Bekendmaking van buitenaardse hulp: Heeft u de moed?

0
Luister naar dit Artikel

Een peiling onder lezers van Niburu laat zien dat 76,8 procent van de 16.640 stemmers gelooft dat wij op Aarde buitenaards contact hebben.


Steun World Unity: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en de leugens aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden. Klik hier om te Doneren


Onlangs hebben dezelfde lezers de Nederlandse politiek en media benaderd om dit buitenaardse contact te erkennen en openlijk te bespreken. Er worden 11 reacties uitgelicht.

A.S. wil graag dat premier Rutte erkent dat er buitenaards contact is. “Er zijn veel aanwijzingen onder andere in geschriften en opgravingen dat de Aarde er zonder hulp van buitenaardse beschavingen niet meer was geweest,” zo schrijft hij. “Duizenden Nederlanders en wereldwijd nog eens duizenden mensen zijn getuige geweest van buitenaardse objecten of contact. Daarbij gaat het om burgers, politici, politieagenten, militairen, wetenschappers, zakenlieden, oftewel mensen in alle lagen van onze wereldwijde beschaving.”

“Vanwege economische belangen wordt voorkomen dat geavanceerde technologieën op basis van antizwaartekracht en vrije energie terecht komen in het publieke domein,” gaat A.S. verder. “Wij zijn niet de enige levensvorm in dit enorme heelal maar in verband met godsdiensten en economische consequenties, maar ook om de machtsposities en rijkdom te behouden door de 1% van onze wereldbevolking wordt dit verborgen gehouden voor de burgers.”

Wakker geworden

Ook A.J.V. uit Lima in Perú laat weten dat wij, de Nederlanders, op de hoogte zijn van het bestaan van onze buitenaardse broeders en zusters die al vele duizenden jaren onze planeet hebben bezocht. Ze hebben overweldigend bewijs van hun bestaan achtergelaten. Enorme bouwwerken, zoals de piramiden, waar de archeologen geen antwoord op hebben.

“Alles wijst in die richting en desalniettemin wordt door de gevestigde orde alles ontkend,” zo legt A.J.V. uit. “Ze bestaan niet, het is niet waar, wij zijn alleen in dit universum, wordt steevast geroepen door gevestigde regeringen en prominente figuren. Wij, de Nederlanders, laten ons niet meer voor de gek houden. Wij zijn wakker geworden terwijl de gevestigde orde verder slaapt en alles over zich heen laat komen als zijnde niet gewenst.”

Niet bang

“Wat wij vragen is heel simpel, geef nu eens toe dat ze wel degelijk bestaan en dat onze broeders en zusters van de andere werelden, buiten ons zonnestelsel, welkom zijn op onze planeet,” roept hij op. “We hoeven niet bang te zijn voor hen. We kunnen veel leren van hen, er zijn veel technologieën die we voor niets kunnen krijgen van hen zoals vrije energie, waar het hele universum mee gevuld is. We kunnen dan met z’n allen vrij, gelukkig en in liefde en licht met elkaar leven, zonder dat we weer worden geconfronteerd met allerlei regeltjes die ons leven steeds moeilijker maken. Het zou toch geweldig zijn als Nederland het voortouw zou nemen en openlijk zou toegeven, uit hoofde van de regering, dat onze broeders en zusters van buiten ons zonnestelsel bestaan en welkom zijn.”

Ook A.V. heeft zich aangesloten bij de groep Nederlanders die de publiekelijke bekendmaking van buitenaards contact heel belangrijk vindt. Ze stelt dat honderdduizenden Nederlanders getuige zijn geweest van buitenaardse objecten en dat duizenden contact hebben gehad met buitenaardse levensvormen. Ze vindt dat door deze grote hoeveelheid aan bewijzen nu toch echt het moment is aangebroken dat de echtheid niet langer genegeerd kan worden door de regering en de media.

Disclosure

Het is de wens van B.v.G., en velen met hem, om het bestaan van buitenaardse beschavingen op en rondom onze Aarde te onthullen en bekend te maken aan het grote publiek. “Ik ben overtuigd dat dit bestaan een realiteit is en dat het de hoogste tijd wordt dat dit eindelijk wordt erkend,” zo schrijft hij. “We zijn klaar voor een betere, eerlijke manier van leven. Dit houdt in dat door bekendmaking van buitenaards leven, de mogelijkheden open komen te liggen voor vrije energie voor iedereen,” legt hij uit. “U weet net zo goed als ik dat er hulp wordt geboden op alle mogelijke manieren, maar dat er nooit sprake mag zijn van het overtreden van de vrije wil van mensen. Onze familie van buiten de Aarde is zich hier terdege van bewust en het zijn liefdevolle, vredige entiteiten en zullen ons bijstaan in het openbaar als hun bestaan erkend wordt. Een oplossing voor onze huidige situatie (monetaire systeem) zal zeer spoedig een realiteit blijken. Disclosure, oftewel het openbaar maken van de buitenaardse aanwezigheid, is het begin van een vredige samenleving op Aarde.”

Veel mensen willen evenals B.v.G. dat het buitenaardse contact op Aarde openlijk wordt erkend, zo blijkt uit een enquête onder lezers van Niburu. Op de vraag of wij buitenaards contact hebben antwoordden 8.909 mensen (53,5 procent) ‘het is er altijd al geweest’. Nog eens 3.878 stemmers (23,3 procent) vinden dat de cover-up moet stoppen. ‘De toekomst zal het uitwijzen’ denkt 14,7 procent. Tot besluit geloven 1.408 (8,5 procent) respondenten niet in buitenaards contact.

“Het Witte Huis is hypocriet en bestaat alleen nog van de eigen hoogheidswaanzin,” zegt C.R. “Ondanks wereldwijd onomstotelijk bewijsmateriaal en talloze verklaringen heeft een publieke bekendmaking van buitenaards contact nog niet plaatsgevonden. Ik vraag u om in te zien dat deze erkenning niet langer kan uitblijven.”

Vredelievend

“De wereldbevolking heeft de kennis van buitenaardsen nodig om er weer bovenop te komen, om onze mooie planeet van permanente vervuiling te redden, om het volk te bevrijden van de slavernij van oliemaatschappijen, farmaceutische bedrijven en foute banken,” zegt ze. “U kunt geschiedenis schrijven in deze pessimistische tijden, waarin steeds duidelijker wordt dat we leven in een maatschappij gebaseerd op schulden, op lucht. Ik wil u dringend vragen om er publiekelijk voor uit te komen dat er buitenaards contact is, dat buitenaardsen vredelievend zijn en dat er met hun hulp een eind gemaakt kan worden aan het huidige leven dat gebaseerd is op angst en slavernij.”

Het heeft nu lang genoeg geduurd, aldus C.R. Ze vindt dat het tijd is voor geluk, liefde en vrede. Nederland is klein, maar gelukkig ook eigenwijs.

Ook C.S. wil als burger een beroep doen op de media en de politiek. Volgens haar is het namelijk tijd dat zij aandacht gaan besteden aan buitenaards leven. Het valt haar op dat vele landen er wel aandacht aan besteden. Zo zijn vele verschijningen in Egypte, Rusland, Amerika en meer landen in het nieuws gekomen.

“Ik dacht dat de meteoriet YU55 wel op het nieuws zou komen. Maar wij moesten wachten tot hij de wereld al voorbij was voor dit besproken werd,” aldus C.S. “Dan heeft het geen zin meer en is het eigenlijk geen nieuws meer. Ik heb vaak het gevoel dat de media slaven zijn die niet de totale vrijheid hebben om alles te behandelen. Want waarom is er nog nooit iets verteld over onze galactische familie? Wubbo Ockels is in de ruimte geweest, ook hij heeft verteld dat er buitenaards leven is. Waarom is dit niet als groot nieuws op televisie verteld? Dit is toch heel belangrijk voor ons om te horen? Dan weten we toch waar we aan toe zijn? Het is nu tijd dat er geen doofpot meer is wat betreft onze ruimteburen.”

“Is het zo dat jullie hier te weinig van weten? Dan is dit zeer spijtig en kan ik jullie vertellen dat het tijd wordt dat jullie je hier op gaan storten,” gaat zij verder. “Er zijn vele mensen die jullie hierbij willen bijspringen. Waar wij nu staan met onze euro en de wereld is een dieptepunt. Dit hebben wij aan onszelf te danken. De machtsposities, belangenverstrengeling en cover-ups zorgen ervoor dat dit alleen maar erger wordt. Laten we de wereld weer gezond maken. Laten we eerlijk en open zijn. Laat de Nederlanders die bekend zijn met buitenaards leven hun verhaal doen. Het is nieuws waar iedereen recht op heeft. Het is toch geweldig om te weten dat wij niet alleen zijn?”

Genegeerd

E.V. vraagt zich af wanneer de politiek en de media de moed hebben om te vermelden dat er wel degelijk buitenaards contact is met een groot aantal mensen en dat wij gelukkig voor het behoud van onze Aarde de hulp krijgen van onze buitenaardse vrienden. Volgens haar hebben wij gezien de algehele crisis in de financiële wereld, de demonstraties overal ter wereld en de massale ontslagen nu eenmaal de hulp nodig van de geavanceerde technologie van onze buitenaardse vrienden. “Laten we blij zijn dat zij ons willen helpen licht en liefde te gaan verspreiden in onze hedendaagse meedogenloze en trieste wereld.”

Voor H.K. is en blijft het een vreemde zaak dat er door vele burgers al tientallen jaren meldingen worden gedaan bij de publieke omroepen en andere media over de door hen waargenomen voertuigen in de lucht van buitenaardse oorsprong (UFO’s), er met die meldingen niets gedaan wordt en ze volkomen genegeerd worden.

“Daarnaast worden de vele publieke getuigenverklaringen door mensen die werkzaam zijn binnen de luchtvaart en de luchtmacht genegeerd en ook verzoeken van klokkenluidersorganisaties zoals Niburu/SOPN worden keer op keer genegeerd,” legt hij uit. “Het wordt eens tijd dat u hier eens serieuze aandacht aan schenkt en wij als burgers de hele waarheid horen en zien.”

Paradijs

H.M. wil de politiek en de media graag vragen om naar buiten te komen met alle informatie over het bestaan van en het contact met buitenaardse beschavingen. Zoals het nu met de wereld gaat is duidelijk, overal crises op ieder gebied; honger, financieel, klimaat, energie en oorlog. Vanuit vele bronnen komen volgens H.M. echter waarheden aan het licht dat er veel goedwillende intelligente buitenaardse beschavingen zijn die ons graag en liefdevol willen helpen om de Aarde weer echt een paradijs te maken.

“Ik begrijp zelf heel goed dat er buitenaards leven bestaat en dat het de hele verdere wereldgeschiedenis gaat veranderen vanwege hun hulp aan de mensen hier op Aarde,” zegt hij. “Een paar namen wil ik jullie graag noemen van mensen die al jaren bezig zijn met het delen van ervaringen met deze intelligenties: Steven Greer, Carol Rosin, Coen Vermeeren, Stanton Friedman en nog vele andere mensen die contact hebben met of beeldmateriaal hebben van buitenaardse beschavingen.”

“Hebben wij niet lang genoeg aangemodderd? Het financiële systeem is compleet vastgelopen,” stelt H.v.D. “U en alle andere regeringsleiders weten allang dat er andere oplossingen nodig zijn en dat er openheid moet komen. Een start hiervan kan zijn het bekendmaken van hulp die gegeven gaat worden door de buitenaardse contacten. Er moet één de eerste zijn die de moed heeft om dat te doen. Bent u dat?”

Gerelateerd: Niburu neemt initiatief tot bekendmaking buitenaards contact

Share.

In tegenstelling tot de reguliere media hebben wij geen inkomsten uit advertenties en ook ontvangen wij geen subsidies van de overheid. Om te bestaan zijn wij volledig afhankelijk van de donaties van onze lezers!

Een gulle donatie verzekert dat we ook in 2024 iedereen van het echte nieuws kunnen blijven voorzien!


<< Klik hier om te doneren >>

 

Misschien later