Europa gaat samenzwering theoretici naar ‘heropvoedingskampen’ sturen

0
2987

Mensen die niet bang zijn om zich uit te spreken en hun controversiële overtuigingen bloot te geven worden vaak omschreven als samenzwering theoretici, of complotdenkers in de volksmond. Mensen die worden geïdentificeerd als zodanig zullen worden gedwongen om ‘heropvoedingskampen’ bij te wonen.

Burgers in Europa die de nieuwe ‘hate speech’ regels op het internet overtrede , ook degenen die complottheorieën online verspreiden, zullen worden gedwongen om ‘heropvoedingskampen’ bij te wonen.

Volgens artikel 7 van het Nationale statuut van het Europese kader voor de bevordering van verdraagzaamheid:

De overtreders veroordeeld voor het plegen van misdaden zoals in paragraaf (a) vermeld zullen verplicht zijn om een revalidatie programma, dat is ontworpen om hen een cultuur van tolerantie bij te brengen te ondergaan.

Sectie 7. strafsancties

(A) De volgende acties worden beschouwd als strafbare feiten die strafbaar worden gesteld als misdaden:

(I) haatmisdrijven als bedoeld in artikel 1 (c).

(Ii) Aanzetten tot geweld tegen een groep als bedoeld in artikel 1 (a).

(Iii) Groepssmaad als bedoeld in artikel 1 (b).

(Iv) Openlijke goedkeuring van een totalitaire ideologie, vreemdelingenhaat en antisemitisme.

(V) Publieke goedkeuring of ontkenning van de Holocaust.

(Vi) Publieke goedkeuring of ontkenning van enige andere handeling van genocide waarvan het bestaan is vastgesteld door een internationaal strafhof.

(Iv) Openlijke goedkeuring van een totalitaire ideologie, vreemdelingenhaat en antisemitisme.

(V) Publieke goedkeuring of ontkenning van de Holocaust.

(B) De overtreders veroordeeld voor het plegen van misdaden zoals in paragraaf (a) vermeld, zullen verplicht zijn om een revalidatie programma dat is ontworpen om hen een cultuur van tolerantie bij te brengen te ondergaan.

Het nieuws van de heropvoedingskampen komt nadat de Amerikaanse internet reuzen Facebook, Twitter, Google en Microsoft hebben beloofd om online tegen-verhalen en hate speech aan te pakken als onderdeel van een gezamenlijke inzet van de EU-Commissie.

Buiten de nationale wetten die aanzetten tot haat strafbaar stellen, is er behoefte aan om dergelijke activiteiten door internetgebruikers “snel te laten beoordelen door online tussenpersonen en social media platformen, na ontvangst van een geldige kennisgeving, in een geschikt tijdsbestek”, zeiden de bedrijven en de Europese Commissie in een gezamenlijke verklaring op dinsdag.

Een Franse Joodse jeugdgroep, UEJF, heeft deze maand Twitter, Facebook en Google aangeklaagd in Parijs over de vraag hoe zij toezien op hate speech op het web.

In de loop van ongeveer zes weken in april en mei, hebben de leden van de Franse anti-discriminatie groepen eenduidige hate speech, waarvan zij stelden dat het racisme, homofobie en antisemitisme bevorderd, gemarkeerd.

Meer dan 90 procent van de aangemerkte berichten op Twitter en YouTube bleven gemiddeld 15 dagen online, volgende op de verzoeken om verwijdering, volgens de studie door UEJF, SOS Racisme en SOS Homofobie.

(Yournewswire.com, Europarl.europa.eu, Bloomberg.com)


Hier iets over te zeggen?
Reaguur hier:

GEEN REACTIES