. 15 doden
4.636 Hartaandoeningen incl. 276 doden
22 Aangeboren, familiaire en genetische aandoeningen incl. 2 doden
2.683 Evenwichtsorgaan- en ooraandoeningen
52 Endocriene aandoeningen
2.941 Oogaandoeningen incl. 2 doden
23.074 Maagdarmstelselaandoeningen incl. 125 doden
72.072 Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen incl. 957 doden
102 Lever- en galaandoeningen incl. 12 doden
1.928 Immuunsysteemaandoeningen incl. 11 doden
6.020 Infecties en parasitaire aandoeningen incl. 275 doden
2.198 Letsels, intoxicaties en verrichtingscomplicaties incl. 32 doden
4.565 Onderzoeken incl. 111 doden
1.567 Voedings- en stofwisselingsstoornissen incl. 49 doden
37.365 Skeletspierstelsel- en bindweefselaandoeningen incl. 22 doden
55 Neoplasmata, goedaardig, kwaadaardig en niet-gespecificeerd (incl. Cysten en poliepen) incl. 3 doden
44.993 Zenuwstelselaandoeningen incl. 185 doden
81 Zwangerschap, puerperium en perinatale aandoeningen incl. 2 doden
57 Productproblemen
3.742 Psychische stoornissen incl. 28 doden
525 Nier- en urinewegaandoeningen incl. 37 doden
545 Voortplantingsstelsel- en borstaandoeningen
8.788 Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen incl. 294 doden
10.808 Huid- en onderhuidaandoeningen incl. 18 doden
229 Sociale omstandigheden incl. 6 doden
69 Chirurgische en medische verrichtingen incl. 4 doden
4.820 Bloedvataandoeningen incl. 74 doden

Totaal aantal reacties voor het experimentele mRNA-vaccin mRNA-1273 (CX-024414) van Moderna: 973 doden en 5.939 gewonden tot 13/03/2021

Aantal individuele gevallen (Moderna)

COVID-19 MRNA VACCINE MODERNA (CX-024414)

330 Bloed- en lymfestelselaandoeningen incl. 9 doden
501 Hartaandoeningen incl. 96 doden
1 Aangeboren, familiaire en genetische aandoeningen
116 Evenwichtsorgaan- en ooraandoeningen
6 Endocriene aandoeningen
181 Oogaandoeningen incl. 2 doden
1.283 Maagdarmstelselaandoeningen incl. 40 doden
4.198 Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen incl. 393 doden
21 Lever- en galaandoeningen
219 Immuunsysteemaandoeningen incl. 1 overlijden
515 Infecties en parasitaire aandoeningen incl. 57 doden
236 Letsels, intoxicaties en verrichtingscomplicaties incl. 16 doden
411 Onderzoeken incl. 36 doden
165 Voedings- en stofwisselingsstoornissen incl. 18 doden
1.727 Skeletspierstelsel- en bindweefselaandoeningen incl. 23 doden
12 Neoplasmata, goedaardig, kwaadaardig en niet-gespecificeerd (incl. Cysten en poliepen) incl. 3 doden
2.324 Zenuwstelselaandoeningen incl. 111 doden
15 Zwangerschap, puerperium en perinatale aandoeningen
4 Productproblemen
271 Psychische stoornissen incl. 14 doden
93 Nier- en urinewegaandoeningen incl. 10 doden
34 Voortplantingsstelsel- en borstaandoeningen incl. 1 overlijden
817 Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen incl. 93 doden
740 Huid- en onderhuidaandoeningen incl. 11 doden
48 Sociale omstandigheden incl. 3 doden
40 Chirurgische en medische verrichtingen incl. 4 doden
368 Bloedvataandoeningen incl. 32 doden

Totaal aantal reacties voor het experimentele vaccin AZD1222 (CHADOX1 NCOV-19) van Oxford / AstraZeneca: 451 doden en 54.571 gewonden tot 13/03/2021

Aantal individuele gevallen (Oxford / AstraZeneca)

COVID-19 VACCINE ASTRAZENECA (CHADOX1 NCOV-19)

1.180 Bloed- en lymfestelselaandoeningen incl. 11 doden
2.080 Hartaandoeningen incl. 63 doden
17 Aangeboren, familiaire en genetische aandoeningen
1.237 Evenwichtsorgaan- en ooraandoeningen
41 Endocriene aandoeningen
1.977 Oogaandoeningen incl. 1 overlijden
17.491 Maagdarmstelselaandoeningen incl. 15 doden
42.367 Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen incl. 198 doden
32 Lever- en galaandoeningen incl. 1 overlijden
578 Immuunsysteemaandoeningen
3.340 Infecties en parasitaire aandoeningen incl. 46 doden
853 Letsels, intoxicaties en verrichtingscomplicaties incl. 2 doden
2.384 Onderzoeken incl. 3 doden
2.676 Voedings- en stofwisselingsstoornissen incl. 5 doden
22.858 Skeletspierstelsel- en bindweefselaandoeningen incl. 4 doden
19 Neoplasmata, goedaardig, kwaadaardig en niet-gespecificeerd (incl. Cysten en poliepen) incl. 2 doden
32.490 Zenuwstelselaandoeningen incl. 41 doden
22 Zwangerschap, puerperium en perinatale aandoeningen
11 Productproblemen
3.105 Psychische stoornissen incl. 3 doden
560 Nier- en urinewegaandoeningen incl. 4 doden
266 Voortplantingsstelsel- en borstaandoeningen
4.293 Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen incl. 33 doden
6.815 Huid- en onderhuidaandoeningen incl. 2 doden
99 Sociale omstandigheden incl. 2 doden
138 Chirurgische en medische verrichtingen incl. 4 doden
1.656 Bloedvataandoeningen incl. 11 doden

Dit is openbare informatie die wordt gefinancierd door het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA), maar het wordt duidelijk gecensureerd door de mainstream media.

Share.

Comments are closed.

In tegenstelling tot de reguliere media hebben wij geen inkomsten uit advertenties en ook ontvangen wij geen subsidies van de overheid. Om te bestaan zijn wij volledig afhankelijk van de donaties van onze lezers!

Een gulle donatie verzekert dat we ook in 2024 iedereen van het echte nieuws kunnen blijven voorzien!


<< Klik hier om te doneren >>

 

Misschien later