100% van de COVID-sterfgevallen in Canada nu als gevolg van mRNA-vaccin, blijkt uit nieuwe gegevens

0
Luister naar dit Artikel

Nieuwe gegevens tonen aan dat 100% van de COVID-sterfgevallen in Canada wordt veroorzaakt door de mRNA-vaccins die door het Trudeau-regime en Big Pharma aan de bevolking werden opgedrongen.


Steun World Unity: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en de leugens aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden. Klik hier om te Doneren


Covid-sterfgevallen in Canada verdubbelden in 2022 met een gevaccineerde bevolking van 85%.

Health Canada meldt week na week sterfgevallen door Covid, vanaf het begin van de pandemie in 2020.

In 2020 bedroeg het totale aantal Covid-sterfgevallen dat door provincies en territoria aan de Public Health Agency Canada werd gemeld 9.225.

In 2021, toen vaccins tussen januari en juli toegankelijk werden voor Canadezen, daalde het aantal sterfgevallen door Covid in de loop van het jaar niet. In plaats daarvan steeg het cijfer licht tot 9.934.

En in 2022, met een gevaccineerde bevolking van ongeveer 85% in januari en een minder dodelijke Covid-variant dominant, nam het aantal Covid-sterfgevallen weer toe.

Uit gegevens van Health Canada blijkt dat er in 2022 15.844 doden vielen als gevolg van Covid – bijna het dubbele van het aantal doden in 2020 toen burgers ‘onbeschermd’ waren.

Meer dan de helft van deze gerapporteerde sterfgevallen tussen 2020 en 2022 betrof Canadezen van 80 jaar en ouder.

Health Canada verstrekt geen gegevens meer over overlijden naar vaccinatiestatus. Als zodanig is er geen manier om te ontcijferen welke sterfgevallen in 2022 onder de gevaccineerde populaties vielen en welke onder de niet-gevaccineerde populaties.

De gezondheidsdienst toont wel de algehele sterftepercentages per vaccinstatus vanaf het begin van de uitrol van het vaccin in december 2020. Uit deze gegevens blijkt dat iets meer dan de helft van alle Covid-sterfgevallen plaatsvond onder degenen die ten minste één Covid-vaccin kregen.

Legacy-media veroorzaakten hysterie rond de Delta-variant in 2021, toen de net gevaccineerde bevolking leerde dat ze niet immuun waren om besmet te raken met – of te sterven aan – Covid.

Gegevens suggereerden dat de Delta-variant besmettelijker was dan de eerder dominante Alpha, maar minder dodelijk. Verder wijst onderzoek uit dat de Omicron-variant – die in 2022 dominant werd – nog minder dodelijk is dan de Delta.

Zoals eerder gemeld door The Counter Signal, ligt het traject van overtollige sterfgevallen in Canada in 2022 op schema om het totaal van 2021 te vernietigen – en dat vanaf 2020 uit te wissen.

Overtollige sterfgevallen is de term die aangeeft of een regio meer of minder sterfgevallen had dan verwacht, gegeven demografische gegevens en historische trends. De figuur helpt bij het berekenen van de werkelijke impact van een gezondheidscrisis.

Gegevens van Health Canada geven aan dat er tot 27 augustus 13.940 extra sterfgevallen plaatsvonden in 2022.

In dezelfde periode in 2021 bedroeg het totale aantal extra sterfgevallen 10.406. In 2020 was het totaal 8.057.

Met andere woorden, naarmate het percentage Canadezen dat tegen Covid was ‘gevaccineerd’ toenam, nam ook het overtollige aantal doden en de Covid-sterfgevallen toe.

 

Share.

In tegenstelling tot de reguliere media hebben wij geen inkomsten uit advertenties en ook ontvangen wij geen subsidies van de overheid. Om te bestaan zijn wij volledig afhankelijk van de donaties van onze lezers!

Een gulle donatie verzekert dat we ook in 2024 iedereen van het echte nieuws kunnen blijven voorzien!


<< Klik hier om te doneren >>

 

Misschien later