Zeldzame, oude kaarten tonen aan dat duizenden jaren geleden een geavanceerde beschaving de hele planeet in kaart heeft gebracht!

0
Luister naar dit Artikel

Uit tal van bewijsstukken blijkt dat de oude mensheid allerlei soorten geavanceerde kennis bezat.


Steun World Unity: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en de leugens aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden. Klik hier om te Doneren


Talloze kaarten suggereren dat vóór de geschreven geschiedenis, oude ontdekkingsreizigers een zeer goed ontwikkeld cartografie systeem hadden, vergelijkbaar in precisie aan degene die we vandaag hebben, waaruit blijkt dat de oude mens de exacte vorm en de grootte van de aarde kende, in tegenstelling tot populair geloof, en gebruikte boldriehoeksmeting , nauwkeurige en uitgebreide wiskundige berekeningen, alsof er duizenden jaren geleden een onbekende beschaving een wereldwijd schaal project voor het in kaart brengen van de hele planeet op zich nam, zoals niemand ooit eerder heeft gedaan.

Heb je ooit de mogelijkheid overwogen dat duizenden jaren geleden, voor de opkomst van een aantal van de grootste oude beschavingen op aarde; de Azteken, Maya, Olmeken, Inca, Egyptische, Chinese, Sumerische etc., een veel oudere, en nog veel meer geavanceerde beschaving heeft bestaan op onze planeet?

De geschiedenis van de Aarde is gehuld in mysterie. De reuze puzzel die we de oorsprong van het leven noemen zit vol met hiaten die mainstream geleerden niet in staat zijn in te vullen. Om nog wat meer olie op het vuur te gooien met betrekking tot het mysterie van onze geschiedenis zijn er talloze ontdekkingen die zijn gedaan over de hele wereld.

Naast vreemde monumenten, megalithische sites, en ‘oopart’, hebben experts tientallen kaarten gevonden die suggereren dat een uiterst geavanceerde beschaving bestond die beschikte over indrukwekkende capaciteiten, nog vóór de opkomst van enkele van de grootste oude beschavingen op aarde.

Sommigen verwijzen naar deze beschaving-maar ik ben meer geneigd te denken dat er vele beschavingen hebben bestaan als voorwereldlijke voorloper van de belangrijkste oude culturen op aarde.

Hoe kunt u anders vanuit een logisch standpunt prehistorische, oude kaarten, die regio’s van onze planeet afbeelden zoals Antarctica zonder ijs?

Door het doen van een aantal eenvoudige onderzoeken zult u niet één, maar vele kaarten tegenkomen die hetzelfde verbeelden: Het continent Antarctica vermoedelijk zonder ijs.

Maar … hoe is dit mogelijk? We hebben Antarctica nog maar elatief kort geleden gevonden. Dus hoe kan het dat er kaarten van het continent met een beeltenis ervan vrij van ijs bestaan?

Volgens deskundigen, werd Antarctica gescheiden ongeveer 160 miljoen jaar geleden uit het Gondwana supercontinent, dat weer begon af te koelen. Tegen 23 miljoen jaar geleden, was Antarctica vooral ijzig en voor de laatste 15 miljoen jaar, is het een bevroren woestijn onder een dikke ijslaag geweest.

Vandaag de dag, schatten wetenschappers dat 98% van Antarctica is bedekt met de Antarctische ijskap, een blad van ijs gemiddeld ten minste 1,6 km (1,0 mijl) dik. Het continent heeft ongeveer 90% van het ijs in de wereld (en daarmee ongeveer 70% van ‘s werelds zoet water).

Een oud op wereldwijde schaal ‘mapping project’

Het feit dat er kaarten bestaan die Antarctica ijsvrij verbeelden, en andere delen van de wereld die nog niet ontdekt werden tot voor kort geeft aanleiding tot vele theorieën, sommige van hen enigszins controversieel.

Interessant genoeg gaan veel auteurs, waaronder ikzelf ervanuit dat uit deze kaarten heel goed zou kunnen blijken dat in het verre verleden, oude ontdekkingsreizigers een zeer goed ontwikkeld cartografie systeem haddeb vergelijkbaar in precisie met degene die we vandaag de dag hebben.

Deze kaarten zouden ook ‘bewijzen’ dat de oude mens wist wat de exacte vorm en grootte was van de aarde, in tegenstelling tot populair geloof, en boldriehoeksmeetkunde, en precieze, uitgebreide wiskundige berekeningen gebruikte, alsof er duizenden jaren geleden een onbekende beschaving een project op wereldwijde schaal ondernam voorhet in kaart brengen van de hele planeet. Het resultaat: tal van oude kaarten die volgens velen bewijzen dat onze geschiedenis niet is wat we te horen hebben gekregen.

De Zeno Map. Gepubliceerd rond 1380, deze raadselachtige kaarten tonen nauwkeurig de kusten aan van de hedendaagse landen zoals Noorwegen, Zweden, Denemarken, Duitsland en Schotland. Deze oude kaart toont toevallig ook de exacte lengte- en breedtegraad van een aantal eilanden op onze planeet.

De Camerio kaart, gemaakt in 1502 maakt gebruik van een sferisch raster, ook al geloofden mensen in de middeleeuwen nog steeds dat onze planeet in feite plat was.

De Iehudi Ibn ben Zara kaart, getekend in 1487 toont resten van gletsjers in Groot-Brittannië. De kaart bevat ook zeer gedetailleerde afbeeldingen van eilanden in de Middellandse Zee en de Egeïsche zee. Vandaag de dag, bestaan deze eilanden nog steeds, maar als gevolg van de stijgende waterstanden, staan deze nu onder water.

De Hadji Ahmed kaart, gepubliceerd in 1559, toont een ongelooflijk nauwkeurige afbakening van de westkust van Noord-Amerika en Antarctica.

De Buache-map aangemaakt rond 1737- wordt verondersteld om het resultaat van veel oude kaarten zijn. Deze grafiek toont Antarctica ruim voor het ‘ijzige’ continent ontdekt werd. Interessant is ook dat, net als vele andere oude kaarten, deze ook nauwkeurig Antarctica zonder ijs illustreert.

Een andere schokkende kaart is de Koning Jaime kaart van de Wereld. Gemaakt in 1502, de kaart toont nauwkeurig delen van de Sahara woestijn maar geeft het heel anders weer dan het nu is: met vruchtbare grond, grote meren en rivieren en wat oude steden lijken te zijn.

De Oronce Finé World Map werd gemaakt in 1534, en is een vroege cordiform kaart waarop Antarctica wordt weergegeven toen het continent niet onder het ijs bedekt was.

Net als de Buache kaart, is de Piri Reis Kaart, een van de meest beroemde oude kaarten, vermoedelijk een verzameling van nog oudere kaarten, met de weergave van de juiste kust van Antarctica zoals het was zonder het ijs. De kaart is samengesteld rond 1520 en in aanvulling op de weergave van Antarctica zonder ijs, toont het tevens nauwkeurig de geografie van het Amerikaanse continent met zo’n precisie dat het lijkt alsof het is gedaan met behulp van luchtfoto’s.

Is het mogelijk dat al deze bovenstaande kaarten het resultaat zijn van een geavanceerde oude beschaving die er op de een of andere manier in geslaagd is om de hele planeet duizenden jaren geleden in kaart te brengen, misschien voor de laatste ijstijd?

Zo ja, wie was deze mysterieuze beschaving en is biedt dit voldoende reden om te zeggen dat geavanceerde oude beschavingen zoals Atlantis kunnen hebben bestaan op aarde, tienduizenden jaren geleden?

(Ancient-code.com)

Share.

Comments are closed.

In tegenstelling tot de reguliere media hebben wij geen inkomsten uit advertenties en ook ontvangen wij geen subsidies van de overheid. Om te bestaan zijn wij volledig afhankelijk van de donaties van onze lezers!

Een gulle donatie verzekert dat we ook in 2023 iedereen van het echte nieuws kunnen blijven voorzien!


<< Klik hier om te doneren >>

 

Misschien later