De Arcturianen – Terugkeren naar de Nieuwe Aarde – 28 Augustus 2015 / Dr. Suzanne Lie

0
Luister naar dit Artikel

Onze Dierbare Ascenderenden,


Steun World Unity: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en de leugens aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden. Klik hier om te Doneren


Wij zijn blij dat jullie in staat zijn geweest om het bewustzijn van Onvoorwaardelijke Liefde te handhaven sinds jullie jullie Doorgang naar de Nieuwe Aarde openden. Het is het onophoudelijke GEVOEL van Onvoorwaardelijke Liefde dat onze ascenderenden verzekert dat zij “in het proces van het creëren van de Nieuwe Aarde” zijn.

Wij weten dat jullie allemaal enige momenten van op angst gebaseerde momenten van driedimensionaal denken zullen ervaren, maar wij willen dat jullie je realiseren dat deze momenten op geen enkele manier een “mislukking” zijn. In plaats daarvan, zijn zij momenten wanneer jullie tijdelijk teruggekeerd zijn naar “gewoonte”.

Gewoonte is het voornaamste overlevingsmechanisme dat jullie gecreëerd hebben om de extreme uitdagende tijd van de afsluiting van de Kali Yuga te overleven (de laatste 2,000 jaren van de derde dimensionale werkelijkheid). Deze gewoontes waren niet slecht, zij waren noodzakelijk. Daarom, oordeel jullie zelf niet.

In plaats daarvan, feliciteer jullie zelf. Bewust te zijn van oude gewoonten is een enorme prestatie omdat gewoontes zich in je onbewuste en diepe onderbewuste geest verbergen. Gewoontes zijn de “voornaamste overlevingsmechanismes” waarop al jullie programma’s van gedrag geschreven werden. Vandaar dat, zij de enen en de nullen van jullie derde dimensionale denken zijn.

Echter, als jij je derde dimensionale denken loslaat, laat je automatisch de basislijn programmering los dat de fundering geweest is van dat denken. Omdat jij je oude programmering losgelaten hebt, hoef je niet diep in je verleden te graven om het te genezen.

Nu, kan je het eenvoudig vrijelijk liefhebben met de kracht van je Onvoorwaardelijke zelf-liefde, hetgeen de hogere frequentie formaat is van je multidimensionale denken. Het multidimensionale denken is werkelijk de enige manier waarop je volledig je ascentieproces van het creëren van de Nieuwe Aarde kunt begrijpen.

Ja, geliefden, omdat jullie je vrijwillig aangemeld hebben om Gaia met Haar transmutatie terug naar ZELF te helpen, hebben jullie je aangesloten bij een prachtig experiment dat het gehele multiversum aan het observeren is met aanmoediging en Onvoorwaardelijke Liefde.

Voorafgaand aan de komst van de “tijd” besloten vele zielen om zich bij elkaar aan te sluiten om het avontuur te creëren van het zijn van een planeet. Sommigen van jullie wilden het zijn van het feitelijke lichaam van Gaia ervaren, die voorbestemd was om in/naar de lagere frequenties van polariteit en afscheiding binnen te gaan.

Daarom, werden jullie leden van het Mineralen Koninkrijk om partner te zijn met de vierde dimensionale Elementalen, de Gnomen. Sommigen van jullie wilden leden zijn van het Planten Koninkrijk, die in eenheid zouden werken met de Sylph Elementalen van de lucht en de Undine Elementalen van het water om het lichaam van Gaia te verfraaien. Anderen wensten om de stralen van zonlicht te zijn en sloten zich aan bij de Salamander Elementalen.

Sommigen van jullie boden zich vrijwillig aan om zich aan te sluiten bij het Planten of het Dieren Koninkrijk, en sommigen sloten zich aan bij het Menselijke Koninkrijk. Gedurende eonen, leefde de derde en vierde dimensionale wezens in samenwerkingsverband, harmonie en grote vrede. De Blauwe Planeet, Aarde, was één van de meest prachtige juwelen in het Universum alhier.

Vele ontwikkelende beschavingen bezochten Gaia om Haar schoonheid en vrede te ervaren. Echter, aangezien deze beschavingen nog steeds ‘adolescent’ waren in hun ontwikkeling, waren zij vaak egoïstisch en namen van Gaia zonder te vervangen wat zij hadden genomen. Zij experimenteerden met Gaia’s Koninkrijken, specifiek met het Dieren Koninkrijk, om te proberen werkers voor hun egoïstische behoeften te creëren.

Oorlogen werden gevochten, en dierbare Gaia werd vaker naar de rand van vernietiging gebracht dan zij zou wensen te tellen. Steeds weer, moest Gaia een beroep doen op haar vierde dimensionale Elementale Koninkrijk en Haar sponsors in de hogere dimensies om Haar uit de greep van vernietiging te trekken.

Echter, zijnde het dappere Planetaire Wezen dat Zij is, herbouwde zij herhaaldelijk Haar lichaam. Gelukkig, had Gaia ook de assistentie van Haar hogere dimensionale ondersteuners. Vandaar dat, zij steeds weer opnieuw terugkeerde naar Haar ware schoonheid en luister. Nu is zij compleet met Haar ervaring van het zijn van een gepolariseerd wezen van de vorm.

Gaia heeft alle lessen geleerd welke Haar derde en vierde dimensionale expressies van ZELF wensten te ervaren, en zij ascendeert in/naar Haar vijfde dimensionale expressie van de Nieuwe Aarde. Wij wensen jullie te vertellen dat, jullie ALLEMAAL ‘in de rij gewacht hebben’ en ‘Petities ondertekenden’ om de grote eer te hebben van te incarneren op de Aarde in deze “tijd”.

Net zoals Gaia er geen idee van had hoe uitdagend een gepolariseerd lichaam zou kunnen zijn, waren velen van jullie, die jullie grote multidimensionale essentie verlaagden in/naar jullie huidige klei voertuig, aanzienlijk verrast door hoe moeilijk het is om binnenin de illusie van afscheiding van de ENE te leven.

Gelukkig, zijn velen van jullie die geïncarneerd zijn op Gaia gedurende haar overgang leden van Gaia’s eerste manifestatie en zijn teruggekeerd om Haar met Haar transmutatie in/naar de Nieuwe Aarde te helpen. Vandaar dat jullie, jullie vele uitdagingen met dapperheid en grote toewijding voor jullie Moeder Aarde tegemoet traden.

Velen van jullie hoorden Gaia’s oproep om hulp tijdens de Ondergang van Atlantis. Toen jullie een vorm op Haar planeet op dat moment binnengingen, boden jullie je vrijwillig aan om je aan te sluiten bij de Cirkel van Sterven en Wedergeboorte tot aan Gaia Haar definitieve zege van Ascentie.

Diegenen van jullie die deze grote opoffering maakten om jullie multidimensionale bewustzijn te verlagen in/naar een derde dimensionale vorm zijn NU geïncarneerd of leven in Gaia’s aura om te helpen met Haar grote Planetaire Ascentie.

Dierbaren, jullie waren Haar Priesters en Priesteressen, Haar strijders en Haar scheppers. Jullie ondergingen vele levens van oorlog, armoede en onderwerping. Gelukkig, leefden jullie ook enige glorieuze levens van wijsheid, macht en Liefde. Echter, net zoals Gaia, voelen jullie je nu compleet met de ervaring van de polariteit en hebben nog één laatste keer geïncarneerd om jullie geliefde planeet Aarde te helpen om in/naar Haar vijfde dimensionale expressie te schuiven.

Wij, de Galactics, velen die ook een belichaming op Gaia vastgehouden hebben, helpen jullie vanuit de hogere dimensies. Wij zijn jullie supporters, jullie adviseurs en wij zijn JULLIE. Ja, velen van ons hebben een imprint van ons bewustzijn in/naar een derde dimensionale vorm gestuurd om in de “voorlinies” van de Planetaire Ascentie te zijn.

Wij zijn vreugdevol dat velen van onze gegrondvestigde expressies wakker zijn en met ons communiceren op een regelmatige basis. In feite, steeds meer van jullie communiceren met ons op een onophoudelijke basis. Want zien jullie, NU zijn wij ÉÉN met onze gegrondvestigde expressies – onze ascenderenden.

Als wie van jullie dan ook het gevoel heeft dat je niet verbonden bent met je Galactische en Hemelse Bron, ben dan niet ontmoedigd. Een ieder van jullie heeft een “flitspunt” van terugkeer naar jullie ZELF, hetgeen besloten was voorafgaand aan jullie geboorte.

Jullie mogen nog niet bij dat flitspunt aangekomen zijn, of jullie hebben het niet her/erkend. Dit gebrek van her/erkenning van jullie ZELF is waarschijnlijk omdat jullie nog steeds in de greep van gewoonte zijn. Jullie zijn niet alleen. Wij zijn bij jullie. In feite, zijn wij JULLIE!

Wij zijn nu hier om jullie te helpen met het loslaten van de gewoonte van afgescheidenheid, zodat jullie gemakkelijker terug kunnen keren naar jullie vergeten gewoonte van vijfdimensionaal te zijn en in eenheid met al het leven te leven. Luister naar de rustige stem welke jullie Hogere hart streelt en neem de visioenen van de Nieuwe Aarde waar die in jullie Geopende Derde Oog flikkeren.

De polariteit is aan het afsluiten, en de eenheid keert terug. De tijd komt tot een einde. Vandaar dat afscheiding van jullie ZELF, dat gecreëerd werd door de Illusie van de Tijd, eindigt. Jullie hoeven niets te “doen” want “doen” is een driedimensionaal concept, terwijl “zijn” een multidimensionaal concept is. Vandaar dat, alles dat jullie hoeven te “doen” is om jullie ZELF te ZIJN.

Als jullie onophoudelijk en bewust naar jullie ware, Multidimensionale ZELF terugkeren, zullen jullie in toenemende mate jullie onophoudelijke communicatie met jullie ZELF horen en de hogere frequenties van werkelijkheid waarnemen die afgesloten waren voor jullie derde dimensionale waarneming.

Het is waar dat jullie de Nieuwe Aarde creëren, maar aangezien tijd een illusie is, is het ook waar dat jullie naar de Nieuwe Aarde terugkeren. Echter, terwijl jullie doorgaan met de gewoonte van tijdgebonden denken, zijn jullie gebonden aan de derde dimensionale gewaarwordingen.

Aan de andere kant, als jullie onophoudelijk doorgaan met jullie Multidimensionale ZELF in jullie dagelijkse leven te downloaden en te integreren, zullen jullie geleidelijk, of vlug, naar het multidimensionale denken terugkeren. Denk eraan, oefening baart kunst.

In feite, is het correct te zeggen dat de oefening van het zijn van jullie ZELF jullie toe zal staan om terug te keren naar de JIJ die altijd perfect geweest is.

  • Daarom, vragen wij aan jullie dat jullie je ogen sluiten, een diepe inademing nemen en een lange, langzame uitademing om jullie gewaarwordingen jegens jullie van nature aanwezige, Multidimensionale ZELF te vieren.
  • Door te gaan met jullie diepe ademhaling totdat jullie je bewustzijn uit voelen breiden in/naar de hogere frequenties.
  • Met jullie fysieke ogen gesloten, jullie Derde Oog openen om de hogere frequenties van werkelijkheid waar te nemen die zich vermengen met jullie fysieke werkelijkheid.
  • Jullie zullen in staat zijn om onderscheid te maken tussen de ‘vijfde dimensie en daaraan voorbij’ en ‘de vierde dimensie en daaronder’ door het gevoel in jullie Hogere Hart.

Doe dit proces alsjeblieft nu…

Beoefen deze uitoefening alsjeblieft zo vaak als jullie kunnen. Neem slechts een paar momenten gedurende jullie drukke dag om:

  • Jullie ogen te sluiten,
  • Diep adem te halen om door jullie Derde Oog te kijken
  • Jullie Hogere Hart te gebruiken om onderscheid te maken
  • tussen de Derde dimensionale Aarde en de Nieuwe Aarde.

Eerst, mogen jullie je fysieke ogen moeten sluiten om de derde dimensionale stimuli buiten te sluiten om doorheen jullie Derde Oog te kunnen zien. De hogere frequenties van werkelijkheid zijn niet gebonden door de sterke randen en heldere kleuren van de fysieke wereld.

Vijfdimensionale kleuren zijn een octaaf hoger dan de derde/vierde dimensionale kleuren. Daarom, zijn zij gevuld met meer Licht en hebben vaak een zilveren gloed over zich. Er zijn geen “randen” en scherpe grenzen in de vijfde dimensie en daaraan voorbij. Objecten, personen en plaatsen lijken te wiegen/zwaaien, ongeveer zoals een reflectie op een stille vijver.

Wanneer je eenmaal volledig “in die vijver” bent, zal de wiegende/zwaaiende beweging afnemen en “normaal” worden. Daarom, als je wiegende/zwaaiende, unieke kleuren van onbekende vormen ziet, moet je waarschijnlijk de Nieuwe Aarde waarnemen.

Als je een blind persoon was gedurende je gehele leven en plotseling een operatie had welke volledig je visie herstelde, zou je een wereld om je heen zien, maar zou je geen neurale verbindingen in je brein hebben om dat te identificeren wat je kunt zien.

Op dezelfde manier, hebben jullie veelvoudige levens op Gaia doorgebracht waarin jullie alleen terugkeerden naar de vierde dimensie toen jullie stierven, slapende, of in diepe meditaties waren. Daarom, zijn jullie je neurale verbindingen met jullie Multidimensionale Geest vergeten.

Wanneer jij je vijfde dimensionale bewustzijn herstelt, zal je jouw verbinding met je Multidimensionale Geest herstellen. Het is door oefening en geduld dat je deze verbindingen genoeg zult herstellen om in staat te zijn dat te identificeren wat je waarneemt.

Ben geduldig met jullie zelf, Geliefden, want jullie zijn aan het terugkeren naar de Nieuwe Aarde, en wij, de Galactics en de Hemelse Wezens, zijn hier om jullie te helpen bij het je te herinneren. Wij zeggen “herinneren” in plaats van “leren,” want jullie zijn net zoveel een Galactic als een Hemels Wezen en diegenen die jullie helpen.

Het is gewoon dat jullie zullen moeten oefenen om te herinneren wat jullie altijd geweten hebben, maar vergeten zijn. Daarom, als je de bovenstaande oefening oefent, ontspan in de ervaring en sta jezelf toe de illusie van de tijd te laten wennen aan je Multidimensionale ZELF.

Jullie ontwaken nog maar net uit een zeer lange droom, waarvan jullie dachten dat het werkelijkheid was. Als jullie het onderscheidingsvermogen oefenen tussen de “oude 3D Aarde” en “De Nieuwe Multidimensionale Aarde,” denk er dan aan om ALTIJD het gevoel van Onvoorwaardelijke Liefde te volgen.

Dat gevoel van Onvoorwaardelijke Liefde is jullie Hogere Hart dat zegt, “Dit is het gevoel van de Nieuwe Aarde”. Plaats jullie aandacht op dat gevoel, want:

Waar je aandacht is, daar ben jij ook!
http://suzanneliephd.blogspot.nl/

Vertaling: Cobie de Haan

Bron: http://denkmetjehart.blogspot.nl/2015/08/de-arcturianen-terugkeren-naar-de.html

Share.

In tegenstelling tot de reguliere media hebben wij geen inkomsten uit advertenties en ook ontvangen wij geen subsidies van de overheid. Om te bestaan zijn wij volledig afhankelijk van de donaties van onze lezers!

Een gulle donatie verzekert dat we ook in 2024 iedereen van het echte nieuws kunnen blijven voorzien!


<< Klik hier om te doneren >>

 

Misschien later