Jeshua – Absolute Liefde, Eindeloos Licht – September 2015 / Judith Coates

0
Luister naar dit Artikel

Geliefde,


Steun World Unity: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en de leugens aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden. Klik hier om te Doneren


Nu, geliefde, gaan we praten over een groot onderwerp. Wij gaan praten over God.

Allereerst, God is geen entiteit. Het is geen Hij. Het is geen Zij. Het is zelfs geen Het. God is voorbij iedere omschrijving, echter, het menselijke verstand wil weten en wil definiëren en opnieuw definiëren en veranderen. Dat is goed, omdat iedere keer dat je verandert, je een uitbreiding van het bewustzijn toestaat om meer in te nemen.

Jij bent God, een essentie van God, precies hier, tot uitdrukking brengend. Je gaat zeggen, “Wel, dat moet dan een zeer piepklein percentage van God zijn.” Het hangt af van je zelfbeeld, nietwaar? Ik zal zeggen dat je precies hier alles van God bent. Je activeert het alleen niet altijd. Je stemt je er niet altijd op af, alles ervan, maar jij bent God die een ervaring als een mens heeft.

Dit is niet de eerste ervaring die je ooit gehad hebt, omdat je eraan toe blijft voegen, hetgeen één van de meest prachtige dingen omtrent God is. God kan niet ingedamd worden, kan niet in wat voor menselijke termen dan ook, geen enkele bewoording, gedefinieerd worden. Het gaat voorbij dat alles, en toch ben je de essentie wederom gekomen om te spelen, wederom gekomen om te creëren, wederom gekomen om een definitie aan te nemen, en toch bij het aannemen van een definitie, begrens je God al.

Ik heb er vaak over gesproken dat God Liefde is, en ik heb tegen jullie gezegd dat Liefde het ding is dat het dichtste bij is in jullie ervaring om de uitgebreidheid van God te begrijpen. Wanneer je op iemand verliefd wordt, vergeet jij je kleine zelf. Je wilt weten waar ze zijn, wat ze aan het doen zijn, wat ze denken, en je kunt niet wachten om hen nog een keer te ontmoeten en te vragen, “Wat heb je vandaag gedaan? Met wie heb je gesproken? Wat waren het voor ideeën die je vandaag gehad hebt?” Je vergeet jezelf, het kleine zelf, als je op een ander verliefd bent.

Ik moet menselijke woorden gebruiken om God uit te leggen, maar God kan niet door het verstand gekend worden. Het kan niet gekend worden door een definitie. Het kan niet gekend worden door woorden. Maar woorden kunnen aanwijzingen zijn zoals tot een gevoel, het gevoel van uitgebreidheid, het gevoel van Alheid, het gevoel van geaccepteerd te zijn zonder zelfs te hoeven nadenken over geaccepteerd te zijn. Er is geen gedachte.

In de Liefde van God, daar is geen gedachte. Het is een Isheid van te voelen van te zijn voorbij alles dat je in menselijke termen kent. Maar menselijke liefde kan je een aanwijzing geven. Daarom, hebben jullie de moleculen van onze heilige Moeder, de Aarde, het stof van de Aarde, in elkaar gezet om een lichaam te maken. Jullie hebben energie bijeen gebracht in een vorm om die Liefde tot uitdrukking te brengen, om in staat te zijn te spreken, vast te houden, te staren in een ander diens ogen, en om jezelf in de ander diens ogen te verliezen; in staat zijnde om het kleine zelf te vergeten.

Dit hoeft niet slechts met een ander menselijk persoon te zijn. Het kan met een geliefd huisdier zijn. Je kijkt in hun ogen, en je verliest jezelf voor een moment of langer. Je verliest jezelf in de liefde met hen. En je denkt, zelfs met een gedachte welke geen gedachte is, “Ik ben Eén met dit waar ik van houd. Ik ben Eén met de persoon, of ik ben Eén met het huisdier. Ik ben Eén in Liefde met alles en iedereen.”

Je komt naar een plaats, zoals jullie grote meesters dat gedaan hebben, waar alles waar zij in leven Liefde is. Zij oordelen niet. Het is Liefde zonder oordeel. Het is Liefde zonder het verstand. Het is Liefde zonder een gedachte. Het oordeelt niet, omdat er niets te oordelen is. Alles Is, en alles is niet-oordelend. Het is Liefde.

Weet je, wanneer je verliefd bent op iemand, oordeel je niet. Je verblijft in de plaats van geen-oordeel van hen, precies zoals je hoopt dat zij niet oordelend over jou zullen zijn.

Want waarlijk, als zij verliefd op jou zijn, oordelen zij niet. Er is geen gedachte. Er is alleen het gevoel van Alheid, het gevoel van, “Ik ben Thuis gekomen”. Soms vind je het bij een ander persoon. Soms vind je het in een zin van een boek, waar de lichten aan gaan, en je weet dat je in dat moment Thuis bent. Of iemand mag iets tegen jou zeggen, en plotseling ben je geaccepteerd in dat gevoel, en weet je dat je Thuis bent.

Het is een zeer prachtige echte plaats om te zijn. Want waarlijk waar je naar zoekt is om het gevoel van acceptatie te kennen, het gevoel van geen-oordeel, het gevoel van Liefde, waar je weet dat je perfect bent. Welnu, jullie wereld vertelt jullie dat niet. Jullie wereld zegt dat jullie er altijd naar moeten streven om jezelf beter te maken. Vanaf de tijd dat je een kleine zuigeling was, hebben de ouders tegen je gezegd dat je niet helemaal perfect bent. Je zou beter kunnen zijn. Met diverse verschillende bedoelingen, proberen zij jou in te prenten dat je beter zou kunnen zijn.

Zelfs als je thuiskomt vanuit school en je hebt top cijfers meegebracht, zullen de ouders, in hun verlangen om jou beter te maken, zeggen, “Wel, nu, zorg ervoor dat je dit de volgende maand weer doet”. En dus zeg jij, “Maar ik dacht dat ik die plaats al bereikt had,” en ja, dat heb je. Maar het is de manier van de ouders om jou perfect te willen zien, en je bent al perfect.

Het is de misleide liefde van de ouders – zo zal ik het zeggen – waar zij het gevoel hebben dat zij in staat zouden moeten zijn om jou te gidsen, jou te kneden, jou te vormen naar hun idee van perfectie. Maar het moet voor jou met een open einde gelaten worden om je eigen perfectie te leven, hetgeen je later mag erkennen, tenzij je in een herhaling gaat met degenen waar je partners mee bent die dan voor jou model staan van wat de ouders deden, en je zou dat gedurende een tijd kunnen leven, of misschien twee of drie keer of meer, totdat je eindelijk een incarnatie hebt waar je weet – je brengt genoeg herinnering met je mee vanuit de ruimte van God – waar je weet dat je al perfect bent.

Je hebt mensen ontmoet die voort door het leven lijken te stuiteren als de meest prachtige wezens, en je vraagt je af, “Wat voor geheim kennen zij?” Zij kennen hun perfectie. Zij weten dat zij hier perfect gekomen zijn. Maar zij zijn nochtans minder in aantal, omdat jullie wereld een zeer sterke en ruwe leermeester is.

Jullie wereld is vol van “zouden moetens”, zoals je weet. Mijn wereld tweeduizend jaren geleden had ook “zouden moetens” erin. Er waren tijden wanneer ik bij stromend water moest gaan zitten en naar het water moest kijken, wat zichzelf niet oordeelde. Het stond alleen model voor dat wat het is: de moleculen van energie in de vorm van water dat eeuwig stroomt. Ik begreep daardoor dat ik ook energie was, dat ik mezelf op een bepaalde manier en in een bepaalde vorm gemaakt had, niettemin was ik waarlijk het werk van de Vader.

Ik sprak tegen jullie over de liefhebbende Vader welke voorbij de menselijke vader is, omdat menselijke vaders soms het punt een klein beetje missen of een aanzienlijk veel. Dus, ik hoop dat je begrijpt dat de Vader waar ik over spreek, Abba, eeuwig liefhebbend is, omdat jij de Liefde Zelf geïncarneerd bent, rondlopend, creërend, ervarend.

Het betaamt je, als je Liefde bent – en ik verzeker je dat je dat bent – om liefdevol te zijn; om liefdevol voor de anderen te zijn waar je wisselwerking mee hebt, maar zelfs meer dan dat, om liefdevol voor zelf te zijn. Als je niet van jezelf houdt, wie gaat dan van jou houden?

Wanneer je in meditatie en rust tijd voor zelf neemt, en je communiceert met de Alheid dat je bent, met de vrede dat je bent, raak je aan en leef en verblijf je in de Liefde van God, de Alheid van absolute Liefde dat geen ander kent, geen oordeel kent, geen gedachte kent, alleen Isheid van vrede kent, absolute Liefde; niets anders bestaat.

De wereld gaat zeggen, “Wel, deze zijn aardige woorden, maar wat aangaande de dingen waar ik mee ingestemd heb en die ik zal doen? Wat aangaande de beslissingen die ik maken moet? De mensen wachten op mij om een beslissing te maken.” Ik verzeker je dat als je een beetje tijd voor jezelf in vrede en rust zult spenderen, de antwoorden naar je toe zullen komen zonder rond te hoeven rennen in uitzinnigheid proberend te besluiten wat goed is. Je zult het weten. Er zal een rustig weten zijn dat naar je toekomt.

Sta jezelf toe in vrede te verblijven, omdat dat je geboorterecht is. Dat is vanwaar je gekomen bent, en het is waar je naartoe gaat nadat je het lichaam neergelegd hebt en geen verdere aanwending hebt voor het lichaam. Je gaat naar perfecte vrede.

Welnu, ik weet dat jullie verhalen hebben. Jullie religieuze/filosofische organisaties en jullie autoriteiten die meer schijnen te weten, hebben jullie veel verhalen gegeven van wat er gebeurt nadat je jouw lichaam neergelegd hebt. Maar, gelukkig, zijn er enige aanwijzingen naar jullie toegekomen die suggereren dat je naar een Licht toegaat; dat er een Licht aan het einde van de tunnel is, en dat je naar dat Licht toegaat.

Dat Licht is je eigen Licht. Dat Licht is het Licht dat jij bent, zelfs terwijl jij je focust op een menselijke incarnatie. Jij bent oneindig Licht, en je bent vanuit een plaats van Licht gekomen. Je bent vanuit een bewustzijn gekomen van wetend Licht. “En in Hem daar is geen duisternis”. Welnu, is zou die aanhaling willen veranderen en zeggen, “In God – het is geen geslacht – daar is geen duisternis. Daar is alleen Licht.”

Je bent hier en nu Licht als je het lichaam activeert. Jullie wetenschappers bewijzen dat aan jullie wanneer je een foto van de aura laat maken, en je het Licht rondom je heen ziet. Waar komt dat Licht vandaan? Het komt vanuit jou. Dat is waarom het van tijd tot tijd kan veranderen, afhankelijk van je emoties (energie en beweging) en bewustzijn. Je mag op een dag een foto hebben laten maken, en je komt de volgende dag terug en laat wederom een foto maken, en het Licht zal anders zijn.

De volgende keer dat je de kans hebt om de aura gefotografeerd te hebben, sta jezelf dan toe om zeer, zeer vreugdevol te zijn, omdat wanneer je blij bent – zoals het kleine kind die zich in het leven verheugd – strekt de aura zich op dat punt zeer groot uit.

Jij bent oneindig Licht. Je kwam vanuit oneindig Licht, en naar oneindig Licht zal je terugkeren wanneer je klaar bent met de capsule die je voor jezelf gemaakt hebt om mee rond te lopen. Wanneer je klaar bent met deze werkelijkheid, dan zal je naar het Licht terugkeren, het Licht dat jij bent.

Jullie hebben de meest prachtige aanwijzingen die nu voor jullie komen. Aanwijzingen waar je niet hoeft te geloven dat je een bepaald aantal jaren in een plaats zult doorbrengen dat je gaat reinigen van al je zonden, of in een plaats dat jou gaat reinigen door te branden. Weet je, ik heb me daar altijd over verwonderd, in die zin dat als je iets verbrandt, waar verandert het dan in? As. En is dat schoon? Je zou zeer vaak zeggen dat as een beetje aan de smerige kant is, een beetje dat je eraf wilt wassen. Dus heb ik me altijd verwonderd daarover, hoe het vuur je gaat reinigen. Oké, dat is een gerucht. Dat is een verhaal. Jullie hebben het op goed gezag dat dat niet waar is.

Dat idee werd aan jullie gegeven om jullie in de gedaante te houden, in de vorm, en om “degenen te volgen die het beter moeten weten dan ik dat doe”. Wat zij me vertellen moet waar zijn. Ik weet niet helemaal zeker waarom, maar mij werd verteld dat zij het beter weten dan ik dat doe. En dus hebben jullie autoriteiten, jullie pseudo meesters jullie allerhande verhalen gegeven om jullie in de lijn te houden, om ervoor te zorgen dat jullie (op)volgen wat het ook is dat zij willen dat jullie (op)volgen, en – waar het op neerkomt – om jullie gouden munten (geld) te geven aan het behoud van dat verhaal.

Het schijnt altijd dat het de gouden munten zijn waar het op neerkomt – sowieso in deze wereld. Er is niets verkeerd met gouden munten. Echter, als het eigenaarschap van de gouden munten jou in bezit heeft, dan is dat waar het probleem zou zijn. Maar er is niets verkeerd met gouden munten, zelfs heel veel gouden munten.

Jullie hebben voorbeelden van sommigen die heel veel van de gouden munten hebben, en zij doen veel goed anderen toe te staan profijt te hebben van hun geven aan hun visie van delen. Sommige van de anderen, vanwege vroegere levens waar zij het gevoel hadden dat zij niet genoeg gouden munten hadden, zullen proberen hen te houden zolang als zij kunnen.

Maar dan, zoals je begrepen hebt van je eigen levensspannen, kunnen de gouden munten je zekerheid, geluk, goede gezondheid brengen. Het is een vals geloof en een valse god om verafgood te worden. Je bent, voor het merendeel, tot een balans gekomen van het begrijpen van gouden munten. Zij zijn bedoeld gebruikt te worden om de idealen van Liefde en mededogen, van Eenheid te bespoedigen.

Welnu, zoals je gezien hebt, om God te definiëren, heb je aanwijzingen. Maar iedere definitie waar je mee aankomt is niet de Alheid van God, want God kan niet gedefinieerd of begrensd worden. God past niet in een klein pakket. God is dit en meer. Dus wanneer wij zeggen dat God Liefde is, is dat een aanwijzing voor het gevoel van God, het gevoel van uitgebreidheid, het gevoel van vrede en het gevoel van totale acceptatie.

Want God, als het een persoon was, zou naar je kijken en geen fout zien. En God is meer dan dat. Het is, zoals ik zei, absolute Liefde dat niets anders kent dan Liefde. En jij, als de extensie van God komt in/naar een incarnatie, jij bent het Licht, de Energie van Liefde. Jij hebt God Energie in/naar de gemanifesteerde vorm van Licht energie omgezet, en je hebt een kwaliteit van de Alheid genomen om te demonstreren, om voor jezelf te weten dat je veel meer bent dan slechts het kleine stofvlekje waarvan sommige van jullie religieuze/filosofische leiders gezegd hebben dat je bent – slechts een klein stofvlekje.

Jij bent veel meer dan dat. Jij herbergt binnenin het bewustzijn, als je het toestaat te accepteren en de Alheid binnen te brengen, jij herbergt de Alheid van God, en ja, je kunt het kennen zelfs terwijl je in een incarnatie bent. Je hebt meesters die dat bewustzijn bereikt hebben, en met het nastreven van het bewustzijn van de Alheid betekent het niet dat er een laatdunkende bekritisering van de incarnatie is.

Het betekent niet dat er ook maar iets verkeerd is met het kiezen van een incarnatie. In feite, hebben jullie grootste meesters vaak een incarnatie gekozen welke zeer moeilijk is en de meeste Liefde vereist.

Je kunt de ruimte van Liefde en Alheid aanraken. Het zal je gehele opvatting aangaande alles veranderen. Het zal jou een breder inzicht veroorloven van waar het menselijke leven helemaal over gaat en wat het Leven – met een hoofdletter ‘L’ – is. Jij bent absoluut Liefde wat nog een keer gekozen heeft om Zichzelf in/naar een kleinere vorm te brengen.

Jij bent oneindig Licht wat manifest gemaakt is in het fysieke, de Alheid van Liefde. En jij bent het Licht en de Liefde van Christus. Je herkent het niet altijd in jezelf. Je herkent het soms wel in anderen. Je kunt het in anderen zien. En voor jou om het in een ander te zien, moet je een referentiepunt binnenin jezelf hebben; anderszins, zou je het niet zien.

Jij bent de Christus. Jij bent de Alheid van God die in dit gebied van de incarnatie kwam, de Alheid in/naar een ruimte brengend hetgeen dan kan relateren naar anderen, omdat je gezegd hebt, “Ik wil al mijn delen kennen.” Dus zeg ik tegen jou, kijk rond. Deze zijn allen delen van jou – en zelfs meer.

Ga altijd als de Christus die je bent. Christus leefde niet slechts tweeduizend jaren geleden. Het was niet alleen belichaamd in één Yeshua. Het leeft en beweegt zelfs in deze dag en tijd, en het heeft lief. Sta jezelf toe in Liefde te leven. Jij bent de Absolute Liefde, het Oneindige Licht van God.

– Jeshua ben Joseph (Jezus)
in expressie via Judith

http://www.oakbridge.org/articles.php

Vertaling: Cobie de Haan

Bron: http://denkmetjehart.blogspot.nl/2015/09/jeshua-absolute-liefde-eindeloos-licht.html

Share.

In tegenstelling tot de reguliere media hebben wij geen inkomsten uit advertenties en ook ontvangen wij geen subsidies van de overheid. Om te bestaan zijn wij volledig afhankelijk van de donaties van onze lezers!

Een gulle donatie verzekert dat we ook in 2024 iedereen van het echte nieuws kunnen blijven voorzien!


<< Klik hier om te doneren >>

 

Misschien later