Blossom en de GFL – NU is de Tijd Aangebroken waarin Jullie de WAARHEID VAN JEZELF in Eigen Hand Nemen – 24 Mei 2016

0
Luister naar dit Artikel

Blossom: Hallo, hallo! Ik ben in een hele goede stemming en voel me het meest gezegende konijntje op de Planeet. Het voelt heerlijk als je in deze energie zit en ik vraag JULLIE, lieve vrienden, of jullie ons meer van hetzelfde willen geven, omdat jullie laatste boodschappen zo bemoedigend waren.


Steun World Unity: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en de leugens aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden. Klik hier om te Doneren


GFL: Wij komen vandaag naar jullie toe, Hoog varend op de Trillingen die jullie met ons delen. Wij begrijpen dat jullie Planeet een opwaartse koers is ingeslagen en dit … evenals Haar pad … moet geëerd en bewonderd worden, daar het varen van ALLEN … de koers verandert naar een meer directe route.

Waarheen?

Naar de bestemming waarheen het … Al … tijd … al koerste. Jullie zijn, als het Menselijke Ras … een voorbeeld aan het geven van waartoe Mensen werkelijk in staat zijn en toch … hebben jullie … tot nu toe … geen herinnering aan het ongelooflijke resultaat, dat jullie je, als ÉÉN, voorgenomen hebben om te bereiken.

NU Liefste Zielen, is de tijd aangebroken waarin jullie de WAARHEID VAN JEZELF in eigen hand nemen en in balans gaan brengen wat vele, vele mijlen lang een rotsachtig pad was.

NU Liefste Zielen, is de tijd aangebroken waarin jullie ZELF de leiding nemen. Wanneer jullie ervoor KIEZEN om je ALLES te herinneren waartoe jullie in staat ZIJN en het gaan gebruiken. Het is namelijk zo … dat als de Trilling van een IEDER, en daardoor Het Geheel, omhoog gaat … ALLES dat gedachte is … ALLES dat actie is, feitelijk voor iedereen nuttig is. Dit MOET ZO ZIJN. Het kan niet anders.

Wij willen echter graag benadrukken en weer naar voren brengen als herinnering …

DAT HET DIENEN VAN HET ZELF EN AL WAT HET NODIG HEEFT … VOORWAARDE IS VOOR HET DIENEN VAN ALLE ANDEREN.

Door allereerst aan je ZELF te GEVEN … van je ZELF gezond en gelukkig en welvarend te houden … word je de Weg-Bereider, die overvloedig Geluk Aan/Voor ALLEN produceert.

Kan jij zelf, Blossom, niet het Hogere niveau VOELEN waarop je glimlacht?

O ja, inderdaad. Het is alsof ik met een kleerhanger in mijn mond heb geslapen!!

En VOEL je je anders op dit niveau?

Wel, alles wat ik kan zeggen is dat het, iedere keer dat ik zo’n ‘Vreugde’ ervaar, voelt alsof ik kan ontploffen!

Maar is het een GEVOEL op een Hoger niveau dan voorheen?

Dat weet ik niet, eerlijk gezegd. Want ik kan het alleen uitdrukken als VREUGDE, VREUGDE, VREUGDE. Ik kan niet zeggen dat het beter is dan vroeger … het ‘IS’ er gewoon.

Toch zeggen we jou, Ieder Eén … dat dit Van/Vanuit een Hoger niveau van jezelf komt. Omdat jullie NU meetrillen Met/Vanuit/In een Hogere plek in jezelf … in ALLEN.

Jullie hoeven slechts jullie ogen te sluiten en een paar keer diep adem te halen om dit in jullie WETEN te VOELEN.

Er is NU zoveel meer dat jullie Laat zien/Vertelt dat jullie Planeet inderdaad op koers ligt en bijna, om een metafoor te gebruiken, functioneert op warpsnelheid.

De snelheid waarmee de dingen zullen gebeuren zal alles wat jullie meegemaakt hebben overtreffen.

En dit is aan jullie ALLEN te danken. Die jullie rol speelden in dit enorme toneelstuk. Ieder Eén een Oscar verdienend voor de geboden inzet en toewijding … om dit het Meesterwerk te maken dat het nu geworden is.

JULLIE … LIEFSTE ZIELEN … ZULLEN HET LEVEN BELEVEN OP DE WIJZE WAARVAN JULLIE DROOMDEN.

HET IS HIER NU … HET WAS ER AL LANGE TIJD, WACHTEND OM JULLIE TE ONTVANGEN.

WANT HET KAN NIET NAAR JULLIE TOE KOMEN … JULLIE MOETEN ERNAAR OPSTIJGEN.

Dank je wel voor dit verhelderende nieuws. Ik neem aan dat wij daarin allemaal onze eigen reis volgen? Want wanneer iemand in de verkeerde richting zou kijken, zou het (voor sommigen) lijken of dit toneelstuk een erg donkere kant heeft en dat deze donkere kant verder afglijdt in de leegte van hopeloosheid.

En wij BENADRUKKEN met klem dat dit inderdaad een individuele reis is, maar toch, als MEN verder gaat met Vreugde en Blijdschap en LIEFDE vanuit het hart … zal men … zoals we al zo vaak hebben gezegd … de last van hen die verloren zijn dragen en al doende HET GEHEEL optillen naar het LICHT.

WANT JULLIE ZIJN ALLEN ÉÉN ENERGIE.

Jullie kunnen niets Denken/Doen zonder ALLES … AL WAT IS … te beïnvloeden. Want ieder Eén van jullie IS … AL WAT IS … JULLIE ZIJN ÉÉN EN DEZELFDE.

Dus … ga moedig verder, WETEND dat JULLIE VREUGDE … JULLIE LIEFDE VOOR ALLEN … zijn magische Licht Weeft over/laat Werken op ALLES.

Het laat de Gelukkige Zielen opstijgen naar een Gelukkiger plek. Het laat de depressieve en diep bedroefde zielen opstijgen naar een plek boven die waarin zij waren … en terwijl JIJ als INDIVIDU doorgaat om van JOUW WERELD te genieten … ga JIJ door met het VERHEFFEN van de levens van IEDEREEN … door alleen maar plezier te hebben!

Wanneer jullie je zo VOELEN … LICHT – LEVEND … sta dan even stil om dit GEVOEL van diep binnenin te erkennen … en laat het dan BEWUST NAAR BUITEN SCHIJNEN naar de plaatsen die OPGELICHT moeten worden. VOEL de warmte van de LIEFDE die je uitzendt … over een actuele situatie/gedachte, die een ander misschien ervaart … die niet dezelfde golflengte heeft als die van jou … Stralend en deze Verhelderend … en het laat ’afstemmen’ op een LICHTERE toon.

Jullie beginnen NU ALLEMAAL te ontdekken … jullie begrijpen ALLEMAAL de KRACHT VAN DE GEDACHTE. Het is zo WERKELIJK als de WERKELIJKHEID kan zijn.

Om IN WAARHEID te denken … en te WETEN … dat jouw gedachte uit LIEFDE ALLES dat negatief is kan verheffen en tot het Licht kan wenden …

is als …

WETEN WIE JE BENT.

Dat zijn jullie vermogens. De MACHT/KRACHT van je geest te gebruiken om zaken te veranderen … waarvan je voorheen geloofde dat ze onveranderbaar waren.

JULLIE ZIJN EEN GRANDIOSE KRACHT.

IN STAAT TOT WERKELIJK ALLES.

Hoe meer jullie deze KRACHT gebruiken ten dienste van allen … des te sneller … sterker het door dat wat daaraan behoefte heeft wordt geabsorbeerd … zodat het ‘terug’ kan transformeren naar het LICHT dat het was toen het begon.

JULLIE … JULLIE … JULLIE, Onze Geliefde broeders en zusters, laten DIT … NU … GEBEUREN.

JULLIE VOELEN DE KRACHT DIE VERBLIJFT IN DE LIEFDE DIE JULLIE ZIJN … EN JULLIE ACCEPTEREN DAT WIE JULLIE ZIJN … DE GROOTSTE KRACHT IS DIE BESTAAT.

DE ZUIVERSTE HOOGSTE LIEFDE … DIE JIJ BENT … IS IN JE AAN HET ONTWAKEN … uit zijn lange sluimer … en met zich brengt het een brandende passie om jullie Planeet van eonenlange slavernij te bevrijden … waarin heel veel werd geleerd … heel veel gewonnen … en er IN WAARHEID … gezien vanuit het Grotere Plaatje … NIETS verloren is gegaan.

JULLIE hebben aan ervaring met alle vormen van leven gewonnen … het begrip van LIEFDE ALS ZICHZELF.

JULLIE hebben bewezen dat niets anders wezenlijk is dan LIEFDE.

Op elke bedachtzame gedachte … antwoordt Liefde.

Op elk gevend gebaar … antwoordt Liefde.

Op elke vraag … antwoordt Liefde.

En wanneer jullie DIT WERKELIJK WETEN … wanneer jullie je koesteren in deze VRIJHEID VAN KENNIS … dat jullie altijd GEKEND hebben … altijd …

Dan … lopen jullie door de sluiers … aan de hand van DE GODDELIJKHEID binnenin jullie en STRALEN JULLIE LIEFDE-LICHT UIT naar ALLEN … op een wijze die even natuurlijk voor jullie is als ademen.

JULLIE ZIJN LICHT … DAT IS WIE JULLIE ZIJN.

JULLIE zijn NIET een stoffelijk Menselijk Wezen. Jullie hebben slechts de vermomming ervan aangenomen … zodat jullie een Wonder konden verrichten.

En dat zíjn jullie … aan het verrichten.

JULLIE ZIJN HET WONDER … IEDER VAN JULLIE.

En vanuit dit WETEN … kunnen jullie alleen maar Wonderen produceren, zodat de GEVRAAGDE VERANDERING IN DE TRILLING tot stand komt, die het WEZEN/ZIJN van jullie Planeet terug transformeert … in de Glorie die het altijd was en altijd zal zijn.

LICHT.

LIEFDE – LICHT.

Toen wij voor het eerst met jou begonnen te werken, Blossom, vroegen we jou om een boek te schrijven, getiteld ‘The Bridge’.

En naarmate we tijdens onze gesprekken vooruitgingen met onze woorden … realiseerde jij je waarom het zo genoemd moest worden. Want wij spraken over de Weg-Bereiders. DegEnen die De Brug het eerste overstaken … en toen terugkeerden, vele malen … om anderen die er klaar voor waren mee te nemen over die Brug … en hen te laten KENNEN wat THUIS is.

Wij vertelden hoe na een ‘tijdje’ … na genoeg ‘terugkeren’ … Men zou besluiten om aan de andere kant van die Brug te blijven … omdat hun Trilling te Hoog zou zijn om terug te gaan … en dat anderen het zouden overnemen.

Kunnen jullie dit alles NU VOELEN, Dierbaren? Is het niet zo dat jullie dit veel beter begrijpen?

Mag ik dit even verhelderen? De andere kant van De Brug … steken we daarnaar over in ons fysieke lichaam? Jullie bedoelen niet dat dit gebeurt door wat wij de term ‘dood’ geven?

Je hebt gelijk. Wij bedoelen niet het verlaten van het fysieke lichaam. Totaal niet.

DIT IS HET PLAN.

De Brug oversteken naar dit Hogere Rijk terwijl je nog steeds in de menselijke fysieke vorm bent. Toch … is het hierom dat jullie lichamen zo vaak kwaaltjes voelen. Om deze reden VOELEN jullie dat Jij ‘Klaar bent met dit gebrek aan Energie … dit gebrek aan fysieke piekprestaties’.

Dat komt slechts, Liefste Zielen … omdat jullie lichamen aan het veranderen zijn.

Als een rups zijn huid aflegt om in een vlinder te transformeren … is dat geen ogenblikkelijke transformatie. De tijd om de huid af te stropen is snel in vergelijking met de lange coconperiode, waarin de verandering in stille acceptatie wordt ondergaan. Er gebeurt veel met die rups in die cocon en dat is niet altijd een ‘rustige vaart’ … en toch accepteert het dit … omdat het WEET dat het resultaat … de voltooiing van die bijzondere transformatie … GODDELIJK is … en wanneer het zijn vleugels uitrekt en uitstrekt … EN VLIEGT … WEET het dat iedere centimeter … iedere stap op de weg … DEEL heeft uitgemaakt VAN ALLES … en heel erg de moeite waard was.

IEDERE ADEMHALING WAARD … IEDER MOMENT WAARD.

OM ZICHZELF TE WORDEN IN AL ZIJN SCHOONHEID EN WAARHEID.

En JULLIE … Ieder Eén van jullie … onze vrienden … onze Geliefde Strijders … gaan deze weg.

DE HUID VERVELT … NU BINNENKORT … ZEER BINNENKORT … ZULLEN JULLIE VLIEGEN.

Heel erg hartelijk bedankt. Het is me een eer om zo gemakkelijk met jullie te kunnen praten. IK HOU VAN JULLIE! WIJ HOUDEN ALLEMAAL VAN JULLIE.

*****

Een tijd geleden schreef ik het volgende. Ik voel dat het goed is om dit vandaag te posten: http://blossomgoodchild.blogspot.com/

Vergeet niet HAPPY HUMAN DAY op 20 juli. Kom alsjeblieft in mijn video: http://www.youtube.com/watch?v=pKE1yA5Nr-E.

Bezoek nog eens De Invocatie ‘We are the Game Changers’ wanneer je daarvoor in de stemming bent … zodat we de Energie zo HOOG mogelijk houden.

http://youtu.be/MYeqbshjgmA

De link naar al mijn YouTubes is http://www.youtube.com/user/isjaabmo.

*****

Vertaling: Lia – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

http://www.blossomgoodchild.com/

Geplaatst door Cobie de Haan

Bron: http://denkmetjehart.blogspot.nl/2016/05/blossom-en-de-gfl-nu-is-de-tijd.html#more

Share.

In tegenstelling tot de reguliere media hebben wij geen inkomsten uit advertenties en ook ontvangen wij geen subsidies van de overheid. Om te bestaan zijn wij volledig afhankelijk van de donaties van onze lezers!

Een gulle donatie verzekert dat we ook in 2024 iedereen van het echte nieuws kunnen blijven voorzien!


<< Klik hier om te doneren >>

 

Misschien later