Test je eigen kennis van het systeem

0
Luister naar dit Artikel

Alhoewel de meeste lezers van Niburu weinig moeite zullen hebben de volgende vragen te beantwoorden kan deze test goed worden gebruikt om te kijken of vrienden en kennissen onafhankelijke denkers zijn of nog vastzitten in het voorgeprogrammeerde denken.


Steun World Unity: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en de leugens aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden. Klik hier om te Doneren


Op basis van de antwoorden op de vragen kan vervolgens worden vastgesteld of iemand zelfstandig en onafhankelijk denkt of toebehoort aan de goedgelovige massa.

1. Het doel van de media is om A) mensen te informeren of B) mensen desinformatie te voeren om ze af te leiden van wat er werkelijk in de wereld gebeurt.

2. De sociale zekerheid is A) een financieel vangnet wat garandeert dat mensen een inkomen hebben als ze met pensioen gaan of B) een door de overheid gerunde Ponzifraude waar steeds meer mensen voor moeten betalen om overeind te blijven en die uiteindelijk failliet zal gaan.

3. Fluoride in bijvoorbeeld tandpasta is A) een van nature voorkomend mineraal of B) een chemisch afvalproduct van de industrie.

4. Wanneer je geld doneert aan organisaties die fondsen werven voor onderzoek naar een geneesmiddel voor kanker, zoals KiKa of KWF Kankerbestrijding, dan gaat dit geld naar A) onderzoeksprogramma’s die zoeken naar geneesmiddelen voor kanker om ze vervolgens openlijk te delen met het publiek of B) campagnes voor onderzoek naar mammogrammen die de borsten van vrouwen bestralen en kanker veroorzaken waar de kankerindustrie van profiteert.

5. De nationale schuld is A) onder controle en zal binnen enkele jaren worden afbetaald of B) niet meer te overzien en niet meer te controleren.

6. Genetisch gemodificeerde organismen zullen A) de wereld voeden en hongersnood voorkomen of B) de toekomst van onze planeet in het geding laten komen door genetische besmetting en het mislukken van oogsten.

7. De Voedsel en Waren Autoriteit beschermt A) mensen tegen gevaarlijke medicijnen of B) de financiële belangen van de producenten van medicijnen.

8. Het doel van het ministerie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu en de Milieuongevallendienst is om A) het milieu te beschermen of B) de fianciële belangen van de chemiegiganten te beschermen wiens giftige producten de omgeving verontreinigen.

9. De Nederlandsche Bank functioneert om: A) de economie te stabiliseren en Nederland sterk te houden of B) de economie te bestelen en de Nederlandse economie te controleren omwille van de belangen van een kleine groep.

10. Het doel van bodyscanners op vliegvelden is om A) de veiligheid van vliegtuigpassagiers te bevorderen of B) mensen zodanig te hersenspoelen dat ze zich overgeven aan maatregelen die een schending zijn van de privacy.

11. Het rechtssysteem functioneert in de praktijk om A) de grondwettelijke rechten van de burgers te beschermen of B) tirannie over de bevolking te rechtvaardigen door de grondwet te negeren.

12. Vaccins zijn gebaseerd op A) uitmuntend wetenschappelijk onderzoek wat hun veiligheid en effectiviteit bewijst of B) kwakzalverij, fraude en een medische mythologie zonder enige basis.

13. Kruiden en natuurgeneesmiddelen A) zijn medisch gezien nutteloos en kunnen geen enkele ziekte behandelen, voorkomen of genezen of B) zijn krachtige natuurlijke medicijnen die ziekten kunnen voorkomen en genezen.

14. In Libië, Afghanistan en Irak A) wordt humanitair ingegerepen in een poging onschuldige mensen te redden van een tirannie of B) wordt een illegale imperialistische oorlog gevoerd om andere landen te bezetten met als doel hun olie- en watervoorraad te controleren.

15. De grondwet A) geeft je rechten en vrijheden of B) erkent de rechten en vrijheden die je vanaf je geboorte al hebt.

Resultaten

Mensen die tenminste 10 keer A hebben geantwoord volgen goedgelovig het nieuws op televisie en in de krant. Ze blijven hun medicijnen slikken en zijn niet in staat voor zichzelf te denken of om zichzelf los te koppelen van het collectieve netwerk.

Er is hoop voor mensen die net minder dan 10 keer A hebben geantwoord. Ga op onderzoek naar de diepe werking van het systeem en train jezelf om kritisch te denken zodat je jezelf los kunt koppelen van de massa.

Mensen die minder dan vijf keer A hebben geantwoord zijn intelligent en vrijdenkend, zetten vraagtekens bij de wereld om zich heen en laten zich niet zo snel misleiden door propaganda. Er is voor deze mensen nog meer te leren maar ze zijn op de goede weg.

Mensen die geen enkele keer A hebben geantwoord zijn goed geïnformeerd en onafhankelijk. Blijf op deze weg en blijf vragen stellen. Eet gezond om een goed werkend immuunsysteem te garanderen. Vermijd giftige chemicaliën in voedsel, medicijnen en gazononderhoudsproducten. Blijf de alternatieve pers lezen en deel je denkbeelden met anderen die bereid zijn te luisteren, maar verspil je tijd niet aan mensen die daar niet toe bereid zijn.

Bron: Naturalnews.com

Verwante artikelen:

Share.

In tegenstelling tot de reguliere media hebben wij geen inkomsten uit advertenties en ook ontvangen wij geen subsidies van de overheid. Om te bestaan zijn wij volledig afhankelijk van de donaties van onze lezers!

Een gulle donatie verzekert dat we ook in 2024 iedereen van het echte nieuws kunnen blijven voorzien!


<< Klik hier om te doneren >>

 

Misschien later